9. Ορισμοί

Απόφαση έγκρισης (Letter of Approval): χορηγείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής μετά από εισήγηση της αρμόδιας αρχής και τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής. Η απόφαση έγκρισης αφορά στην έγκριση της προτεινόμενης δραστηριότητας έργου και στην εξουσιοδότηση συμμετοχής σ΄αυτήν. Είναι απαραίτητη και στους δύο μηχανισμούς και στις δύο κατηγορίες του μηχανισμού κοινής εφαρμογής.

Αποθεματικό της περιόδου δέσμευσης (Commitment Period Reserve): προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική πώληση μονάδων με συνέπεια τη μη τήρηση των στόχων, οι χώρες του Παραρτήματος Ι είναι υποχρεωμένες να διατηρούν ένα αποθεματικό με χαμηλότατο όριο καταλογιζόμενων μονάδων εκπομπής το οποίο ισούται με είτε με το 90% της αρχικά καταλογιζόμενης ποσότητας ή με το πενταπλάσιο του 100% των εκπομπών του Παραρτήματος Α του ΠτΚ της πιο πρόσφατα ελεγμένης απογραφής.

Αρμόδια Εθνική Αρχή (Designated National Authority, DNA ή DFP): η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ και ειδικότερα το αυτοτελές Γραφείο Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΓΕΔΕ) της Διεύθυνσης Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου (ΔΕΑΡΘ).

Γραπτή αίτηση : αποστέλλεται από τον υπεύθυνο υλοποίησης του έργου και συνοδεύει είτε την Έντυπη σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας είτε το Έντυπο Σχεδιασμού Έργου (διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ).

Διαχειριστής μητρώου: υπεύθυνος για την τήρηση του μητρώου. Η ΚΥΑ 54409/2632/2004 ορίζει ως υπεύθυνο διαχειριστή μητρώου το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) σε συνεργασία με το ΓΕΔΕ.

Δραστηριότητα έργου κοινής εφαρμογής (Joint Implementation, JI): υλοποιείται μεταξύ των χωρών για τις οποίες έχουν καθοριστεί από το ΠτΚ ποσοτικοί στόχοι εκπομπών (χώρες παραρτήματος Ι) και οδηγεί σε μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και μεταφορά πιστωτικών μορίων μεταξύ των συμμετεχόντων μερών

Δραστηριότητα έργου καθαρής ανάπτυξης (Clean Development Mechanism, CDM): υλοποιείται σε αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες δεν έχουν δεσμευτεί με κάποιο στόχο και οδηγεί σε μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και δημιουργία πιστωτικών μορίων τα οποία διοχετεύονται στο λογαριασμό της χώρας επένδυσης.

Έκθεση αξιολόγησης (determination report): έκθεση που συντάσσεται από τον Πιστοποιημένο Ανεξάρτητο Φορέα και τεκμηριώνει ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα JI ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΠτΚ.

Έκθεση επικύρωσης από Πιστοποιημένο Ανεξάρτητο Φορέα (validation report): έκθεση που συντάσσεται από τον Ανεξάρτητο Φορέα και τεκμηριώνει ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα CDM ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΠτΚ.

Έκθεση επαλήθευσης από Πιστοποιημένο Ανεξάρτητο Φορέα (verification report): έκθεση επαλήθευσης των ανθρωπογενών μειώσεων από πηγές αερίων του θερμοκηπίου, οι οποίες οφείλονται σε καταχωρημένη δραστηριότητα έργου. Η έκθεση επαλήθευσης συντάσσεται από Πιστοποιημένο Ανεξάρτητο Φορέα.

Έκθεση παρακολούθησης του έργου (monitoring report): αποτελεί την έκθεση που υποβάλλεται από τον υπεύθυνο υλοποίησης του έργου σχετικά με τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν σύμφωνα με το σχέδιο παρακολούθησης του έργου.

Εκτελεστικό Συμβούλιο Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης (CDM Executive board): το συντονιστικό όργανο που έχει οριστεί από τη Συνέλευση των Μερών σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 4 του ΚτΠ, ως υπεύθυνο να επιβλέπει τις δραστηριότητες έργου CDM υπό την αρχή και καθοδήγηση της Συνέλευσης των Μερών που λειτουργεί ως συνάντηση των μερών του ΠτΚ. Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του Ε.Σ. περιγράφεται στην απόφαση Decision 3/CMP 1.

Έντυπο Σχεδιασμού Έργου (PDD): έντυπο που περιλαμβάνει την αναλυτική περιγραφή του έργου και στο οποίο βασίζεται η έγκριση της δραστηριότητας έργου. Συνοδεύει τη γραπτή αίτηση και κατατίθεται από τον υπεύθυνο υλοποίησης του έργου. Η μορφή του εντύπου είναι προκαθορισμένη και διατίθεται από την επίσημη ιστοσελίδα της Γραμματείας των Ενωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή μαζί με οδηγίες για τη συμπλήρωση της :
http://cdm.unfccc.int/Reference/PDDs_Forms/PDDs/index.html (φόρμα)
http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/pdd/index.html (οδηγίες)

Διυπουργική Επιτροπή: η επταμελής διυπουργική επιτροπή όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 (παρ. Α) της υπ΄ αριθμ. 9267/468/2007 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄286) που τροποποιεί την υπ΄ αριθμ. 54409/2632/2004 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1931)

Επιτροπή Εποπτείας του μηχανισμού κοινής εφαρμογής (JISC): εποπτεύει την εφαρμογή του μηχανισμού κοινής εφαρμογής και την αξιολόγηση και επαλήθευση των δραστηριοτήτων έργων κατηγορίας ΙΙ.

Καταλογιζόμενη ποσότητα μονάδων εκπομπής (Assigned Amount Unit, AAU):αποτελεί τη συνολική επιτρεπόμενη ποσότητα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για κάθε χώρα – μέρος του Παραρτήματος Ι του ΠτΚ, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 7 και 8 του ΚτΠ. Η καταλογιζόμενη ποσότητα μονάδων εκπομπής για την Ελλάδα είναι 668.669.806 τόνοι ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Είναι δυνατή η συναλλαγή των AAU μέσω της εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Μία μονάδα εκπομπής του ΚτΠ ισούται με 1 τόνο ισοδύναμου C02 .

Μητρώο (Registry): μητρώο υπεύθυνο για την επακριβή καταγραφή της εκχώρησης, της κατοχής, της μεταβίβασης και της ακύρωσης δικαιωμάτων.

Μονάδα μείωσης εκπομπών (Emission Reduction Unit, ERU): πιστωτικό μόριο που προέρχεται από δραστηριότητες έργων κοινής εφαρμογής και εκχωρείται σύμφωνα με το άρθρο 6 του Πρωτοκόλλου του Κιότο και των αποφάσεων που λαμβάνονται βάσει της Γραμματείας των Ενωμένων Εθνών για τη Σύμβαση της Κλιματικής Αλλαγής (UNFCCC) και του Πρωτοκόλλου του Κιότο.

Πιστοποιημένη μείωση εκπομπών (Certified Emission Reduction, CER): πιστωτικό μόριο που εκχωρείται από δραστηριότητες έργων του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 12 του Πρωτοκόλλου του Κιότο και των αποφάσεων που λαμβάνονται βάσει της Γραμματείας των Ενωμένων Εθνών για τη Σύμβαση της Κλιματικής Αλλαγής (UNFCCC) και του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Οι πιστοποιημένες μονάδες μείωσης (CERs) που προέρχονται από δραστηριότητες έργων δάσωσης ή αναδάσωσης διαχωρίζονται σε προσωρινές (tCERs) και μακράς διάρκειας (lCERs). Οι μονάδες tCERs λήγουν στο τέλος της επόμενης περιόδου δέσμευσης από την εκείνη που εκχωρήθηκαν ενώ οι μονάδες lCERs λήγουν στο τέλος της περιόδου δέσμευσης που εκχωρήθηκαν

Πιστοποιημένος Ανεξάρτητος Φορέας (Designated Operational Entity, DOE/Accredited Operational Entity, ΑΙE): αποτελεί ανεξάρτητο φορέα πιστοποιημένο από τη Γραμματεία των Ενωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή με αντικείμενο την αξιολόγηση των υποψηφίων δραστηριοτήτων έργων. Ο Φορέας αυτός ελέγχει κατά πόσο η υποψήφια δραστηριότητα πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας και συντάσσει την Επικυρωμένη Έκθεση και κατά πόσο η δραστηριότητα έχει επιτύχει τις επιδιωκόμενες μειώσεις εκπομπών και συντάσσει την Έκθεση επαλήθευσης.

Πρόγραμμα δραστηριοτήτων (Programme of Activities, PoA): αποτελεί μία συντονισμένη δράση που υλοποιείται από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα στο πλαίσιο μίας εθελοντικής ή υποχρεωτικής πολιτικής/μέτρων προκαθορισμένου στόχου (π.χ. ενεργειακή αποδοτικότητα, αλλαγή χρήσης καυσίμων).

Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) : υπογράφηκε το 1992 προκειμένου να ληφθούν μέτρα για τον περιορισμό των αυξανόμενων συγκεντρώσεων αερίων του θερμοκηπίου από ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Η Γραμματεία UNFCCC δημιουργήθηκε για τη στήριξη όλων των οργάνων που λειτουργούν υπό τη Σύμβαση και κυρίως τη Διάσκεψη των Μερών.

Συμπληρωματικές μειώσεις εκπομπών ρύπων (additionality): αναφέρονται σε μειώσεις οι οποίες δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί εάν η δραστηριότητα έργου δεν είχε υλοποιηθεί. Σε δραστηριότητες έργου εντός της ΕΕ, λαμβάνεται υπόψη και η υποχρεωτική συμμόρφωση στο κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο.

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας: σύντομη αρχική περιγραφή της δραστηριότητας και των προβλεπόμενων μονάδων μείωσης των εκπομπών (διατίθεται στην ιστοσελίδα της Αρμόδιας Αρχής). Συνοδεύει τη γραπτή αίτηση και κατατίθεται από τον υπεύθυνο υλοποίησης του έργου. Σε περίπτωση αρχικής συμφωνίας της αρμόδιας αρχής με τη δραστηριότητα του έργου, οδηγεί σε σύνταξη υποστηρικτικής επιστολής.

Σχέδιο παρακολούθησης του έργου (monitoring plan): αποτελεί ουσιαστικό τμήμα του Εντύπου Σχεδιασμού Έργου και καθορίζει τη φύση και το πεδίο των δεδομένων που θα συλλεχθούν κατά τη διάρκεια του έργου ειδικά για να ελεχθούν οι εκπομπές από την υλοποίηση της δραστηριότητας έργου.

Υπεύθυνος υλοποίησης του έργου (project initiator): φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με το έργο. Υπεύθυνοι έργου μπορεί να είναι περισσότερα του ενός άτομα τα οποία εργάζονται συλλογικά.

Υποστηρικτική επιστολή (Letter of Endorsement/ of no objection): εκδίδεται από την Αρμόδια Αρχή με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής για να δηλώσει την αρχική συμφωνία με τη διεξαγωγή της προτεινόμενης δραστηριότητας από τη χώρα που την φιλοξενεί. Δεν έχει δεσμευτική ισχύ για τη χώρα όπως η Απόφαση έγκρισης.

 • 7 Δεκεμβρίου 2012, 12:38 | ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

  Παραθέτω τις παρατηρήσεις της ΗΛΕΚΤΩΡ Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών Α.Ε. επί των Ορισμών του σχεδίου εγκυκλίου για την έγκριση δραστηριοτήτων έργων σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 12 του Πρωτοκόλλου του Κιότο.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
  Επί της Παραγράφου 9 “Ορισμοί”

  1. Σελ. 18, προτείνουμε την αντικατάσταση της φράσης «Απόφαση έγκρισης (Letter of Approval): χορηγείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής μετά από εισήγηση της αρμόδιας αρχής και τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής», με την «Απόφαση έγκρισης (Letter of Approval): χορηγείται μετά από εισήγηση του Γραφείου Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (αρμόδια αρχή) με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής ή άλλων αρμόδιων προσώπων συμπεριλαμβανομένης και της αρμόδιας αρχής», σύμφωνα και με την Παρατήρηση-1, όπως υποβλήθηκε στο Άρθρο 4.

  2. Σελ. 18, στην ίδια παράγραφο σχετικά με τον ορισμό της «Απόφασης έγκρισης», προτείνουμε τη διαγραφή της φράσης «και στην εξουσιοδότηση συμμετοχής σ’αυτήν», καθώς δεν έχει νόημα.

  3. Σελ. 18, προτείνουμε τη διαγραφή ολόκληρης της παραγράφου «Αποθεματικό της περιόδου δέσμευσης (Commitment Period Reserve)», καθώς δε συνάδει με το αντικείμενο της εγκυκλίου, ειδικότερα στην παρούσα χρονική περίοδο που τίθεται σε διαβούλευση η εγκύκλιος. Επιπρόσθετα, τα ποσοστά που αναγράφονται στην παρούσα παράγραφο είναι υπερβολικά.

  4. Σελ. 18, στην παράγραφο «Γραπτή Αίτηση», προτείνουμε την αντικατάσταση της φράσης «…από τον υπεύθυνο υλοποίησης του έργου…», με τη φράση «…από τους συμμετέχοντες στο έργο (Project Participants)…».

  5. Σελ. 19, στην παράγραφο «Έκθεση παρακολούθησης του έργου (monitoring report)», προτείνουμε την αντικατάσταση της φράσης «…από τον υπεύθυνο υλοποίησης του έργου…», με τη φράση «…από τους συμμετέχοντες στο έργο (Project Participants)…».

  6. Σελ. 19, στην παράγραφο «Έντυπο Σχεδιασμού Έργου (PDD)», προτείνουμε την αντικατάσταση της φράσης «…από τον υπεύθυνο υλοποίησης του έργου.», με τη φράση «…από τους συμμετέχοντες στο έργο (Project Participants.)».

  7. Σελ. 19, προτείνουμε τη διαγραφή της παραγράφου «Διυπουργική Επιτροπή», σύμφωνα και με την Παρατήρηση-1,όπως υποβλήθηκε στο Άρθρο 4, καθώς και την ως άνω Παρατήρηση, σημείο 1.

  8. Σελ. 20, προτείνουμε την αντικατάσταση της φράσης «Πιστοποιημένος Ανεξάρτητος Φορέας (Designated Operational Entity, DOE/ Accredited Operational Entity)», με τη φράση «Πιστοποιημένος Ανεξάρτητος Φορέας (Accredited Independent Entity, AIE).

  9. Σελ. 21, στην παράγραφο «Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας)», προτείνουμε την αντικατάσταση της φράσης «…από τον υπεύθυνο υλοποίησης του έργου.», με τη φράση «…από τους συμμετέχοντες στο έργο (Project Participants).».

  10. Σελ. 21, στην παράγραφο «Υπεύθυνος υλοποίησης του έργου (project initiator)», προτείνουμε την αντικατάσταση του τίτλου με τον τίτλο «Συμμετέχοντες στο έργο (Project Participants)».

  11. Σελ. 21, στην παράγραφο «Υποστηρικτική επιστολή (Letter of endorsement/of no objection)», προτείνουμε τη διαγραφή της φράσης «με τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής», σύμφωνα και με τις Παρατηρήσεις-1, όπως υποβλήθηκε στο Άρθρο 4, καθώς και τα σημεία 1. και 7. της παρούσας Παρατήρησης