Άρθρο 10: Τροποποιήσεις ειδικών ρυθμίσεων δόμησης

1. Η παράγραφος 1 α του άρθρου 6 του Π.Δ/τος της 24/31.5.1985 (ΦΕΚ 270 Δ) τροποποιείται ως εξής:
«α) Επιτρέπεται η διάσπαση του ενιαίου κτιρίου μετά τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και με τις εξής προϋποθέσεις:
i) Μορφολογικά να αποτελούν ένα ενιαίο αρχιτεκτονικό σύνολο,
ii) Όταν το ενιαίο κτίριο αποτελεί σύνθεση περισσοτέρων όγκων, η σύνδεση αυτών επιβάλλεται να έχει πλάτος τουλάχιστον 1,20 μέτρα και να προσμετράται τουλάχιστον σε έναν από τους συντελεστές δόμησης ή κάλυψης.
iii) Ανεξάρτητα κτίρια επιτρέπονται με μέγιστο αριθμό τρία ανά γήπεδο και με την προϋπόθεση ότι δεν απέχουν απόσταση μεγαλύτερη από δύο Δ, το Δ όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α’).»

2. Στο άρθρο 2 παρ.1 του Π.Δ 111 ΦΕΚ Α/76/5-3-2004 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση που από την εφαρμογή της παρούσας διάταξης προκύπτουν περισσότερες από τέσσερις (4) απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης για ένα διαμέρισμα ή μία κατοικία, τότε οι επιπλέον των τεσσάρων θέσεις που εξυπηρετούν το συγκεκριμένο διαμέρισμα ή την συγκεκριμένη μονοκατοικία είναι δυνατόν να διατάσσονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.6 του άρθρου 4 της με αριθ.98728/7722/93(ΦΕΚ 167/Δ/2-3-93) Υπουργική Απόφαση».

 • 4 Φεβρουαρίου 2014, 20:17 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

  Προτείνεται η προσθήκη τρίτης (3ης) παραγράφου στο άρθρο 8 του από 19-10-1978 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 594Δ/13-11-1978) προκειμένου να ομαλοποιηθεί μια κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σε οικισμούς της χώρας, για τους οποίους έχει εκδοθεί Π.Διάταγμα για τον καθένα χωριστά πριν να χαρακτηρισθούν παραδοσιακοί με το από 19-10-1978 Π.Διάταγμα.
  Με την Εγκύκλιο 5 του 1979 του τότε Υπουργείου Δημοσίων Έργων οριζόταν ότι κατισχύουν τα ειδικά Π.Διατάγματα των οικισμών αυτών οι οποίοι χαρακτηρίσθηκαν εκ των υστέρων Παραδοσιακοί και τα οποία Διατάγματα περιείχαν διατάξεις προστασίας του παραδοσιακού χαρακτήρα αυτών.
  Το πρόβλημα προέκυψε μετά από απόφαση του ΣτΕ το οποίο έκρινε μετά από δεκαετίες ότι δεν πρέπει να εφαρμόζονται τα Διατάγματα αυτά.
  Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιλύονται προβλήματα που επί χρόνια ταλαιπωρούν τους κατοίκους των οικισμών αυτών και χιλιάδες οικοδομές κινδυνεύουν να χαρακτηρισθούν αυθαίρετες.

  Η πρόταση έχει ως εξής:

  Κατισχύει του παρόντος Π.Δ/τος, Ειδικό Διάταγμα όρων δόμησης οικισμού στο οποίο περιέχονται πολεοδομικές μορφολογικές διατάξεις και ο οποίος οικισμός χαρακτηρίστηκε ως παραδοσιακός εκ των υστέρων με το από 19-10-1978 Π.Δ. (ΦΕΚ 594Δ/13-11-1978) συμπληρούμενου του Ειδικού Π.Δ/τος από τις διατάξεις του παρόντος σε ότι δεν καλύπτεται από αυτό.
  Για τη δυνατότητα ενός οικισμού που έχει εκδοθεί γι’αυτόν Ειδικό Διάταγμα πριν από τις 13-11-1978, στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, απαιτείται να εκδίδεται ανάλογη διαπιστωτική Απόφαση από τον Αρμόδιο Υπουργό στην οποία θα περιέχεται πλήρης αιτιολογία ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται με την προστιθέμενη παράγραφο.

 • 4 Φεβρουαρίου 2014, 19:54 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Στην παράγραφο 1.iii
  Ο περιορισμός των 3 κτιριακών όγκων είναι εύλογος για τα μικρά γήπεδα αλλα σε μεγαλύτερα π.χ. 20 στρεμμάτων, δεν είναι προφανής η χρησιμότητα του και άρα θα πρέπει να υπάρχει σχετική πρόβλεψη.
  Το ίδιο ισχύει και για τον περιορισμό της απόστασης μεταξύ των κτιρίων σε 2Δ κατά Ν.Ο.Κ., δηλαδή 4μ. περίπου. Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη κλιμάκωσης ανάλογα με το εμβαδόν του γηπέδου. Πρακτικό θα ήταν επίσης να χρησιμοποιηθεί το μέγεθος της απόστασης του κτιρίου από τα όρια που ισχύει στην εκτός σχεδίου δόμηση δηλ. τα 15μ. αντί του Δ κατα Ν.Ο.Κ.

 • 3 Φεβρουαρίου 2014, 23:25 | ΝΙΚΟΛΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Στην παράγραφο 1.iii τα κτίρια πρέπει να είναι περισσότερα από τρία, ειδικά στις περιπτώσεις που τα οικόπεδα είναι μεγάλα. Πρέπει να είναι πολαπλάσιο της αρτιότητας ο αριθμός των κτιρίων ωστε να αποφευχθούν μεγάλοι όγκοι κτιρίων.

 • 3 Φεβρουαρίου 2014, 15:38 | ΟΛΓΑ ΣΙΟΓΚΑ

  Θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρξει μεταβατική διάταξη προκειμένου να αποφευχθούν στρεβλώσεις για τα υφιστάμενα κτίρια στην εκτός σχεδίου δόμηση . Δεν είναι δυνατόν μεταγενέστερες διατάξεις να ακυρώνουν προηγούμενες ,ιδιαίτερα όταν έχουν δημιουργηθεί εμπράγματα δικαιώματα στους ιδιοκτήτες από την εφαρμογή τους . Δεν πρέπει να αγνοηθεί και το άρθρο 5 του ν. 4178/13 που αναφέρεται στην δυνατότητα » κατ, εξαίρεση » σύστασης κάθετης συνιδιοκτησίας όταν υπάρχουν αυθαίρετα κτίσματα μέχρι 28-7-11 . Επόμένως η διάταξη αυτή μπορεί να ισχύσει μόνο εφ΄εξής με πολύ προσοχή στις μεταβατικές διατάξεις .

 • 29 Ιανουαρίου 2014, 12:37 | βασιλειος καραχαλιος

  παρακαλω στην νεα διατυπωση της παρ. 1α, να αποσαφηνισθει η ισχυς της και για το τελευταιο εδαφιο της παρ. 1β του αρ.6 (ΦΕΚ 270Δ/85), οπως προσετέθη με την παρ.5 Αρθ-10 του Ν-3212/03 ΦΕΚ-308/Α/31-12-03, οπου υπαρχει προαπαιτηση μιας οικοδομης χωρις να διευκρινιζεται η δυνατοτητα διασπασης της

  σας παραθετω το σχετικο εδαφιο

  «Για γήπεδα με εμβαδόν πολλαπλάσιο του αρτίου, για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις κατάτμησης, η μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια κτιρίου ισούται με το άθροισμα του εμβαδού των κτιρίων που θα επιτρεπόταν να ανεγερθούν σε κάθε γήπεδο μετά την κατάτμηση, μειωμένη κατά 15 % και υπό τις προϋποθέσεις ότι:

  α) θα ανεγερθεί μια οικοδομή και

  β) το γήπεδο θα παραμείνει ενιαίο.

  Μεταβιβάσεις κατά παράβαση των προυποθέσεων αυτών είναι αυτοδικαίως άκυρες».

 • 28 Ιανουαρίου 2014, 19:51 | ntoub

  Σιο άρθρο 10 παραγρ. 1 iii
  Πρέπει οπωσδήποτε να εξαιρεθούν τα γήπεδα στα οποία έχει συσταθεί κάθετη ιδιοκτησία και ιδιαίτερα σε αυτά που έχουν εμβαδόν μεγαλύτερο των 4 στρεμμάτων διότι η δόμηση του ενός τμήματος θα αποκλείει την δόμηση του άλλου λόγω του περιορισμού του 2Δ

 • 28 Ιανουαρίου 2014, 12:53 | avgoust

  Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 θα δημιουργήσουν πολλά προβλήματα στις περιπτώσεις που υπάρχουν είτε υφιστάμενα κτίσματα , είτε προ του 1992 συστάσεις κάθετης ιδιοκτησίας , οι οποίες είναι ισχυρές.

  Δεν είναι λογικό η παλαιά κατασκευή η οποία μπορέι να είναι λάθος χωροθετημένη ή μορφολογικά ασύμβατη με το περιβάλλον να δεσμεύει στα ίδια λάθη την νέα κατασκευή.

  Αν πηγε δηλαδή ο ένας και έχτισε αρχικά κυκλαδίτικο σπίτι στο βουνό (που δεν χρειαζόταν και ΕΠΑΕ γιατι δεν διασπούσε ογκο) , θα πρέπει και ο άλλος υποχρωτικά να κάνει το ίδιο για να είναι μορφολογικά ενιαίο ?!?!?!?

  Επίσης , σε υφιστάμενες συστάσεις καθέτου συνιδιοκτησίας σε πάρα πολλές περιπτώσεις με τον περιορισμό του 2Δ δεν θα μπορεί να οικοδομήσει ο έτερος συνιδιοκτήτης καθώς θα πέφτει μέσα στα όρια της άλλης αποκλειστικής χρήσης.

  Θα αναγκάσουμε λοιπόν τους συνιδιοκήτες να τρέχουν στα δικαστήρια ο ένας εναντίον του άλλου ??

  Είναι πραγματικά ακατανόητη η τάση που έχετε εκεί στο ΥΠΕΚΑ να δημιουργείτε προβλήματα στις ανθρώπινες σχέσεις και να κάνετε δύσκολη την ζωή των ανθρώπων χωρίς σοβαρό λόγο.

  Αρα αν δεν αποσύρετε τελείως την επίμαχη παράγραφο 1 του άρθρου 10, το λιγότερο που επιβάλλεται να κάνετε είναι να προσθέσετε ότι

  » οι περιορισμοί αυτοί επιβάλλονται μόνο σε αδόμητα γήπεδα στα οποία δεν έχει ήδη γίνει σύσταση οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας.»