ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Όρια του Εθνικού Πάρκου των Λευκών Ορέων, Περιοχών Προστασίας της Φύσης, Ζωνών Διατήρησης Βιοποικιλότητας, Ζωνών Διαχείρισης παραδοσιακού Τοπίου και Ζώνης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Εθνικού Πάρκου

1. Τα εξωτερικά όρια του Εθνικού Πάρκου Λευκών Ορέων ορίζονται από οριογραμμή, η οποία περιγράφεται ως εξής:
000-001 Στο νοτιοδυτικό άκρο αρχίζει από την ακτογραμμή νοτιανατολικά της κορυφής Χοντρούς Βολάκους, 1040 μέτρα νοτιοανατολικά του τριγωνομετρικού σημείου «Ξερολίμνη» και κατευθύνεται βόρια ακολουθώντας μισγάγγεια ρέματος παράλληλο του ρ. Αρκαλωτέ μέχρι το σημείο που αυτό τέμνει την ισοϋψή καμπύλη των 600 μέτρων.
001-002 Ακολουθεί την ισοϋψή των 600 μ περιμετρικά της κορυφής Ώχρα προς βορά, διασχίζει το δρόμο του Κουστογέρακου ως το σημείο που η ισοϋψής των 600 μ τέμνει το ρέμα ανατολικά του δρόμου.
002-003 Συνεχίζει κατά μήκος του ρέματος ανατολικά του οικισμού του Κουστογέρακου και κατέρχεται ως το σημείο που το ρέμα ενώνεται με το ρέμα του φαραγγιού της Αγίας Ειρήνης.
003-004 Ανεβαίνει ανατολικά ακολουθώντας το ρέμα της Αγ. Ειρήνης για 260 μέτρα και στη συμβολή των δυο ρεμάτων από την Αγία Ειρήνη και Βουλισμένη ανεβαίνει την ενδιάμεση τους ράχη προς βορά ακολουθώντας τον υδροκρίτη του ρέματος της Αγίας Ειρήνης ως τη κορυφή της Λυγιάς (539μ).
004-005 Συνεχίζει βόρια κατά μήκος του υδροκρίτη περνώντας από τη κορυφή Πρινές, περνάει από το τριγωνομετρικό σημείο «Κεφάλα» (780μ) και κατέρχεται ακολουθώντας τη κορυφογραμμή ως τον επαρχιακό δρόμο Χανίων-Σούγιας στο σημείο εισόδου του φαραγγιού της Αγ. Ειρήνης.
005-006 Από τον επαρχιακό δρόμο συνεχίζει ανατολικά περνώντας έξω από την εκκλησία του Χριστού και ανέρχεται μισγάγγεια ρέματος ως την κορυφή Πυρούς
006-007 Από του Πυρούς κατέρχεται την βορειοανατολική ράχη, διασχίζει αγροτικό δρόμο και ανέρχεται ακολουθώντας την κορυφογραμμή που καταλήγει στη κορυφή Ψηλό Κοκκάλι.
007-008 Συνεχίζει βόρεια ακολουθώντας την κορυφογραμμή-υδροκρίτη διασχίζει αγροτικό δρόμο και συνεχίζει ως το σημείο που συναντά τον επαρχιακό δρόμο του σελινιώτικου γύρου στο όριο των δήμων Μουσούρων και Ανατολικού Σελίνου
008-009 από εκεί συνεχίζει δυτικά για απόσταση 200 μέτρων και στη συνέχεια κατέρχεται της ράχης μεταξύ δυο ρεμάτων με κατεύθυνση βόρια-βορειοδυτική προς Κήπο Λαγκό ως την ισοϋψή καμπύλη των 800 μέτρων σε απόσταση 590μ από το
009-010 στη συνέχεια ακολουθεί την ισοϋψή καμπύλη των 800 μ κατά μήκος του βόρειου τμήματος των Λευκών Ορέων μέχρι το βορειοανατολικό όριο του Εθνικού Πάρκου βορειοανατολικά της κορυφής Δέσκου, 250μ βορειοανατολικά του τριγωνομετρικού Καρές Αρμί (υψ. 973μ)
010-011 Ακολουθεί την πορεία ημικυκλίου ακτίνας 250μ με κέντρο το τριγωνομετρικό Καρές Αρμί ως που συναντά αγροτικό δρόμο
011-012 Ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο προς νότια κατεύθυνση για 650 μέτρα
012-013 στρέφει προς ανατολικά προς την Ανεμοκεφάλα ως που συναντάει το πηγάδι στην δυτική πλευρά αγροτικού δρόμου
013-014 Ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο προς το οροπέδιο του Ασκύφου ως τον επαρχιακό δρόμο Βρυσών-Σφακίων
014-015 Ακολουθεί τον Βρυσών-Σφακίων διασχίζοντας το οροπέδιο του Ασκύφου ως τη διασταύρωση για Ασφένδου-Καλλικράτη
015-016 Συνεχίζει κατά μήκος του δρόμου προς Ασφένδου-Καλλικράτη για 2.200 μέτρα ως τη στροφή προς νότια βορειοδυτικά της κορυφής Ακονές.
016-017 ανέρχεται από το δρόμο κατά μήκος ράχης ως τη κορυφή Ακονές όπου βρίσκεται τριγωνομετρικό (υψ. 1244μ)
017-018 Κατεβαίνει νότια τη ράχη , διασχίζει το δρόμο και συνεχίζει ακολουθώντας την κορυφογραμμή-υδροκρίτη ως το τριγωνομετρικό στη κορυφή Κεφάλα (υψ. 1185μ).
018-019 Κατέρχεται δυτικά της κορυφής Κεφάλα κατά μήκος ράχης ως το πλάτωμα Φιδάς και συνεχίζει νοτιοδυτικά, διασχίζει αγροτικό δρόμο και ακολουθεί παράδρομο που καταλήγει σε εγκατάσταση τηλεπικοινωνιών
019-020 Ακολουθεί νότια την κορυφογραμμή-υδροκρίτη του φαραγγιού της Ίμπρου δυτικά της περιοχής Αμμόλοχα Παπούρα, συνεχίζει παράλληλα στο ρέμα του φαραγγιού της Ίμπρου, διασχίζει τον επαρχιακό δρόμο Σφακίων-Πατσιανού ως το τριγωνομετρικό «Βρασκιανός Κάμπος»
020-021 Κατέρχεται νότια ως την κοίτη του ρέματος του Ιμπριώτικου φαραγγιού και το ακολουθεί ως την ακτογραμμή
021-022 κατευθύνεται νότια ακολουθώντας νοητή γραμμή στη θάλασσα ως την ισοβαθή των 50-100-200 μέτρων
022-023 Ακολουθεί την ισοβαθή των 50-100-200 μέτρων και όταν προσεγγίσει το σημείο απ’ όπου ξεκίνησε, ανέρχεται βόρεια και κλείνει στο σημείο απ’ όπου ξεκίνησε
2. Εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου οριοθετείται η Περιοχή Προστασίας της Φύσης, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του Ν 3937/2011:
«Περιοχή Προστασίας της Φύσης Εθνικού Πάρκου Λευκών Ορέων», τα όρια του οποίου συμπίπτουν με τον υφιστάμενο «Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς». Συγκεκριμένα:
201-202 Αρχίζει από τη θέση (αυχένα) Ξυλόσκαλο και με κατεύ¬θυνση δυτική και μετά νοτιοδυτική ακολουθεί κορυφογραμμή-υδροκρίτη που περνά πάνω από την πηγή Λινοσέλι και φθάνει στο διάσελο 1600 μέτρα ανατολικά του τριγωνομετρικού Στρεφομάδι (υψ. 1985μ).
202-203 Μετά και με κατεύθυνση ανατολική, ακολουθεί την κορυφογραμμή-υδροκρίτη μέχρι την κορυφή Γκίγκιλος (υψ. 1965μ.).
203-204 Στη συνέχεια και με νοτιανατολική κατεύθυνση ανέρχεται τον αυχένα του Βολακιά ως την κορυφή Βολακιά (υψ. 2.110 μ.).
204-205 Από εκεί και με κατεύθυνση περίπου νότια κατέρχεται την κορυφογραμμή και περνά από τις κορυφές Κεφάλα (υψ. 1.454 μ.) και Κατσοπρίνου ως το τριγωνομετρικό Παπουρέ (υψ. 984μ)
205-206 Στη συνέχεια στρέφει ανατολικά και βόρια και κατέρχεται ακολουθώντας το ρέμα και συναντά σπήλαιο στην παλιά Ρούμελη
206-207 από εκεί διασχίζει τον ποταμό Τάρρα κάθετα και ανέρχεται την απέναντι πλαγία ως που συναντάει μονοπάτι το οποίο ακολουθεί με βορειοανατολική κατεύθυνση και σε ευθεία πορεία ως τη κορυφή Κουβάρα (υψ. 1188μ)
207-115 συνεχίζει κατά μήκος της κορυφογραμμής- υδροκρίτη περνώντας από τις κορυφές Μαύρο Δάσος, Βορεινό, φθάνει στη κορυφή Αυλημονάρια (υψ. 1793μ) και συνεχίζει στη κορυφή Αυλιμανακου
115-101 Μετά ακολουθεί προς βορρά την κορυφογραμμή Αυλιμανακου-Πετραδές –Μελινταού
101-208 συνεχίζει δυτικά κατά μήκος του αυχένα ως τη κορυφή Ψαρή και το τριγωνομετρικό (υψ. 1884μ)
208-201 από εκεί δια της κορυφογραμμής Παλιαρέ – Πάχνες (υψ. 1462μ)καταλήγει στον αυχένα Ξυλόσκαλο, απ όπου άρχισε.
3. Εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου οριοθετούνται οι κάτωθι Ζώνες Κλιμακωτής Προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3ζ του ν. 3937/2011 όπως ισχύει:
Α1α: Πάχνες, τα εξωτερικά όρια της οποίας καθορίζονται από οριογραμμή που περιγράφεται ως εξής:
101-102 Ξεκινάει από το τριγωνομετρικό στην κορυφή Μελινταού (υψ. 2134μ.) και κατευθύνεται ανατολικά ακολουθώντας τη κορυφογραμμή-όριο του Δήμου Σφακίων η οποία διέρχεται από τη κορυφή Τζέλιας
102-103 Συνεχίζει κατά μήκος των ορίων του Δ. Σφακίων βόρια ακολουθώντας την κορυφογραμμή και στη κορυφή που βρίσκεται 1550μ δυτικά της κ. Μαύρης στρέφει ανατολικά ακολουθώντας τη κορυφογραμμή ως τη κορυφή Μαύρη (τριγωνομετρικό υψ. 2070μ)
103-104 ακολουθεί τη κορυφογραμμή νοτιοανατολικά ως τη κορυφή 660 μέτρα δυτικά της κορυφής Όρνιο
104-105 Συνεχίζει ανατολικά ως τη κορυφή Όρνιο (υψ. 2139)
105-106 στρέφει νοτιοανατολικά διασχίζοντας τη περιοχή Σταυρού Σελί κατά μήκος της ράχης ως το τριγωνομετρικό σημείο στην κορυφή Άγιο Πνεύμα (υψ. 2262μ)
106-107 συνεχίζει κατά μήκος της κορυφογραμμής και των κορυφών νοτιοανατολικά και στη συνέχεια ανατολικά κατά μήκος της κορυφής Κανάκη Πουσιά ως το τριγωνομετρικό «Κουταλά» (υψ. 2070μ)
107-108 συνεχίζει ακολουθώντας το μονοπάτι στη βόρεια περίμετρο της κορυφής Κουτάλας μέχρι το διάσελο «Κουτάλα Σελί» βόρια των κορυφών Φανάρι και Κάστρο
108-109 στρέφει ανατολικά ακολουθώντας την ισοϋψή των 1800 μέτρων περιμετρικά της κορυφής Κάστρο με κατεύθυνση νότια ως τη μισγάγγεια ρέματος 660 μέτρα βόρεια του τριγωνομετρικού «Σκουτζιού» (υψ. 1906μ.)
109-110 ανέρχεται την ράχη νότια ως το τριγωνομετρικό «Σκουτζιού»
110-111 στρέφει νοτιοδυτικά κατά μήκος νοητής γραμμής που διέρχεται την κορυφή υψ. 1601μ, σε απόσταση1360μ, διασχίζει τη περιοχή Κοιμητές, τη συμβολή ορεινών μονοπατιών δυτικά του Κοιμητέ, βόρεια της Βίγλας
111-112 Συνεχίζει δυτικά ως το τριγωνομετρικό «Κεδροκεφάλα» (υψ. 1719μ.)
112-113 συνεχίζει κατά μήκος της ράχης προς βορά ως που συναντά ορεινό μονοπάτι
113-114 ακολουθεί το ορεινό μονοπάτι με δυτική κατεύθυνση βόρεια των Μαύρων Γκρεμνών, της κορυφής Κούτσακας και Αυρακάτα, περιμετρικά της κορυφής Ζαρανοκεφάλα όπου το μονοπάτι στρέφει προς βορά συναντά την πηγή Ζαράνου ως το σημείο που διασταυρώνεται με μονοπάτι που κατέρχεται προς το ρέμα Ποταμός 1150 μ ανατολικά της κορυφής Αυλιμανάκου
114-115 ακολουθεί τη νοητή γραμμή ως τη κορυφή Αυλιμανάκου
115-101 Μετά ακολουθεί προς βορρά την κορυφογραμμή Αυλιμανακου-Πετραδές –Μελινταού απ’ όπου ξεκίνησε
Α1β: Ζώνη Γκίγκιλου-Βολακιά, τα εξωτερικά όρια της οποίας καθορίζονται από οριογραμμή που περιγράφεται ως εξής:
202-203 Ξεκινά από το διάσελο 1600 μέτρα ανατολικά του τριγωνομετρικού Στρεφομάδι (υψ. 1985μ) και με κατεύθυνση ανατολική, ακολουθεί την κορυφογραμμή-υδροκρίτη μέχρι την κορυφή Γκίγκιλος (υψ. 1965μ.).
203-204 Στη συνέχεια και με νοτιανατολική κατεύθυνση ανέρχεται τον αυχένα του Βολακιά ως την κορυφή Βολακιά (υψ. 2.110 μ.).
204-501 Από εκεί και με κατεύθυνση περίπου νότια κατέρχεται την κορυφογραμμή ως που συναντά την ισοϋψή των 1500 μέτρων
501-502 στρέφει ανατολικά και ακολουθεί την ισοϋψή των 1500 και συνεχίζει ως το διάσελο βόρεια της κορυφής Κοκκινάβαρι
502-503 από εκεί κατέρχεται ανατολικά ως του υψομέτρου των 1400 μέτρων και ακολουθεί την ισοϋψή με κατεύθυνση βορειοανατολικά ως το μονοπάτι του μιτάτου Τζατζινού
503-504 συνεχίζει δυτικά ως την πηγή και ακολουθεί το ρέμα με κατεύθυνση βόρεια ως την κορυφή-σύνορο των δήμων Αν. Σελίνου, Μουσούρων και Σφακίων (υψ. 1921μ).
504-202 από εκεί ακολουθεί τη ράχη ανατολικά ως το διάσελο απ’ όπου ξεκίνησε
Εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου οριοθετούνται οι κάτωθι Ζώνες Κλιμακωτής Προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3ζ του ν. 3937/2011 όπως ισχύει:
Α2α: Ζώνη Φαραγγιών Τρυπητής και Κλάδου, τα εξωτερικά όρια της οποίας καθορίζονται από οριογραμμή που περιγράφεται ως εξής:
601-504 ξεκινάει από την κορυφή Ψιλάφι (υψ. 1985μ.) και ακολουθεί τα όρια του Δήμου Ανατολικού Σελίνου κατά μήκος του υδροκρίτη προς ανατολικά ως τη κορυφή-σύνορο των δήμων Αν. Σελίνου, Μουσούρων και Σφακίων (ύψ. 1921μ)
504-503 συνεχίζει νοτιοανατολικά ακολουθώντας μονοπάτι ως τη πηγή και αγροτικό κτίσμα και στη συνέχεια ανέρχεται ανατολικά ως την ισοϋψή των 1400 μέτρων
503-502 συνεχίζει ως το διάσελο βόρεια της κορυφής Κοκκινάβαρι
502-501 κατέρχεται ανατολικά και ακολουθεί την ισοϋψή των 1400μ ως τη κορυφογραμμή Βολακιά-Κεφάλα
501-205 Από εκεί και με κατεύθυνση περίπου νότια κατέρχεται την κορυφογραμμή και περνά από τις κορυφές Κεφάλα (υψ. 1.454 μ.) και Κατσοπρίνου ως το τριγωνομετρικό Παπουρέ (υψ. 984μ)
205-602 συνεχίζει νοτιοανατολικά κατά μήκος του υδροκρίτη, συναντά αρχαίο φρούριο, ακολουθεί νότια κατεύθυνση κατά μήκος της κορυφογραμμής, και τη συνέχεια δυτικά περιμετρικά κτιρίου και προβλήτας ως την ακτογραμμή
602-603 ακολουθεί την ακτογραμμή προς τα δυτικά διερχόμενο από το Ακρ. Καλοτριβίδης, τσέσες, Ποικίλασσος ως το δυτικό άκρο της ακτής του Αγ. Αντωνίου
603-604 τα όρια συνεχίζουν βόρεια-βορειοανατολικά κατά μήκος ράχης ως τα αγριμοχώραφα και ακολουθούν τον υδροκρίτη του ρέματος Αρκαλωτέ και την κορυφογραμμής Γούργουθα ως το τριγωνομετρικό (υψ. 1676μ)
604-601 συνεχίζει βορειοανατολικά κατά μήκος της ράχης, βόρεια της αχλάδας ως τη κορυφή Ψιλάφι απ’ όπου ξεκίνησε.
Α2β: Ζώνη Φαραγγιού Ελυγιάς, τα εξωτερικά όρια της οποίας καθορίζονται από οριογραμμή που περιγράφεται ως εξής:
301-302 Ξεκινά από την ακτογραμμή 1070μ νοτιοανατολικά της κορυφής Αγγελόκαμπος στην εκβολή ρέματος και ακολουθεί το ρέμα βορειοδυτικά ως την κορυφή Αγγελόκαμπος (υψ. 664μ.).
302-207 ακολουθεί την κορυφογραμμή ως τη κορυφή Κουβάρα (υψ. 1188μ.)
207-072 συνεχίζει κατά μήκος της κορυφογραμμής- υδροκρίτη περνώντας από τις κορυφές Μαύρο Δάσος, Βορεινό, φθάνει στη κορυφή Αυλημονάρια (υψ. 1793μ)
072-073 κατέρχεται ανατολικά έως τον Ποταμό κατηφορίζει νότια (300μ) και συνεχίζει ανερχόμενο την απέναντι μισγάγγεια μέχρι να συναντήσει μονοπάτι (διέρχεται κάθετα από βορά προς Νότο – προς την Ζαρανοκεφάλα).
114-303 ακολουθεί το μονοπάτι με νότια κατεύθυνση περιμετρικά της Ζαρανοκεφάλας και στρέφει νότια ως τη κορυφή Αυραυκότα
303-304 από εκεί ακολουθεί τον υδροκρίτη ως το τριγωνομετρικό Παπακεφάλα (υψ. 1016μ).
304-305 συνεχίζει νοτιοανατολικά κατά μήκος της ράχης ως την ακτογραμμή
305-301 ακολουθεί την ακτογραμμή ανατολικά ως το σημείο από το οποίο ξεκίνησε
Α2γ: Ζώνη Φαραγγιού Αγίας Ειρήνης, τα εξωτερικά όρια της οποίας καθορίζονται από οριογραμμή που περιγράφεται ως εξής:
005-006 Ξεκινά από τον επαρχιακό δρόμο Χανίων-Σούγιας στο σημείο εισόδου του φαραγγιού της Αγ. Ειρήνης και συνεχίζει ανατολικά περνώντας έξω από την εκκλησία του Χριστού και ανέρχεται μισγάγγεια ρέματος ως την κορυφή Πυρούς
006-401 κατέρχεται της ανατολικής πλευράς ακολουθώντας νοητή γραμμή η οποία διασχίζει ρέμα, ανεβαίνει την πλαγία, περνάει μονοπάτι και συνεχίζει στην ίδια ευθεία ανατολικά ως που συναντά την ισοϋψή των 920μ
401-402 ακολουθεί την ισοϋψή των 920μ νότια ως το σημείο που συναντά το μονοπάτι από την κορυφή Όλισμα προς το Κουστογέρακο
402-002 ακολουθεί το μονοπάτι για 150 και στρέφει ανατολικά ακολουθώντας κοίτη ρέματος και στη συνέχεια ανατολικά ως το σημείο που η ισοϋψής των 600 μ τέμνει ρέμα ανατολικά του δρόμου
002-005 ακολουθεί τα όρια του Εθνικού Πάρκου βόρια ως το σημείο του επαρχιακού δρόμου-είσοδος του φαραγγιού Αγ. Ειρήνης όπου ξεκίνησε (003-004-005)
Εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου οριοθετούνται οι κάτωθι Ζώνες Κλιμακωτής Προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3ζ του ν. 3937/2011 όπως ισχύει:

Β1: Ζώνη Αράδαινας – Αγίου Ιωάννη, τα εξωτερικά όρια της οποίας καθορίζονται από οριογραμμή που περιγράφεται ως εξής:
303-113 Ξεκινάει από κορυφή Αυραυκότα και ακολουθεί μονοπάτι ανατολικά κατά μήκος των ορίων της ζώνης Α1α ως την περιοχή νότια της κορυφής Χωράφας
113-112 στρέφει νοτιοανατολικά διαγράφοντας πορεία 650μ κατά μήκος της ράχης ως το τριγωνομετρικό «Κεδροκεφάλα» (υψ. 1719μ.)
112-701 κατευθύνεται νότια-νοτιοδυτικά ακολουθώντας τον υδροκρίτη του ρέματος του φαραγγιού της Αράδαινας, συναντά τον επαρχιακό δρόμο Ανώπολης-Αράδαινας τον οποίο ακολουθεί νοτιοδυτικά για 1100 μέτρα ως το νοτιότερο σημείο του
701-702 συνεχίζει νότια ακολουθώντας τον υδροκρίτη του φαραγγιού, δυτικά των Λιβανιανών, ως την ακτογραμμή ανατολικά της παραλίας Μάρμαρα
702-305 ακολουθεί την ακτογραμμή ανατολικά ως τα όρια της ζώνης Α2β
305-304 τα οποία ακολουθεί με κατεύθυνση βορειοανατολική κατά μήκος του υδροκρίτη διερχόμενο του τριγωνομετρικού Παπάκεφάλα (υψ. 1016μ.)
304-303 και συνεχίζει κατά μήκος της ράχης ως τη κορυφή Αυρακότα απ’ όπου ξεκίνησε
Β2: Ζώνη Οροπεδίου Ομαλού, τα εξωτερικά όρια της οποίας καθορίζονται από οριογραμμή που περιγράφεται ως εξής:
801-802 Ξεκινάει από το εικονοστάσι ανατολικά του δρόμου πριν την είσοδο του οροπεδίου του Ομαλού στην περιοχή Νερατζόπορα κατά μήκος ράχης με κατεύθυνση νότια στις κορυφές Μαύρε πάνω από τον Αγ. Παντελεήμονα
802-803 Συνεχίζει ανατολικά κατά μήκος του υδροκρίτη το οροπεδίου και στη συνέχεια νότια κατά μήκος της ράχης ως την κορυφή Κουκουλέ (υψ. 1632μ)
803-201 Ακολουθεί τον υδροκρίτη νότια, διασχίζει τον δρόμο προς το καταφύγιο Καλέργη στην διασταύρωση για το καταφύγιο και από εκεί ακολουθεί τα όρια του πυρήνα του Εθνικού Πάρκου ως το Ξυλόσκαλο
201-202 Συνεχίζει κατά μήκος του υδροκρίτη και ορίων του πυρήνα διερχόμενο από το διάσελο πάνω από τη πηγή Λινοσέλι
202-504 συνεχίζει δυτικά διερχόμενο από τη κορυφή-σύνορο των δήμων Αν. Σελίνου, Μουσούρων και Σφακίων
202-601 συνεχίζει δυτικά ως τη κορυφή Ψιλάφι (υψ. 1985μ.)
601-804 στρέφει βόρεια και δυτικά ακολουθώντας τον υδροκρίτη που περνάει από τη Κολώνα ως τη κορυφή 290μ. Νοτιοανατολικά του τριγωνομετρικού Κορακιάς
804-805 συνεχίζει βόρεια κατά μήκος της κορυφογραμμής περνάει αγροτικό κτίσμα, κατέρχεται της βόρειας πλαγιάς δυτικά των Αγ. Θεοδώρων, διασχίζει τον επαρχιακό δρόμο του Σελινιώτικου Γύρου προς Σούγια και ανέρχεται κατά μήκος της ράχης ως το τριγωνομετρικό Τρουλί (υψ. 1454μ)
805-806 συνεχίζει κατά μήκος του υδροκρίτη βόρεια περνώντας τους Σιδερέ Λάκκοι ως το τριγωνομετρικό Καμένη Κεφάλα (υψ. 1409μ)
806-807 συνεχίζει ανατολικά και βόρια ως την κορυφή 640 νοτιοδυτικά του τριγωνομετρικού Κατρινιάρης (υψ. 1318μ)
807-801 συνεχίζει ανατολικά κατά μήκος της κορυφογραμμής του Κατρινιάρη, κατέρχεται ακολουθώντας τον υδροκρίτη ως τον επαρχιακό δρόμο Χανίων-Ομαλού στο σημείο απ’ όπου ξεκίνησε.
Β3: Ζώνη Αγίας Ρουμέλης, τα εξωτερικά όρια της οποίας καθορίζονται από οριογραμμή που περιγράφεται ως εξής:
205-206 Ξεκινά από το τριγωνομετρικό Παπουρέ (υψ. 984μ) με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος των νότιων ορίων του πυρήνα του Εθνικού Πάρκου, κατέρχεται την πλαγιά ακολουθώντας το ρέμα και συναντά σπήλαιο στην παλιά Ρούμελη
206-207 από εκεί διασχίζει τον ποταμό Τάρρα κάθετα και ανέρχεται την απέναντι πλαγία ως που συναντάει μονοπάτι το οποίο ακολουθεί με βορειοανατολική κατεύθυνση και σε ευθεία πορεία ως τη κορυφή Κουβάρα (υψ. 1188μ)
207-302 συνεχίζει κατά μήκος της κορυφογραμμή νότια ως την κορυφή Αγγελόκαμπος (υψ. 664μ.).
302-301 ακολουθεί πορεία νότια κατά μήκος της κοίτης ρέματος ως την ακτογραμμή
301-602 στρέφει δυτικά κατά μήκος της ακτής της Αγ. Ρουμέλης ως το τέλος της προβλήτας στο δυτικό άκρο
602-205 ακολουθεί τα όρια της ζώνης Α2α περιμετρικά της προβλήτας και κτηρίου, ανέρχεται ράχης ως το αρχαίο φρούριο και συνεχίζει βορειοδυτικά ως την κορυφή Παπουρέ απ’ όπου ξεκίνησε

1. Εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου οριοθετείται η Περιφερειακή Ζώνη σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ 3ζ του Ν 3937/2011 όπως ισχύει:
Γ: Περιφερειακή Ζώνη τα εξωτερικά όρια της οποίας συμπίπτουν με αυτά του Εθνικού Πάρκου, ενώ τα εσωτερικά οριοθετούνται από τα εξωτερικά των παραπάνω ζωνών.
Συντεταγμένες σημείων οριοθέτησης
AA           X                     Y
0      484277.69    3900179.08
1       484713.80    3902025.67
2       485499.29   3903377.12
3       484199.83    3904880.03
4       484395.17    3906901.50
5       485021.19    3909326.88
6       485988.78   3909233.64
7       486069.66   3910319.76
8       485861.68    3911945.07
9       485501.65    3912455.19
10     516129.88    3907578.25
11      515809.63    3907191.58
12     515771.82      3906678.40
13      516058.13     3906645.98
14      516371.44     3905941.03
15       515796.54    3901978.37
16      516918.57     3901348.52
17      517068.34     3900901.19
18      516968.58     3899301.67
19      515359.38     3899187.07
20      515891.54     3895388.10
21       516075.72     3894708.08
22      513665.84     3892048.17
23      485962.85     3898859.39
072    498475.645  3903595.197
073    499253.962  3903092.506
101     498369.76    3909279.28
102     500349.29   3909888.67
103     502578.28   3912218.98
104     503446.67   3910976.31
105     504112.24    3911019.88
106     505389.66   3909625.57
107      508627.65  3908184.23
108     509970.93  3907019.96
109      511196.74    3905219.41
110      511424.59    3904603.42
111      508901.04    3902164.37
112      506407.64    3901488.38
113      506160.50    3902021.30
114     500534.58   3903088.02
115     498876.14    3905390.96
201    492461.97   3906948.55
202    491132.12    3905459.20
203    492291.20   3905400.77
204    493269.11    3904700.29
205     494998.47   3899732.94
206    496660.23    3899724.42
207     498168.59    3900998.43
208    496383.01     3909135.90
301     497784.64     3898319.40
302     497451.41     3899335.54
303      500952.13    3901600.80
304     499847.77     3899289.69
305     499016.76     3898051.86
401     486429.70     3909247.12
402     486237.69     3903613.87
501     494798.48     3902799.66
502     493352.15      3903018.59
503      491536.41     3904523.61
504      490770.51     3905417.98
601       489530.29    3905560.68
602      495424.21     3898042.10
603      485731.25     3899943.00
604      488175.67     3903497.93
701       505724.62     3897318.55
702       505192.36     3894532.80
801       492104.52     3911971.51
802      491512.96      3910824.06
803      493275.75      3909044.92
804     487887.24      3908179.73
805      487881.81      3909668.01
806       488815.09     3911326.75
807       489386.82     3912050.20

  • 9 Αυγούστου 2016, 19:57 | Βαγγέλης Μαρκακης

    Ολη η περιοχή απο την ΠΡΕΒΕΛΗ ανατολικά μέχρι και την ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ δυτικά είναι απο τις πιο ενδιαφέρουσες στην χώρα μας απο αποψη χλωρίδας,πανίδας(κυρίως πτηνά)φυσικού κάλλους και αυτό που αποκαλείται Εναλλακτικός Τουρισμός(πεζοπορία,διάσχιση φαραγγιών,καγιάκ,αναρρίχηση,φωτογραφία κ.λ.π).Βέβαια χρειάζεται χάραξη νέων μονοπατιών και συντήρηση των υφισταμένων,υποστήριξη περασμάτων(στα φαράγγια),δημιουργία ομάδων διάσωσης και συντήρησης των μονοπατιών,απο ομάδες νέων ανθρώπων απο τα χώριά που ετσι και αλλιώς εχουν κέρδος απο την επισκεψιμότητα αλλά και τον σεβασμό στον δύσκολο αλλα και γεμάτο ιστορία τόπο που θέλουν να γνωρίσουν,π.χΑγία ρούμελη Καλλικράτης,Ροδάκινο,Μύρθιος κ.λ.π.Αυτό πιστέυω θα εδινε ενα ακόμη κίνητρο στούς νέους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν εκεί που γεννήθηκαν και μια νέα επανααξιολόγηση των δυνατο τήτων που τούς δίνει ο τόπος τους.Βέβαια ολα αυτά θάπρεπε να γίνουν (π.χ χάραξη μονοπατιών)σε συνεργασία με τούς ορειβατικούς Χανίων-Ρεθύμνου που διαθέτουν αξιολογάτους ανθρώπους με αποψη για τον τόπο και το περιβάλλον καθώς και με τυχόν περιβαλλοντολογικούς ομίλους της περιοχής,που θα εχουν ομως και πρακτική σχέση με το θέμα.