Άρθρο 1 – Ορισμοί

1. Ακραίο Ωριαίο Όριο Απόκλισης Προσφοράς Εγχύσεως (ΑΩΟΑΠΕ): Ακραίο Ωριαίο Όριο Απόκλισης Προσφοράς Εγχύσεως ανά τεχνολογία και εύρος εγκατεστημένης ισχύος, η υπέρβαση του οποίου για πάνω από το Ακραίο Μηνιαίο Ποσοστό Ωρών οδηγεί σε μη πληρωμή Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά για όλο τον μήνα
2. Ακραίο Μηνιαίο Ποσοστό Ωρών (ΑΜΠΩ): Ακραίο Μηνιαίο Όριο Απόκλισης Προσφοράς Εγχύσεως σε ποσοστό ωρών ανά τεχνολογία και εύρος εγκατεστημένης ισχύος, η υπέρβαση του οποίου στη βάση του Ακραίου Ωριαίου Ορίου Απόκλισης Προσφοράς Εγχύσεως οδηγεί σε μη πληρωμή Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά για όλο τον μήνα