ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – Άρθρο 15

Οι υφιστάμενες συμβάσεις μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και ΕΥΔΑΠ ΑΕ, ΕΥΑΘ ΑΕ ή άλλων παρόχων υπηρεσιών ύδατος εφαρμόζονται ως έχουν μέχρι την λήξη ισχύος τους.
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι–V που ακολουθούν.

 • 11 Σεπτεμβρίου 2016, 21:49 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΡΙΔΗΑ

  Όταν λέμε «σύμβαση», εννοούμε την παροχή ύδατος σε κτίρια του ελληνικού δημοσίου; (κατά μία έννοια, και για τις ΔΕΥΑ, είναι σύμβαση). Τότε όταν λέμε παρατείνεται μέχρι τη λήξη ισχύος τους εννοούμε μέχρι να γκρεμιστούν (ή να αλλάξουν χρήση) τα κτίρια. Τι σημαίνει τότε η «παράταση»; ότι το ελληνικό δημόσιο θα συνεχίσει να πληρώνει με το σημερινό καθεστώς;
  Έχω την εντύπωση ότι αυτό το άρθρο θέλει ριζική τροποποίηση / διευκρίνηση

 • 7 Σεπτεμβρίου 2016, 12:36 | SAVE GREEK WATER

  Επειδή τα Παραρτήματα δεν είναι αναρτημένα:

  Σύμφωνα με την ΥΑ θα πρέπει οι καταναλωτές να πληρώνουν και το «εύλογο κέρδος» των ιδιωτών επενδυτών σε ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ (Παράρτημα 1 α2) χωρίς βέβαια να προσδιορίζεται ποσοτικά η ευέλικτη έννοια «εύλογο», με μια πρόνοια πραγματικής κρατικής γενναιοδωρίας λες και στον ιδιωτικό τομέα οι επενδυτές έχουν καμιά εξασφάλιση κερδοφορίας όταν επενδύουν σε κάποια επιχείρηση. Φέτος ήταν σχεδόν 22 εκ. ευρώ το ύψος των μερισμάτων που διένειμε η ΕΥΔΑΠ που είχε κέρδη 138 εκ. αλλά καθώς φαίνεται το ποσό αυτό δεν είναι το «εύλογο» και θα πρέπει όλοι να δώσουμε κάτι παραπάνω.

 • Στο παράρτημα 1, το κόστος αντικατάστασης των παγίων, που πρέπει να επιβληθεί , πρέπει να γίνει από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, και όχι από τους χρήστες. Π.χ.κατασκευή δικτύου κλειστών αγωγών υπό πίεση περί τα 1.700 ευρώ ανά στρέμμα,με διάρκεια οικονομικής ζωής ΗΜΕ 25 έτη και κτιριακών 40 έτη, όταν η τιμή πώλησης ενός στρέμματος δεν ξεπερνά τα 1000 ευρώ και η ενοικίαση κυμαίνεται μεταξύ 40-70€, Στην περίπτωση των ΟΕΒ δεν προβλέπεται κατασκευή Εγγειοβλετιωτικών έργων, αλλά συμπλήρωση ή επέκταση.