Άρθρο 8. Σχέσεις Κοιν.Σ.Επ. με εργαζόμενους μη μέλη

1.Οι εργαζόμενοι μη μέλη δύνανται να αιτούνται την είσοδό τους σε αυτή ως νέα μέλη, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7. Η Κοιν.Σ.Επ. υποχρεούται να αποδίδει τις ασφαλιστικές εισφορές κάθε εργαζομένου στον οικείο φορέα κοινωνικής ασφάλισης.
2.Ο αριθμός των εργαζομένων μη μελών δε μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 40% του συνόλου των εργαζομένων της Κοιν.Σ.Επ.

 • Μια ΚοινΣΕπ σε μια δεδομένη στιγμή μπορεί να έχει ανάγκη από επιπλέον προσωπικό για την εκτέλεση ενός έργου και στερείται λογικής ο περιορισμός εργαζομένων μελών ως προς εργαζόμενα μη μέλη

  Εκτός αυτού όσες ΚοινΣΕπ επιδοτηθούν από το ΕΣΠΑ περί Νεοφυούς Επιχειρηματικοτητας ΔΕΝ μπορούν για 2+3 χρόνια να προσλάβουν με σχέση μισθωτής εργασίας τα μέλη τους και εκ του νόμου υποχρεούνται στην πρόσληψη με αναλογία 0-10 ως προς τα μη μέλη τους

  Καταλαβαινετε ότι αυτό ΔΕΝ είναι εφαρμόσιμο και λογικό και θα πρέπει να απαλειφθεί Υπάρχουν ΚοινΣΕπ που δεν έχουν κανένα μέλος τους εργαζόμενο ενώ έχουν δημιουργησει αρκετές θεάσεις εργασίας μη μελών

 • Σύμφωνα με το άρθρο αυτό «Ο αριθμός των εργαζομένων μη μελών δε μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 40% του συνόλου των εργαζομένων της Κοιν.Σ.Επ». Αν και επιδίωξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας είναι ο συνδυασμός του ρόλου του εργαζομένου με αυτόν του μέλους, δεν μπορεί να επιβάλλεται νομοθετικά ένα ποσοστό-όριο για τους εργαζόμενους που δεν είναι μέλη της ΚΟΙΝΣΕΠ. Τόσο η φύση πολλών επιχειρήσεων όσο και ο βαθμός πειστικότητας και ελκυστικότητάς τους είναι αυτός που θα καθορίσει την ισορροπία μελών και μη μελών εργαζομένων και όχι η νομοθεσία.

 • 26 Ιουλίου 2016, 23:05 | Οικολόγοι Πρασινοι

  Παρ 2: Τί γίνεται για τις περιπτώσεις μερικής απασχόλησης ; Πως υπολογίζεται το 40%; Τί γίνεται όταν το 40% καταλήγει σε αριθμό μικρότερο του 1; Πρέπει να είναι σαφή και τα δύο

 • 26 Ιουλίου 2016, 21:34 | Στρατακος Αρης

  Οι ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΝΤΑΞΗΣ όπως το ΜΥΡΤΙΛΛΟ έχει 98%εργαζομενους απο τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και δεν ειναι οι περιςοτεροι Ακόμα μέλη
  Έχει πάρει επιςης απο προγραμμα του ΔΗΜΟΥ Αθηναιων τρεις Αςτεγους Εποχιακά
  Πόσους θεωρεί ο νομοθέτης ως μη μέλη? και γιατι στερεί το δικαίωμα για εργασια σε ένα προστατευμένο περιβάλλον όπως των ΚΟΙΝΣΕΠ και ιδιαίτερα των ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΝΤΑΞΗΣ , των ατόμων απο ευπαθείς ομάδες?

  Το άρθρο 8 , παρ2 δημιουργει αντίθετα αποτελεςματα με απαραδεκτη παρέμβαση , αντί τον προςταευτιμο του δημοσίου στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ δραστηριότητα των ΚΟΙΝΣΕΠ , Επιδρά αρνητικά και στην εφαρμογή επιςτημονικων μεθόδων για την επαγγελματική αποκατάσταση ευάλωτων ομάδων

  Η σύνδεση των Φορέων μεταξύ τους και ακόμα περιςςοτερο η ελευθερη διακινηςη Εργαζομένων μέσα στα δίκτυα , αν νομοθετηθεί , θα ενιςχυε τον χώρο της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
  Περισσότερο ενδιαφέρει τους εργαζόμενους στις ΚΟΙΝΣΕΠ αν θα αποφαςιςουν να γίνουν μέλη και να προβλ´επει μια συμβαςη τους χρόνο και τροπο παρά να το επιβάλει ο νομοθέτης

 • 25 Ιουλίου 2016, 11:19 | SOCIALPRESS ΚΟΙΝΣΕΠ

  Αναγράφεται ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡ.2 Ο αριθμός των εργαζομένων μη μελών δε μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 40% του συνόλου των εργαζομένων της Κοιν.Σ.Επ.

  Πιστεύουμε ότι αν π.χ μια ΚΟΙΝΕΠ έχει 5 μέλη από τα οποία εργάζονται σ’ αυτήν 2 τότε πως θα εφαρμοστεί ο παραπάνω όρος; Προτείνουμε να μην μπει περιορισμός στον αριθμό των εργαζομένων μη μελών που μπορεί να έχει μια ΚΟΙΝΣΕΠ(χωρίς δηλαδή συνάφεια με τον αριθμό των εργαζομένων μελών της).Αυτό γιατί μια ΚΟΙΝΣΕΠ μπορεί να είναι σε φάση ανάπτυξης, να δημιουργεί θέσεις εργασίας αλλά οι εργαζόμενοι να μη θέλουν όλοι να γίνουν μέλη ενός συνεταιρισμού που προϋποθέτει ίδια νοοτροπία, σχέσεις φιλίας κλπ.

 • 25 Ιουλίου 2016, 08:39 | Δημήτριος

  Καλό θα είναι να προσεχθεί αυτός ο όρος της νομοθεσίας.
  Η δική μας επιχείρηση ασχολείται με την παροχή ναυαγοσωστικής υπηρεσίας, πράγμα που σημαίνει πως οι εργασίες μας είναι εποχικού χαρακτήρα και περιλαμβάνουν ασταθές αριθμό εργασιακών θέσεων κάθε έτος, διαφορετικά πρόσωπα εργαζομένων (περιλαμβάνονται μάλιστα εργαζόμενοι εκτός νησιωτικού νομού μας που το καλοκαίρι μας πλαισιώνουν) ενώ στην εργασία μας απασχολούνται κυρίως άτομα νεαρής ηλικίας χωρίς σταθερές εργασιακές βλέψεις σε ποσοστό 50%.

  Αν για παράδειγμα η επιχείρησή μας των 5 ατόμων κερδίσει δημόσιο διαγωνισμό ή διαγωνισμούς ναυαγοσωστικής κάλυψης, τους οποίους ως τώρα μονοπωλούν ιδιωτικές επιχειρήσεις, αυτό θα σημαίνει κάθε φορά την αύξηση των εργαζομένων έως και 300% (οι διαγωνισμοί του δημοσίου περιλαμβάνουν 5-20 κ.λ.π. θέσεις) με πτώση τον Σεπτέμβριο επίσης 300%

  Αν η επιχείρησή μας δεν έχει τόσα μέλη πώς θα συμμετέχει σε διαγωνισμό; Κι καταφέρει και εγγράψει τόσα μέλη, είναι σίγουρο πως θα πρόκειται για ανενεργά μέλη που σύντομα θα πέσουν σε αφάνεια ή θα ζητήσουν έξοδο μόλις δεν υπάρχει εργασία την ίδια ή την επόμενη χρονιά.

  Πώς θα μπορέσει λοιπόν μια επιχείρηση με νεαρούς ναυαγοσώστες να τους πείσει να γίνουν μέλη της όταν το ίδιο το επάγγελμα δεν ακολουθείται από τους περισσότερους σταθερά; Όταν επιπλέον η άδεια εργασίας ναυαγοσώστη έχει ανανέωση κάθε 4 χρόνια και μερικοί την χάνουν για διάφορους λόγους;
  Το μοντέλο αυτό που σχηματίζεται από το νόμο φαίνεται περισσότερο να προσαρμόζεται σε επιχειρήσεις μη εποχικές του τομέα της παραγωγής, της μεταποίησης, της ή άλλων υπηρεσιών που ο αριθμός των εργασιακών θέσεων παραμένει ίσως πολύ πιο σταθερός από τις εποχικές επιχειρήσεις.

  Δεν σας κρύβω ότι φοβούμαι αυτή την παράγραφο στο ότι θα οδηγήσει ίσως στην εγκατάλειψη των ΚΟΙΝΣΕΠ σε εποχικές περιπτώσεις και ίσως στρέψει μερικούς προς τις ΙΚΕ.

  Αμφιβάλλω δηλαδή αν μπορεί κανείς να στηρίξει ένα συνεταιρισμό ναυαγοσωστών πάνω σε νεαρούς, κι όχι σε λίγους ανθρώπους από έτη επαγγελματίες, ιδιαίτερα όταν οι πρώτοι δεν έχουν αποφασίσει οριστικά για την επαγγελματική πορεία αλλά αναζητούν μια αξιοπρεπή εργασία για το καλοκαίρι.

  Ή η άλλη λύση είναι οι ΚΟΙΝΣΕΠ να παραμένουν στον ίδιο πάντοτε αριθμό θέσεων εργασίας δίχως δυνατότητα να είναι ανταγωνιστικές απέναντι άλλων εταιρικών μορφών που γιγαντώνονται και χρησιμοποιούν τα κεφάλαιά τους που προκύπτουν από παράνομες εκμεταλλεύσεις εργαζομένων εις βάρος κάθε ανταγωνιστή.

  Ο Θεός βοηθός.

 • 4. Ζητήματα συμμετοχικότητας και θωράκισης του αλληλέγγυου χαρακτήρα της συλλογικότητας των Κοινωνικών Επιχειρήσεων.
  Στο σχέδιο νόμου θα πρέπει να προβλεφθεί σημαντική αύξηση του αριθμού των φυσικών προσώπων που δύναται να συστήσουν τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα οι Κοι.Σ.Π.Ε. αποτελούν μεγάλες συλλογικότητες σε επίπεδο συνεταιριστικού σχήματος, ανεξάρτητα από τον αριθμό εργαζομένων σ’ αυτούς και θα πρέπει να διατηρήσουν αυτόν τον χαρακτήρα, ο οποίος ενισχύει την αλληλεγγύη της συλλογικότητας εντός του συνεταιριστικού σχήματος.
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ:
  α) Η σημαντική αύξηση του αριθμού των φυσικών προσώπων που δύναται να συνεταιριστούν για τη δημιουργία των φορέων του παρόντος σχεδίου νόμου. Προτείνεται να οριστεί ο αριθμός των μελών για τις Κοιν.Σ.Επ. και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων (αντικατάσταση του αριθμού 3 φυσικών προσώπων που προβλέπεται και το οποίο δεν ικανοποιεί κανένα ποσοτικό ή ποιοτικό κριτήριο αλληλέγγυας συμμετοχής στο σχήμα χωρίς την προσδοκία ευρέσεως εργασίας).
  Ο αριθμός των μελών των συνεταιριστικών σχημάτων θα πρέπει να συνάδει τόσο με τον συνεταριστικό χαρακτήρα, όσο και με την αναγκαία επιχειρησιακή ικανότητα τους.Η εμπειρία των ΚοιΣΠΕ έχει καταδείξει πως η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διεύρυνση της μετοχικής βάσης όλων των κοινωνικών επιχειρήσεων (αριθμός ατόμων που υποχρεωτικά υπογράφουν το καταστατικό) και η ποσοστιαία υποχρεωτική συμμετοχή ατόμων ευάλωτων και ειδικών ομάδων δημιουργεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις αλληλεγγύης, υποστήριξης και κοινωνικού ελέγχου. Άλλωστε, η αλληλέγγυα συνεταιριστική αντίληψη δεν οικοδομείται με 3 ή 5 ή 7 μόνο άτομα και οι ευκαιρίες αλληλέγγυας συμμετοχής ενεργών πολιτών στα συνεταιριστικά σχήματα δεν μπορεί να εμποδίζεται με ποσοστά όπως αυτά της παραγράφου 2 του άρθρου 8, με τα οποία και –προφανώς- διαφωνούμε.
  β) η κατάργηση της πρόβλεψης της παραγράφου 2 του άρθρου 8, η οποία ορίζει ανώτερο ποσοστό εργαζομένων μη μελών (έως 40 %) έναντι του συνόλου των εργαζομένων. Εναλλακτικά η ρητή διάκριση και μη εφαρμογή τα ανωτέρω διάταξης για τους Κοι.Σ.Π.Ε. στους οποίου ήδη αυτό εκ των πραγμάτων δεν ισχύει.

 • Αυτη η διάταξη αυτόματα διαγράφει τις ΚοινΣΕπ Ενταξης καθώς υπάρχουν παραδείγματα όπου κανένα σχεδόν από τα μέλη δεν είναι εργαζόμενος άλλα όλοι οι εργαζόμενοι είναι από ειδικές ομάδες

  Αμεση διαγραφή αυτού του άρθρου καθώς δεν έχει καμία λογική και δημιουργεί τεράστια προβλήματα

 • ΣΧΟΛΙΟ ΑΡΘΡΟΥ 27.2:
  Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατή η ενεργοποίηση του Ταμείου και οι Κοιν.Σ.Επ. από το 2012 στερήθηκαν οποιασδήποτε οικονομικής ενίσχυσης, αλλά αντίθετα επωμίστηκαν φορολογικά βάρη (κληρονομιά του 2ου Μνημονίου), ανεξάρτητα από την απόκτηση ή όχι ίδιων εσόδων, θα πρέπει η Πολιτεία, αξιολογώντας τις δραστηριότητες και τις οικονομικές καταστάσεις κάθε φορέα Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας, να εγγυηθεί την φερεγγυότητά τους, μέσω του Ταμείου αυτού.
  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Η διατύπωση της παραγράφου να προτείνεται να έχει ως εξής:
  «2. Σκοπός του Ταμείου είναι η χρηματοδότηση προγραμμάτων και δράσεων, καθώς και η παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης έργων του Δημοσίου, για την ενίσχυση των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως αυτοί ορίζονται στο παρόντα νόμο».

 • ΣΧΟΛΙΟ ΑΡΘΡΟΥ 8.2:
  Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί πλήρως η φράση: «του συνόλου των εργαζομένων της Κοιν.Σ.Επ.». Αν εννοείται μόνο των μελών, τότε η ποσοτικοποίηση απασχόλησης εργαζομένων, πιστεύουμε ότι θα λειτουργήσει ανασταλτικά, τόσο στην επιχειρηματική δραστηριότητα των Κοιν.Σ.Επ., όσο και στην ανάσχεση της ανεργίας, με δεδομένο ότι τίθεται οροφή στην πρόσληψη ατόμων και στην έκταση της επιχειρηματικότητάς τους, μη λαμβάνοντας υπόψη το είδος της δραστηριότητας, τις ανάγκες και τις οικονομικές τους δυνατότητες.
  Πρακτικό – υποθετικό παράδειγμα: Μια Κοιν.Σ.Επ. με δραστηριότητες εποχικού χαρακτήρα δραστηριότητας, 5 εταίρων – μελών, από τους οποίους είναι δυνατή (π.χ. λόγω ειδικότητας) η απασχόληση των τριών (3), μπορεί να απασχολήσει ένα (1) άτομο μη μέλος (3 Χ 40% = 1,2). Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα πως η εν λόγω Κοιν.Σ.Επ. θα καλύψει τις ανάγκες της σε εργατικό δυναμικό, που πιθανά θα είναι μεγαλύτερες του ενός εργαζόμενου – μη μέλους?
  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Η διατύπωση της παραγράφου προτείνεται να έχει ως εξής:
  2. Ο αριθμός των εργαζομένων μη μελών δε μπορεί να υπερβαίνει τα 40% του συνόλου των εργαζομένων της Κοιν.Σ.Επ. μελών και μη μελών.

 • 24 Ιουλίου 2016, 20:12 | Κωνσταντίνος

  Αυτό το άρθρο αποτελεί τροχοπέδη για τις εποχικές επιχειρήσεις υπηρεσιών. Για παράδειγμα μια επιχείρηση ΚΟΙΝΣΕΠ με 5 μέλη με παροχή υπηρεσιών καθαριότητας ή ασφαλείας σε ξενοδοχεία μπορεί να καταθέσει προσφορές σε 10-15 ξενοδοχεία και να ανοίξει για μια χρονιά 10-15 θέσεις εργασίας εποχικές τις οποίες μπορεί να απωλέσει τον επόμενο χρόνο.

  Η προϋπόθεση πως οι νέες θέσεις εργασίες θα πρέπει να είναι θέσεις εργασίας μελών, κι όχι απλών απασχολουμένων, θα οδηγεί στην απώλεια αυτών των θέσεων γιατί η θέση του μέλους προκύπτει απλό εθελοντικό αίτημα και δεν μπορεί να εκβιαστεί. Ενώ στην ΚΟΙΝΣΕΠ θα υπάρχει απαγόρευση ανοίγματος θέσεων εργασίας επειδή δεν έχει μέλη.

  Δηλαδή οι ΚΟΙΝΣΕΠ αυτές για να επιτύχουν σε διαγωνισμούς υπηρεσιών π.χ. 40 νέων θέσεων εργασίας θα πρέπει πρώτα να εξασφαλίζουν τα απαραίτητα μέλη ΠΡΙΝ αναλάβουν υπηρεσία ή μέρος στο διαγωνισμό γεγονός που καθίσταται τροχοπέδη για την αύξηση του κύκλου εργασιών τους.

  Είναι ορθότερο να διασαφηνιστεί καλύτερα το σημείο αυτό ως εξής: «αριθμός των εργαζομένων μη μελών δε μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 60% του συνόλου των εργαζομένων της Κοιν.Σ.Επ. εφόσον ο αριθμός των εργαζομένων αυτών παραμένει σταθερός σε ποσοστό λ.χ. 70%-80% τα τελευταία 2-3 έτη» ή κάπως αναλόγως. Δική σας κρίση.

  Επαναλαμβάνουμε: τα μέλη που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις δεν γίνεται να εκβιάζονται (για να εργαστείς θα πρέπει να γίνεις μέλος). Έχουν ελεύθερή κρίση. Συνεπώς οι ΚΟΙΝΣΕΠ θα καταδικαστούν σε μικρό κύκλο εργασιών την ίδια ώρα που ιδιωτικές επιχειρήσεις με μαύρες συνθήκες και μαύρους εργαζόμενους λυμαίνονται τον χώρο.

 • Μια ΚοινΣΕπ σε μια δεδομένη στιγμή μπορεί να έχει ανάγκη από επιπλέον προσωπικό για την εκτέλεση ενός έργου και στερείται λογικής ο περιορισμός εργαζομένων μελών ως προς εργαζόμενα μη μέλη

  Εκτός αυτού όσες ΚοινΣΕπ επιδοτηθούν από το ΕΣΠΑ περί Νεοφυούς Επιχειρηματικοτητας ΔΕΝ μπορούν για 2+3 χρόνια να προσλάβουν με σχέση μισθωτής εργασίας τα μέλη τους και εκ του νόμου υποχρεούνται στην πρόσληψη με αναλογία 0-10 ως προς τα μη μέλη τους

  Καταλαβαινετε ότι αυτό ΔΕΝ είναι εφαρμόσιμο και λογικό και θα πρέπει να απαλειφθεί

  Υπάρχουν ΚοινΣΕπ που δεν έχουν κανένα μέλος τους εργαζόμενο ενώ έχουν δημιουργησει αρκετές θεάσεις εργασίας μη μελών

 • 24 Ιουλίου 2016, 12:45 | Παναγιώτης Μπράμος

  Αφού βασικός στόχος της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας είναι η ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας, η ποσόστωση του 40% στη πρόσληψη εργαζομένων μη μέλη της ΚΟΙΝΣΕΠ είναι άστοχη. Μια 5/μελής ΚΟΙΝΣΕΠ με 4 μέλη εργαζόμενους σε αυτήν δεν μπορεί να απασχολήσει περισσότερους από 1 – 2 εργαζόμενους μη μέλη, ακόμα και αν είναι αναγκαίοι για την λειτουργία της, ειδικά σε περιόδους αιχμής εποχιακών δραστηριοτήτων.

 • Προβληματική κρίνεται και η πρόβλεψη του άρθρου 8 παρ. 2, περί περιορισμού στον αριθμό μη μελών στην ΚοινΣΕπ, το οποίο δημιουργεί προβλήματα λειτουργίας ιδιαίτερα σε ΚοινΣΕπ που έχουν εποχική δραστηριότητα. Είναι αδύνατο, για να διεκπεραιωθεί μια συγκεκριμένη παραγγελία σε στενό χρονικό διάστημα που απαιτεί την πρόσληψη π.χ. 10 ατόμων (με Δ.Ε. 5 μελών), να υπάρχει υποχρέωση εγγραφής μελών, δεδομένου του προβληματικού παρελθόντος των αγροτικών συνεταιρισμών αλλά και της υπάρχουσας γραφειοκρατίας για την αλλαγή σύνθεσης των ΚοινΣΕπ. Ζητούμε για άλλη μια φορά το νομοθετικό πλαίσιο να λύει τα χέρια των ΚοινΣΕπ και όχι να δημιουργεί διαρκώς προσκόμματα.

 • 20 Ιουλίου 2016, 07:36 | Δρακάκης Ηρακλής

  Η παράγραφος 2 αλλοιώνει το χαρακτήρα των συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Το πρόβλημα αυτό λόγο της φύσης των συνεταιριστικών επιχειρήσεων (που κατά κύριο λόγο είναι επιχειρήσεις εργαζομένων σε ειδικούς τομείς που αυτοδιαχειρίζονται την εργασία τους)μπορεί να λυθεί με τον εξής τρόπο:

  ας δίδεται ένα χρονικό περιθώριο: έξι μήνες, εννιά μήνες, ένας χρόνος το περισσότερο, μετά το οποίο θα πρέπει α) ο/η εργαζόμενος/η να αποφασίζει αν επιθυμεί να γίνει μέλος του συνεταιρισμού (αν τουτης ταιριάζει στον τρόπο ζωής αυτού του είσδους η εργασία) και ταυτόχρονα η ΓΣ του συνεταιρισμού να αποφασίζει αν αυτό το ατομο μπορεί να γίνει μέλος, αν ταιριάζει με τα υπόλοιπα μέλη της επιχείρησης.

  Ειδάλλως ελλοχεύει ο κίνδυνος οι συνεταιρισμοί να αρχίσουν να υποκρύπτουν διαφορετική σχέση εργασίας, να απωλέσουν δηλαδή εκείνα τα χαρακτηριστικά που τους διαφοροποιούν από μια οποιαδήποτε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο ίδιο αντικείμενο.

 • Λάβετε υπόψιν σας ότι όσες ΚοινΣΕπ δημιουργηθουν με το ΕΣΠΑ περί Νεοφυούς επιχειρηματικοτητας δεν θα μπορούν για 5 έτη να απασχολούν τα μέλη τους με μισθωτή εργασία κάτι που θα έρθει σε σύγκρουση με αυτό το σημείο περί αναλογίας μελών και μη μελών εργαζομένων,

  ΣΑΣ ζητούμε να το δείτε αυτό και να ανακληθεί ως προς τις ΚοινΣΕπ στην νεοφυή επιχειρηματικοτητα η απαγόρευση μισθωτής εργασίας στην ίδια τους την επιχείρηση