Άρθρο 18. Σχέσεις Συνεταιρισμού Εργαζομένων με εργαζόμενους μη μέλη

1. Ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων δύναται να προσλαμβάνει εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, χωρίς αυτοί να καθίστανται μέλη του. Ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων υποχρεούται να αποδίδει τις ασφαλιστικές εισφορές κάθε εργαζομένου στο οικείο ταμείο υπαγωγής του. Οι εργαζόμενοι μη μέλη δύνανται να αιτούνται την είσοδό τους σε αυτόν ως νέα μέλη, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17.
2. Ο αριθμός των εργαζόμενων μη μελών δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 25% του αριθμού των μελών.

 • Μια ΚοινΣΕπ σε μια δεδομένη στιγμή μπορεί να έχει ανάγκη από επιπλέον προσωπικό για την εκτέλεση ενός έργου και στερείται λογικής ο περιορισμός εργαζομένων μελών ως προς εργαζόμενα μη μέλη

  Εκτός αυτού όσες ΚοινΣΕπ επιδοτηθούν από το ΕΣΠΑ περί Νεοφυούς Επιχειρηματικοτητας ΔΕΝ μπορούν για 2+3 χρόνια να προσλάβουν με σχέση μισθωτής εργασίας τα μέλη τους και εκ του νόμου υποχρεούνται στην πρόσληψη με αναλογία 0-10 ως προς τα μη μέλη τους

  Καταλαβαινετε ότι αυτό ΔΕΝ είναι εφαρμόσιμο και λογικό και θα πρέπει να απαλειφθεί

  Υπάρχουν ΚοινΣΕπ που δεν έχουν κανένα μέλος τους εργαζόμενο ενώ έχουν δημιουργησει αρκετές θεάσεις εργασίας μη μελών

 • 20 Ιουλίου 2016, 07:08 | Δρακάκης Ηρακλής

  Η παράγραφος 2 αλλοιώνει το χαρακτήρα των συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Το πρόβλημα αυτό λόγο της φύσης των συνεταιριστικών επιχειρήσεων (που κατά κύριο λόγο είναι επιχειρήσεις εργαζομένων σε ειδικούς τομείς που αυτοδιαχειρίζονται την εργασία τους)μπορεί να λυθεί με τον εξής τρόπο:

  ας δίδεται ένα χρονικό περιθώριο: έξι μήνες, εννιά μήνες, ένας χρόνος το περισσότερο, μετά το οποίο θα πρέπει α) ο/η εργαζόμενος/η να αποφασίζει αν επιθυμεί να γίνει μέλος του συνεταιρισμού (αν τουτης ταιριάζει στον τρόπο ζωής αυτού του είσδους η εργασία) και ταυτόχρονα η ΓΣ του συνεταιρισμού να αποφασίζει αν αυτό το ατομο μπορεί να γίνει μέλος, αν ταιριάζει με τα υπόλοιπα μέλη της επιχείρησης.

  Ειδάλλως ελλοχεύει ο κίνδυνος οι συνεταιρισμοί να αρχίσουν να υποκρύπτουν διαφορετική σχέση εργασίας, να απωλέσουν δηλαδή εκείνα τα χαρακτηριστικά που τους διαφοροποιούν από μια οποιαδήποτε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο ίδιο αντικείμενο.

 • 15 Ιουλίου 2016, 10:44 | Stratos Papadogiannakis

  Στο άρθρο 18 το «Ο αριθμός των εργαζόμενων μη μελών δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 25% του αριθμού των μελών»
  Εκτιμώ ότι θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα γιατί η ΚοινΣΕπ δεν θα μπορεί να αναλάβει έργο που θα απαιτεί περισσότερα άτομα. Ένα τέτοιο έργο μπορεί να αναληφθεί περιστασιακά, αν είναι σε τακτική βάση μπορεί να αντιμετωπιστεί.
  Για παράδειγμα έρχεται στη σκέψη μου η ΚοινΣΕπ «Ρόμβος» στην Καρδίτσα που ανάλαβε την ανέγερση του πρώτου εργοστασίου στέβια. Είναι αντιληπτό ότι με πρόσληψη-ανάθεση 1 μόνο εργαζομένου (5 μέλη) δεν θα ήταν εφικτή η υλοποίηση του έργου.
  Προτείνω την απαλοιφή ή την τροποποίηση ως εξής:
  «Ο αριθμός των εργαζόμενων μη μελών δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το συνολικό αριθμό των μελών»