Άρθρο 10 Ειδικά Θέματα για σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στα Μ.Δ.Ν.

Για τους κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στα Μ.Δ.Ν. ισχύουν και εφαρμόζονται τα όσα καθορίζονται στο άρθρο 8 και στην παρ. 2 του άρθρου 9.