Άρθρο 11 Διάρκεια ισχύος και ανανέωση του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

1. Η ισχύς του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων σε θέματα του Παραρτήματος Β του ν. 4036/2012 είναι επτά (7) έτη και ξεκινάει από την ημερομηνία επιτυχούς ολοκλήρωσης των εξετάσεων χορήγησής του.

2. Το αργότερο έξι (6) μήνες πριν την εκπνοή της ισχύος του πιστοποιητικού, ο ενδιαφερόμενος δύναται να εξεταστεί σύμφωνα με το άρθρο 9, για την ανανέωση της ισχύος του, το οποίο χορηγείται για άλλα επτά (7) έτη και ισχύει από την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου.

 • 3 Απριλίου 2020, 13:39 | ΤΣΙΛΙΓΚΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Να παραταθεί το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης για τουλάχιστον δύο έτη. Εφόσον δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικό στην νομοθεσία για την ορθή χρήση των γεωργικών φαρμάκων δεν έχει νόημα η επανεξέτασή τους παρά μόνο είναι γραφειοκρατικού και εισπρακτικού χαρακτήρα για τα εξεταστικά κέντρα.

 • 3 Απριλίου 2020, 11:36 | ΓΑΒΡΙΗΛ Σ

  Κάποιοι κάτοχοι του πιστοποιητικού έχουν ήδη ανανεώσει το πιστοποιητικό τους οπότε θα δημιουργηθούν δυο μέτρα και δυο σταθμά.
  Γενικά η πενταετία είναι εύλογος χρόνος για διάρκεια ισχύος.
  Θα ήταν καλό να αλλάζει η ύλη των εξετάσεων.

 • 2 Απριλίου 2020, 17:09 | ΓΑΒΡΙΗΛ Σ

  Κάποιοι κάτοχοι του πιστοποιητικού έχουν ήδη ανανεώσει το πιστοποιητικό τους οπότε θα δημιουργηθούν δυο μέτρα και δυο σταθμά.
  Γενικά η πενταετία είναι εύλογος χρόνος για διάρκεια ισχύος.
  Καλό θα ήταν να ανανεώνετε και η ύλη των εξετάσεων

 • 2 Απριλίου 2020, 10:46 | ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ

  Η ισχύς του πιστοποιητικού να είναι τέσσερα (4) χρόνια από επτά (7) που αναφέρεται στην ΚΥΑ, και από πέντε (5) που ήδη ισχύει . Θεωρούμε ότι το διάστημα των πέντε ή επτά ετών είναι πολύ μεγάλο διότι οι γνώσεις των επαγγελματιών χρηστών, λόγω των γρήγορων εξελίξεων στην φυτοπροστασία και των επιπτώσεων στο περιβάλλον, θα πρέπει να πιστοποιούνται σε μικρότερα διαστήματα.

 • 20 Μαρτίου 2020, 14:57 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

  Η ισχύς του πιστοποιητικού να παραμείνει στα 5 χρόνια για όλους, όπως ισχύει σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., στα οποία επιπλέον γίνεται και επιμόρφωση.
  Είναι σημαντικές οι αλλαγές, που γίνονται σε μία πενταετία και χρειάζεται επικαιροποίηση άμεσα όπως και υπενθύμιση βασικών στοιχείων που μπορεί να γίνει με επανάληψη.
  Δεν θεωρώ ότι οι δικοί μας χρήστες είναι οι πιο καλοί γνώστες και οι πιο ενημερωμένοι όλης της Ε.Ε. για να είναι οι μόνοι που θα το επικαιροποιούν στα 7 χρόνια.
  Αντίθετα δεν γνωρίζουν σημαντικά θέματα της προστασίας της υγείας τους, καθώς και των περιοίκων, του υδροφόρου ορίζοντα του περιβάλλοντος, των ωφελίμων κ.α.. Ήδη μετά από 5 χρόνια απόκτησης πιστοποιητικού σχεδόν κανένας δεν γνωρίζει ότι πρέπει να εφαρμόζει Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία και να ακολουθεί τους Οδηγούς που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ. Επίσης σχεδόν κανένας δεν ενημερώνει με το ειδικό έντυπο του ΥΠΑΑΤ για τον ψεκασμό που πρόκειται να εφαρμόσει, τις αποστάσεις και πολλά άλλα τα οποία επισύρουν και ποινές. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις επικαλούνται ότι δεν το γνώριζαν (παρόλο που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού).
  Κατά συνέπεια πρέπει να έχει ισχύ 5 χρόνια σε όλες τις περιπτώσεις και να προηγείται της εξέτασης υποχρεωτική κατάρτιση για να επιμορφωθούν και να εφαρμόσουν επιτέλους ότι προβλέπεται. Όσοι παρακολουθούν πρόγραμμα κατάρτισης στο τέλος, ακόμη και οι αρχικά δύσπιστοι και επιφυλακτικοί, συμφωνούν ότι αξίζει η παρακολούθηση του γιατί μόνο έτσι κατανοούν περί τίνος πρόκειται και ότι δεν είναι ένα απλό χαρτί ή ένα επιπλέον χαράτσι.

 • 20 Μαρτίου 2020, 10:55 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΤΣΙΚΑ

  Η ισχύς του οιστοποιητικού να είναι 5 χρόνια.

 • 19 Μαρτίου 2020, 11:30 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

  Για τους έχοντες ήδη Πιστοποιητικό Ορθολογικής Χρήσης γεωργικών φαρμάκων, να δοθεί παράταση ισχύος για δύο (2) έτη.