Άρθρο 07 Επισκόπηση και βελτίωση συστήματος κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων

Η ΣΕΑ τηρεί ηλεκτρονική εφαρμογή, στην οποία οι επιστημονικοί φορείς, οι ελεγκτικές αρχές, οι φορείς κατάρτισης και οι καταρτιζόμενοι δύνανται να υποβάλλουν προτάσεις βελτίωσης της παρεχόμενης κατάρτισης σε επαγγελματίες χρήστες.

  • 19 Μαρτίου 2020, 23:17 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

    Θα πρέπει να λαμβάνονται όμως υπ’ όψη και να γίνονται οι βελτιώσεις όπυ χρειάζεται.

  • 19 Μαρτίου 2020, 12:53 | Νίκος Μπαγκής

    Στην κατάρτιση των χρηστών και γενικά όλων των εμπλεκομένων στις τελικές αποφάσεις για την εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών προτείνεται η πραγματοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης (βιωματικής). Δεν θα πρέπει να εστιάζουμε μόνο στην ορθή χρήση αλλά και στην αναγκαιότητα της χρήσης. Αυτή θα βελτιωθεί εφόσον επενδύσουμε τεχνικά με γνώσεις σε αυτούς που παίρνουν τις τελικές αποφάσεις (παραγωγούς και συμβούλους τους). Οι γεωργικές προειδοποιήσεις, εφόσον τις εμπιστευτούν έχουν σοβαρό ρόλο προς το σκοπό αυτό. Η εμπιστοσύνη στις γ.π. θα βελτιωθεί με την αναβάθμιση τους (η αξιοπιστία τους είναι μετρήσιμη γιατί τα δελτία αναρτώνται δημόσια και κρίνονται εύκολα από το σχετικό κοινό). Παρότι από μόνο τους είναι ένα σοβαρό και υπεύθυνο εργαλείο υποστήριξης της παραγωγικής διαδικασίας, Θα πρέπει παράλληλα να πραγματοποιούνται και οργανωμένες βιωματικές εκπαιδεύσεις, κάτι που έχει εκφραστεί από αποδέκτες ή/και φορείς τους.