Παραρτήματα

Μπορείτε να δείτε τα παραρτήματα εδώ

 

 • Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

  Προτείνουμε τα παρακάτω για λογαριασμό της GREEN EVOLUTION AE :

  Σχετικά με τα σχήμα που παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι, υπάρχουν σημαντικά προβλήματα και ελλείψεις σχετικά με αυτά που προβλέπονται στα υπόλοιπα σημεία της Εγκυκλίου, επομένως θα πρέπει να διαφοροποιηθούν ανάλογα.

 • 7 Δεκεμβρίου 2012, 17:33 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΕΛΗΣ

  ΣΧΟΛΙΑ ΕΚΕΤΑ-ΙΔΕΠ επί των παραρτημάτων

  Τα σχήματα που αναφέρονται στο Παράρτημα 1, δεν ανταποκρίνονται επακριβώς στη διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικά εντός των άρθρων της εγκυκλίου. Τα εν λόγω σχήματα θα πρέπει είτε να αφαιρεθούν είτε να διορθωθούν κατάλληλα.

 • 7 Δεκεμβρίου 2012, 12:49 | ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

  Παραθέτω τις παρατηρήσεις της ΗΛΕΚΤΩΡ Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών Α.Ε. επί των Παραρτημάτων του σχεδίου εγκυκλίου για την έγκριση δραστηριοτήτων έργων σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 12 του Πρωτοκόλλου του Κιότο.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
  Επί των Σχημάτων 1 και 2.

  Προτείνουμε την πλήρη διαγραφή των σχημάτων 1 και 2, καθώς παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις σε σχέση με τα προβλεπόμενα στις αντίστοιχες αναλυτικές παραγράφους της εγκυκλίου.