Άρθρο 17 Ενημέρωση του κοινού για τα γεωργικά φάρμακα και τα περιστατικά οξείας δηλητηρίασης

Για την ενημέρωση του κοινού για τα γεωργικά φάρμακα και την αντιμετώπιση περιστατικών οξείας δηλητηρίασης από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων, τη ταχύτερη κλινική διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπισή τους, η ΣΕΑ σε συνεργασία με το Κέντρο Δηλητηριάσεων του Υπουργείου Υγείας, διοργανώνουν εκπαιδευτικά προγράμματα με τη συμμετοχή των κατόχων αδειών κυκλοφορίας γεωργικών φαρμάκων, καθώς και τοπικών φορέων, σε αγροτικούς ιατρούς ή ιατρούς τοπικών νοσοκομείων που αναμένεται να αντιμετωπίσουν πρώτοι περιστατικά οξείας δηλητηρίασης από γεωργικά φάρμακα. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται:
α) σε περιστατικά οξείας δηλητηρίασης από ατύχημα και
β) σε περιστατικά οξείας δηλητηρίασης από τοξικές ουσίες με ιδιαίτερα δυσμενή πρόγνωση σε περίπτωση οξείας δηλητηρίασης.

  • 3 Απριλίου 2020, 11:18 | ΣΑΡΙΓΚΟΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

    Να μη παραμείνει μόνο στη θεωρία το άρθρο.