Άρθρο 28 Καθορισμός στόχων και γενικών εθνικών δεικτών

1. Οι Γενικοί Εθνικοί Δείκτες που αφορούν την παρακολούθηση των γενικών παραγόντων που συνεισφέρουν στην ασφάλεια στη γεωργική παραγωγή, καθορίζονται ως εξής:

ΚωδικόςΓενικός Εθνικός ΔείκτηςΣτόχος
ΓΕΔ1Μείωση ανά έτος των φυτοπροστατευτικών προϊόντων
με εικονόγραμμα GHS 09 Image
που χρησιμοποιείται σε ευαίσθητες περιοχές
Μείωση χρήσης των σκευασμάτων κατά 2% ανά έτος
ΓΕΔ2Αύξηση της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων
που χαρακτηρίζονται ως χαμηλού κινδύνου (Άρθρο 47 του καν. 1107/2009).
Αύξηση χρήσης 5% ανά έτος
ΓΕΔ3Χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν μακροοργανισμούς στη χώραΑύξηση  2% κατ’ έτος
ΓΕΔ4Αύξηση της χρήσης εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων που έχει περάσει επιτυχή επιθεώρηση.Αύξηση του ποσοστού επιθεωρημένου ΕΕΓΦ κατά 5% ετησίως.

2. Η πορεία επίτευξης των στόχων της παραγράφου 1, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τουλάχιστον για ανά έτος.

3. Για την παρακολούθηση των Γενικών Εθνικών Δεικτών συγκεντρώνονται στατιστικά στοιχεία:
α) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1185/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία των γεωργικών φαρμάκων,
β) από την ηλεκτρονική καταγραφή της λιανικής πώλησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων,
γ) από τα στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώνονται από το Μητρώο Βιομηχανιών Γεωργικών Φαρμάκων,
δ) από κάθε άλλη πηγή η οποία κρίνεται πρόσφορη μετά από αξιολόγηση από τη ΣΕΑ.

 • Άρθρο 28, ΓΕΔ1:

  Να γίνει σαφής ορισμός των ευαίσθητων για την προστασία των υδάτων περιοχών, καθώς και του τρόπου που θα ελέγχεται ο εν λόγω δείκτης. Δεν γνωρίζουμε να υπάρχουν στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν υπερβάσεις στα όρια σε σκευάσματα με την προτεινόμενη σήμανση και γι’ αυτό δεν βλέπουμε σε τι αποσκοπεί ένας τέτοιος δείκτης.

  Προτείνουμε να παραμείνουμε στους δείκτες του προηγούμενου ΕΣΔ, «αύξηση της χρήσης ακροφυσίων χαμηλής διασποράς κατά 5% ετησίως» καθώς και να προσθέσουμε «συμμόρφωση στη χρήση αψέκαστων/φυτικών ζωνών ανάσχεσης».

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».