Άρθρο 01:Εισφορά περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ ΑΕ σε νέα εταιρία ηλεκτρισμού

1. Προς το σκοπό απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δια του παρόντος νόμου και υπό τους όρους που τίθενται σε αυτόν, προβλέπεται η δημιουργία νέας, καθετοποιημένης εξ απόψεως στοιχείων ενεργητικού, παθητικού, ανθρωπίνου δυναμικού και πελατειακής βάσεως ανώνυμη εταιρία ηλεκτρισμού. Η δραστηριότητα της νέας εταιρίας εκτείνεται σε όλους τους κλάδους της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ενδεικτικώς, στους κλάδους παραγωγής, προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.
2. Η περιουσία της νέας εταιρίας θα δημιουργηθεί από την ΔΕΗ Α.Ε. με εισφορά στη νέα εταιρία ποσοστού που προσεγγίζει το 30% του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ Α.Ε. και της πελατειακής της βάσεως. O συνδυασμός παραγωγικού μίγματος και πελατειακής βάσης της νέας εταιρίας θα απεικονίζει αναλογικώς κατά το ανωτέρω ποσοστό τον αντίστοιχο συνδυασμό παραγωγικού μίγματος και πελατειακής βάσης στην ΔΕΗ Α.Ε.
3. Στη νέα εταιρία εισφέρονται υπό τους όρους του παρόντος νόμου τα εξής στοιχεία του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ Α.Ε.:
(α) οι κάτωθι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο λιγνίτη:
(i) η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ΑΗΣ Αμύνταιο Ι & ΙΙ, ισχύος 600MW
(ii) η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ΑΗΣ Μελίτη Ι, ισχύoς 330MW
(β) άδεια ηλεκτροπαραγωγής για τον σταθμό παραγωγής Μελίτη ΙΙ, ισχύος 450 MW
(γ) τα πάσης φύσεως δικαιώματα ΔΕΗ Α.Ε επί των παρακάτω λιγνιτικών παραχωρήσεων, τα οποία με βάση τα διαθέσιμα αποθέματα εξασφαλίζουν παροχή καυσίμου για τη μακρόχρονη λειτουργία των παραπάνω λιγνιτικών μονάδων, ήτοι:
(i) του ορυχείου Αμυνταίου συμπεριλαμβανόμενου του ορυχείου Λακκιάς
(ii) του ορυχείου Κλειδιού
(iii) του ορυχείου Λόφων Μελίτης
(iv) των ορυχείων Κομνηνών Ι & ΙΙ
(v) του ορυχείου Βεύη
(δ) οι κάτωθι υδροηλεκτρικές μονάδες:
(i) η μονάδα παραγωγής ΥΗΣ Πλατανόβρυση, ισχύος 116 MW
(ii) η μονάδα παραγωγής ΥΗΣ Θησαυρού, ισχύος 384 MW
(iii) η μονάδα παραγωγής ΥΗΣ Άγρας, ισχύος 50 MW
(iv) η μονάδα παραγωγής ΥΗΣ Εδεσσαίος, ισχύος 19 MW
(v) η μονάδα παραγωγής ΥΗΣ Πουρνάρι Ι και ΙΙ, συνολικής ισχύος 334 MW
(ε) η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο ΑΗΣ Κομοτηνής, ισχύος 485 MW.
4. Τα επιμέρους στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των μονάδων του παραγωγικού δυναμικού που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, θα περιγραφούν αναλυτικά στη σύμβαση απόσχισης που προβλέπεται στο άρθρο 3 του παρόντος νόμου. Για το σκοπό της εφαρμογής του παρόντος νόμου, τo σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που περιγράφονται στη σύμβαση απόσχισης και στη λογιστική κατάσταση της απόσχισης, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος και των συμβάσεων εργασίας που αναφέρονται στην ανωτέρω σύμβαση και στη λογιστική κατάσταση της απόσχισης, λογίζονται ως αυτοτελής επιχειρησιακός κλάδος της ΔΕΗ Α.Ε..

 • 14 Μαρτίου 2014, 09:21 | Ουρανία Στυλιάδου

  Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΘΕΝΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ

  Τραγικό μεν, αληθές δε. Την ενιαία, καθετοποιημένη, παραγωγική, κερδοφόρα ΔΕΗ κάποιοι την ¨οραματίστηκαν¨ κατακερματισμένη, μικρή, να παραπαίει και να ψυχορραγεί έτοιμη όχι να παραδοθεί αλλά να την σπρώξουν (να την σπρώξετε), στις (δήθεν) σωτήριες αγκαλιές των ιδιωτικών συμφερόντων.
  Σε μία προσπάθεια να διαβάσει κανείς το Σχέδιο Νόμου, με κριτήρια: τη λογική, το αληθές, το αντικειμενικό, το εφικτό δε μπορεί παρά να εγκαταλείψει στην εκατοστή προσπάθεια. Καμία λογική δεν υπάρχει και καμία ουσιαστική υπόσταση της πρόφασης ότι αυτό που γίνεται, αποτελεί Μνημονιακή υποχρέωση. Όχι απλά αυτό δε συμβαίνει αλλά στη ΠΑΡΑλογική του Σχεδίου καταστρατηγούνται αρχές και δικαιώματα. Καταστρατηγείται η ίδια η Δημοκρατία που από ότι φαίνεται δεν χάνετε στιγμή να την τσαλαπατάτε.
  Θα έπρεπε να φαντάζει αδιανόητο το γεγονός να προσπαθείτε να ΞΕπουλήσετε κάτι που δεν σας ανήκει. Η ΔΕΗ αποτελεί Εθνική περιουσία. Ανήκει στους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, την κοινωνία. Κι όμως «απλώνετε» τα χέρια πάνω της και την κακοποιείτε με τον πιο ανάλγητο και προκλητικό τρόπο. Την υποβαθμίσατε, την υποτιμήσατε, την απαξιώσατε και τώρα την «ρίχνετε» στη Δημόσια Διαβούλευση για 4 ημέρες.
  Αυτός ήταν ο καλύτερος τρόπος που βρήκατε για να ¨επιβραβεύσετε¨ την ραχοκοκαλιά της χώρας; Τον αιμοδότη της Εθνικής μας Οικονομίας;
  Η ΔΕΗ επί 60 χρόνια «πατά το On» και ρίχνει φως στην ζωή των Ελλήνων από τη μία μεριά της χώρας στην άλλη και από το ένα επίπεδο στο άλλο (οικονομία, πολιτισμός, κοινωνία)
  Η ΔΕΗ επί 60 χρόνια λειτούργησε σε ένα δοκιμασμένο μοντέλο ανάπτυξης, εξέλιξης και προοπτικής. Αυτό το δοκιμασμένο και εμπράκτως αποτελεσματικό μοντέλο έρχεστε μετά από 60 ολόκληρα χρόνια να το αμφισβητήσετε με τις ευλογίες των Τροικανών.
  Η ΔΕΗ επί 60 χρόνια λειτούργησε στο όνομα του δημοσίου συμφέροντος επ΄ ωφελεία των πολιτών/καταναλωτών.
  Η ΔΕΗ επί 60 χρόνια αποτέλεσε την μεγαλύτερη Βιομηχανική Επιχείρηση της χώρας.
  Η ΔΕΗ επί 60 χρόνια καλλιέργησε, ανέδειξε και ακόμα και σήμερα αποδεικνύει έμπρακτα, το κοινωνικό της πρόσωπο.
  …. Και μετά ήρθαν τα προαπαιτούμενα. Οι ντεμέκ προϋποθέσεις. Οι ντεμέκ όροι και τα ντεμέκ ζητούμενα για τις δόσεις, για τα συμφέροντα για … για… για.
  Οι πραγματικοί λόγοι του παράλογου εγχειρήματος και η δυνατότητα υλοποίησης/εφαρμογής των όσων περιγράφονται/προβλέπονται στο σχέδιο νόμου, εξακολουθούν να αποτελούν τα Μεγάλα ζητούμενα της Μικρής ΔΕΗ.
  Διαλανθάνει αλήθεια της προσοχής σας το ότι το μεγαλύτερο ίσως πρόσκομμα που συναντά στην υλοποίηση του το Σχέδιό σας, δεν είναι άλλο από το γεγονός ότι η ΔΕΗ (διαχρονικά) τις εισφορές της και τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων της, τις επένδυσε και τις ¨μετέτρεψε¨ σε περιουσία, σε περιουσία της; Και εσείς, αυτή την περιουσία θέλετε να την ΞΕπουλήσετε. Σε μία χώρα με Δημοκρατικό πολίτευμα ΟΜΩΣ, δεν έχετε κανένα δικαίωμα να πουλάτε κάτι που δεν σας ανήκει.
  Όσο για το υποτιθέμενη απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας … ουδέν σχόλιον πέραν τούτου: Συντελείται από το 2003. Δεν το έχετε πληροφορηθεί;
  Ανεφάρμοστο και μη υλοποιήσιμο, το Σχέδιο Νόμου κραυγάζει από μόνο του ότι πρέπει να αποσυρθεί. Τα δεινά που θα βρείτε μπροστά σας –και αυτό το ξέρετε πολύ καλύτερα από τον καθένα- είναι πολλά, πολλά περισσότερα από αυτά τα οποία φαντάζεστε. Το διακύβευμα είναι σοβαρό και παίζει κορώνα γράμματα την τύχη ενός ολόκληρου Έθνους.
  Αν δεν είναι για να σώσετε τη ΔΕΗ, τουλάχιστον κάντε το για να περισώσετε αξιοπρέπειες. Αποσύρατε το Σχέδιο και ανανεώστε το χρόνο για την προοπτική, την ανάπτυξη, την παραγωγικότητα, την ευημερία. Σε διαφορετική περίπτωση, στο time out του παιχνιδιού που έχετε στήσει, θα βρεθείτε off και τότε …να σβήσουν τα φώτα παρακαλώ. Έχουμε πένθος. Η ΔΕΗ ετάφη. Αμήν.

 • 14 Μαρτίου 2014, 09:29 | ΕΛΕΝΗ

  Κύριε Υπουργέ και λοιποί,
  ένα πράγμα μόνο θα ήθελα να σας πω: την προσωπική και οικογενειακή σας περιουσία την χαρίζετε; Με ποιο λοιπόν δικαιώματα θέλετε να πράξετε το αυτό για την περιουσία του Ελληνικού λαού; Ποιός σας έχει δώσει το δικαίωμα να ξεπουλήσετε τον πλούτο της πατρίδας μας, σήμερα ΔΕΗ,ΝΕΡΑ, αύριο δεν ξέρω τι; Η εντολή που δίδεται σε μία κυβέρνηση είναι να προστατεύει τα συμφέροντα του λαού της και να αγωνίζεται για καλύτερες συνθήκες των πολιτών της, κι εσείς τι καταφέρατε; Φέρατε τους μισούς πολίτες σας σε απόγνωση και στα όρια αυτοκτονίας και συνεχίζετε για να αποτελειώσετε και τους άλλους μισούς πουλώντας ό,τι έχει απομείνει.
  ΒΑΛΤΕ ΤΟ ΚΑΛΑ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΑΣ. Η ΔΕΗ ΔΕΝ ΜΠΡΟΡΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΟΥΛΗΘΕΙ. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΤΕ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΠΛΟΥΤΟ …

 • 14 Μαρτίου 2014, 01:18 | Παούνης Νικόλαος

  Το ζήτημα διάσπασης και πώλησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, είναι ένα ζήτημα που άπτεται της εθνικής ασφάλειας, της οικονομικής ανάπτυξης και της επιβίωσης ολόκληρων περιφερειών. Στην τελευταία περίπτωση υπάγεται η Δυτική Μακεδονία, μια περιφέρεια με αρνητικά πρωτεία στην ανεργία. Κατόπιν έρευνας, διαπιστώθηκε πως κάθε επένδυση 1 ευρώ, προσθέτει τουλάχιστον 3,89 στον κύκλο της τοπικής κοινωνίας, ενώ η δημιουργία 1 θέσης εργασίας, προσθέτει περίπου 3. Είναι φανερό πως η ΔΕΗ και η κρατική επένδυση, αποτελεί το μοναδικό εργαλείο ανάπτυξης, σε μια περιοχή η οποία απώλεσε το τοπικό Πανεπιστήμιο, υπονομεύτηκαν σταδιακά οι υγειονομικές υπηρεσίες, αναβαθμίστηκε ελάχιστα το οδικό της δίκτυο, απομακρύνθηκαν οι μονάδες των ενόπλων δυνάμεων, διακόπηκαν οι σιδηροδρομικές συγκοινωνίες. Η πώληση της ΔΕΗ αποτελεί ευθεία επιθετική πράξη κατά της επιβίωσης των δυτικομακεδόνων, σε μια εθνικά <> περιοχή. Εκτιμώ ότι τελικά η Πολιτεία θα συνεκτιμήσει όλες τις παραμέτρους, και θα μεταβάλλει την απόφαση της. Με εκτίμηση Π.Ν.

 • 13 Μαρτίου 2014, 23:09 | Θ. Καρώνης

  Η κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας θεωρεί την ύπαρξη της καθετοποιημένης και υπό τον πλήρη έλεγχο του Δημοσίου ΔΕΗ ως τη διαρκή εγγύηση για τη δέσμευση της Πολιτείας στην πλήρη και ορθολογική αποκατάσταση των εδαφών, τόσο στα εξαντλημένα και εξαντλούμενα λιγνιτωρυχεία όσο και στους παροπλιζόμενους μελλοντικά ΑΗΣ, και στην απόδοσή των εδαφών στους τοπικούς Δήμους, χωρίς ανταλλάγματα και προϋποθέσεις, για αξιοποίηση κατά την κρίση τους. Θεωρεί την υποχρέωση αυτή, ύψους ήδη αρκετών δις € (που θα αυξάνεται συνέχεια), ως δημόσιο χρέος που η αποπληρωμή του θα πρέπει γίνεται με συμφωνημένο και δεσμευτικό ρυθμό, χρονοδιάγραμμα και πόρους, ανεξάρτητα από το μελλοντικό ύψος της λιγνιτικής παραγωγής στην περιοχή. Δε δέχεται την “εξαέρωση” αυτής της κρίσιμης μακροχρόνιας δέσμευσης μέσα από τις ανύπαρκτες ή ασαφείς “δεσμεύσεις” των υποψήφιων ιδιωτών επενδυτών -κυνηγών των βραχυπρόθεσμων υψηλών αποδόσεων των κεφαλαίων τους.

  Η κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας δεν δέχεται, ούτε την υπαγωγή των κριτηρίων με βάση τα οποία θα προσδιορίζεται η αναγκαιότητα μετεγκαταστάσεων οικισμών που πλήττονται από την λιγνιτική δραστηριότητα ούτε την υποταγή των αναγκαίων δαπανών για την πραγματοποίησή τους, στις ανάγκες κερδοφορίας του ιδιωτικού κεφαλαίου. Θεωρεί ότι μόνο μια ελεγχόμενη πλήρως από το Δημόσιο ΔΕΗ, που θα λειτουργεί ορθολογικά και με διαφάνεια, μπορεί να συγκεράσει και να συμβιβάσει τα τοπικά συμφέροντα και ανάγκες με τα αντίστοιχα όλου του ελληνικού λαού, αναλαμβάνοντας και επιμερίζοντας, με δίκαιο τρόπο, τα σχετικά κόστη. Η μέχρι σήμερα εμπειρία δεν προοιωνίζεται τίποτα καλό από τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις (βλέπε την εντελώς ανορθολογική, κοινωνικά μη αποδεκτή και, τελικά, πανάκριβη, διάνοιξη και εκμετάλλευση των ορυχείων Βεύης και Αχλάδας στο Νομό Φλώρινας, από ιδιωτικές εταιρείες, προκειμένου να αποφύγουν κόστη μετεγκατάστασης και απαλλοτριώσεων).

  Η Δυτική Μακεδονία, και κυρίως ο Νομός Κοζάνης, ζητάει την “ομαλή” μετάβαση στη μεταλιγνιτική περίοδο αντί της καταστροφικής απότομης μεγάλης κάμψης της λιγνιτικής παραγωγής στις αρχές της δεκαετίας του 2020. Αυτό, για να υπάρξει χρόνος προσαρμογής στις διαλυτικές επιπτώσεις της στην τοπική οικονομία (έχει προσδιοριστεί,από μελέτη του ΤΕΕ, Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, ένας πολλαπλασιαστής απασχόλησης και εισοδήματος από τη λιγνιτική δραστηριότητα μεγαλύτερος του 3). Η ουσιαστική υπαγωγή του ηλεκτρενεργειακού σχεδιασμού στις “δυνάμεις της αγοράς”, με την απόσυρση του ελληνικού Δημοσίου, δημιουργεί πλέον βάσιμους φόβους για “ξαφνικό θάνατο” της δραστηριότητας αυτής στην περιοχή, όταν τα ιδιωτικά κεφάλαια κρίνουν ότι η συνέχισή της θα απαιτήσει νέες επενδύσεις μακροπρόθεσμης απόδοσης ενώ εκείνα επιδιώκουν την άμεση εξασφαλισμένη κερδοφορία και τη γρήγορη απόσβεση (π.χ. ΑΔΙ και ΜΑΜΚ για τις μονάδες με φυσικό αέριο, ισχυρά επιδοτούμενες ΑΠΕ βιομηχανικής κλίμακας, χρέη πολλών εκατομμυρίων από εταιρείες εμπορίας που εξαφανίζονται όταν δεν κερδίζουν αρκετά κλπ).

  Η κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας αντιλαμβάνεται ότι ζούμε σε εποχή αλλαγής του ενεργειακού υποδείγματος παγκόσμια, εν μέσω ανελέητων ανταγωνισμών μεγάλων συμφερόντων που εμπλέκουν ολόκληρους συνασπισμούς κρατών. Οι ήπιες και αειφορικές εναλλακτικές λύσεις, για την μεγάλης κλίμακας παραγωγή, τη μεταφορά και τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, ωριμάζουν τεχνικοοικονομικά αργά, ακολουθώντας αναγκαστικά τους ρυθμούς αυτών των ανταγωνισμών και των αλληλοσυγκρουόμενων απαιτήσεων κερδοφορίας σε όλα τα επίπεδα (τοπικό, εθνικό, πλανητικό). Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη μια παγκόσμια επίθεση στον κόσμο της εργασίας στο όνομα της αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης, οδηγώντας πληθυσμούς και περιοχές ολόκληρες στην ανέχεια και στην ερήμωση. Με αυτή την επίγνωση, δε γίνεται αποδεκτή η εναπόθεση της διαχείρισης της δύσκολης μετάβασης σε κανένα ιδιωτικό κεφάλαιο είτε “σοβαρό” είτε “αεριτζίδικο”, ούτε θεωρούνται λύση οι “κανόνες της αγοράς” έναντι της κρατικής (και όχι δημόσιας) “ιδιοτελούς κακοδιαχείρισης”. Καλείται συνεπώς η Κυβέρνηση:
  • Να αποσύρει το νομοσχέδιο διάλυσης της ΔΕΗ και να παγώσει την πώληση του ΑΔΜΗΕ. Δεν επιβάλλονται από κανέναν ευρωπαϊκό κανόνα παρά μόνο από συμφέροντα που φοράνε τη μάσκα του επενδυτή.
  • Να προχωρήσει αμέσως σε μέτρα εξορθολογισμού της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ στην περιοχή της Δυτκής Μακεδονίας, με κύριους γνώμονες τις σχετικές μελέτες και προτάσεις τοπικών επιστημονικών φορέων και πολιτικών δυνάμεων, της τοπικής Αυτοδιοίκησης, των στελεχών και των εργαζομένων της ίδιας της Επιχείρησης.
  • Να ανοίξει ειλικρινή εθνικό διάλογο, με όλες τις ενδιαφερόμενες δυνάμεις της κοινωνίας, με ορίζοντα τουλάχιστον 2ετίας, ώστε να διαμορφωθεί με διαφάνεια ένας δημοκρατικός κυλιόμενος μεσομακροπρόθεσμος ενεργειακός (και, κυρίως, ηλεκτρενεργειακός) σχεδιασμός της χώρας. Τα κριτήρια του σχεδιασμού και της επιλογής των φορέων της υλοποίησής του θα είναι η χωρίς διακρίσεις ικανοποίηση των αναγκών όλων των πολιτών, ως χρηστών του αγαθού της ενέργειας και ως εργαζομένων σε κάθε τομέα της οικονομίας που επηρεάζεται από την ενέργεια. Παράλληλα, κριτήρια θα αποτελούν η προστασία του περιβάλλοντος και η αποφυγή κάθε εμπλοκής της χώρας στους επικίνδυνους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς που επιφέρει η πρόσδεσή της σε επιμέρους μεγάλα ενεργειακά συμφέροντα.
  • Να δεσμευτεί ότι θα καταφεύγει στη λαϊκή ετυμηγορία με δημοψήφισμα, για κάθε σημαντική απόφαση που θα πρέπει να οριστικοποιηθεί στην πορεία του διαλόγου, εφόσον δεν υπάρξει ευρύτατη συναίνεση.

 • 13 Μαρτίου 2014, 21:08 | ΤΖΗΜ

  ΚΥΡΙΕ ΣΑΜΑΡΑ,
  ΕΞ΄ΑΡΧΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑΤΙ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΣΑΣ.
  ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΚΡΥΦΟΥΣ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΟΤΙ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΑΣ ΑΝΗΚΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΙΞΤΕ ΤΑ.

  ΤΟ ΣΙΓΟΥΡΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Κ ΤΕΤΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΕΛΛΑΔΑ.

  ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΔΕΙΞΟΥΜΕ ΜΕ ΑΥΤΟ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΟΤΙ ΕΜΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΜΕ ΠΩΣ ΤΟ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ-ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕDΟΝΙΑ.

 • 13 Μαρτίου 2014, 14:50 | pavlos

  Νόμος 1468/1950. Νόμος, ενός Ιστορικού ΦΕΚ. Ήταν 7 Αυγούστου.
  Άρθρο 1, παράγραφος 1: «δρύεται Οργανισμός υπό την επωνυμίαν «Δημόσια Επιχείρισις Ηλεκτρισμού», σκοπόν έχων …την κατασκευήν και εκμετάλλευσιν υδροηλεκτρικών και θερμοηλεκτρικών εργοστασίων καθ` άπασαν την χώραν, την εγκατάστασιν εθνικού δικτύου προς μεταφοράν της παραγομένης ηλεκτρικής ενεργείας και την διάθεσιν αυτής».
  Άρθρο 1, παράγραφος 2: «Ο Οργανισμός ούτος αποτελεί δημοσίαν επιχείρησιν ανήκουσαν εξ ολοκλήρου εις το Ελληνικόν Δημόσιον, λειτουργούσαν χάριν του δημοσίου συμφέροντος, αλλά κατά τους κανόνας της ιδιωτικής οικονομίας, απολαμβάνουσιν διοικητικής και οικονομικής αυτοτελείας, τελούσαν όμως υπό την ανωτάτην εποπτείαν και τον έλεγχον του Κράτους. Τα της οργανώσεως και λειτουργίας αυτής θέλουσι ρυθμισθή διά Β. Διατάγματος εφ’ άπαξ εκδιδομένου προτάσει του Υπουργικού Συμβουλίου και εισηγήσει του Υπουργού Συντονισμού».
  Άρθρο 1, παράγραφος 3: Ειδικώς η Δημοσία Επιχείρησις Ηλεκτρισμού υποχρεούται όπως:
  α) Διασφαλίση την οικονομικήν αυτάρκειαν αυτής.
  β) Παρέχη την παραγόμενην ηλεκτρική ενέργειαν προς τους αγροτικούς και αστικούς πληθυσμούς εις την ευθυνοτέραν δυνατήν τιμήν, ενεργούσα βάσει υγιών εμπορικών αρχών, εντός των πλαισίων της γενικωτέρας οικονομικής πολιτικής της Χώρας.
  γ) Αποφεύγη τας αδικαιολογήτους διακρίσεις κατά την παροχήν ηλεκτρικής ενεργείας μεταξύ των διαφόρων περιοχών της Χώρας και κατά τον καθορισμόν των τιμολογίων μεταξύ καταναλωτών της αυτής κατηγορίας.
  δ) Διαθέτη τα πραγματοποιούμενα έσοδα μετά την αφαίρεσιν κρατήσεων προς σχηματισμόν αποθεματικών, αποκλειστικώς προς τελειοποίησιν και συμπλήρωσιν των εγεκαταστάσεων, βελτίωσιν των όρων εξυπηρετήσεως του κοινού και μείωσιν της τιμής της ηλεκτρικής ενεργείας απαγορευομένης της διαθέσεως αυτών διά σκοπόν ξένον προς τους υπό του παρόντος καθοριζομένους σκοπούς αυτής»…
  … Έτσι λειτούργησε η ΔΕΗ. Όχι για 10, ούτε για 20 ή 30 αλλά για 60 ολόκληρα χρόνια. Λειτούργησε, άκμασε, εξελίχθηκε και μαζί της άκμασε, εξελίχθηκε και απέκτησε προοπτική ολόκληρη η χώρα.
  Σήμερα, μετά από μία ιστορία που ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια (τότε που εν μία νυκτί εμφανίστηκαν το Μνημόνιο, η Τρόικα, οι δόσεις, τα προαπαιτούμενα) βρισκόμαστε στο σημείο όπου μπαίνει σε διαβούλευση το Χαρτοφυλάκιο «Μικρή ΔΕΗ» για την αναδιοργάνωση και αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ και τη δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρισμού.
  Αναμφίβολα πρόκειται για μία ενέργεια που όχι μόνο δημιουργεί περαιτέρω ανισορροπίες στην ήδη κλονισμένη αγορά ενέργειας, όχι μόνο βάζει σε ρίσκο την τροφοδοσία, την ομαλή λειτουργία του δικτύου και την προοπτική της εθνικής οικονομίας αλλά πρόκειται και για μία πράξη που –αποδεδειγμένα- (εξ)υπηρετεί Μνημονιακές επιταγές που στόχο έχουν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των ιδιωτών. Με την πώλησή της, δε, παύει να υφίσταται το κοινωνικό της πρόσωπου. Το πρόσωπο δηλαδή με το οποίο και καθιερώθηκε στις συνειδήσεις του κόσμου.
  Η ΔΕΗ δεν είναι απλά μία Βιομηχανική Επιχείρηση. Είναι η μεγαλύτερη Βιομηχανική Επιχείρηση της χώρας, είναι ο τροχός που ρυμουλκεί την ανάπτυξη της Ελλάδας, είναι μία Επιχείρηση που ανήκει στους εργαζόμενούς της και στον Ελληνικό λαό. Η εκποίηση αυτής της περιουσίας, την οποία διακαώς επιθυμείτε και προσπαθείτε να επιβάλλετε με τον πλέον ανάλγητο τρόπο, όχι μόνο θα οδηγήσει στην διάλυσή της μεγαλύτερης επιχείρησης της χώρας αλλά με μαθηματική ακρίβεια, θα βάλει φρένο στην ανάπτυξη της χώρας καταρρακώνοντας κάθε προοπτική που γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθεί ακόμα και στο θολό τοπίο της περιόδου που διανύουμε.
  Αν αυτό δεν αποτελεί πρόκληση τι είναι; Είναι πραγματικά αδιανόητο το γεγονός την ώρα που σε άλλες χώρες (βλέπε Γαλλία) γίνεται οργανωμένη προσπάθεια και ιδρύονται νέες κρατικές εταιρείες, στην Ελλάδα να επιχειρείτε να ξεπουλήσετε τη δημόσια περιουσία.
  Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η υπόθεση του Σχεδίου αναδιάρθρωσης και αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ όχι απλά δεν είναι μία ¨εύκολη υπόθεση¨ αλλά αποτελεί μία πάρα πολύ δύσκολη ιστορία που συναντά την αντίδραση του ανθρώπινου δυναμικού από κάθε διεύθυνση της μητρικής επιχείρησης, συναντά τις αντιδράσεις και την αντίσταση των τοπικών κοινωνιών, συναντά την αμετάκλητη θέση των συνδικάτων που έχουν σηκώσει το λάβαρο της επανάστασης και το μέτωπο που θα συναντήσει η κυβέρνηση, θα είναι μεγάλο, ισχυρό, ανένδοτο.

  • Με πoια διαδικασία 3.000 εργαζόμενοι θα αλλάξουν με καταναγκαστικό τρόπο εργοδότη;
  • Με ποια διαδικασία θα υποχρεωθούν 2 εκατομμύρια καταναλωτές να αλλάξουν πάροχο ηλεκτρικής ενέργεια χωρίς να το επιθυμούν;
  • Ποιος θα αποζημιώσει τη μετεγκατάσταση των οικισμών στα ορυχεία που παραχωρούνται αφού τουλάχιστον στα δύο, παραχωρούνται μόνο δικαιώματα και δεν υπάρχει εξορυκτική δραστηριότητα σε εξέλιξη.
  • Θα επιμεριστεί στην νέα εταιρία μέρος του υπέρογκου δανεισμού της ΔΕΗ;
  • Θα αποτελείται το πελατειακό της χαρτοφυλάκιο από ¨καλοπληρωτές¨ άλλα και από ¨κακούς πελάτες¨;
  • Θα πουλά το ηλ. Ρεύμα η νέα εταιρία στην κάτω του κόστους τιμή που επέβαλε το υπουργείο στην βιομηχανία;
  • Έχει ικανοποιηθεί ή όχι η απαίτηση της ευρωπαϊκής ένωσης για την απελευθέρωση της ενέργειας στη χώρα μας όταν η ΔΕΗ έχει ποσοστό περί του 60% ;
  • Ποια ακριβώς απελευθέρωση λοιπόν υποτίθεται ότι προωθείται με αυτό το τερατούργημα;

  Πληροφορίες δημοσιευμάτων θέλουν κάποιους Βουλευτές που ήταν παρόντες σε σύσκεψη στο ΥΠΕΚΑ, να λένε ότι «άλλο πράγμα η κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή, και άλλο η ψήφισή του».
  Στην Κύπρο, βρέθηκαν βουλευτές που αρνήθηκαν να ψηφίσουν το νομοσχέδιο της ιδιωτικοποίησης της εκεί ΔΕΗ, της ΑΗΚ και των άλλων οργανισμών. Το νομοσχέδιο, τελικώς, δεν πέρασε κι ας ήταν η ψήφισή του προαπαιτούμενο για τη δόση της τρόικας. Ευχόμαστε ότι στη χώρα μας, καθείς θα αναλάβει τις ευθύνες του και θα πράξει τα επιβεβλημένα πριν ρίξουμε την ταφόπλακα σκεπάζοντας και καταδικάζοντας όχι μόνο την επιχείρηση αλλά μία ολόκληρη χώρα.
   Όποιος επιδιώξει να πράξει το στυγερό πολιτικό έγκλημα της πώλησης της ΔΕΗ, πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των τοπικών κοινωνιών, των θεσμών και των φορέων, του ελληνικού λαού που είναι ο κύριος, είναι ο ιδιοκτήτης της μεγαλύτερης και μόνης επιχείρησης της πατρίδας που μπορεί να δώσει προοπτική ανάπτυξης και κοινωνικής προσφοράς για το τελικό προϊόν που παράγει, το ηλ. Ρεύμα, το οποίο είναι κοινωνικό αγαθό κι όχι εμπόρευμα.
   Καλούμε τους εκπροσώπους μας στο κοινοβούλιο να είναι μπροστάρηδες στον αγώνα αυτό να είναι μαζί μας με περηφάνια και αξιοπρέπεια κι εμείς θα τους στηρίξουμε και θα τους δικαιώσουμε για το ΟΧΙ που πρώτοι αυτοί θα τολμήσουν! Ούτε δευτερόλεπτο να μην λησμονήσουν ότι έχουν ορκιστεί να προστατεύουν τα συμφέροντα του λαού και της πατρίδας, αυτό λοιπόν να πράξουν και μόνο. ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ. Ο καθρέφτης έχει έρθει πλέον εντελώς μπροστά τους και κοιτάζοντας μέσα σε αυτόν οι κυβερνητικοί βουλευτές στης περιοχής μας θα δουν αυτόν που έχει την πλήρη ευθύνη για το μεγαλύτερο ξεπούλημα από όσα εχουν επιχειρηθεί στην ιστορία της Ελλάδας. Και είναι τόσο μεγάλο το μέγεθος του ξεπουλήματος που σε περίπτωση που υλοποιηθεί θα πρέπει να απολογούνται για πολλές γενιές από κει που θα βρίσκονται διότι σε αυτόν εδώ τον τόπο δεν θα έχουν μέρος να σταθούν .
  Να αποσυρθεί ΤΩΡΑ το Σχέδιο Αναθεμάτισης και Αποδεκάτισης της ΔΕΗ.

  Παύλος Μουρατίδης
  Οργ.Γραμματέας Σωματείου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Δ.Ε.Η. ¨ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ¨

 • 13 Μαρτίου 2014, 12:45 | A.T.

  Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις στους ιθύνοντες του Σχεδίου Νόμου και γενικότερα στο πολιτικό σύστημα της χώρας.
  Τη ΔΕΗ-περιουσία του ελληνικού λαού, τα τελευταία 30 χρόνια, νοιάστηκε κάποιος από όσους πέρασαν (Υπουργοί και διορισμένοι από αυτούς διοικητές) να την εξυγιάνει πραγματικά ή να την κάνει αληθινά ανταγωνιστική;
  Αντί αυτού όλοι εσείς:
  • Μπουκώσατε με προνόμια σχεδόν όλους τους συνδικαλιστές για να τους κλείσετε στόμα και μάτια και ώ τι ειρωνεία τους φυλάγατε τα άπλυτα στο συρτάρι για να τους τα βγάλετε μέσω του κ. Ρακιτζή όταν έρθει η ώρα του τελικού ξεπουλήματος έτσι ώστε να μην έχουν πια την παραμικρή δύναμη σαν σωματείο.

  • Αφήνατε να συνεχίζετε το πάσης φύσεως πάρτυ των εργολάβων που την λεηλάτησαν πλήρως. Βέβαια όπως διαβάζουμε κατά καιρούς πίσω από κάθε δουλειά υπήρχαν παρακλάδια που έφταναν πολύ ψηλά…

  • Απαξιώσατε τελείως το προσωπικό, το οποίο έχει και αυτό βέβαια τις ευθύνες του γιατί είχε βολευτεί και δεν έβλεπε τη φάκα.
  Ποιος διοικητής κάθισε ποτέ να κατανείμει ορθολογικά το προσωπικό όπου χρειάζονταν και όχι όπου έπεφτε τηλέφωνο;
  Τα τελευταία 40 χρόνια πήρατε προσωπικό στη ΔΕΗ μέσω διαγωνισμού δύο τρεις φορές και όχι πάνω από δύο τρεις χιλιάδες συνολικά. ΆΡΑ η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων (>15.000) αποτελούν -όπως και όλου του δημοσίου- το λεγόμενο πελατειακό κράτος των πολιτικών.
  Και αφού τους πήρατε τους ανεβάσατε τους μισθούς, την εποχή των παχιών αγελάδων, αλλά παράλληλα διαρρέατε στο τύπο ότι είναι ρετιρέ για να στρέφεται τη μία ομάδα εναντίον της άλλης. Εδώ αξίζουν συγχαρητήρια στον εμπνευστή αυτού του σχεδίου γιατί τώρα που ξεπουλιούνται ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΝΕΡΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ όλοι σκέφτονται «καλά να πάθουν τα ρετιρέ» και δε βλέπουν και αυτοί οι δύστυχοι ότι τους παρασέρνει όλους το τσουνάμι.
  Η πολύτιμη τεχνογνωσία του προσωπικού πήγε χαμένη καθώς δεν επιτρέπεται στη ΔΕΗ να κάνει προσλήψεις μόνιμου προσωπικού αλλά αντί του ορθού τη μπουκώνατε με οκταμηνίτες και συμβάσεις έργου ίσα ίσα για να μη δυσαρεστηθεί η πελατεία των πολιτικών. Έτσι υπάρχει ένα πήγαινε έλα δυστυχισμένων νέων ανθρώπων με πολλά προσόντα που τους δίνει δουλειά για 6-8 μήνες και μετά τι; Απ’ την άλλη πώς να δουλέψει μια επιχείρηση με τεχνικό αντικείμενο όταν αυτόν που θα εκπαιδεύσει ξέρει ότι θα τον χάσει σε 6-8 μήνες; Απάτη και κοροϊδία για όλους …

  • Δεν έχει νόημα να επεκταθώ στα σοβαρότερα που διαβάζουμε όλοι καθημερινά στον τύπο (τιμή πώλησης σε σχέση με τιμή αγοράς κ.λ.π.) .

  Για το ξεπούλημα τώρα μετά τα παραπάνω σχόλια ο σκοπός είναι ξεκάθαρος. Ας βάλει ο θεός το χέρι του και αυτοί που αποφασίζουν «στο γόνατο» και «με το αζημίωτο» ας σκεφτούν ότι η ηθική ξεχωρίζει τον άνθρωπο από τα ζώα.

 • 13 Μαρτίου 2014, 10:37 | ΕΔΟΠ/ΔΕΗ

  Αθήνα 13/3/2014

  Κύριε υπουργέ,

  Ως σωματείο των διοικητικών στην ΔΕΗ, ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, παραθέτουμε τις απόψεις μας στο νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί σε δημόσια διαβούλευση και αφορά την δημιουργία μιας νέας καθετοποιημένης εταιρείας Ηλεκτρικής ενέργειας.
  Με το προς ψήφιση νομοσχέδιο επιχειρείται η πώληση του 30% της μεγαλύτερης επιχείρησης της χώρας, δημιουργώντας έτσι μία καθετοποιημένη επιχείρηση ονομαζόμενη μικρή ΔΕΗ. Μικρή βέβαια θα είναι ως προς την ονομασία, αν λάβει κανείς υπόψη του την έξοδο των μονάδων λόγω παλαιότητας τους το 2019, όπου τότε θα είναι μία επιχείρηση μεγαλύτερη σε ισχύ από την εναπομείνασα ΔΕΗ.
  Με το εγχείρημα αυτό επιχειρείται να δώσετε κίνητρα λειτουργίας στην απελευθερωμένη αγορά, λες και τώρα η ΔΕΗ την έχει φυλακίσει, αγνοώντας το γεγονός ότι η ΔΕΗ παράγει το 65% της παραγόμενης ισχύος, ενώ το υπόλοιπο καλύπτεται από ιδιώτες παραγωγούς και άρα θα έπρεπε η αγορά να λειτουργεί ήδη ανταγωνιστικά!!!
  Γιατί άραγε δεν υπάρχει ανταγωνισμός; Είναι γνωστό ότι οι ιδιώτες παραγωγοί απαιτούν εγγυημένες τιμές που οδηγούν σε σίγουρα κέρδη και βεβαίως με ειδικές ρυθμίσεις το Υπουργείο συμβάλλει σε αυτό.
  Τώρα προσδοκάτε με την πράξη σας αυτή να υπάρξει ανταγωνισμός και να δημιουργηθούν χαμηλές τιμές στην KW. Δυστυχώς αυτό δεν μπορεί να γίνει γιατί:
  Όσο οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις διατηρούνται όπως το ΕΤΗΜΑΡ, το τέλος ΥΚΩ, χρεώσεις δικτύου, ΑΔΥ οι τιμές θα ανεβαίνουν με γεωμετρική πρόοδο.
  Πιο συγκεκριμένα το ΕΤΗΜΑΡ έχει αυξηθεί μέσα στην τριετία από 0,30 € σε 21 € την MW, δηλαδή αύξηση 6.900 %, ενώ ήδη αποφασίστηκε και νέα αύξηση τώρα κατά 125% προκειμένου να συγκεντρωθεί ποσό 500 εκατομμυρίων ευρώ.
  Επίσης, οι χρεώσεις δικτύου του ΑΔΜΗΕ μαζί με την πώληση του, είναι δρομολογημένη η αύξηση σε σχέση με την απόδοση κεφαλαίων από 8% σε 12%. Αυτό θα συμπαρασύρει με επιπλέον αυξήσεις τον λογαριασμό ρεύματος συμπαρασύροντας και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.
  Τα ΑΔΥ είναι επίσης ένα μέτρο που δεν βοηθά στην μείωση του ρεύματος, αφού μονάδες που δεν δουλεύουν πληρώνονται κανονικά με αποτέλεσμα να είναι μία ακόμη επιδότηση στην παραγωγή.
  Συμπερασματικά, όπως είναι δομημένη η αγορά δεν πρόκειται να έχουμε μείωση, αλλά απογείωση των τιμών, ενώ μία τέτοια πράξη αποτελεί ένα διαρκές έγκλημα, αφού δίνει δυνατότητες για νέες αρπαχτές στην εμπορία, όπως συνέβη πρόσφατα με την ENERGA και την HELLAS POWER, δίδοντας την δυνατότητα των εισπράξεων του λογαριασμού ρεύματος σε ιδιώτες, όπου δεν εισπράττουν μόνο την αξία του ρεύματος αλλά και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις που είναι τα έσοδα για την λειτουργία της αγοράς.
  Ακόμη πως μπορεί να επιλέγει το 30% των πελατών; Θα γίνει με γεωγραφική επιλογή ή με κριτήρια πελατών. Δηλαδή, τους κακούς πελάτες ποιος θα τους επωμιστεί θα μείνουν στην ΔΕΗ;
  Είναι νόμιμη η απόσχιση των καταναλωτών χωρίς την θέλησή τους, δεν ελέγχεται αυτό ανταγωνιστικά;
  Η απαγόρευση για έξι μήνες επιθετικής πολιτικής προσέλκυσης πελατών, για την ΔΕΗ δεν αντίκειται στους όρους ανταγωνισμού, ή πρόκειται για χειραγώγηση της αγοράς;
  • Τι θα γίνει με τους καταναλωτές του νησιωτικού συμπλέγματος και γιατί θα πρέπει η ΔΕΗ να είναι το τελευταίο καταφύγιο, να επωμίζεται βάρη που δεν της αναλογούν όπως συμβαίνει με τις ευάλωτες ομάδες, πολύτεκνοι, άνεργοι, κ.α.;
  • Ποια θα είναι η τύχη του προσωπικού και ποια η διασφάλιση των εργασιακών σχέσεων;
  • Είναι δημοκρατικό να μεταφέρονται οι εργαζόμενοι στην νέα εταιρεία ως δουλοπάροικοι κατά παρέκκλιση των νόμων;
  • Γιατί εκποιείται τον Δημόσιο Πλούτο της ΔΕΗ, είναι και αυτό Δημοκρατικό;
  • Γιατί εκποιείται, υδάτινους πόρους και μαζί με αυτούς και τις άλλες πολλαπλές χρήσεις όπως η άρδευση των αγροτών; Σε ποιους αφήνεται τον έλεγχο των υδάτινων πόρων στον ιδιώτη;
  Γιατί ακρωτηριάζεται την ΔΕΗ σήμερα, όταν παράγει κοινωνικό αγαθό προσιτό στον καταναλωτή, ενώ η απελευθέρωση μέχρι σήμερα έδειξε ότι:
   Η αγορά είναι ψευδεπίγραφη
   Ο ανταγωνισμός κίβδηλος
   Ενώ οι τιμές τραβούν, ως αυτόματοι πιλότοι, την ανηφόρα με αποτέλεσμα το μάρμαρο να πληρώνει ο καταναλωτής.
  Αυτή την απελευθέρωση θέλετε με το σπάσιμο της ΔΕΗ; Δηλαδή, οι ιδιώτες να κυνηγάνε τα κέρδη και όχι τον ανταγωνισμό.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΜΠΙΤΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 • 13 Μαρτίου 2014, 10:03 | Γιάννης Λ.

  Κύριε Υπουργέ,

  Διεθνώς το κέρδος των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας κυμαίνεται μεταξύ 11-16%. Η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή δουλεύει με 2% (!) και έχει επωμιστεί τα χρέη προς αυτή του Δημοσίου και διαφόρων βιομηχανιών (είτε ιδιωτικών είτε ανήκουσες σε αυτήν, π.χ. ΛΑΡΚΟ).

  Ο ιδιώτης που θα αγοράσει τη ΔΕΗ θα δεχθεί αυτό το ποσοστό κέρδους ή θα αυξήσει την τιμή του ρεύματος; Αν συμβεί αυτό, θα φοβόμαστε να ανάψουμε κλιματιστικό και το καλοκαίρι και θα λιώνουμε από τον καύσωνα, ενώ τον χειμώνα θα καταφύγουμε ΟΛΟΙ στην τοξική ξυλόσομπα. Θα οδεύσουμε σε τριτοκοσμικές εντελώς καταστάσεις.

  Γιατί δεν φροντίζει η κυβέρνηση να τακτοποιήσει πρώτα τα χρέη προς τη ΔΕΗ και να ξεκινήσει τις αποκρατικοποιήσεις από εταιρείες τύπου ΛΑΡΚΟ που χρησιμοποιούν απαρχαιωμένες μεθόδους επεξεργασίας προϊόντος, ενεργοβόρες, ασύμφορες οικονομικά; Τόσα χρόνια γιατί ούτε οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ ούτε αυτές της ΝΔ έδιωξαν διεθνείς κολοσσούς που ήρθαν στην Ελλάδα για την εξαγορά της εν λόγω εταιρείας, με πολύ πιο ευνοϊκές συνθήκες από ό,τι σήμερα; Γιατί εταιρείες τύπου ΛΑΡΚΟ χρηματοδοτούνται επανειλημμένα από τον Έλληνα φορολογούμενο για την εξυγίανσή τους η οποία, όλως περιέργως, ποτέ δεν πραγματοποιήθηκε; Γιατί δεν ξεκινάτε τις αποκρατικοποιήσεις από τέτοιου είδους εταιρείες αφήνοντας την ενέργεια δημόσιο αγαθό;

  Αν θέλετε πραγματικά μια Ελλάδα -όσο το δυνατόν- ενεργειακά αυτόνομη ή τουλάχιστον μη εξαρτημένη από ιδιώτες και διεθνή ενεργειακά παιχνίδια, γιατί δεν χρησιμοποιείτε -συμπληρωματικά- την φθηνή διαδικασία καλλιέργειας μικροφυκών εκμεταλλευόμενοι την θερμότητα και το CO2, για παραγωγή βιομάζας και βιοκαυσίμου. Με αυτόν τον τρόπο τα μειονεκτήματα των σταθμών της ΔΕΗ μετατρέπονται σε σημαντικά πλεονεκτήματα!

  Θα πρέπει, τελικά, οι καρεκλοκένταυροι πολιτικοί και συμπαρατρεχάμενοι να μάθουν να σκέφτονται δημιουργικά και όχι ως μεταπωλητές αγαθών που δεν τους ανήκουν.

  Χθες ήταν η ΕΡΤ, σήμερα η ΔΕΗ, αύριο το νερό που πίνουμε…;

 • Α. Κάποια ερωτήματα:
  1. Θεωρείτε ότι είναι δημοκρατική διαδικασία ένα νομοσχέδιο να τίθεται
  σε διαβούλευση 5 ημερών που αφορά το μείζων θέμα της ενεργειακής πολιτικής
  της χώρας μας;
  2. Θεωρείτε ότι η συμμετοχή μας σε αυτή τη διαβούλευση θα έχει κάποιο
  αποτέλεσμα; Εχουμε εμείς ως πολίτες δυνατότητα να αναιρέσουμε η να
  τροποποιήσουμε το νομοσχέδιο;
  3. Η ΓΕΝΟΠ με χθεσινή της ανακοίνωση ζήτησε τη διενέργεια ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ.
  Εσείς τί θέση έχετε επ’ αυτού;

  Β. Τοποθέτηση:
  Το πρόβλημα με τη ΔΕΗ είναι κομμάτι του συνολικότερου ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ
  προβλήματος της χώρας: Δηλαδή αυτό της έλλειψης ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.
  Ζούμε σε ένα ΟΛΙΓΑΡΧΙΚΟ πολίτευμα όπου με πλειοψηφία 151 βουλευτών
  μπορούν να εκχωρηθούν σχεδόν τα πάντα:
  Εδαφική επικράτεια, Εθνική κυριαρχία
  (Δείτε τα σχετικά άρθρα του Υπάρχοντος Συντάγματος αντίστοιχα:
  Αρθρο 27 Πργ 1, Αρθρο 29 Πργ 2.)

  Ελπίζοντας ότι τα ερωτήματά μου θα τύχουν απάντησης (η μή απάντηση
  θεωρείται εκ μέρους μου περιφρόνηση της ιδιότητάς μου ως πολίτη).

 • 12 Μαρτίου 2014, 23:22 | Μ. Μπέλεσης

  Κύριε Υπουργέ,
  Έχετε εκπονήσει μελέτη κόστους-οφέλους για το νομοσχέδιο αυτό που προτείνετε? Έχετε εκτιμήσει ποσοτικά τα αποτελέσματα που θα έχει για τους ‘Ελληνες και την Εθνική Οικονομία? Γιατί δεν δημοσιοποιείτε τη σχετική μελέτη? Μήπως γιατί δεν υπάρχει? Γιατί δεν υπάρχει? Μήπως γιατί κανένας αξιόπιστος μελετητής δεν θα μπορούσε ευσχήμως να τεκμηριώσει ότι το σπάσιμο της ΔΕΗ σε δυο κομμάτια με αναλογία 70%-30% θα μπορούσε ποτέ να έχει αποτελέσματα θετικά για την Εθνική Οικονομία, ειδικότερα στην τρέχουσα δυσμενέστατη συγκυρία τόσο για την Ελλάδα (όπου ο «κίνδυνος της χώρας» ή «country risk» εξακολουθεί να είναι υψηλότατος) όσο και για τον ηλεκτρικό τομέα της Ευρώπης (όπου οι ηλεκτρικές εταιρείες παρουσιάζουν υψηλότατες ζημίες και έλλειψη ρευστότητας, πωλούν δε όσο-όσο τα πάγια που θεωρούν μη-στρατηγικής σημασίας για να σωθούν – αυτές οι εταιρείες άραγε θα έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα???). Γιατί στην παρούσα συγκυρία να πωλήσουμε εμείς πάγια στρατηγικού χαρακτήρα? Επειδή αυτό αποδεικνύεται συμφέρον για τη Χώρα βάσει σχετικών μελετών, ή επειδή οι δανειστές μας (και κυβερνήτες μας πλέον, στην πράξη, αφού έχουν το χρήμα και το ‘χρήμα είναι βασιλιάς’) μια μέρα ξύπνησαν με αυτή τη φαεινή ιδέα και τώρα αυθαίρετα και πεισματικά επιμένουν να την εφαρμόσουμε χωρίς να ενδιαφέρονται ούτε για λογικά επιχειρήματα ούτε για τις αντιδράσεις του κόσμου?
  Γνωρίζω -όπως και όλοι όσοι σας τιμούν με τα σχόλιά τους- ότι τα σχόλια αυτά ούτε καν θα τα διαβάσετε κι αν ακόμα τα διαβάσετε δεν θα τα λάβετε υπόψη. Το νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή μετά από την 4ήμερη (τυπική και μόνο) διαβούλευση και πιθανότατα θα υπερψηφιστεί (οριακά ίσως, αλλά τι σημασία έχει?), είτε από φόβο είτε από υπακοή στο Κόμμα και στον Αρχηγό.
  Δεν πειράζει. Ο λαός έχει τον τελευταίο λόγο. Θα τον πει και θα τον ακούσετε, θέλοντας και μη, όταν θα έρθει η ώρα.

 • 12 Μαρτίου 2014, 21:59 | Νικόλαος Ελληνας

  Με ποιο δικαίωμα αποφασίζετε την εκποίηση περιουσίας που δεν σας ανήκει; Η εντολή που σας δώσαμε ήταν να κυβερνήσετε και όχι να ξεπουλήσετε την χώρα.
  Η Νεμεσις δεν θα αργησει …

 • 12 Μαρτίου 2014, 21:02 | Νικόλαος Ελληνας

  Με ποιο δικαίωμα αποφασίζετε την εκποίηση περιουσίας που δεν σας ανήκει; Η εντολή που σας δώσαμε ήταν να κυβερνήσετε και όχι να ξεπουλήσετε την χώρα.Η Νεμεσις δεν θα αργησει …

 • 12 Μαρτίου 2014, 20:04 | Πετρόμπεης Τεπενδρής

  Ντροπή σας. Μόνο ανόητοι ξεπουλανε κομβικά στοιχεία μιας οικονομίας.
  Φροντίστε τουλαχιστον να ειστε προδοτες και όχι ανόητοι .
  γιατι αλλιως η ιστορία θα γελλάει αιώνες μαζί σας.

 • 12 Μαρτίου 2014, 19:43 | Σταύρος

  H ΔΕΗ ανήκει στον Έλληνα πολίτη και στον καταναλωτή. Η παρούσα κυβέρνηση δεν διαθέτει καμία πολιτική νομιμοποίηση για να προβεί σε τέτοια είδους πραξικοπηματική ενέργεια. θα πουλήσουν την ΔΕΗ και τους πελάτες της (30% ΚΑΘΟΛΟΥ μικρό ποσοστό) με ψήφους 150 + 1?
  Η κίνηση αυτή συνιστά έγκλημα. Την ίδια ώρα που οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες (πχ Γερμανία) συζητούν πως το δημόσιο θα πρέπει να πάρει πίσω υπό τον απόλυτο έλεγχο και ιδιοκτησία του την ενέργεια και το νερό. Ποιος πιστεύει πως το προϊόν θα γίνει πιο προσιτό μέσω του ανταγωνισμού; Κανένας. Είναι προφανές ότι απλά συνιστά κίνηση εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων όπως και όλες οι προηγούμενες «μνημονιακές υποχρεώσεις» (ΟΠΑΠ,ΟΤΕ κλπ κλπ). Η κυβέρνηση πρέπι να πέσει άμεσα. Είναι ευθύνη όλων μας ανεξάρτητα από τον πολιτικό χώρο που ανήκουμε. Για άλλη μια φορά: ΚΥΡΙΟΙ, ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

 • 12 Μαρτίου 2014, 16:07 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΛΙΟΣ

  ΚΡΙΜΑ ΟΠΩΣ ΗΡΘΑΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΗΜΕΡΑ ΟΛΑ ΠΟΥΛΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ ΚΡΙΜΑ ΟΜΩΣ ΠΑΛΙ ΠΟΥ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΠΟΥΛΑΕΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΙΔΙΩΤΗΣ ΑΛΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΟΜΩΣ ΚΡΙΜΑ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΟΥΛΙΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΔΩ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΩ ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΡΙΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΠΟΥΛΑΝΕ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΤΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑΤΟ ΠΙΣΤΕΨΩ ΟΤΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΑΧΘΟΥ ΓΙΑΤΙ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ Ο ΑΡΑΧΘΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΨΥΧΗ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΦΑΝΤΑΣΤΗΤΑΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΟΤΙΣΤΗ Ο ΚΑΜΠΟΣ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΝΑ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΙΔΙΩΤΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΓΟΡΑΣΗ ΤΟ ΠΟΥΡΝΑΡΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΝΕΡΟ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΧΑΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΗΤΑΙ ΕΥΧΟΜΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΛΑΙΛΑΠΑ ΠΟΥ ΣΑΡΩΝΗ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΜΑΣ ΑΦΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ

 • 12 Μαρτίου 2014, 16:20 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

  ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΑΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΞΕΠΟΥΛΑΤΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΥΧΕΙΑ ΤΗΝ ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΡΒΟΥΝΟ Η ΔΕΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΠΕΓΛΕΡΑΚΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΒΟΥΛΕΥΤΗ, ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ ( ΟΛΟΙ ΕΙΣΤΕ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ) ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΗΘΕΙ ΓΙΑ ΣΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΛΠΕΣ ΕΚΕΙ ΘΑ ΣΑΣ ΔΙΚΑΣΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΗ Η ΜΕΡΑ ΔΕΝ ΑΡΓΕΙ ΝΑ ΦΟΒΑΣΤΕ ΟΜΩΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΤΕ ΣΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΚΑΣΤΙΤΕ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΞΕΠΟΥΛΑΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΗ Η ΔΕΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΠΟΥΛΗΣΕΤΕ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΕΤΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΞΕΠΟΥΛΗΣΤΕ ΤΙΣ ΒΙΛΕΣ ΣΑΣ ΤΑ ΕΞΟΧΙΚΑ ΣΑΣ ΤΟΥΣ ΠΑΧΟΥΛΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ!!!!!!!

 • 12 Μαρτίου 2014, 16:14 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΛΙΟΣ

  ΚΡΙΜΑ ΟΠΩΣ ΗΡΘΑΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΗΜΕΡΑ ΟΛΑ ΠΟΥΛΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ ΚΡΙΜΑ ΟΜΩΣ ΠΑΛΙ ΠΟΥ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΠΟΥΛΑΕΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΙΔΙΩΤΗΣ ΑΛΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΟΜΩΣ ΚΡΙΜΑ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΟΥΛΙΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΔΩ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΩ ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΡΙΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΤΙ ΠΟΥΛΑΝΕ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΤΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑΤΟ ΠΙΣΤΕΨΩ ΟΤΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΑΧΘΟΥ ΓΙΑΤΙ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ Ο ΑΡΑΧΘΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΨΥΧΗ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΦΑΝΤΑΣΤΗΤΑΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΟΤΙΣΤΗ Ο ΚΑΜΠΟΣ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΝΑ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΙΔΙΩΤΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΓΟΡΑΣΗ ΤΟ ΠΟΥΡΝΑΡΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΝΕΡΟ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΧΑΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΗΤΑΙ ΕΥΧΟΜΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΛΑΙΛΑΠΑ ΠΟΥ ΣΑΡΩΝΗ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΜΑΣ ΑΦΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ

 • 12 Μαρτίου 2014, 15:53 | ΧΑΡΗΣ

  «Όροι Συμμετοχής

  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.

  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.»

  Αν το παραπάνω νομοσχέδιο ήταν σχόλιο, θα είχε ήδη διαγραφεί ως απαράδεκτο. Όποιος βάλει την υπογραφή του ας προσέχει, γιατί μάλλον θα περάσει την επόμενη 10ετία στα δικαστήρια αντιμέτωπος με μερικές χιλιάδες προσφυγές προσωπικά εναντίον του, κι ας είναι και πρώην υπουργός.

 • 12 Μαρτίου 2014, 14:54 | ΤΟΜ

  Με ποιο δικαίωμα ξεπουλάτε τον εθνικό πλούτο της χώρας και μάλιστα για ένα κομμάτι ψωμί; Ποιον ρωτήσατε; Κάντε δημοψήφισμα γι’ αυτό, αν τολμάτε «δημοκράτες μου»! Η ηλεκτρική ενέργεια (όπως και πολλά άλλα που χαρίζετε τσάμπα σε ντόπιους και ξένους προστάτες και κολλητούς-ύδρευση- λιμάνια-αεροδρόμια-αυτοκινητόδρομοι-τηλεπικοινωνίες-ορυκτός πλούτος και πολλά άλλα) είναι αφενός μεν κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα, όπως θέλετε εσείς να το βλέπετε και αφετέρου τομέας στρατηγικής σημασίας τόσο για την εθνική οικονομία, όσο και για την εθνική ασφάλεια!Με ποιο θράσος χαρίζετε κερδοφόρες επιχειρήσεις, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναστήλωση της ελληνικής οικονομίας από τα τάρταρα που την έχετε ρίξει εδώ και 40 χρόνια, αλλά και για την πληρωμή των όποιων (νόμιμων) χρεών της χώρας, από τα τεράστια κέρδη τους;;; Όταν το κράτος δεν θα διαθέτει πια κανένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο, πώς θα μπορέσει να σηκώσει κεφάλι από τον αργό θάνατο στον οποίο το έχετε καταδικάσει;

 • 12 Μαρτίου 2014, 14:26 | ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Κύριε Υπουργέ Στο Σχέδιο Νόμου που καταθέσατε σε Δημόσια Διαβούλευση για τη «Δημιουργία μιας νέας καθετοποιημένης εταιρίας ηλεκτρικής ενέργειας», ο ΠΑΣΕΒ/ΔΕΗ-ΚΗΕ ως πρωτοβάθμιο σωματείο του ομίλου ΔΕΗ Α.Ε έχει να παρατηρήσει τα παρακάτω :
  1. Πρόκειται για ένα Σχέδιο που εκποιεί την περιουσία του Ελληνικού λαού.
  2. Φέρνει αναστάτωση στους εργαζόμενους και στους συνταξιούχων της ΔΕΗ.
  3. Θα επιφέρει μεγάλες αυξήσεις στον Έλληνα καταναλωτή.
  4. Δεν θα προσφέρει το παραμικρό στην ανόρθωση και ανάπτυξη του Ελληνικού Κράτους που συχνά επικαλείσθε .
  5. Το σχέδιο αυτό δεν εξυπηρετεί την απελευθέρωση της αγοράς Η/Ε η οποία από το 2003 μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιηθεί σε ποσοστό που ξεπερνά το 35%, αφήνοντας στη ΔΕΗ ποσοστά κάτω του 65% τα οποία βαίνουν μειούμενα. Αυτό και μόνο αρκεί για να αποδειχθεί ότι η απελευθέρωση της αγοράς Η/Ε στην Ελλάδα έχει συντελεστεί ήδη με βάσει την οδηγία της Ε.Ε.
  6. Η ηλεκτρική ενέργεια δεν έχει χρώμα ούτε οσμή για να την αντιλαμβανόμαστε από πού και πως παράγεται και διανέμεται .
  Για να παραχθεί και να φτάνει στο πιο απομακρυσμένο χωριό της Ελλάδας αδιάλειπτα , έχει επενδύσει η ΔΕΗ (δηλαδή ο Ελληνικός λαός) σε εργοστάσια , δίκτυα , γη , ανθρώπινο δυναμικό και σε πολλά απ’αυτά δεν έχει κάνει απόσβεση και πιθανόν να μην κάνει ποτέ. Ποιός ιδιώτης θα πήγαινε το ρεύμα , στη ΓΑΥΔΟ , στο ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ , στους ΑΡΚΙΟΥΣ , στους ΟΘΩΝΟΥΣ και σε τόσα άλλα ξεχασμένα ή ακριτικά χωριά και νησιά της Ελλάδας , τα οποία χάριν της ΔΕΗ έχουν ρεύμα και υποστηρίζεται (από πλευράς βλαβών σε 24ωρη βάση).
  7. Η μνημονιακή υποχρέωση της χώρας μας για πρόσβαση τρίτων στην αγορά της λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής είναι ανυπόστατη , γιατί σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης δεν έχει ζητηθεί αυτό.
  8. Το εγχείρημα αυτό εξυπηρετήσει ιδιωτικά συμφέροντα και μόνο.
  9. Η πώληση των θερμικών μονάδων του Σχεδίου Νόμου που προτείνετε είναι αυτές που έχουν τον καλύτερο βαθμό απόδοσης , η δε υδροηλεκτρική ισχύς των 902MW από την οποία 500MW είναι το μεγαλύτερο αντλητικό υδροηλεκτρικό εργοστάσιο της ΔΕΗ , δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να λειτουργεί περισσότερες ώρες. Δηλαδή το ΄΄φιλέτο΄΄ από τα εργοστάσια της ΔΕΗ.
  10. Θα υποχρεούται η νέα ιδιωτική εταιρεία να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε Βιομηχανίες Υψηλής Τάσης με τα νέα τιμολόγια που επέβαλε η Κυβέρνηση στη ΔΕΗ;
  11. Η νέα εταιρεία θα αναλάβει στο ποσοστό που θα της αναλογεί τα τιμολόγια των ΥΚΩ.
  12. Γιατί η ΔΕΗ Α.Ε να συνεχίζει να είναι προμηθευτής καθολικής υπηρεσίας και τελευταίο καταφύγιο;

  Με ποιο Ηθικό, Συνταγματικό και Νομικό δικαίωμα πετάτε τους εργαζομένους στη ΔΕΗ στην απαξίωση , στην ανασφάλεια και στην ανεργία;
  Σας κάνουμε γνωστό ότι μέρος της περιουσίας που θέλετε να εκποιήσετε αποτελεί αναγνωρισμένη περιουσία των εργαζόμενων και συνταξιούχων της ΔΕΗ με το Νόμο 2773/99 (άρθρο 34), που έχει τα χαρακτηριστικά της συμφωνίας κύρωσης στη Βουλή μεταξύ Κυβέρνησης, εργαζόμενων και συνταξιούχων της ΔΕΗ.

  Από την στιγμή της εισόδου των ιδιωτών στην παραγωγή του ρεύματος μέχρι σήμερα που παράγουν το 35% , έχει ωφεληθεί σε κάτι ο Έλληνας καταναλωτής , του λέγατε ότι θα φθηνήνει το ρεύμα , αντί αυτού αυξήθηκε ; έχει ωφεληθεί σε κάτι το Ελληνικό κράτος ; η κοινωνία ; . Μόνοι ωφελημένοι είναι οι ιδιώτες επενδυτές , οι οποίοι παρ’όλη την ύφεση (πτώση κατανάλωσης ενέργειας ) συνεχίζουν και κερδίζουν σε βάρος της ΔΕΗ πρωτίστως (με την αγορά ενέργειας που στήσατε κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των ιδιωτών) , και του ταλαίπωρου Έλληνα καταναλωτή δευτερευόντως για του οποίου το συμφέρον κόπτεστε !!! και στο όνομα του οποίου κάνετε τη ΔΕΗ ΄΄χίλια κομμάτια΄΄.

  Κύριοι διαπράττεται έγκλημα σε βάρος του Ελληνικού λαού εξαρτώντας τον ενεργειακά από τρίτες χώρες που σε περιπτώσεις πολιτικών ανωμαλιών ή πολέμων κλπ η χώρα δεν θα έχει την δυνατότητα να παρέχει το αγαθό του ρεύματος στο λαό. Έχετε μιά χώρα ενεργειακά αυτόνομη και με φθηνή ενέργεια που αυτή την περίοδο της ύφεσης είναι κίνητρο για ανάπτυξη και ανάταξη του εμπορίου και της βιομηχανίας και εσείς την ωθείτε στα ύψη κατακερματίζοντας την ΔΕΗ. Απαξιώνετε το Εθνικό μας καύσιμο τον λιγνίτη με τα αποθέματα του οποίου τα επόμενα χρόνια, το ρεύμα θα φθηνήνει για τον απλό Έλληνα καταναλωτή αλλά και για την βιομηχανία , (κάνοντας μόνο εξορθολογισμό δαπανών και εκσυγχρονισμό εξοπλισμού της ΔΕΗ).

  Μην ξεχνάτε ότι η πολυδιαφημισμένη (από τα ΜΜΕ τα φερέφωνα της κάθε κυβέρνησης) απελευθέρωση αγοράς στην λιανική η οποία ισχύει και τώρα (αλλά κανείς δεν ενδιαφέρεται από τους επίδοξους επενδυτές !!) οδήγησε τους επενδυτές αυτούς στη φυλακή , την ΔΕΗ σε ζημιές περιμένοντας να πάρει τα λεφτά που ΄΄άρπαξαν΄΄ αυτοί , και τους ξεγελασμένους καταναλωτές σε ταλαιπωρία και οικονομική ζημιά.
  Κύριοι το πάθημα δεν σας έγινε μάθημα , θέλετε να επαναλάβετε το πείραμα με την παραγωγή και τα δίκτυα μεταφοράς , αφού είστε βέβαιοι ότι όταν θα προκύψει το πρόβλημα δεν θα είστε εσείς , θα το αντιμετωπίσουν άλλοι . Να ξέρετε όμως ότι οι ποινικές ευθύνες δεν μεταβιβάζονται και θα κληθήτε να απολογηθείτε για το ξεπούλημα που κάνετε.

  Εν κατακλείδι με αυτό που κάνετε θα φθηνήνει το ρεύμα στο Έλληνα καταναλωτή ; πείτε το ξεκάθαρα , πότε και πόσο , και μην τον κοροϊδεύετε (μέσα στην ανέχεια και φτώχεια που τον έχετε καταντήσει) για να τον έχετε μαζί σας στο ανοσιούργημα που πάτε να κάνετε.
  Κύριοι η περιουσία που έκανε η ΔΕΗ τα προηγούμενα χρόνια με χρήματα του Ελληνικού λαού την χαρίζετε στους ιδιώτες σε τιμές κάτω του κόστους κατασκευής χωρίς να λαμβάνετε υπόψη η υπεραξία του εξοπλισμού καθώς και η εμπορική υπεραξία των εν λειτουργία κερδοφόρων εργοστασίων και δικτύων μεταφοράς. Δηλαδή ΄΄μαγαζιά΄΄ με το κλειδί στο χέρι και εξασφαλισμένη κερδοφορία για τον ιδιώτη , σας ξαναρωτάμε ο συνολικός λογαριασμός του ρεύματος για τον καταναλωτή θα μειωθεί ; ναί ή όχι ; .
  Για τους παραπάνω λόγους σας ζητάμε να αποσύρετε το Σχέδιο Νόμου.
  Δηλώνουμε ότι με κάθε μέσο δεν θα επιτρέψουμε την ψήφιση αυτού του Νόμου .

  Κύριοι να έχετε υπόψη σας ότι η νέμεσις θα είναι σκληρή και αμείλικτη.

  Για το Δ.Σ. του ΠΑΣΕΒ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

  Ο Ο
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  Δ. ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΣΤΕΦ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

 • 12 Μαρτίου 2014, 13:30 | θ.θεοδωριδης

  Κυριε υπουργε ρωτισαται τις τοπικες κοινωνιες των δημων ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ-ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ και ευριτερα την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ αν επιθυμουν να πουληθουν τα υδροηλεκτρικα του ΝΕΣΤΟΥ.Ρωτισατε τους αγροτες της περιοχης την αποψη τους;
  Ξερεται οτι αρδευονται 200.000 στρεματα για τα οποια η ΔΕΗ παρεχει την απαιτουμενη ποσοτητα νερου που προβλεπετε;Οσες ασφαλιστικες δικλιδες και να βαλεται ειναι βεβαιο οτι με ανυποστατες δικαιολογιες ο ιδιωτης δεν θα τις εφαρμοσει!!!!
  Συνεπειες των παραπανω ειναι οτι οι κατοικοι δεν θα εχουν προσβαση ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΕ ΝΕΡΟ.

 • 12 Μαρτίου 2014, 13:35 | Μαριος Λεονάρδος

  ΔΙΑΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΣΠΑΣΙΜΟ ΤΩΝ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

  ΝΑ ΓΙΑΤΙ

  Σημαντικό για την λειτουργία των ΑΗΣ, είναι η δημιουργία μιγμάτων από διαφόρους τύπους λιγνίτη για περιβαλλοντική συμμόρφωση των ΑΗΣ, ιδίως από το 2016 και μετά. Παράδειγμα: Ο ΑΗΣ Αμυνταίου πρέπει να τροφοδοτείται με τουλάχιστο 20% ασβεστούχο λιγνίτη από το Ορυχείο Καρδιάς για να ελέγχονται οι εκπομπές SO2.
  Αντίθετα ο αργιλούχος λιγνίτης του Ορυχείου Αμυνταίου είναι ο πλέον κατάλληλος για κάποιες παλαιές εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Πτολεμαϊδας. Γενικά στην περιβαλλοντική συμμόρφωση υπάρχουν δύο δρόμοι:
  • Προσθήκη δαπανηρών εγκαταστάσεων προστασίας σε παλαιούς ΑΗΣ ή
  • Ρύθμιση της ποιότητας τροφοδοσίας μέσω μιγμάτων λιγνίτη για μειωμένες εκπομπές μαζί με περιορισμένης έκτασης βελτιώσεις.
  Δεδομένου του υψηλού κόστους των απαιτουμένων επενδύσεων και της παλαιότητας των σταθμών, η λύση των μιγμάτων λιγνίτη είναι η πλέον ενδεδειγμένη.

  Εάν τα παραπάνω δεν φαίνονται αρκετά για να πεισθεί κάποιος ότι τα Λιγνιτωρυχεία πρέπει να διατηρηθούν ενιαία, με οποιαδήποτε νομική μορφή, ας προσθέσουμε δύο ακόμα σημεία στην ανάλυση:
  • Τα Λιγνιτωρυχεία είναι υπαίθριες εκμεταλλεύσεις που υφίστανται τις συνέπειες μη προβλέψιμων καταστάσεων όπως είναι οι κατολισθήσεις και οι πλημμύρες. Οι καταστάσεις αυτές οδηγούν σε μακροχρόνια αναστολή της παραγωγής λιγνίτη, η οποία αντισταθμίζεται από τα υπόλοιπα λιγνιτωρυχεία.
  • Τα Λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ αποτελούν την μεγαλύτερη Ελληνική Μεταλλευτική Επιχείρηση, η οποία παραμένει στη σκιά και υποβαθμίζεται προσκολλημένη σε μια εταιρεία διαφορετικού και πολλαπλάσιας αξίας αντικειμένου.

  Επίσης τα Λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ είναι σε τροχιά συρρίκνωσης λόγω του πεπερασμένου των αποθεμάτων. Για να διατηρήσουν το επίπεδο τους και έχοντας τη σχετική τεχνογνωσία, τα Λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ πρέπει να στραφούν προς το εξωτερικό, ιδιαίτερα στα Βαλκάνια όπου και ευκαιρίες υπάρχουν και αποδεκτοί είμαστε. Εάν τα Λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ διασπαστούν, θα μετατραπούν σε μίζερα και θνησιγενή «μαγαζάκια» της περιοχής Κοζάνης που σύντομα θα σβήσουν.

 • 12 Μαρτίου 2014, 13:34 | Δωρα Καραγιωτιδου

  Κυριοι δεν εχετε κανενα δικαιωμα να ξεπουλατε την περιουσια του Ελληνικου λαου. Ο λαος σας εδωσε την εντολη να κυβερνησετε και να προστατευεται τα συμφεροντα του Ελληνικου λαου και οχι να ξεπουλησετε την χωρα. Ο μονος που εχει το δικαιωμα να αποφασισει ειναι ο Ελληνικος λαος με δημοψηφησμα.

 • Κύριοι
  Λάβατε εντολή να κυβερνήσετε αυτή τη χώρα και όχι να την ξεπουλήσετε!
  Η περιουσία της ΔΕΗ αποτελεί εθνικό πλούτο και περιουσία του λαού.
  .Ποιανού συμφέροντα επιτέλους εξυπηρετείτε;
  .Με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν οι μονάδες που θα αποτελέσουν το χαρτοφυλάκιο της νέας εταιρείας;
  .Από ποιους ωφειλέτες θα διεκδικήσει η νέα εταιρεία το 30% των ωφελών προς τη ΔΕΗ ;
  .με ποιο νομικό δικαίωμα η ΔΕΗ «ξεπουλά»το προσωπικό της ;
  Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ότι η περιουσία της ΔΕΗ αποτελεί περιουσία και των εργαζομένων και συνταξιούχων της βάσει του Ν2773/99.
  Ζητούμε την άμμεση απόσυρση του νομοσχεδίου!
  Για το Σωματείο Συνταξιούχων ΔΕΗ Εορδαίας
  Ο Πρόεδρος
  Κω/νος Ανδρεάδης
  Ο Γραμματέας
  Θεόδωρος Ασαλουμίδης

 • 12 Μαρτίου 2014, 12:28 | Δ.ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ

  ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΟΥΛΗΘΕΙ ΟΥΤΕ Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΟΥΤΕ Η ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗ ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΩ ΜΕ ΟΧΤΑΜΕΙΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΝ ΛΟΓΩ
  ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΤΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ.ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΜΕΙΝΕΙ ΑΠΟ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΙ Η ΔΕΗ ΜΟΡΙΟΔΩΤΗ ΤΗΝ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ.

 • 12 Μαρτίου 2014, 11:59 | Χρήστος Δήμου

  Αναφορικά με το διαχωρισμό των διάφορων μονάδων παρατηρώ ότι υπάρχει μία ετεροβαρής κατανομή όσον αφορά την αποδοτικότητα των μονάδων και τη γεωγραφική θέση τους.

  Στη Νέα Καθετοποιημένη Εταιρεία, παραχωρούνται οι ΑΗΣ Αμυνταίου και ο ΑΗΣ Μελίτης καθώς και η άδεια για τον ΑΗΣ Μελίτης ΙΙ. Οι μονάδες αυτές είναι νεότερες και σε συνδυασμό με το δικαίωμα στα πεδία συνεισφέρουν σε έναν ισχυρό παραγωγικό κορμό βάσης. Περισσότερο ισχυρό από τη μεγάλη ΔΕΗ.

  Η παραχώρηση των ΥΗΣ στους ποταμούς Νέστο και Άραχθο καθώς και τα δύο μικρότερα ΥΗΣ του Άγρα και Εδεσσαίου δεν προσφέρουν στην Νέα επιχείρηση επαρκή παραγωγική βάση ώστε να αποτελέσει αντίβαρο στην μεγάλη ΔΕΗ. Τόσο ο ποταμός Αλιάκμονας όσο και τα Έργα του Αχελώου καθώς και ιδιαίτερα παραγωγικές μονάδες όπως αυτή του ΥΗΣ Λάδωνα, παραμένουν στη μεγάλη ΔΕΗ.

  Η παραχώρηση ενός σταθμού Φ.Α. (αυτού του ΑΗΣ Κομμοτηνής) δε, περιορίζει γεωγραφικά το παραγωγικό δυναμικό της Νέας Εταιρείας στη Βόρειο Ελλάδα.

  Από τα παραπάνω τεκμαίρεται ότι η νέα καθετοποιημένη επιχείρηση θα έχει έναν ισχυρό κορμό από λιγνιτικά, έναν αδύναμο κορμό από υδροηλεκτρικά και όσον αφορά την χωροθέτηση των μονάδων ο ρόλος της ως ασφάλεια περιορίζεται στην Βόρεια Ελλάδα καθώς με δυσκολία θα μπορούσε να καλύψει ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας (όταν αυτές παραστούν) στη Νότια Ελλάδα.

  Θεωρώ ότι για την βελτίωση του ανταγωνιστικού πλαισίου θα πρέπει η νέα εταιρεία να κατέχει ένα μεγαλύτερο ποσοστό μονάδων (με την εκχώρηση και παλαιότερων μονάδων Λιγνίτη και πιο αποδοτικών ΥΗΣ) και επιπλέον κρίνω απαραίτητη την παρουσιά της (από πλευράς παραγωγής) στη Νότια Ελλάδα.

 • 12 Μαρτίου 2014, 10:32 | ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΚΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ

  «Η σύσταση της ΔΕΗ τον Αύγουστο του 1950, συνιστά πράξη εθνικοποίησης της παραγωγής και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θεωρήθηκε πλέον υπηρεσία κοινής ωφέλειας. Είχε το αποκλειστικό προνόμιο της κατασκευής, λειτουργίας και εκμετάλλευσής υδροηλεκτρικών και θερμικών εργοστασίων, της χρήσης κατά προτίμηση εθνικών καυσίμων και της κατασκευής εθνικού δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης το προνόμιο διάθεσης και πώλησης του παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος. Έπρεπε να έχει οικονομική αυτάρκεια, να παρέχει στη φθηνότερη δυνατή τιμή το ρεύμα στους αγροτικούς και αστικούς πληθυσμούς, να μην κάνει διακρίσεις μεταξύ αστικών και αγροτικών πληθυσμών τόσο στη διανομή όσο και στην τιμολογιακή πολιτική της.» (πηγη:wikipedia)
  Με ποια δικαιοδοσία κάνετε εισφορά των περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ σε νέα εταιρία; Μια υπηρεσία κοινής ωφέλειας ανήκει στον λαό και όχι στις εκάστοτε κυβερνήσεις για να τη διαλύουν με αυτόν τον τρόπο.

 • 12 Μαρτίου 2014, 10:07 | Νίκος Ε.

  Κύριε Υπουργέ,

  Μάλλον δεν αντιλαμβάνεστε σωστά το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΔΕΗ Α.Ε. ή κάποιοι από τους συνεργάτες σας δεν σας έχουν ενημερώσει ως όφειλαν. Για τον λόγο αυτό θέλω να υπενθυμίσω εσάς προσωπικά άλλα και όποιους άλλους εμπλέκονται στην επιχειρούμενη πώληση μέρους της μεγαλύτερης βιομηχανικής επιχείρησης της χώρας μας, ότι η ΔΕΗ Α.Ε. ΔΕΝ σας ανήκει για να την τεμαχίστε και πουλήσετε. Η ΔΕΗ Α.Ε. ανήκει στον Ελληνικό λαό, στους εργαζόμενους και συνταξιούχους της Επιχείρησης που επί 64 και πλέον χρόνια την στήριξαν και συνεχίζουν να στηρίζουν.

  Μην ξεχνάτε ότι ο σημερινός αναπληρωτής Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος, υπό άλλη ιδιότητα στο παρελθόν, αναγνώρισε ότι μεγάλο μέρος της ΔΕΗ Α.Ε. (ίσως το μεγαλύτερο) ανήκει στους εργαζόμενους και ότι διασφαλίζεται η περιουσία και ο ασφαλιστικός οργανισμός της Επιχείρησης (βλέπε Νόμο 2773 / 99 άρθρο 34).

  Ερωτώ λοιπόν. Με ποίο δικαίωμα, μια «δημοκρατική» κατά τα άλλα κυβέρνηση θεωρεί ότι μπορεί να αρπάζει και να λεηλατεί περιουσίες που δεν της ανήκουν; Μήπως τελικά παρερμηνεύουμε τον όρο «δημοκρατία», γιατί τέτοιες μέθοδοι δεν μου φαντάζουν δημοκρατικοί; Τέτοιες μέθοδοι κατά την ταπεινή μου άποψη, φαντάζουν και ταιριάζουν σε «δικτατορικά καθεστώτα» και δεν διανοούμαι μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση να καταφεύγει σε τέτοιες αποτρόπαιες μεθοδεύσεις.

  Μετά από αυτά σας παρακαλώ προσωπικά αλλά και εν ονόματι εκατοντάδων χιλιάδων άλλων συνανθρώπων μας οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν μπορούν ή δεν λαμβάνουν μέρος σε αυτή τη διαβούλευση, να αναθεωρήσετε την αρχική σας σκέψη, ή αυτήν που σας επιβάλλουν κάποιοι τρίτοι και να αποσύρετε το Νομοσχέδιο περί δημιουργίας και πώλησης μιας Νέας Καθετοποιημένης Εταιρείας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Μικρή ΔΕΗ).
  Μη ξεχνάτε άλλωστε ότι οι κάλπες θα στηθούν σύντομα θα κληθούμε όλοι μας και θα ασκήσουμε το εκλογικό μας δικαίωμα, με ότι αυτό συνεπάγεται για την κυβέρνηση και συγκυβέρνηση.

 • 12 Μαρτίου 2014, 10:03 | Νίκος Ε.

  Κύριε Υπουργέ,

  Μάλλον δεν αντιλαμβάνεστε σωστά το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΔΕΗ Α.Ε. ή κάποιοι από τους συνεργάτες σας δεν σας έχουν ενημερώσει ως όφειλαν. Για τον λόγο αυτό θέλω να υπενθυμίσω εσάς προσωπικά άλλα και όποιους άλλους εμπλέκονται στην επιχειρούμενη πώληση μέρους της μεγαλύτερης βιομηχανικής επιχείρησης της χώρας μας, ότι η ΔΕΗ Α.Ε. ΔΕΝ σας ανήκει για να την τεμαχίστε και πουλήσετε. Η ΔΕΗ Α.Ε. ανήκει στον Ελληνικό λαό, στους εργαζόμενους και συνταξιούχους της Επιχείρησης που επί 64 και πλέον χρόνια την στήριξαν και συνεχίζουν να στηρίζουν.

  Μην ξεχνάτε ότι ο σημερινός αναπληρωτής Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος, υπό άλλη ιδιότητα στο παρελθόν, αναγνώρισε ότι μεγάλο μέρος της ΔΕΗ Α.Ε. (ίσως το μεγαλύτερο) ανήκει στους εργαζόμενους και ότι διασφαλίζεται η περιουσία και ο ασφαλιστικός οργανισμός της Επιχείρησης (βλέπε Νόμο 2773 / 99 άρθρο 34).

  Ερωτώ λοιπόν. Με ποίο δικαίωμα, μια «δημοκρατική» κατά τα άλλα κυβέρνηση θεωρεί ότι μπορεί να αρπάζει και να λεηλατεί περιουσίες που δεν της ανήκουν; Μήπως τελικά παρερμηνεύουμε τον όρο «δημοκρατία», γιατί τέτοιες μέθοδοι δεν μου φαντάζουν «δημοκρατικοί»; Τέτοιες μέθοδοι κατά την ταπεινή μου άποψη, φαντάζουν «δικτατορικοί» και δεν διανοούμαι μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση να καταφεύγει σε τέτοιες αποτρόπαιες μεθοδεύσεις.

  Μετά από αυτά σας παρακαλώ προσωπικά αλλά και εν ονόματι εκατοντάδων χιλιάδων άλλων συνανθρώπων μας οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν μπορούν ή δεν λαμβάνουν μέρος σε αυτή τη διαβούλευση, να αναθεωρήσετε την αρχική σας σκέψη, ή αυτήν που σας επιβάλλουν κάποιοι τρίτοι και να αποσύρετε το Νομοσχέδιο περί δημιουργίας και πώλησης μιας Νέας Καθετοποιημένης Εταιρείας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Μικρή ΔΕΗ).
  Μη ξεχνάτε άλλωστε ότι οι κάλπες θα στηθούν σύντομα θα κληθούμε όλοι μας και θα ασκήσουμε το εκλογικό μας δικαίωμα, με ότι αυτό συνεπάγεται για την κυβέρνηση και συγκυβέρνηση.

 • 12 Μαρτίου 2014, 10:08 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

  ΟΤΑΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΡΜΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ, ΜΕ ΕΝΑΝ ΠΕΛΑΤΗ ΛΙΓΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΠΙΟ ΜΑΚΡΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΤΟΤΕ Ο ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΡΩΤΗΘΕΙ ΓΙΑΤΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ ΔΕΝ ΘΕΛΗΣΑΝ ΝΑ ΠΩΛΗΘΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΜΕ ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ.
  ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΑΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΊΔΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΊΔΑΣ.
  ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΤΣΙ ΟΔΗΓΗΘΗΚΑΜΕ ΕΔΩ ΜΙΑ ΠΟΥ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ (ΣΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΕΗ)

 • 12 Μαρτίου 2014, 10:05 | Πέτρος Γαστσης

  Mε ποιο δικαίωμα αποφασίζεται την εκποίηση περιουσίας ?
  Που δεν σας ανήκει. Η εντολή που σας δώσαμε ήταν να κυβερνήσετε και όχι να ξεπουλήσετε την χώρα.

 • 12 Μαρτίου 2014, 08:37 | Μαλλιάκας Χαράλαμπος

  Το να πουλάς το 30% της εταιρίας σε ιδιωτες και να εκχωρείς Δημοσιους ενεργειακους πόρους στους ιδιώτες εσαει μπορώ να το καταλαβω (φιλελευθερη πολιτική), το να μεταφέρεις υποχρεωτικά τους εργαζομενους το καταλαβαίνω, Το να μεταφερεις και τους πελάτες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ε! δεν μπορω να το καταλάβω. Αυτο ειναι καταφορη παραβιαση των δικαιωματων των καταναλωτων!και παραπεμπει σε νομοθεσία αποικιας και οχι σε ευρωπαικο κρατος.

 • 11 Μαρτίου 2014, 23:48 | μαρκος

  1) ο ΑΗΣ κομοτηνης απο ποτε εχει να λειτουργησει και γιατι ?

  2) γιατι ιδιωτες παραγωγοι με καυσιμο φυσικο αεριο εχουν σταθερη 24ωρη λειτουργια και οι μοναδες της ΔΕΗ οχι ?

  3) γιατι τα υδροηλεκτρικα δεν εντασονται στις ΑΠΕ ?

  4) ποιος θα εγγυηθει τη διαχειρηση των υδατινων πορων και τις
  αρδευτικες υποχρεωσεις οταν ο εκαστωτε ιδιοτης
  θα πεταει τα νερα το χειμωνα βαση των τιμων της αγορας ενεργειας.
  Στον καμπο του Νεστου με τι θα ποτιζουν οι αγροτες το καλοκαιρι?

 • 11 Μαρτίου 2014, 22:53 | Υπάλληλος ΔΕΗ

  Έχει γίνει κάποια υποτυπώδης εκτίμηση της αξίας των μονάδων συμπεριλαμβανομένων και των 2.000.000 πελατών;

  Έχει αποσαφηνιστεί τι θα γίνει με τους πελάτες που χρωστάν στην ΔΕΗ αλλά θα πάνε στην μικρή ΔΕΗ, ή μήπως θα πάνε μόνο καλοπληρωτές;

  Πως διασφαλίζει ο νομοθέτης τη βιωσιμότητα της μαμάς ΔΕΗ όταν θα χάσει τις καλύτερες και πιο σύγχρονες μονάδες της, και πιθανώς το καλύτερο πελατολόγιο;

  Πως διασφαλίζει ο νομοθέτης ότι όντως θα υπάρξουν νέες θέσεις εργασίας; Από που απορρέει αυτή η εκτίμηση; Γιατί κάποιος δεν θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι θα υπάρξουν απολύσεις;

  Πως διασφαλίζεται ότι θα έχουμε κέρδος ως καταναλωτές με την μορφή της πτώσης της τιμής του ρεύματος όταν:
  α) η μικρή ΔΕΗ θα προσπαθεί να κάνει απόσβεση της τιμής αγοράς
  β) η μαμά ΔΕΗ θα προσπαθεί να ξεπληρώσει τα δάνεια που πήρε για να φτιάξει τα εργοστάσια της μικρής ΔΕΗ

  Για πιο λόγο θεωρούμε ότι σήμερα δεν υπάρχει ελεύθερη αγορά στον Ηλεκτρισμό;

  Τέλος, πως διασφαλίζει ο νομοθέτης την επενδυμένη ασφαλιστική περιουσία των εργαζομένων της ΔΕΗ μετά την απόσχιση;

 • 11 Μαρτίου 2014, 22:22 | ΚΩΣΤΑΣ παπαχ

  είμαι ένας νέος 25 ετών και έχω να κάνω κάποιες ερωτήσεις στους κυρίους που πήραν αυτές τις αποφάσεις… τι θα γίνει με το αρδευτικό??? τι θα γίνει με τις στάθμες των ποταμών που θα καταστρέψουν ξένα κομμάτια γής από το να δουλεύουν στο όριο τις μονάδες στους ΥΗΣ??? τι θα γίνουν όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι που αγωνίζονται τόσα χρόνια σε αυτά??? δεν κοιτάτε να πουλήσετε κανένα σπίτι σας και όχι αυτά τα θυσαυροφυλάκια??? που έχουν γίνει με τα λεφτά μας και να γίνει μάγκας ο ιδιότης

 • 11 Μαρτίου 2014, 21:10 | Μιχαηλίδης Κυριάκος

  Κύριε Υπουργέ,

  Το σχέδιο νόμου που δώσατε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση είναι ένα σχέδιο χωρίς λογική και δεν υπηρετεί τα συμφέροντα των εργαζομένων, των συνταξιούχων ΔΕΗ, αλλά και όλου του Ελληνικού Λαού.
  Είναι ένα σχέδιο που υπηρετεί το κεφάλαιο και εξυπηρετεί ιδιωτικά και μόνο συμφέροντα.
  Ένα σχέδιο που βρίσκει κάθετα αντίθετους τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και όλο τον Ελληνικό Λαό!
  Δεν πείθει ότι είναι μνημονιακή υποχρέωση της χώρας μας για την απελευθέρωση της αγοράς Η/Ε. Αυτή εφαρμόζεται από το 2003 έως σήμερα ξεπερνώντας το 35% τη συμμετοχή των ανεξάρτητων παραγωγών στη ζήτηση Η/Ε.
  Κύριε Υπουργέ, με αυτή τη λογική θα έπρεπε να απαιτηθεί αυτού του είδους η απελευθέρωση να εφαρμοσθεί και σε άλλες χώρες της Ε.Ε.
  Επίσης γνωρίζετε, ότι το ποσό που θα προκύψει από την πώληση θα το εισπράξει η ΔΕΗ και έτσι η χώρα μας δεν αντιμετωπίζει κανένα δημοσιονομικό έλλειμμα.
  Επιπρόσθετα γνωρίζετε, ότι μέρος που θέλετε να εκποιήσετε, αποτελεί αναγνωρισμένη περιουσία των εργαζόμενων και συνταξιούχων της ΔΕΗ με το Νόμο 2773/99 (άρθρο 34).
  Η ΔΕΗ δημιουργήθηκε το 1950 για δημόσιο συμφέρον και αποτελεί τη μεγαλύτερη βιομηχανική επιχείρηση της χώρας, ηλεκτροδοτεί τη χώρα μας και τους Έλληνες Καταναλωτές με ηλεκτρική ενέργεια σε προσιτές τιμές.
  Η περιοχή μας έδωσε παρά πολλά για την ανάπτυξη της ΔΕΗ δείχνοντας τεράστια ανοχή σε θέματα περιβάλλοντος, παραχώρησης εκτάσεων, αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, μετεγκαταστάσεις οικισμών.
  Κύριε Υπουργέ, αυτήν τη στάση της κοινωνίας για Δημόσια και Κοινωνική ΔΕΗ, δεν θα την πληγώσετε εκποιώντας τη ΔΕΗ.
  Γι’ αυτούς τους λόγους που είναι γνωστοί σε όλους, δηλώνω την αντίθεσή μου στο σχέδιο νόμου και επιθυμώ την απόσυρσή του.

  Κυριάκος Μιχαηλίδης
  Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Δ.Μ.
  Πρόεδρος Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας

 • 11 Μαρτίου 2014, 21:39 | Δέσποινα Τσερτοπούλου

  Κύριοι,

  Δεν έχετε το δικαίωμα να ξεπουλήσετε την Δημόσια περιουσία, που ανήκει αποκλειστικά και μόνο στο λαό.Εχετε πάρει εντολή από τον Ελληνικό λαό να κυβερνήσετε και να προστατεύσετε τους πολίτες και τα συμφέροντα τους.

  Είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει δημοψήφισμα και να αποφασίσουν οι πολίτες για αυτό που τους ανήκει.

  Ο χρόνος,η ιστορία και ο Ελληνικός λαός θα σας κρίνει πολύ σύντομα ….

 • 11 Μαρτίου 2014, 21:50 | Δέσποινα

  Κύριοι,

  Δεν έχετε το δικαίωμα να ξεπουλήσετε την Δημόσια περιουσία, που ανήκει αποκλειστικά και μόνο στο λαό.Εχετε πάρει εντολή από τον Ελληνικό λαό να κυβερνήσετε και να προστατεύσετε τους πολίτες και τα συμφέροντα τους.

  Είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει δημοψήφισμα και να αποφασίσουν οι πολίτες για αυτό που τους ανήκει.

  Ο χρόνος,η ιστορία και ο Ελληνικός λαός θα σας κρίνει πολύ σύντομα ….

 • 11 Μαρτίου 2014, 21:17 | Αλέξανδρος Τομπουλίδης

  ● Νά αποφασίσει ο Ελληνικός λαός μέ Δημοψήφισμα !!!

  ● Σύνταγμα τής Ελλάδος
  Αρθρο 1, Παράγραφος 2: – “Θεμέλιο τού πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία”
  Αρθρο 1, Παράγραφος 3: – “Ολες οι εξουσίες πηγάζουν από τόν λαό …” !!!

  ● Δημοψήφισμα γιά τό συγκεκριμένο ζήτημα καί γιά κάθε άλλο θέμα πού αφορά τήν Ζωή, τήν Υγεία καί τήν Υπαρξη τού Ελληνικού λαού !!!

  ● == ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ == ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ == ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ==

 • 11 Μαρτίου 2014, 20:40 | Αλέξης

  Είναι τυχαίο ότι έχετε επιλέξει τις πιο σύγχρονες μονάδες παραγωγής και το καλύτερο λιγνίτη (από πλευράς θερμογόνου δύναμης)για να το χαρίσετε στον ιδιώτη επενδυτή. Δυστυχώς για εσάς όλοι θα κριθούμε κάποιοι στιγμή για τις πράξεις μας … στην κάλπη και στη δικαιοσύνη.

 • 11 Μαρτίου 2014, 19:14 | savvas sarigiannidis

  Με πιο ηθικο αλλα και νομικο δικαιωμα η ΔΕΗ ξεπουλα τους εργαζομενους της;;;

 • 11 Μαρτίου 2014, 18:33 | Νίκος

  Το κοινωφελές αγαθό με τα χρήματα του λαού έγινε ένας μικρός γίγαντας, όμως εσείς που δεν εκτιμάτε τίποτα τον μετατρέψατε σε ανώνυμη εταιρία και σιγά σιγά μεθοδεύατε την διάλυση του , φυσικά εσείς μεταφέρατε και όλα τα χρήματα από τα ασφαλιστικά ταμεία σε κάποιους άλλους λογαριασμούς μέσο χρηματιστήριου κλπ , εσείς μας φτάσατε εδώ χωρίς καμιά ντροπή , έτσι είναι το μέλι είναι γλυκό αλλά προσέξτε μπορεί στο τέλος να βρείτε κάτι άλλο.
  Σας δώσαμε την εντολή να κυβερνήσετε και εσείς ξεπουλάτε τη χώρα σε τιμή ευκαιρίας

 • «ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΣΤΗΝ ΔΕΗ»του Αυγερινού Χατζηχρυσού NEXUS 7/2013 http://wp.me/s2nmFz-deh

  ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΡΕΑΣ ΒΑΦΤΙΖΕΤΕ ΨΑΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

  του Αυγερινού Χατζηχρυσού ΝΕXUS Ιουνίου 2013

  ΔΕΗ, η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος της Ελλάδος, με τζίρο πάνω από €6δις , με 7,5εκ.πελάτες και αυτή την στιγμή η μοναδική εταιρεία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα με 62 σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και 363 μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και μητρική του Ανεξαρτήτου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. στον οποίο το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

  Αυτή η εταιρεία που το 2009 έκλεισε με κέρδη ύψους €1 δις, όπως είναι φυσικό εποφθαλμιούν πολλοί να αποκομίσουν μερίδιο των κερδών και της Αγοράς, πόσο μάλλον η Τροϊκα και οι πολυεθνικές που αυτή εκπροσωπεί.

  Τώρα μάλιστα εντός των Μνημονίων που έχει υπογράψει η Τριμμερής Συγκυβέρνηση, και προσωπικά ο Πρωθυπουργός κ.Σαμαράς κι ο κ.Βενιζέλος είναι και η μεγαλύτερη ευκαιρία να αποκτήσουν τον έλεγχο της, χωρίς το αστρονομικό αντίτιμο που θα έπρεπε να καταβάλλουν αλλιώς, όπως σε εποχές εύρυθμης λειτουργίας της Οικονομίας και των Δημοκρατικών θεσμών.

  Εδώ και τρια χρόνια κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να απαξιώσουν την Εταιρεία, να μειώσουν τα κέρδη της, να την φορτώσουν χρέη, να την τεμαχίσουν σε μικρότερα κομμάτια, ώστε να μειώσουν όσο γίνεται το κόστος, αν υπάρξει τελικά κόστος για τους αγοραστές ή συμβολικό τίμημα ιδιωτικοποίησης της.

  ΠΙΝΑΚΑΣ Α
  ΠΙΝΑΚΑΣ Α
  Επίσης ενώ όλο το βάρος της «βελτίωσης» της Ανταγωνιστικότητας έχει πέσει στη μείωση των μισθών σε όλη την Ελληνική κοινωνία, τελικά δεν υπάρχουν ανταγωνιστικά, αποτελέσματα γιατί απλά το «κέρδος» από τους μισθούς πείνας δεν μεταφέρεται στην Αγορά, αλλά απορροφάται από τις άλλες αυξήσεις που επηρεάζουν το το κόστος παραγωγής στη βιομηχανία αλλά και σε άλλους κλάδους. Δηλαδή ακριβαίνουν όλα τα άλλα μέρη της, περιληπτικά η Ενέργεια (Ρεύμα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ΑΠΕ), πρώτες ύλες, οι μεταφορές, οι εξοπλισμοί (μηχανήματα, ανταλλακτικά), φορολογικό περιβάλλον και γραφειοκρατία!

  Ακόμη κι ο κ.Σαμαράς την εποχή της «αντιμνημονιακής» του στάσης είχε τονίσει το 2011 στη ΔΕΘ

  «Ακούτε διάφορα, τα τελευταία χρόνια, για την «πράσινη ενέργεια». Ασφαλώς και οφείλουμε να αξιοποιήσουμε όλες τις εγχώριες μορφές ενέργειας. Και «πράσινες» και «γαλάζιες» και όλων των χρωμάτων.Αλλά εγώ θα δώσω προτεραιότητα στην φθηνή ενέργεια. …Χώρα που ανεβάζει το κόστος της ενέργειάς της, μακροχρόνια υπονομεύει την ανταγωνιστικότητά της.»

  Έρχεται λοιπόν ο ίδιος και συνεχίζει το καταστροφικό έργο του προκατόχου του στην Αγορά Ενέργειας.

  Η ΔΕΗ εκάνε αυξήσεις έως 13,8% (2010) + 12% (2012) χωρίς να υπολογίζουμε την αύξηση του ΦΠΑ καθώς το ρεύμα πήγε στον συντελεστή 13% από 11%, το 2013 ανακοινώθηκαν αυξήσεις από 8,6% (οικιακό) έως 12% (Βιομηχανικό), ενώ η μεσοσταθμική αύξηση για τα τιμολόγια χαμηλής τάσης στο 3% και τέλος από το καλοκαίρι του 2013 απελευθερώνεται η Αγορά ! Αν συνυπολογίσουμε και το Χαράτσι, τα Δημοτικά Τέλη, το «Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων» (ΕΤΜΕΑΡ) για ποια ανάπτυξη θα μπορούμε να μιλάμε στο μέλλον όταν όλα ξεκινούν από την Ενέργεια!

  Αυτά μάλιστα λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα που αναζητάει εναγωνίως την χαμένη ανταγωνιστικότητά της, και το θέμα ττης συνάντησης κορυφής των Ευρωπαίων Ηγέτων για την Ενέργεια στις 22 Μαϊου του ενεστώτος έτους, θα είναι η μείωση του κόστους Ενέργειας διότι «Οι υψηλές τιμές της ενέργειας και δαπάνες εμποδίζουν την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα» όπως αναφέρει το σχετικό έγγραφο (το κείμενο γραφόταν πριν την συνάντηση)!

  Η Ελλάδα έχει το Συγκριτικό πλεονέκτημα του φθηνότερου ρεύματος της ΕΕ (ΠΙΝΑΚΑΣ Β), λόγο κυρίως του λιγνίτη και την υδροηλεκτρικών (Υ/Η) και το αυξάνει γιατί αυτό δεν «εξυπηρετεί» τους ανταγωνιστές της! Και μάλιστα, όπως θα δούμε και πιο κάτω, τους χρηματοδοτεί κιόλας!

  Για να έχετε μια εικόνα το ρεύμα από το «δωρέαν Ηλιο» στα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) κοστίζει 300/ΜWhr, 100/MWhr το αέριο, 30/MWhr ο λιγνίτης και ακολουθεί το ακόμη φθηνότερο νερό.

  Δεν είναι βέβαια καινοφανείς όλες αυτές ο μεθοδεύσεις, από το 1999 έχει ανοίξει ο κύκλος με τις μετοχοποιήσεις, με τον σχετικό νόμο συνέταξε ο τότε υπουργός Ανάπτυξης κ. Βενιζέλος, και η ζωή που κύκλους κάνει, τώρα ο ίδιος στην Συγκυβέρνηση με τον κ.Αντώνη Σαμαρά και τον Φώτη Κουβέλη ανακοίνωσαν στα μέσα Μαϊου τον τρόπο που θα γίνει το ξεπούλημα της Εταιρίας.

  Αλλά πριν φτάσουμε στο σχέδιο της Μνημονιακής μας «δέσμευσης» για την «αξιοποίηση» της εταιρείας, ας δούμε το περιληπτικά το περιβάλλον της Αγοράς Ενέργειας αυτή τη στιγμή.

  ΠΙΝΑΚΑΣ Β
  ΠΙΝΑΚΑΣ Β
  Η Πράσινη (υπ)Ανάπτυξη.

  Πριν ξεκινήσουμε την ανάλυση, προς αποφυγή παρεξηγήσεων, δεν είμαι κατά της Τεχνολογία, ούτε δαιμονοποίησης της. Πρέπει να γίνεται έρευνα, πρόοδος και κάθε νέα ιδέα και εφεύρεση να βελτιώνεται προς καλό όλων μας, όλων των κατοίκων αυτού του Πλανήτη και του Περιβάλλοντος. Αλλά η τεχνολογία έχει πολύ δρόμο ακόμη μπροστά της για να είναι αποδοτική και αξιόπιστη, ποσώ μάλλον να ξοδεύονται τόσα δισεκατομμύρια σε καιρό ύφεσης που όχι μόνο δεν βοηθούν το υπάρχον σύστημα, αλλά προκαλούν και μεγαλύτερες βλάβες από αυτές που υποτίθεται ότι διορθώνουν.

  Οπως καταλαβαίνουμε από τα συμφραζόμενα της ομιλίας Σαμαρά στη ΔΕΘ του 2011, πριν γίνει πρωθυπουργός, η Πράσινη Ανάπτυξη έχει κόστος και ίσως να υπήρχε κάποια δικαιολογία σε καιρούς ανάπτυξης η κατασπατάληση χρημάτων, σε πανάκριβες Ανανεώσημες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) αλλά σε καιρό μακροχρόνιας ύφεσης είναι το λιγότερο εγκληματικό και για την Ανάπτυξη αλλά και για το Κοινωνικό Αγαθό της Ενέργειας σε ένα πληθυσμό στα όρια της εξαθλίωσης.

  Τα τιμολόγια της ΔΕΗ επιβαρύνονται από την πολιτική των ΑΠΕ με το σκεπτικό να επιδοτηθούν οι επενδύσεις σε ΑΠΕ, φωτοβολταϊκά (Φ/Β) και ανεμογεννήτριες (Α/Γ), και μάλιστα η ΔΕΗ αγοράζει το ρεύμα που παράγουν φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα ακριβότερα από ό,τι το πουλάει στους καταναλωτές ! Η υψηλή εγγυημένη τιμή ήταν €470/MWhr μέχρι τον 8/2012 και €250/MWhr σήμερα. Με αποτέλεσμα μέχρι το Ιούνιο του 2012 να έχουν δημιουργησεί μια τρύπα €300εκ στον Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) με πρόβλεψη για €1,4δις μέχρι το 2014 (ΠΙΝΑΚΑΣ α’)!

  Παρά του ότι οι «πράσινοι» λογαριασμοί, όπως μπορείτε να δείτε και στον δικό σας επιβαρύνονται από το τέλος ΑΠΕ. Δηλαδή το «Ειδικό τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων» (ΕΤΜΕΑΡ) που υποτίθεται ότι θα χρηματοδοτούσε τις ΑΠΕ, με την πρόφαση ότι θα μειωθούν οι ρύποι !

  Αλλά αντί να μειωθούν οι ρύποι, μιας κι οι ΑΠΕ στην πραγματικότητα, με την μέχρι σήμερα τεχνολογία, δεν είναι αποδοτικά όσο διαφημίζουν, αλλά σίγουρα παράγουν Τραπεζικούς λογαριασμούς στους ιδιώτες, κατά την περίοδο 1/2009 – 4/2012, ο Έλληνας καταναλωτής πλήρωσε συνολικά €336,1 εκατ. για τέλος Α.Π.Ε. Από το ποσό αυτό, μόνο το 40% ή ?134,4 εκατ. Ευρώ αξιοποιήθηκε πράγματι υπέρ των Α.Π.Ε. ενώ τα υπόλοιπα 201,7 εκατ. Ευρώ επιδότησαν την προμήθεια του ρεύματος. (πηγή : http://www.eletaen.gr)

  Συμφωνα με το επικαιροποιημένο μνημόνιο, από την Ιούλιο με την Απελευθερωση της Αγοράς, θα πρέπει να κάθε εξάμηνο να αυξάνεται το ΕΤΜΕΑΡ, ώστε να κλείσει η τρύπα μέχρι το 2014, δηλαδή πάλι ο καταναλωτής θα πληρώσει για τις «πρασινες επενδύσεις» με τριπλασιασμό του ΕΤΜΕΑΡ από ?9,32MW hr στα ?27,00MWhr σύμφωνα με έκθεση της ΛΑΓΗΕ (βλ.Βιβλιογραφία). Επίσης απαιτούν να την αύξηση της εισφοράς που ήδη έχει επιβληθεί στις λιγνιτικές μονάδας και επιπρόσθετα επιβολή εισφοράς και στα Μεγάλα Υ/Η ! Αν και καθαρή περιβαντολογικά η παραγωγή από τα Υ/Η, δεν την υπολογίζουν στις ΑΠΕ, αλλά θέλουν να την φορολογίσουν για να πουλήσουν οι Γερμανοί τους διακοσμητικούς ανεμιστήρες A/Γ !

  pos-i-troika-katastrefei-tin-DEH

  Το επόμενο ακριβότερο καύσιμο, από το «δωρεάν»καύσιμο του Αέρα και του Ηλίου, είναι το Φυσικό Αέριο (Φ/Α). Ανταγωνιστικό μεν των ΑΠΕ, αλλά με μια άτυπη συμμαχία μεταξύ των ιδιωτών που αμφότεροι θέλουν να «δαιμονοποιήσουν» τον πάμφηνο λιγνίτη και φυσικά το κακό CO2.

  Ειρρήσθω εν παρώδω, σε παγκόσμιο επίπεδο οι εκπομπές του CO2 μια φυσική διαδικασία και φυσικό προϊον, μιας και χωρίς αυτό δεν υπάρχει φωτοσύνθεση κι άρα ζωή στον Πλανήτη, κατηγορήθηκε αρχικά για το φαινόμενο του Θερμοκηπίου. Αργότερα η Επιστημονική και κυριώς η επιχειρηματική κοινότητα δεν μπορέσε να το συνδέσει με τα πραγματικά δεδομένα, άλλαξαν τον σιωπηλά τον όρο σε «Κλιματική Αλλαγή.» Το θέμα απαιτεί ξεχωριστό άρθρο, αλλά το αναφέρουμε γιατι τα συμφέροντα που εκμεταλλεύονται τις εκπομπές CO2, ωστε να πουλάνε, κυριολεκτικά «αέρα κοπανιστό» με την συγκατάθεση των φορολογούμενων των ανεπτυγμένων χωρών και οι χώρες που «παράγουν CO2» (πχ Ευρωπαϊκές) πρέπει να πληρώνουν τον «αέρα» σε χώρες που δεν παράγουν (πχ Αφρική)

  Κατά σύμπτωση οι Χώρες που δεν παράγουν CO2 χρωστάνε στις Αγορές και τα λεφτά καταλήγουν εκεί από όπου ξεκίνησαν, σε κάποιους τραπεζίτες.

  Το Φ/Α στην χώρα μας καταναλώνεται στην παραγωγή ηλεκτρισμού κατά 70% από ιδιώτες και είναι εξολοκλήρου εισαγόμενο, η τιμή του μάλιστα λόγο των συμβάσεων που έχει κάνει η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε (ΔΕΠΑ) είναι από τις ακριβότερες της Ευρώπης!

  Για να είναι λοιπόν βιώσιμες οι κατ’ευφισμό επενδύσεις, δημιουργήθηκε το «υποχρεωτικό pool» ώστε να έχουν εξασφαλισμένο πελάτη, αλλά και ο Μηχανισμός Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους (ΜΑΜΚ) που θεσπίστηκε το 2006 ως αντιστάθμισμα της αδυναμίας των ιδιωτών να ανταγωνιστούν τον φθηνότερο λιγνίτη που διαθέτει μόνο η ΔΕΗ.

  Να τονίσουμε ότι η ΔΕΗ δεν έχει λιγνίτη αποκλειστικότητα , για κάποιο άλλο λόγο, αλλά γιατί κάποιος ιδιώτης θα πρέπει να αγοράσει γη, να ανοίξει ορυχεία και εργοστάσια, πολλές νέες θέσεςι εργασίας, κάτι ασύμφορο, όταν υπάρχει έτοιμη και δωρεάν συνταγή του Ελληνα καταναλωτή που πληρώνει τη δική τους «επένδυση». Με τέτοιες στρεβλώσεις η λέξη ανταγωνισμός απλώς δεν υπάρχει.

  Ετσι οι παραγωγοί Φ/Α έχουν εξασφαλίσει ότι θα λειτουργούν τις περισσότερες ώρες του χρόνου, ανεξάρτητα μάλιστα από την ζήτηση και το κόστος καυσίμου και θα πληρώνονται με το 10% επιπλέον! Με άλλα λόγια έχουν εγγυημένη τιμή και δεν υπάρχει λόγος να μειώσουν τιμές και να ανταγωνιστούν προς όφελος του Καταναλωτή, ενώ παράλληλα η ΔΕΗ στην ουσία χρηματοδοτεί τους ιδιώτες ανταγωνιστές με δική της ζημιά!

  Οι παραπάνω τρόποι παραγωγής είναι κι ο λόγος που από τις πρώτες μέρες της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου ανέβηκαν τα τιμολόγια της ΔΕΗ, με την δικαιολογία ότι ήταν «τα πιο φηνά της Ευρώπης». Ετσί παρά του ότι ήταν φθηνότερη, ανταγωνιστικότερη αλλά και κερδοφόρα όλοι ήθελαν να ακριβύνει και θέλουν να παραμείνουν ακριβά τα τιμολόγια, εις βάρος της Ανταγωνιστικότητας ολόκληρης της Χώρας.

  Ενω ο κ. Αντώνης Κοντολέων μέλος Προεδρείου Ενωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ ) ανέφερε χαρακτηριστικά και μια άλλη διάσταση σε άρθρο του στο capital.gr «Η κρίση λειτούργησε ως καταλύτης. Τα προβλήματα που ήταν κρυμμένα επιμελώς κάτω από το χαλί βγήκαν στην επιφάνεια, νωρίτερα. Πρέπει επιτέλους η πολιτεία να κάνει τις επιλογές της: θέλει να κρατήσει στη ζωή τις επιδοτούμενες μονάδες ΑΠΕ του ενός νυχτοφύλακα; Τις πριμοδοτούμενες μονάδες αερίου των 25 εργαζομένων; Ή τα εργοστάσια των εκατοντάδων εργαζομένων, που αποτελούν οικονομικούς αιμοδότες των τοπικών κοινωνιών, συντηρούν τις εξαγωγές, παράγουν ΑΕΠ και συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας; Τα ψέματα τελείωσαν»

  Το κόστος στον καταναλωτή.

  Σε ερώτηση της βουλευτού των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Ραχήλ Μακρη για τις αυξήσεις τιμολογίων, η απάντηση της ΔΕΗ ήταν αναμενόμενη λόγω των ανωτέρων.

  Λόγω της καράργησης των δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπής CO2 η ΔΕΗ θα έχει ετήσια επιβάρυνση 300εκ δηλαδή 12/ΜWhr !
  Επιβάρυνση από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) του Φ/Α επιβάρυνση 165εκ
  Επιβάρυνση λόγω αύξησης της κάλυψης του κόστους λειτουργίας τρίτων παραγωγών 200εκ
  Αυξημένες προβλέψεις για επισφάλειες 228εκ
  Αγορά ενέργειας από Τρίτους σε υψηλότερες Τιμές 475εκ.
  Και μάλιστα από την μεσοσταθμική μεταβολή των τιμολογίων σε 8% το 5% από αυτό είναι η «πρασινη» επιβάρυνση για το κόστος του CO2, πράσινη αιμοραγία !

  Την ευλογία της Ελληνικής Γης να έχει τέτοιο ορυκτό πλούτο, όπως ο λιγνίτης, τον κατάντησαν σε τιμωρία για να ωφεληθούν Ιδιώτες που θέλουν να κάνουν τους Ηλεκτροπαραγωγούς χωρίς να ξοδέψουν τίποτα από την τσέπη τους.Μέχρι σήμερα έχουν εξορυχθεί συνολικά 1,3 δισ. τόνοι λιγνίτη ενώ τα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα ανέρχονται σε 3,1 δισ. τόνους περίπου, παρακαταθήκη για φθηνή Ενέργεια και Ανάπτυξη όλης της Οικονομίας. Χωρίς φθηνό Ρεύμα δεν μπορεί να υπάρξει ανταγωνιστική Βιομηχανία, Εμπόριο και ευημερία των Πολιτών, αλλά επιστρέφουμε στην εποχή των Σπηλαίων. Οπως και στη διάλυση των Εργατικών Δικαιωμάτων, έτσι και στην παραγωγή ηλεκτρισμού ακολουθούμε το ολέθριο παράδειγμα της Βουλγαρίας, που η ιδιωτικοποίησης της του Ρεύματος ανέβασε κατά 100% τα τιμολόγια και μετά από γενική κατακραυγή έκαναν μια «έκπτωση» 8%.

  Σημερα η «Μικρή ΔΕΗ»

  To σχέδιο που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση μέσα στο Μαιο, είναι πάνω στο σχέδιο που είχε ο πρώην Υπουργός του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπακωνσταντίνου, δηλαδή με την δημιουργία μιας «μικρής ΔΕΗ» που σύμφωνα με το ΕΘΝΟΣ θα περιλαμβάνει τις λιγνιτικές μονάδες «Αμύνταιο Ι και ΙΙ», «Μελίτη» στη Φλώρινα, την υπό κατασκευή «Μελίτη ΙΙ», τη μονάδα Φ/Α της Κομοτηνής, Υ/Η μονάδες στον Νέστο ποταμό, δηλαδή περίπου 2.000MW θα διατεθούν σε ιδιώτη ή σε κοινοπραξία ιδιωτών παραγωγών ρεύματος. με διεθνή διαγωνισμό.

  Πρώτα όμως θα γίνει ίσως και εντός του μηνός ο διαχωρισμός του ΑΔΜΗΕ από την ΔΕΗ και θα παραχωρηθεί μέχρι ποσοστού 51% σε ιδιώτη, μαζί με το management με καταστατική μειοψηφία του 34% να παραμένει στο Δημόσιο. Οταν ο ίδιος ο Σαμαράς στο Ζάππειο υπ’αριθμ.2 είχε πει

  «Τα δίκτυα διανομής και μεταφοράς, για παράδειγμα, πρέπει να παραμείνουν υπό εθνικό έλεγχο. Τα υπόλοιπα μπορούν να αποκρατικοποιηθούν. »

  Τρίτο στάδιο θα είναι το ξεπούλημα του 17% της υπόλοιπης ΔΕΗ σε στρατηγικό επενδυτή.

  Φυσικά όπως κάθε υποταγμένη Κυβέρνηση που σέβεται τον εαυτό της το σχέδιο πρέπει να περάσει την έγκριση από της Τροϊκας.

  Αυτό που ευαγγελίζονται ως επένδυση και άνοιγμα της Αγοράς θα είναι απλώς η αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του μονοπωλίου της ΔΕΗ από το κράτος στον Ιδιώτη με μηδενικό όφελος προς την Ελλάδα, αλλά και το Δημόσιο Ταμείο, που όπως λένε είναι κι ο λόγος των Αποκρατικοποιήσεων.

  Πρώτον τα όποια έσοδα, και περιμένουμε να δούμε την αποτίμηση όλων των μονάδων που είναι προς πώληση, εντός μνημονίου θα πάνε στο ΤΑΙΠΕΔ, δηλαδή στου Δανειστές, οπότε μηδενική Ρευστότητα στην Αγορά, απλώς θα είναι λογιστική εγγραφή σε ένα τεφτέρι κάποιας από τις πολλές δόσεις του μνημονίου.

  Οσο για τις θέσεις εργασίας αν και η ΔΕΗ έχει μειώσει κατά 37% τη μισθοδοσία , οι νέοι ιδιοκτήτες είναι προφανές ότι θα θέλουν ακόμη πιο μεγάλες μειώσεις με σκοπό το κέρδος. Η δήλωση μάλιστα του Κεδίκογλου οτι «Δεν θα γίνουν απολύσεις» είναι η καλύτερη επιβεβαίωση. Κι εδώ μάλιστα να αναφέρουμε ότι η κυβέρνηση για να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη, επιρρίπτει ευθύνες στους Συνδικαλίστές – όχι χωρίς αφορμές βεβαίως από τον χείριστο συνδικαλισμό ετών στη ΓΕΝΟΠ – για την αντίδραση τους στο «καλό» ξεπούλημα του της μεγαλύτερης και πιο κερδοφόρας εταιρίας στην Ελλάδα.

  Μια άλλη λεπτομέρεια του όλοι εγχειρήματος είναι ότι, αντίθετα με το σχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου που τεμάχιζε τα ιμάτια της Εταιρείας σε πολλά μικρότερα, το σχέδιο του Σαμαρά δημιουργεί μια ενιαία εταιρεία, πράγμα που αποκλείει εκ των πραγμάτων τους εγχώριους επενδυτές και φωτογραφίζει τις Μεγάλες Αλλοδαπές Πολυεθνικές, αυτό θα έχει ώς αποτέλεσμα, άμμεσα βεβαια τον Ενεργειακό έλεγχο της Χώρας από Ξένες δυνάμεις, αλλά και της Ελληνικής βιομηχανίας εμμέσως.

  Ενα άλλο έμμεσο αρνητικό είναι ότι με την πώληση λιγνιτικων κοιτασμάτων, ξένες χώρες θα έχουν πρόσβαση σε αυτό το υπερπολυτιμο ορυκτό πλούτο που τόσο έχουν ανάγκη, κυρίως η Γερμανία μετά την απόφαση της Μερκελ να κλείσουν τα Πυρηνικά Εργοστάσια μέχρι τις Αρχές της Δεκαετίας του 2020.

  Με την πτώση της ζήτησης και της παραγωγής στις βόρειο Ευρωπαϊκες χώρες, το Φ/Α κρίνεται ασύμφορο, αν και φθηνότερο από την Ελλάδα. Σε μερικές μάλιστα Ευρωπαϊκές χώρες μάλιστα λόγω του οικονομικότερου άνθρακα η παραγωγή ρεύματος από αυτόν αυξήθηκε κατά 50% ετησίως και μάλιστα τον Εισάγουν από της ΗΠΑ ! Σε αυτό το περιβάλλον εμείς ξεπουλάμε τα κοιτάσματα λιγνίτη !

  Ενα άλλο σημείο που δεν γνωρίζουμε ακόμη είναι η τύχη των επενδύσεων που η ΔΕΗ έχει εν εξελίξη ύψους πάνω από ?3δις !

  Μονάδα V ΑΗΣ Αλιβερίου, Συνδυασμένου Κύκλου με Φ/Α 219,2 εκ.
  Μονάδα V AΗΣ Μεγαλόπολης, Συνδυασμένου Κύκλου με καύσιμο Φ/Α 499,5εκ
  Μονάδα V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας: 1,4 δις ,
  Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Ιλαρίωνα, 281,75εκ
  Θα είναι άλλο ένα πλιάτσικο στο κόπο και τον ιδρώτα του Ελληνα φορολογούμενου, όσα έχτισε για δεκαετίες για να έχει και το τελευταίο χωριό φως, νερό και τηλέφωνο, για να βγάλουν κέρδη κρατικοδίαιτοι Επιχειρηματίες, χωρίς δικά τους λεφτά, χωρίς να ρίξουν ούτε μια κολώνα, χωρίς νέες θέσεις εργασίας και με το ρίσκο δικό μας ! Ουτε καν το ρίσκο δεν θα επωμιστούν !

  Και το αστείο της υπόθεσης είναι ότι το κάνουν για να ανοίξει η αγορά όταν λειτουργούν ήδη 7 ιδιωτικές μονάδες και μάλιστα σε βάρος της ΔΕΗ όπως αναφέραμε και πιο πάνω χωρίς να αναφέρουμε και την διάσταση της Ενεργειακής Ανεξαρτησίας της χώρας, όταν άλλες χώρες κάνουν πολέμους για τις πρώτες ύλες και την Ενέργεια εμείς την δίνουμε με μια υπογραφή αντί να την περιφρουρήσουμε προς όφελος τις δικής μας ανάπτυξης..

  Οπως πολύ σωστά τόνισε κι η Βουλευτής Ραχήλ Μακρή «η κυβέρνηση παραχωρεί σε ιδιώτη επενδυτή, με ταχύτατους ρυθμούς όχι μόνο την ενεργειακή επάρκεια της χώρας αλλά και την ενεργειακή εθνική κυριαρχία, αφού οι ιδιώτες θα διαχειρίζονται, θα παράγουν και θα ελέγχουν τα πάντα, καθιστώντας το κράτος αδιάφορο παρατηρητή και τους πολίτες έρμαια του κάθε «επενδυτή» που μπορεί και αύριο να έχει εθνικές καταβολές εχθρικές απέναντι στην πατρίδα μας». Τέλος η βουλευτής σημειώνει πώς ο σχεδιασμός της κυβέρνησης είναι σκοπίμως πρόχειρος για να «μην αναφέρονται οι ουσιαστικές λεπτομέρειες που θα διαμορφώσουν την παραχωρημένη ενεργειακή πολιτική της χώρας»

  Για άλλη μια φορά, άλλη μια αποκρατικοποίηση δείχνει πόσο εξαρτώμενη είναι η Κυβέρνηση από ξένες κυβερνήσεις και το πολιτικό μας Σύστημα από την Διαπλοκή και τα συμφέροντα. Η ανικανότητα τους να δημιουργήσουν Εθνικό Σχέδιο για έξοδο από την Κρίση, αλλά κι η εξάρτηση τους από την εξουσία, τους οδηγεί στο να υπογράφουν ο,τι τους προστάζει μια Τροικα υπαλλήλων ακόμη και αντίθετα σε όσα γνωρίζουν, πιστεύουν, αλλά κι έλεγαν στο παρελθόν.

  ΑΔΜΗΕ = Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.

  ΕΤΜΕΑΡ = Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων

  ΑΠΕ = Ανανεώσημες Πηγές Ενέργειας

  ΛΑΓΗΕ = Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

  Υ/Η = ΥδροΗλεκτρικό

  Φ/Α = Φυσικό Αέριο

  ΜΑΜΚ = Μηχανισμός Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Ενημερωτικό Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ 1/2013
  http://www.hellenicparliament.gr
  Eκτακτη εισφορά και στα οικιακά φωτοβολταϊκά http://tinyurl.com/q4tadwe
  ΔΕΗ Α.Ε. – Η αλήθεια για τον ΜΑΜΚ http://tinyurl.com/pjdm2ey
  Ανεξ.Ελλ. .Κοζάνης: Απαραίτητη κατάργηση του ΜΑΜΚ http://www.kozan.gr/?p=103644
  Ο Πεπόνης ξεσκεπάζει «πράσινη» ληστεία στην ΔΕΗ. http://tinyurl.com/q56jkf5
  EU leaders to square the circle of cheap energy http://tinyurl.com/cdxhxot
  Wall Street Journal Schmitt-Happer: In Defense of Carbon Dioxide http://tinyurl.com/cpqugms
  Α.Κοντολέων – Ηπαρωδία της αγοράς ενέργειας και το ύστατο SOS http://www.capital.gr/news.asp?id=1793950
  Blog Αρχαιοπτέρυξ archaeopteryxgr.blogspot.gr
  Capital.gr http://m.capital.gr/News.aspx?id=801971
  το κείμενο δημοσιεύθηκε στο Hellenic ΝΕXUS του Ιουνίου 2013

 • 11 Μαρτίου 2014, 15:42 | Μαρια Φουντουλακη

  Κύριοι
  με ποιο δικαίωμα αποφασίζετε την εκποίηση περιουσίας που δεν σας ανήκει
  Η εντολή που σας δώσαμε ήταν να κυβερνήσετε κ όχι να ξεπουλησετε τη χώρα.
  Ο μονος που δικαιούται να αποφασίζει για θέματα που τον αφορούν είναι ο Έλληνας πολιτης.Άμεσα μέσω δημοψηφίσματος

 • 11 Μαρτίου 2014, 13:26 | Μαυρίδης Κωνσταντίνος

  Οι μέρες που διέρχεται ο «κόσμος» μας, μοιάζουν πρωτόγνωρες, μέρες «αποκάλυψης» μέρες οπισθοδρόμησης με το χρόνο να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα προς τα πίσω.

  Η περιοχή μας, το κατά τα άλλα ενεργειακό κέντρο και καρδιά της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας, κλονίζεται από τις πολιτικές αποφάσεις και τα σχέδια των αρχόντων της κεντρικής εξουσίας και στον αντίποδα καμία αντίδραση καμία ενέργεια αντίστασης. Η δρομολογούμενη πώληση της ΔΕΗ, μετά τον τεμαχισμό της σε μικρή και μητρική, αποτελεί την ταφόπλακα της οικονομικής ζωής των νομών Κοζάνης και Φλώρινας καθώς δεν θα επιφέρει κανένα απολύτως όφελος ούτε στο κεντρικό κράτος αλλά και πολύ περισσότερο στην τοπική κοινωνία. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά:

  Ποια μπορεί να είναι τα οφέλη της πώλησης; (τα λέμε καλοπροαίρετα)

  Μήπως να καλυφθεί μέρος του δημοσίου χρέους της χώρας;

  Μήπως να βελτιωθεί η οικονομική εργασιακή σχέση των εργαζομένων στην νέα κατάσταση;

  Μήπως να ωφεληθεί οικονομικά η περιοχή;

  Μήπως θα υπάρξει ανταγωνιστικό περιβάλλον στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και άρα καλύτερες τιμές στο οικιακό και επαγγελματικό τιμολόγιο;

  Δυστυχώς τίποτα από τα παραπάνω ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ, καθώς ούτε το χρέος μπορεί να καλυφθεί (τα όποια χρήματα θα μπουν στα ταμεία της ΔΕΗ και όχι του κράτους) ενώ σε ότι αφορά τις νέες εργασιακές σχέσεις νομίζουμε ότι δεν αντέχουν σε καμία προσπάθεια επιχειρηματολογίας και αβίαστα συμπεραίνουμε ότι θα πέσουν ακόμα περισσότερο οι μισθοί ενώ πολλές εργασίες θα δοθούν (πουληθούν) επιπλέον σε μικρότερους εργολάβους ιδιώτες. Η περιοχή το σημερινό ενεργειακό κέντρο Κοζάνης – Πτολεμαΐδας – Φλώρινας θα μαραζώσει επιπλέον καθώς ολοένα και λιγότερα χρήματα θα κάνουν το κύκλο στην οικονομική αλυσίδα της τοπικής αγοράς ενώ οι όποιες «βοήθειες» σε δήμους και συλλογικούς φορείς θα δίνονται με το σταγονόμετρο και σίγουρα μόνον σε ότι απολύτως ανταποδοτικά προβλέπονται από τους νόμους (αν και αυτό μένει να αποδειχθεί).

  Τι όμως μοιάζει να σχεδιάζεται;

  Μήπως η πλήρης απαξίωση της δημόσιας (υπό κρατικό έλεγχο)ΔΕΗ;

  Μήπως η πλήρη παραχώρηση σε ιδιωτικά κεφάλαια (συμφέροντα) ντόπια και ξένα της ηλεκτρικής αγοράς ενέργειας της χώρας με την απόλυτη εξάρτηση;

  Μήπως (μετά από εύλογο μικρό διάστημα) θα εκτιναχθούν τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος; (άλλωστε αυτό το ζητά και η σημερινή ΔΕΗ αλλά το κράτος δεν το επιτρέπει επιπλέον).

  Δυστυχώς η πώληση της μικρής ΔΕΗ σήμερα και αύριο ποιος ξέρει τι άλλο θα έχει όλες τις παραπάνω επιπτώσεις και αυτό αν δεν εμποδιστεί με κάθε τρόπο και μέσο θα αποτελέσει την «θηλιά» στον οικονομικό λαιμό της περιοχής και κυρίως των ίδιων των πολιτών της.

  Με το θάρρος της γνώμης

  Κώστας Μαυρίδης

  Δημοσιογράφος –Υποψήφιος δημοτικός Σύμβουλος Εορδαίας

  mavridiskontantinos@gmail.com

 • 11 Μαρτίου 2014, 12:27 | Βουρλής Πέτρος

  Κύριε Υπουργέ

  Μία από τις βασικότερες αρχές της δημοκρατίας είναι αυτή της εντολής. Η εντολή αυτή δίνεται από τους Έλληνες πολίτες μόνο για το διάστημα και για τα θέματα που δεν επιθυμούν να αποφασίσουν οι ίδιοι, άμεσα και χωρίς αντιπροσώπους. Δυστυχώς το αντι-δημοκρατικό Ελληνικό Σύνταγμα δεν προβλέπει δημοψηφίσματα από τους πολίτες. (Δείτε παρακαλώ τα άρθρα 138-142 του Ομοσπονδιακού Ελβετικού Συντάγματος για να κατανοήσετε τι οφείλει να ορίζει ένα δημοκρατικό Σύνταγμα)

  Τίποτα δεν νομιμοποιεί κανέναν να αποφασίζει για την εκποίηση της περιουσίας του Ελληνικού λαού πλην του ιδίου.

  Ακόμα και η ιδέα του δημόσιου διαλόγου (μη δεσμευτικού για εσάς) ευτελίζεται όταν το περιθώριο για ενημέρωση και σχολιασμό είναι τέσσερις ημέρες!

  Αν πιστεύετε πραγματικά στην δημοκρατία υποστηρίξτε το απαραβίαστο δημοκρατικά δικαίωμα να αποφασίζουν οι πολίτες και όχι οι πολιτικοί για ό,τι οι πολίτες – και μόνο αυτοί – θεωρούν σημαντικό.

 • 11 Μαρτίου 2014, 11:02 | ΜΙΧΑΛΗΣ Κ

  ΔΗΛ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΙΣ ΔΟΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΕΗ ΒΑΛΑΜΕ ΕΝΑ ΟΙΚΙΑΚΟ ΚΑΙ ΘΑ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΗ ΔΕΗ? Η ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΑΣ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΧΕΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ? ΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΧΕΙ
  ΝΑ ΔΩ ΜΕΤΑ ΤΙ ΘΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΘΑ ΑΝΕΒΟΥΝ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ!!!!!!!!!!

 • 10 Μαρτίου 2014, 20:06 | ΜΙΧΑΛΗΣ

  ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ.

 • Κύριε Υπουργέ
  Στο Σχέδιο Νόμου που δώσατε σήμερα σε Δημόσια Διαβούλευση για τη «Δημιουργία μιας νέας καθετοποιημένης εταιρίας ηλεκτρικής ενέργειας», ως Συνδικάτο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ που εκπροσωπούμε τους εργαζομένους στη ΔΕΗ Α.Ε έχουμε να παρατηρήσουμε τα παρακάτω:
  Πρόκειται για ένα Σχέδιο που στερείται λογικής, εκποιεί την περιουσία του Ελληνικού λαού, των εργαζόμενων και των συνταξιούχων και δεν υπηρετεί τα συμφέροντα των καταναλωτών.
  Πρόκειται για ένα σχέδιο που προσπαθεί να «υπηρετήσει» την απελευθέρωση της αγοράς Η/Ε ενώ γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτή εφαρμόζεται στη χώρα μας από το 2003 ενώ σήμερα, στην Ελλάδα του 2014 η συμμετοχή των Ανεξάρτητων Παραγωγών στη ζήτηση Ηλεκτρικής Ενέργειας, ξεπερνά το 35% αφήνοντας για τη ΔΕΗ ποσοστά κάτω του 65% τα οποία βαίνουν μειούμενα. Αυτό και μόνο το γεγονός είναι αρκετό για να αποδείξει ότι η απελευθέρωση της αγοράς Η/Ε στην Ελλάδα έχει συντελεστεί ήδη. Η επίκληση της δήθεν Μνημονιακής υποχρέωσης της χώρας μας για πρόσβαση τρίτων στην αγορά της λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής είναι ανυπόστατη. Στην ίδια λογική και αντίληψη θα έπρεπε –αντίστοιχα- να απαιτηθεί από την Γαλλική EDF να πουλήσει το 30% των Πυρηνικών και υδροηλεκτρικών της μονάδων.
  Επιπρόσθετα γνωρίζετε ότι ούτε το Δημοσιονομικό έλλειμμα δύναται να υπηρετηθεί αφού από την πώληση των παγίων, που επιχειρείτε να εκποιήσετε, τα ποσά που θα προκύψουν θα περιέλθουν στη ΔΕΗ.
  Συνεπώς, υλοποιείτε μία υποτίθεται Μνημονιακή υποχρέωση που στόχο έχει να εξυπηρετήσει ιδιωτικά και μόνο συμφέροντα.
  Δημιουργείτε μία νέα εταιρία που δεν θα είναι απλά ανταγωνιστική προς τη ΔΕΗ αλλά με το Σχέδιο Νόμου που προωθείτε, θα είναι ζήτημα χρόνου να την απορροφήσει ή να την ενσωματώσει.
  Η νέα εταιρία που δημιουργείτε όχι απλά προσεγγίζει το 30% του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ Α.Ε και της πελατειακής βάσης, αλλά το ξεπερνά. Και εξηγούμε:
  Σε ότι αφορά τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο τον λιγνίτη, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων και την απόσυρση των παλαιών μονάδων καθώς και την άδεια παραχώρησης σε ιδιώτη για κατασκευή νέας μονάδας στην Φλώρινα, η νέα εταιρεία θα έχει παραγωγικό δυναμικό -με καύσιμο τον λιγνίτη- μεγαλύτερο από τη ΔΕΗ Α.Ε.
  Συγκεκριμένα, με δεδομένο και το πρόγραμμα απόσυρσης παλαιών μονάδων, το έτος 2019 το χαρτοφυλάκιο της ΔΕΗ Α.Ε θα διαθέτει:
   1595MW από τις μονάδες 1,2,3,4 και 5 του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
   600MW από τις μονάδες 3 και 4 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης και
   660MW εάν κατασκευαστεί η νέα Μονάδα «Πτολεμαΐδα V».
  Εάν σε όλα αυτά προσθέσουμε ότι οι λιγνιτικές μονάδες της νέας εταιρείας θα έχουν μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης καθώς θα χρησιμοποιούν κοιτάσματα από την παραχώρηση των 450 εκ. τόνων λιγνίτη από τα λιγνιτωρυχεία Αμυνταίου, Λακκιάς, Κλειδίου, Μελίτης, Κομνηνών και Βεύης που έχουν μέση θερμογόνο δύναμη 1890Kcal/τόνο έναντι των 1250 Kcal/τόνο που θα εκμεταλλεύεται η ΔΕΗ Α.Ε, αποδεικνύεται ο ισχυρισμός μας ότι τελικώς δεν δημιουργείτε μία εταιρεία που θα έχει το 30% αλλά μεγαλύτερο παραγωγικό δυναμικό και μάλιστα >50%.
  Με την παράθεση των παρακάτω ερωτημάτων θα πεισθείτε για το αληθές των ισχυρισμών μας.
   Με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν οι μονάδες που φέρονται να απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο της νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρισμού και γιατί άλλαξε ο αρχικός σχεδιασμός που προέβλεπε η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ 24.7.2013) αυξάνοντας τα προς πώληση MW υδροηλεκτρικής ισχύος σε 902MW από 500MW εντάσσοντας μάλιστα στον σχεδιασμό το μεγαλύτερο αντλητικό υδροηλεκτρικό εργοστάσιο παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Νέστου), δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να λειτουργεί περισσότερες ώρες.
   Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στο κόστος άρδευσης των εκτάσεων αγροτικής γης;
   Επιπλέον, ποιος φορέας θα έχει την ευθύνη διαχείρισης των υδάτων σε περιόδους πλημμυρίδας και ποιος θα εκμεταλλεύεται τις παραλίμνιες και παραποτάμιες περιοχές;
   Γιατί δεν συμπεριλαμβάνετε στο Σχέδιο αντίστοιχο ποσοστό του νησιωτικού συμπλέγματος, από τους Αυτόνομους Σταθμούς Παραγωγής (ΑΣΠ);
   Ποια θα είναι τα κριτήρια για την επιλογή του αντίστοιχου ποσοστού της πελατειακής βάσης (Εμπορία);
   Από ποιους οφειλέτες θα διεκδικήσει η νέα εταιρεία το 30% του 1,3 δις των οφειλών τους προς τη ΔΕΗ εκ των οποίων μάλιστα τα 200 εκατομμύρια είναι οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου;
   Υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των εμπλεκομένων δανειστών (τράπεζες) ότι η νέα εταιρεία θα αναλάβει το ποσοστό του 30% (ήτοι το 1,45 δις επί του συνολικού χρέους της ΔΕΗ που ανέρχεται σε 4,8 δις ευρώ).
   Θα αποτελεί υποχρέωση της νέας εταιρείας –και αν ναι, με ποιόν τρόπο θα το κάνει- το να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε Βιομηχανίες Υψηλής Τάσης μετά την έκπτωση των τιμολογίων που επέβαλε η Κυβέρνηση στη ΔΕΗ;
   Το βάρος της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, σε τιμή κάτω του κόστους, προς την εταιρεία Αλουμίνιον της Ελλάδας θα συνεχίσει να το επωμίζεται μόνο η ΔΕΗ Α.Ε;
   Γιατί η νέα εταιρεία δεν αναλαμβάνει μέρος των ειδικών τιμολογίων όπως νησιών, αγροτών, πολυτέκνων, κοινωνικό τιμολόγιο; Θα επιβάλετε και στη νέα εταιρεία αντίστοιχες μειώσεις για τις περιόδους αιθαλομίχλης;
   Θα συνεχίσει η ΔΕΗ Α.Ε να είναι προμηθευτής καθολικής υπηρεσίας και προμηθευτής τελευταίου καταφυγίου;
   Με ποιο ηθικό αλλά και νομικό δικαίωμα η ΔΕΗ ¨ξεπουλά¨ τους εργαζομένους της;
  Κύριε Υπουργέ
  Η ΔΕΗ αποτελεί την μεγαλύτερη Βιομηχανική επιχείρηση της χώρας. Δημιουργήθηκε το 1950 προς χάριν δημοσίου συμφέροντος. Από τότε μέχρι σήμερα έχει ηλεκτροδοτήσει το σύνολο της Επικράτειας, παρέχοντας ταυτόχρονα υψηλές υπηρεσίες σε προσιτές τιμές για τους Έλληνες καταναλωτές. Η περιουσία της αποτελεί Εθνικό πλούτο και περιουσία όλων των Ελλήνων.
  Επιπρόσθετα γνωρίζετε ότι μέρος της περιουσίας που θέλετε να εκποιήσετε αποτελεί αναγνωρισμένη περιουσία των εργαζόμενων και συνταξιούχων της ΔΕΗ με το Νόμο 2773/99 (άρθρο 34), που έχει τα χαρακτηριστικά της συμφωνίας κύρωσης στη Βουλή μεταξύ Κυβέρνησης, εργαζόμενων και συνταξιούχων της ΔΕΗ, από την καθολική ψηφοφορία 287 Βουλευτών.
  Με όλους τους παραπάνω λόγους δηλώνουμε την πλήρη αντίθεσή μας στο Σχέδιο Νόμου για τη δημιουργία της νέας Καθετοποιημένης Εταιρίας Ηλεκτρικής Ενέργειας, το οποίο και σας καλούμε να αποσύρετε.

  Για το Δ.Σ. του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ.Ε.Η. ¨ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ¨

  Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
  Γιώργος Αδαμίδης Αθανάσιος Μάστορας