Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 04: Εκπαιδευτικές άδειες

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 58 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατά το χρονικό διάστημα μέχρι 31.12.2014 η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, εάν ο υπάλληλος έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για εκπαίδευση σε πανεπιστήμια του εσωτερικού.»
2. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 58 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007)) προστίθεται το εξής εδάφιο:
«Κατά το χρονικό διάστημα μέχρι 31.12.2014 για τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης ή σε περίπτωση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε πανεπιστήμια του εσωτερικού είναι δυνατή η χορήγηση τμηματικής άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης μέγιστης διάρκειας έως τριών εργάσιμων ημερών εβδομαδιαίως.»

 • 8 Οκτωβρίου 2013, 17:48 | ΣΤΑΥΡΟΣ

  Να διευκολυνθούν όσοι φοιτούν σε μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα.

 • 8 Οκτωβρίου 2013, 15:44 | Ειρηνη Μπάνου

  να υπάρξει ΣΑΦΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ τι θα γίνεται σε περίπτωση που χορηγηθεί άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης σε Προϊστάμενο Τμήματος τόσο για το επίδομα θέσης όσο και για τα καθήκοντα που θα ασκεί. Σήμερα υπάρχει κενό νόμου γι αυτο το θέμα,με αποτελέσμα να υπάρχει περίπτωση προϊστάμενος σε εκπαιδευτική άδεια τριών ημερων , να μην παίρνει το επίδομα θέσης ενώ τις ημέρες που εργάζεται δηλ Πέμπτη και Παρασκευή ασκέι τα καθήκοντα του για όλη την εβδομάδα, δεν λέει «α αυτο το εγγραφο ήρθε την Τρίτη που ελειπα σε εκπαιδευτική αδεια και άρα δεν το υπογράφω »
  Είτε λοιπόν θα παρεμένει προϊστάμενος και θα του καταβάλλεται το επίδομα θέσης, είτε θα πρέπει να προβλέπεται η άμεση αντικατασταση του από Αναπληρωτή Προϊστάμενο όπου θα καταβάλλεται σ εκείνον το επίδομα θέσης.

 • 8 Οκτωβρίου 2013, 11:33 | Ελένη Παπαθεοδώρου

  Να επιτρέπεται σε υπάλληλο που εκπονεί διδακτορική διατριβή να μεταταχθεί σε υπηρεσία (ΟΤΑ ή του ευρύτερου δημοσίου φορέα) στην έδρα του πανεπιστημιακού ιδρύματος που εκπονεί τη διατριβή του.

 • 8 Οκτωβρίου 2013, 09:17 | Αντωνινα Παπαθανασογλου

  Το ΕΜΠ και το ΕΚΠ για την εκπόνηση συγκεκριμένων μεταπτυχιακών απαιτούν παρακολουθήσεις πρωινές εργάσιμες ώρες. Το Πολυτεχνείο για να δεχτεί τον φοιτητή-υπάλληλο (η επιλογή είναι υπό αίρεση) ζητάει βεβαίωση από την υπηρεσία ότι ο υπάλληλος μπορεί να παραστεί ως φοιτητής πλήρους απασχόλησης. Δικαιολογούν μόνο 1 απουσία.

  Πώς καλούνται οι επιλεγέντες να ανταπορκιθούν στις απαιτήσεις παρόμοιων μεταπτυχιακών με πλήρεις παρακολουθήσεις πρωινές, με άδεια 3 ημέρες την εβδομάδα;;;;; Οι υπόλοιπες μέρες τί θα γίνουν και τί βεβαίωση θα δίδεται από τις υπηρεσίες;

  Δεν είναι όλα τα μεταπτυχιακά απογευματινά και δεν είναι όλα τα μεταπτυχιακά στη ίδια πόλη με την οποία εργαζόμαστε.

  Εξαιρετικά προβληματική η διάταξη και ο τρόπος διατύπωσής της επίσης.

 • 7 Οκτωβρίου 2013, 22:34 | Ηλέκτρα Δ.

  Στην προσθήκη στην παρ. 4 του αρ. 58 είναι ασαφές το εάν η φράση ‘…είναι δυνατή η χορήγηση…’ αφορά στην παροχή της επιπλέον δυνατότητας χορήγησης τμηματικής άδειας (πέραν της χορήγησης συνεχούς άδειας) ή εάν αυτή είναι η αποκλειστική δυνατότητα μέχρι την 31.12.2014.
  Εφόσον ισχύει το δεύτερο, είναι προφανές ότι αίρεται εν πολλοίς η σκοπιμότητα του άρθρου 58, δεδομένου ότι ένα μεγάλο ποσοστό προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και το σύνολο σχεδόν των διδακτορικών διατριβών απαιτούν πλήρη απασχόληση είτε για την υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων, είτε για την εκπόνηση της έρευνας, καθιστώντας ουσιαστικά ανέφικτη την πραγματοποίηση των σπουδών στην πλειονότητα των περιπτώσεων, αν η άδεια είναι τμηματική.
  Το ‘ποσοτικό κέρδος σε εργατοώρες’ που θα επιτευχθεί για την δημόσιο με αυτή την διευθέτηση, θα έχει ως συνακόλουθο τόσο τη μειωμένη ποιότητα στην εκπαίδευση του υπαλλήλου (αν μπορέσει τελικά να ολοκληρωθεί), όσο και τη μειωμένη ποιότητα εργασίας στην υπηρεσία του, λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειοψηφία των υπαλλήλων ΠΕ και ΤΕ δεν ασκούν απλά διεκπεραιωτικά καθήκοντα, αλλά είναι επιφορτισμένοι με σύνθετες αρμοδιότητες και καλούνται να αντιμετωπίσουν θέματα που απαιτούν συνεχή επαφή και όχι ‘τμηματική’ παρουσία στην υπηρεσία.
  Εάν το ζητούμενο είναι ο μικρότερος χρόνος παραμονής εκτός υπηρεσίας και ταυτόχρονα η ουσιαστική εκπαιδευτική αναβάθμιση των υπαλλήλων, θα μπορούσαν να θεσπιστούν (π.χ. με Υ.Α.) αυστηρότερα κριτήρια παρακολούθησης και ελέγχου της πορείας των σπουδών, και άρση της άδειας εφόσον τα κριτήρια αυτά δεν πληρούνται.

 • 7 Οκτωβρίου 2013, 18:39 | Χαλικιοπούλου Μαρία

  Οι τριήμερες άδειες για εκπόνηση διδακτορικού δεν συνάδουν με την πραγματικότητα, αφού ο διδακτορικός φοιτητής απασχολείται όλη την εβδομάδα στο πανεπιστήμιο. Μπορείτε να μας εξηγήσετε πως μπορεί να ολοκληρώσει διδακτορικό δημόσιος υπάλληλος που εργάζεται σε νησί και θα πρέπει να μετακινείται με πλοίο;Εντέλει, επιτρέψτε την απόσπαση των υποψήφιων διδακτόρων/υπαλλήλων στα πανεπιστήμια σε κατηγορίες εκπαιδευομένων που η συνεχής μετακίνησή τους είναι αδύνατη.

 • 7 Οκτωβρίου 2013, 13:57 | vaso karitsa

  Ήταν ούτως ή άλλως απαράδεκτο που εώς σήμερα δε διευκολύνονταν (μαλλον αποτρέπονταν εμφανώς) οι δημόσιοι υπάλληλοι να συνεχίσουν την ακαδημαική επιμόρφωσή τους! Φαίνεται πως το ελληνικό κράτος, ενώ θεωρεί απαραίτητο προσόν για την ένταξη ενός ανθρώπου στο Δημόσιο Τομέα την απόκτηση αναρίθμητων ανα είναι δυνατόν πτυχίων, εφόσον επιτύχει την ένταξη του σε αυτό, αναιρεί την ίδια του την απαίτηση και ζητά από τον ίδιο άνθρωπο να περιοριστεί στα «καθήκοντά του» και τον θεωρεί «απατεώνα ή τεμπέλη» αν τολμήσει να ζητήσει περισσότερη επιμόρφωση. Άρα η μόρφωση σε αυτό το κράτος είναι τελικά απόδειξη «τεμπελιάς»!!!!
  Όπως και να έχει, ιδίως για τις διδακτορικές διατριβές, για όσους επιστήμονες εργάζονται σε άλλο νομό από αυτόν του Πανεπιστημίου, είναι ανέφικτη και αδύνατη η εκδοχή των 3 ημερών εβδομαδιαίως!!! Τα Πανεπιστήμια απαιτούν ανεπίσημα από τους διδακτορικούς τους, και το γνωρίζουμε όλοι, να βρίσκονται εκεί συνεχώς, ασχολούμενοι όχι μόνο με τη διατριβή τους βέβαια, αλλά με οποιοδήποτε άλλο καθήκον ερευνητικό ή διδακτικό τους επιφορτίσει ο επιβλέπων καθηγητής! Και είναι λογικό, γιατί οι διδακτορικοί φοιτητές προετοιμάζονται για ακαδημαική καριέρα! Και επίσης, πως είναι δυνατόν με τόσο χαμηλό μισθό που λαμβάνουμε πλέον, παράλληλα με τις οικογενειακές υποχρεώσεις, να μπορεί να μετακινείται κάθε εβδομάδα ο υπάλληλος στα αστικά κέντρα; Ο νόμος δηλαδή του ζητά να μείνει αμόρφωτος και να διαλύσει την οικογένειά του, γιατί «μόρφωση, δουλειά και οικογένεια» δε συνδυάζονται στην Ελλάδα του 2013!!!! Ντροπή!

 • 7 Οκτωβρίου 2013, 12:23 | ΝΙΚΗ ΠΛΕΞΙΔΑ

  Υπάλληλοι του ευρύτερου Δημοσίου τομέα και Ν.Π.Δ.Δ.ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ εκπληρώσουν σε ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ή Ν.Π.Δ.Δ και όχι απαραι΄τήτως στην υπηρεσία που τους χορηγήσε την άδεια, ΕΝΩ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ,ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΑ.
  ΈΙΝΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΑΥΤΗ Η ΔΙΑΤΑΞΗ.

 • 7 Οκτωβρίου 2013, 07:26 | ΣΑΚΗΣ ΓΡΙΒΑΣ

  ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΔΗΜΟ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ.ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ .ΝΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΚΑΙ ΕΔΩ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜςΝΕΙ ΕΠΙ ΤΡΙΕΤΙΑ Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ.

 • 7 Οκτωβρίου 2013, 01:23 | Γιάννης Π.

  Να γίνει σαφές ότι οι έχοντες υποτροφία του ΙΚΥ δεν θα παίρνουν την άδεια τμηματικά.

 • 4 Οκτωβρίου 2013, 17:23 | GAF

  Υπάρχουν στη Δημόσια Διοίκηση υπάλληλοι που φρόντισαν και κοπίασαν για την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών τους σπουδών ή τη λήψη Διδακτορικού Διπλώματος με Υποτροφία του ΙΚΥ, πριν το διορισμό τους, χωρίς επομένως να λείψουν από την εργασία τους με τη τσέπη γεμάτη από τον αδούλευτο μισθό τους.
  Για αυτούς τους ανθρώπους, καθώς δ εν έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ξανά σε διαγωνισμό του ΙΚΥ, δεν πρέπει να υπάρξει κάποια ειδική ρύθμιση, στην περίπτωση που επιθυμούν, ενεργοί όντες και για το συμφέρον της Δημόσιας Διοίκησης, την περαιτέρω επιμόρφωσή τους. Η προτεινόμενη διαμόρφωση του άρθρου εν τοις πράγμασι τους στερεί τη δυνατότητα λήψης εκπαιδευτικής άδειας.

 • 4 Οκτωβρίου 2013, 16:23 | Βασίλης Σκουλλής

  Είμαι 39 χρονών, εκπαιδευτικός και μεταπτυχιακός φοιτητής του ΕΑΠ. Για όσους γνωρίζουν το επίπεδο του ΕΑΠ, οι απαιτήσεις είναι αρκετά μεγάλες και ο χρόνος πιεστικός. Στηρίξτε το θεσμό του Ανοικτού Πανεπιστημίου, της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αλλά και της Δια Βίου Μάθησης. Για εμάς εδώ στα νησιά, οι δυνατότητες σπουδών είναι περιορισμένες και το ΕΑΠ σχεδόν μονόδρομος. Βοηθήστε μας για να βοηθήσουμε κι εμείς την χώρα μας.

 • 4 Οκτωβρίου 2013, 16:13 | ΕΛΙΑ

  Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 58 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/20072
  Να μπει προσθήκη:
  «και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η υποτροφία»

 • 4 Οκτωβρίου 2013, 11:43 | Γιώργος Χρήστου

  Διδακτορική Διατριβή με παρουσία του υπαλλήλου μέχρι 3 ημέρες εβδομάδιαίως δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να ολοκληρωθεί. Επίσης το Πανεπιστήμιο που σε δέχεται είναι συνήθως μακρύα απο τον τόπο της εργασίας του υπαλλήλου, η συνεχής μετακίνησή του (2 μερες στην υπηρεσία και 3 στο Πανεπιστήμιο), θα τον εξαντλήσει ψυχολογικά και οικονομικά, με αποτέλεσμα και στην εργασία του να μην μπορεί να είναι αποδοτικός και την Διδακτορική Διατριβή να μην μπορέσει ποτέ να ολοκληρώσει επιτυχώς. Είναι επιτακτική ανάγκη, ειδικά στην παρούσα για τη χώρα μας συγκυρία, να δοθούν κίνητρα για μετ’εκπαίδευση των υπαλλήλων του Δημοσίου, μιας και άλλα κίνητρα δεν υπάρχουν πλέον. Ο Δημόσιος τομέας χρειάζεται καταρτισμένα στελέχη με μεταπτυχιακές σπουδες, μην βάζετε άλλα εμπόδια στα τόσα που ήδη υπάρχουν! Αναβάθμιση του Δημοσίου δεν μπορεί να γίνει χωρίς στελέχη με περαιτέρω ανώτατες σπουδές!

 • 4 Οκτωβρίου 2013, 09:22 | Δημήτρης Καλογιάννης

  Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής απαιτεί χρόνο, χρήμα, ανθρώπινες θυσίες (καταβολή μόχθου)και ένα τεράστιο κόστος ευκαιρίας, που όλα μαζί σε όρους ιδιωτικής ανταποδοτικότητας δεν ωφελούν (τουλάχιστον σε οικονομικούς όρους) τον φοιτούντα, ιδιαίτερα τώρα που καταργήθηκαν τα μεταπτυχιακά επιδόματα. Μεγεθύνει-βελτιώνει όμως, το ανθρώπινο κεφάλαιο σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που πολλαπλασιάζουν την απόδοση του υπαλλήλου για την υπηρεσία του. Αυτό σημαίνει ότι το όφελος για το δημόσιο είναι μεγάλο από κατηρτισμένους υπαλλήλους. Αυτό από μόνο του συνεπάγεται ότι πρέπει να παραμείνει η εκπαιδευτική άδεια ως έχει, ως το μοναδικό πια κίνητρο (εκτός αν το αίτημα για μορφωμένους υπαλλήλους επιθυμούμε να μείνει στα λόγια). Από την άλλη, η μεγάλη πλειονότητα από αυτούς που κάνουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να μεταβούν στο εξωτερικό λόγω των αυξημένων δαπανών που αυτό απαιτεί, λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων και λόγω της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης που έχει μειώσει πολύ τις αποδοχές τους. Σε αυτήν την περίπτωση καταστρατηγείται η συνταγματική αρχή της ισότητας, ενισχύεται η κοινωνική αδικία και ευνοούνται μόνο αυτοί που διαθέτουν το οικονομικό υπόβαθρο να μεταβούν στο εξωτερικό για σπουδές. Από την άλλη, η ενηλικιότητα (υποχρεώσεις λόγω ηλικίας, επαγγέλματος, οικογένειας κ.λπ.) δεν επιτρέπει στον φοιτητή να έχει τους ίδιους ρυθμούς με τον ενήλικο φοιτητή των 18-25 που δεν έχει βγει ακόμα στην παραγωγή και δεν έχει τον ίδιο όγκο ευθυνών. Στα πανεπιστημιακά τμήματα, τώρα μάλιστα που καταργήθηκαν οι αποσπάσεις, οι υποψήφιοι διδάκτορες αναλαμβάνουν μεγάλο όγκο ερευνητικών και διδακτικών υποχρεώσεων του τμήματος, καθώς αυτό προβλέπεται από το καταστατικό των μεταπτυχιακών (γεγονός το οποίο, και αυτό με τη σειρά του, επιβραδύνει τις σπουδές τους). Και δεν υπάρχει περίπτωση, οι ακαδημαϊκοί να δείξουν ευαισθησία σε υποψηφίους διδάκτορες που θα είναι επιβαρυμμένοι από την εργασία τους. Η επίκληση της αύξησης της παραγωγικότητας φαίνεται να μην είναι τόσο εύστοχη, ανεξαρτήτως προθέσεων του νομοθέτη, καθώς ουδείς δύναται «δυσί κυρί δουλεύειν», πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αυτός που θα έχει επαγγελματικές και ερευνητικές-σπουδαστικές υποχρεώσεις ταυτόχρονα, δε θα κάνει ούτε το ένα ούτε το άλλο καλά. Στο χώρο της εκπαίδευσης ιδιαίτερα, ένας εκπαιδευτικός θα δίνει έμφαση στο μείζον κατ’ αυτόν (σπουδές κατά προτεραιότητα) και θα παρουσιάζεται λιγότερο παραγωγικός στο σχολείο (μελέτη για τις διδακτικές του υποχρεώσεις, ικανοποιητική διόρθωση γραπτών, συμμετοχή σε εξωδιδακτικές δραστηριότητες κ.λπ.). Για να μη αναφερθούμε σε δυσλειτουργίες που θα υπάρχουν στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Τα πράγματα είναι χειρότερα στην ιδιωτική εκπαίδευση. Εκεί το ωράριο ολοκληρώνεται στις 3 ή 4 το μεσημέρι, πράγμα που σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός δε θα μπορεί να είναι επαρκής στις σπουδαστικές-ερευνητικές του υποχρεώσεις. Τέλος, από τη στιγμή που έχει διακοπεί η χορήγηση εκπαιδευτικών άδειων, γιατί πρέπει να υπάρξει νομοθετική παρέμβαση για τη νομική εμπέδωση μη χορήγησης (κατ’ ουσίαν) εκπαιδευτικής άδειας;

 • 4 Οκτωβρίου 2013, 09:57 | Παναγιώτα

  Σύμφωνα με τις διατάξει του Ν.3528/2007 άρθρο 58 παρ.7 : «Μετά το τέλος της άδειας εκπαίδευσης ο υπάλληλος υποχρεούται να υπηρετήσει στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για χρονικό διάστημα ίσο με το τριπλάσιο του χρόνου της άδειας. Σε περίπτωση αθέτησης της υποχρέωσης του αυτής ο υπάλληλος υποχρεούται να επιστρέψει τις αποδοχές που έλαβε κατά το χρόνο της άδειας, ο οποίος δεν υπολογίζεται στην περίπτωση αυτή ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας”. Επομένως θα πρέπει να αλλάξει και ο χρόνος που θα πρέπει να υπηρετήσει στο Δημόσιο ο υπαλληλος με βάση τον αριθμό ημερών εκπαιδευτικής άδειας που έλαβε εβδομαδιαίως.

 • 4 Οκτωβρίου 2013, 08:22 | Σοφία Κροκίδα

  Πρώτον, πρέπει να λυθεί η αντίφαση που υπάρχει ανάμεσα στο σχέδιο νόμου (από όπου προκύπτει ότι το μάξιμουμ των τριών ημερών αφορά μόνο τις τμηματικές άδειες, ενώ οι πλήρεις εξακολουθούν να χορηγούνται ως έχουν) και την αιτιολογική έκθεση (από όπου προκύπτει σαφώς η πρόθεση του νομοθέτη για αναστολή των εκπαιδευτικών αδειών μέχρι τις 31/12/2014 πλην των τμηματικών).
  Ενδεχόμενη μερική αναστολή των εκπαιδευτικών αδειών θα δυσχεράνει ή και θα ματαιώσει τις ανώτατες σπουδές υπαλλήλων, οπωσδήποτε αυτών που έχουν επιλέξει Πανεπιστημιακό ίδρυμα που βρίσκεται μακριά από τον τόπο κατοκίας τους.
  Θεωρώ ότι η δημοσιονομική κρίση δύναται να ξεπεραστεί μόνο μέσω μιας μακροπρόθεσμης πολιτικής που θα επενδύει στην εκπαίδευση και την εξειδίκευση των δημοσίων υπαλλήλων.
  Προτείνω επίσης να διευκρινιστεί εάν δικαιούχοι εκπαιδευτικής άδειας είναι όλοι οι πτυχιούχοι υπάλληλοι ανεξαρτήτως της κατηγορίας και του κλάδου τους ή μόνο οι ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας, διότι το ζήτημα αυτό δεν τυγχάνει ενιαίας αντιμετώπισης από όλες τις Υπηρεσίες.

 • 4 Οκτωβρίου 2013, 08:41 | Παναγιώτα

  Θα πρέπει η χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας να είναι υποχρεωτική και όχι να είναι «δυνατή η χορήγηση» κυρίως στις περιπτώσεις που κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης ή σε περίπτωση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε πανεπιστήμια του εσωτερικού, όταν ο υπάλληλος διαμένει και εργάζεται σε διαφορετική πόλη από την πόλη φοίτησης. Διότι η κάθε υπηρεσία μπορεί να ισχυριστεί την έλλειψη προσωπικού και να μην χορηγήσει την εκπαιδευτική άδεια με αποτέλεσμα τη στέρηση του υπαλλήλου να εκπαιδευτεί.

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 23:35 | Χρήστος Μπακούρος

  Δειξτε περισσότερη προσοχη στις άδειες των φοιτητων του ΕΑΠ. ειμαστε γονεις ειμαστε εργαζόμενοι ειμαστε φοιτητες.
  Βοηθείστε την δια βιου εκπαιδευση. ειναι διαφορετικο ένας 18αρης φοιτητης και αλλο ενας 40αρης ή 50αρης που γραφει υποχρεωτικες εργασίες για να μπορεσει να δωσει εξετάσεις 1 φορα τον χρονο σε ολη την υλη.
  να υπαρχει μια διαφοροποιηση για αυτό, ιδιαίτερα για το ΕΑΠ. Στηρίξτε εναν απο τους καλυτερους θεσμους της χώρας.

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 20:06 | Χρηστος Βελισσαρίου

  Πως είναι δυνατόν κάποιος που εκπονεί Διδακτορική Διατριβή να δουλεύει 2 μέρες εβδομαδιαίως, όταν ως επι των πλήστων το Πανεπιστήμιο που τον δέχεται είναι πολλά χιλιόμετρα μακρυά απο τον τόπο εργασίας του? Η Διδακτορική Διατριβή απαιτεί πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας, με πολλά εργαστήρια και έρευνα. Θεωρώ ότι η διάταξη αυτή θα απωθήσει πολύ κόσμο απο το να εξελίξει τα προσόντα του με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν καταρτισμένα στελέχη στο δημόσιο τομέα, που τόσο τα έχει ανάγκη. Θα πρέπει τουλάχιστον για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών να συνεχίσει να ισχύει ο 3528/2007 ως έχει. Η εκπαίδευση σε ένα τέτοιο επίπεδο θα πρέπει να ενισχύεται και όχι να αποθαρρύνεται για τους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα, διαφορετικά θα υποβαθμιστεί ακόμα περισσότερο το επίπεδο των δημοσίων υπηρεσιών. Κατα τη γνώμη μου είναι μεγάλο σφάλμα να αλλάξει η συγκεκριμένη διάταξη…Ευχαριστώ!

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 20:17 | Λάμπρου Λαμπρινή

  Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τα έχετε ενημερώσει γι’ αυτά τα σχέδια? Έχω γίνει δεκτή σε μεταπτυχιακό του Εθνικού Μετσοβιου Πολυτεχνείου για τα έτη 2013-2015 και μετά από 2 χρόνια προπτυχιακών μαθημάτων και απίστευτης ταλαιπωρίας. Το Πολυτεχνείο έχει υποχρεωτικές παρακολουθήσεις και πολλά εργαστήρια και αδιαφορούν για τους εργαζόμενους τελείως. Λέτε να αλλάξουν το πρόγραμμά τους επειδή θα τους το ζητήσω εγώ που είμαι και η μοναδική εργαζόμενη? Ήμαρτον, λίγη οργάνωση παραπάνω πια σε αυτή τη χώρα! Είναι δυνατόν να δρομολογούνται τέτοιες αλλαγές όταν είναι έτοιμα τα προγράμματα σπουδών?

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 20:10 | Γιώργος Καλογήρου

  Αντί να προβλέπεται εκπαιδευτική άδεια για φοίτηση, οπότε ο υπάλληλος θα πληρώνεται χωρίς να εργάζεται άμεσα για το δημόσιο, γιατί να μην προβλέπονται κατά προτεραιότητα αποσπάσεις στο εκάστοτε Πανεπιστήμιο φοίτησης, τώρα που μειώθηκαν αισθητά το εκαπιδευτικό και το διοικητικό τους προσωπικό; Έτσι και θα εργάζεται και θα εκπληρώνει τις φοιτητικές του υποχρεώσεις. Δε θέλει κόπο, θέλει τρόπο…

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 20:03 | Chris

  Ακόμη μία φορά η ελεεινή φάρσα περί εξυγχρονισμού του Δημοσίου. Α)Με τον Ν. 4057/14.03.2012 (ΦΕΚ Α/54/14.03.2012) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
  Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» σύμφωνα με άρθρο ένατο παρ. 14 «δεν χορηγούνται άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης του άρθρου 58 του ν. 3528/2007… για συμμετοχή υπαλλήλου σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης μέχρι 31.01.2012,επιχειρηματολογώντας ψευδώς ότι επίκειται αξιολόγηση των υπαλλήλων. Β) Το τρέχον έτος και αφού έληξε η «επίταξη» επανήλθε το παλαιό καθεστώς χωρίς προφανώς να έχει προκύψει κάποιο όφελος προφανώς στην οργάνωση της διοι΄κησης από την ανωτέρω απαγόρευση. Γ) Επιδιώκουν να νομοθετήσουν το παρόν έΚτρωμα, όταν όπως και οι ίδιοι γνωρίζουν οι μετέχοντες υπάλληλοι σε μεταπτυχιακά προγράμματα ή εκπονούντες διατριβές πολλές φορές συνδυάζουν φιλοτίμως και τόσο την εργασία όσο και τις σπουδές τους. Δ)Ο κύριος Υπουργός ο οποίος αναμφίβολα κατείχε υψηλόβαθμες θέσεις στον ιδιωτικό τομέα, οι εταιρείες λειτουργούν τιμωρητικά στην πρόθεση εκπαίδευση των υπαλλήλων τους; Ποιος CEO δεν δίνει κίνητρα για εκπαίδευση του προσωπικού (training και retraining)τα στοιχειώδη στο Human resource management. Ε)Είναι ευκαιρία βέβαια ακόμη μία φορά να επιβεβαιώσετε ότι δεν θέλετε ουσιαστική αναδιάρθρωση της Δημ Διοίκησης αλλά φοβισμένους μη εκπαιδευμένους υπαλλήλους, «έτοιμους για απόλυση»…

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 17:47 | Θανάσης Αποστόλου

  Γιατί μόνο Πανεπιστήμια εσωτερικού. Της Κύπρου ή άλλων χωρών δεν είναι Πανεπιστημιακά ιδρύματα; Ή μήπως εμείς είμαστε τόσο απαιτητική στις σπουδες. Μάλλον το αντίθετο συμβαίνει!

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 16:49 | Κώστας Σ.

  Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ που αφορά στις εκπαιδευτικές άδειες των εκπαιδευτικών για το 2013-2014 (αρ. πρ. 102837/Δ1/25-07-2013) γίνεται καταχρηστική επίκληση στο εδάφιο 3 του άρθρου 58 του Ν.3528/2007, γιατί ναι μεν ο νομοθέτης μιλούσε για υποχρεωτική χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας σε υποτρόφους του ΙΚΥ, αλλά σαφώς και δεν απέκλειε τη χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης στους υπόλοιπους αιτούντες δημοσίους υπαλλήλους-εκπαιδευτικούς.
  Εξάλλου ως γνωστόν τα τελευταία χρόνια το ΙΚΥ δεν προκηρύσσει υποτροφίες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εσωτερικό για εκείνους που θα ήθελαν να κριθούν ως υποψήφιοι. Έτσι, όσοι ενδεχομένως δημόσιοι υπάλληλοι και δη εκπαιδευτικοί θα ήθελαν να συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο στην Ελλάδα, ούτως ή άλλως ήδη αποκλείονταν από τη λήψη εκπαιδευτικής άδειας, γεγονός που αντίκειται στη συνταγματική αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των πολιτών.
  Η τελευταία διάταξη που φαίνεται να αφορά μόνο τους υποτρόφους του ΙΚΥ (θα διευκρινιστεί σε ποιους αφορά;) απλώς συντηρεί την υπάρχουσα αδικία και καθιστά δυσχερέστερη την εκπόνηση από δημοσίους υπαλλήλους μεταπτυχιακών σπουδών α΄ ή β΄ κύκλου στην Ελλάδα. Εξάλλου έρχεται ως συνέχεια του Ν. 4093/2012 που καταργεί την προσαύξηση στις αποδοχές εκείνων των υπαλλήλων που θα επέλεγαν για τις μεταπτυχιακές τους σπουδές ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της Ελλάδας, δυσκολεύοντας την εκπόνηση μεταπτυχιακών σπουδών από όσους υπαλλήλους ακολουθούν σπουδές μακριά από τον τόπο της υπηρεσίας τους.
  Ερωτάται λοιπόν ο συντάκτης του νομοσχεδίου: ποιους τελικά αφορά η ρύθμιση για χορήγηση άδειας έως 3 ημερών εβδομαδιαίως; μόνο τους υποτρόφους του ΙΚΥ; μπορεί τελικά ένας δημόσιος υπάλληλος- εκπαιδευτικός να ασκήσει σήμερα το δικαίωμα του στην ουσιαστική μετεκπαίδευση-επιμόρφωση προς το συμφέρον της υπηρεσίας όπου εργάζεται; ή μήπως όλα αυτά γίνονται για να παραμένει επιστημονικά, επαγγελματικά και μισθολογικά καθηλωμένος σε χαμηλό επίπεδο;

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 16:44 | Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου

  Κατά την άποψή μου αλλά και η κοινή λογική λέει οτι παίρνεις τόσες άδειες εξετάσεων όσα και τα μαθήματα που έχεις. Χωρίς την καθυστέρηση μετάβασης στον τόπο φοίτησης. Αλήθεια σε ένα εκπαιδευτικό έτος πόσα εξάμηνα υπάρχουν; Δύο φυσικά. Πόσα μαθήματα έχει το κάθε εξάμηνο φοίτησης; Κατά μέσο όρο δέκα (10). Άρα στο έτος είκοσι (20) μαθήματα. Αν προσθέσει κανείς και την εξεταστική Σεπτεμβρίου ο αριθμός παρουσίας του υπαλλήλου – φοιτητή αυξάνεται σε αριθμό πάνω από είκοσι (20). Επομένως το τελικό συμπέρασμα είναι οτι ούτε οι είκοσι (20) που ισχύουν σήμερα φτάνουν για να είναι επιμελής ο φοιτητής δημόσιος υπάλληλος.
  Επομένως ο αριθμός των αδειών εξετάσεων θα πρέπει να αυξηθεί.

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 16:05 | ΑΝΟΙΞΗ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

  Η τμηματική άδεια έως 3 ημέρες ανά βδομάδα μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία ολοκλήρωση των σπουδών, ακόμη κι αν πρόκειται για πανεπιστήμια του εσωτερικού, διότι ΑΝ ο τόπος εργασίας του υπαλλήλου και το πανεπιστήμιο στο οποίο φοιτά ο υπάλληλος είναι σε διαφορετικές πόλεις, ΤΟΤΕ ο υπάλληλος πρέπει να πηγαινοέρχεται συνεχώς, πιθανόν σε μεγάλες αποστάσεις, καταβάλλοντας μεγάλα έξοδα.
  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
  Αυτή η διάταξη θα έχει νόημα ΜΟΝΟΝ ΑΝ προβλέπει ταυτόχρονη απόσπαση του υπαλλήλου σε αντίστοιχη θέση με αυτήν που κατέχει, στην ίδια πόλη με το πανεπιστήμιο φοίτησης.ΑΝ δεν υπάρχει δυνατότητα απόσπασης, ΤΟΤΕ η άδεια να είναι συνεχόμενη.

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 16:43 | INS

  Υπουργέ μου, τί 3 ημέρες τμηματική εκπαιδευτική άδεια για μεταπτυχιακό?

  3 ημέρες είναι οι ελάχιστες ημέρες για την παρακολούθηση. Μελέτη, έρευνα, συγγραφή εργασιών, παρακολούθηση συνεδρίων κλπ δεν είναι υποχρεωτικά για την επιτυχή παρακολούθηση ενός ΠΜΣ??

  Προφανώς για εσάς η εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων είναι κάτι περιττό, μια πολυτέλεια. Ίσως και να σας έχουν πείσει ότι ασχολούνται με την εκπαίδευσή τους αποκλειστικά οι αργόσχολοι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουμε καταχρήσεις και δεν ξέρω τί άλλο.

  Δεν είναι έτσι! Με το τουφέκι θα έπρεπε να ψάχνετε αυτούς τους λίγους που αντιστέκονται στη γενικευμένη μετριότητα και θέλουν το κάτι παραπάνω και εξειδικευμένο για τους ίδιους και την Υπηρεσία τους.

  Πόσο χαμηλότερων προσόντων (και προσδοκιών) δημόσιο τομέα οραματίζεστε επιτέλους??

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 16:38 | ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

  ΕΝΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΦΙΚΤΟ ΝΑ ΑΠΟΔΩΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΤΑΝ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΟΤΑΝ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΜΟΝΟ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΟΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΠΩΣ Η ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 20% ΣΤΟ ΜΙΣΘΟ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΦΕΤΟΣ. ΦΟΒΑΜΑΙ ΟΤΙ ΤΟΣΟ Η ΔΥΣΚΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΣΟ ΚΑΙ Η ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΘΑ ΩΘΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΙΑ (ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ). ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΜΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΝΑ «ΤΡΩΕΙ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΑΝΙΣΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΙΣΧΥΕΙ Η ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 20% ΣΤΟ ΜΙΣΘΟ ΤΟΥΣ.

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 16:34 | Σπύρος Φαρλόπουλος

  Επειδή γνωρίζω ΔΥ που κάνουν άτυπη χρήση τμηματικής εκπαιδευτικής άδειας, διαβάζοντας ολόκληρο το άρθρο 58 και ειδικότερα την παράγραφο 4 με την προσθήκη της, μπορώ να πω ότι κλείνει ένα νομοθετικό κενό που είχε δημιουργηθεί. Έτσι διευκολύνεται ο ΔΥ ο οποίος επιθυμεί να παρακολουθήσει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα μερικής φοίτησης και αδυνατούσε να λάβει άδεια φοίτησης πλήρους διάρκειας από το υπηρεσιακό του συμβούλιο. Απευθύνεται όμως κατά κύριο βέβαια λόγο σε ΔΥ που υπηρετούν σε πόλη με ή κοντά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, και είναι χρονικά περιορισμένη. Δύναται λοιπόν να χορηγηθεί τμηματική άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης για μετεκπαίδευση που θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31.12.2014 ή το πιο πιθανό ότι είναι δυνατή μέχρι την 31.12.2014 η χορήγηση τμηματικών αδειών οι οποίες θα πρέπει να έχουν ξεκινήσει πριν από την ημερομηνία αυτή?

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 15:51 | Μπάμπης Μουσαδάκος

  Ο Δημόσιος Υπάλληλος σε αντίθεση με το έως τώρα καθεστώς εξακολουθεί να έχει καθήκοντα και υποχρεώσεις. Συνεπώς δεν είναι αρκετο να ορίσουμε την εκπαιδευτική άδεια σε άριθμό ημερών, αλλά σε συγκεκριμένη μείωση υποχρεώσεων.

  Απλά παραδείγματα.

  Ποιός προιστάμενος ή διευθυντής μπορεί να λείπει από την θέση του 3 μέρες εβδομαδιαίως; ( πιθανότατα και ο ίδιος θα φοβόταν να το κάνει)

  Ποιός Δάσκαλος μπορεί να αφήσει το τμήμα του για 3 μέρες εβδομαδιαίως; (παιδαγωγικά μάλλον απαγορεύεται)

  Στο Γυμνάσιο τα μαθηματικά διδάσκονται 4 ώρες εβδομαδιαίως σε τέσσερεις διαφορετικές μέρες. Συνεπώς μαθηματικός που εργάζεται στο Γυμνάσιο δεν μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματος ούτε των 2 ούτε των 3 ημερών.

  Δεν συζητάμε για Μαθηματικό που διδάσκει σε Γ΄ Λυκείου.

  Δυστυχώς η εκχώριση τμηματικής άδειας μπορεί να είναι βολική για εγαζόμενους που εύκολα αντικαθίστανται, αλλά σε περίπτωση που δοθεί σε εργαζόμενους που προσωπικά αναλαμβάνουν συγκεκριμένο έργο και υψηλή ευθύνη θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην υπηρεσία τους.
  Μοιάζει να είναι ένα κλασσικό «ημίμετρο» το οποίο πιθανότατα δύσκολα θα δίδεται.

  Ευχαριστώ για την φιλοξενία και την προσοχή σας

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 14:37 | Χρήστος Στεργίου

  Η παραπάνω περίπτωση υποχρεωτικής χορήγησης της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης τμηματικά μέχρι τρεις (3) ημέρες, για το2014, δεν ισχύει εφόσον ο σπουδαστής εργάζεται σε άλλη πόλη από την πόλη της σχολής φοίτησης.
  Συνολικά για μεταπτυχιακό τίτλο και για διδακτορικό τίτλο, συναφή με το αντικείμενο εργασίας του υπαλλήλου, ο χρόνος υπηρεσιακής άδειας εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 4 έτη αθροιστικά. Με μέγιστο χρόνο για μεταπτυχιακό τίτλο τα δύο έτη. (μείωση κατά ένα έτος του συνολικού χρόνου για μεταπτυχιακές σπουδές)

  Σε περιπτώσεις τμηματικής χορήγησης της άδειας θα χορηγείται και η κανονική άδεια για τις αντίστοιχες ημέρες εργασίας του. Επιπλέον ο υπάλληλος εφόσον το επιθυμεί και κριθεί θα του δίνεται η δυνατότητα να ασκεί χρέη προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος, εφόσον η άδειά του δεν ξεπερνάει τις 2 ημέρες την εβδομάδα (κίνητρα).

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 14:55 | Χρήστος Στεργίου

  Προσθήκη στο παραπάνω άρθρο ως εξής (χωρίς τα σχόλια)

  Η παραπάνω περίπτωση υποχρεωτικής χορήγησης της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης τμηματικά μέχρι τρεις (3) ημέρες, για το2014, δεν ισχύει εφόσον ο σπουδαστής εργάζεται σε άλλη πόλη από την πόλη της σχολής φοίτησης.
  Συνολικά για μεταπτυχιακό τίτλο και για διδακτορικό τίτλο, συναφή με το αντικείμενο εργασίας του υπαλλήλου, ο χρόνος υπηρεσιακής άδειας εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 4 έτη αθροιστικά. Με μέγιστο χρόνο για μεταπτυχιακό τίτλο τα δύο έτη. (μείωση κατά ένα έτος του συνολικού χρόνου για μεταπτυχιακές σπουδές)

  Σε περιπτώσεις τμηματικής χορήγησης της άδειας θα χορηγείται και η κανονική άδεια για τις αντίστοιχες ημέρες εργασίας του. Επιπλέον ο υπάλληλος εφόσον το επιθυμεί και κριθεί θα του δίνεται η δυνατότητα να ασκεί χρέη προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος, εφόσον η άδειά του δεν ξεπερνάει τις 2 ημέρες την εβδομάδα (κίνητρα).

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 13:16 | Χρίστος Στεργίου

  Σε συνέχεια του παραπάνω άρθρου προτείνεται η εξής προσθήκη:

  «Από την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται οι περιπτώσεις που το Πανεπιστήμιο βρίσκεται εκτός της πόλης εργασίας του υπαλλήλου.
  Συνολικός χρόνος για τη λήψη άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης σε κάθε περίπτωση (συνολικά ή τμηματικά χορηγούμενης) ορίζονται τα τέσσερα έτη (αντί των 5 που ήταν μέχρι σήμερα. Για μεταπτυχιακό τίτλο μέχρι 1,5 έτη και διδακτορικό τίτλο μέχρι 2,5 έτη.
  Στις περιπτώσεις τμηματικής χορήγησης της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης ο υπάλληλος θα λαμβάνει και την αντίστοιχη κανονική άδεια, για τις ημέρες εργασίας του το έτος. Επιπλέον για τις περιπτώσεις τμηματικής λήψης της εκπαιδευτικής άδειας μέχρι δύο (2) ημερών εβδομαδιαίως,θα παρέχεται η δυνατότητα, εφόσον κριθεί να εκτελεί χρέη προϊσταμένου, οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος (κίνητρο).

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 13:47 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ.

  Αυτό το οποίο ίσως θα έπρεπε να επαναξεταστεί ειναι η εκπαιδευτική άδεια κατά την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.Τα μεταπτυχιακά προγράμματα έχουν συγκεκριμένο πρόγραμμα,όμως το διδακτορικό περιλαμβάνει έρευνα, οι απαιτήσεις είναι πολλές, χωρίς συγκεκριμένο ωράριο και πρόγραμμα σπουδών.Ίσως πρέπει να υπάρξει ειδική ρύθμιση μόνο για το διδακτορικό και να διατηρηθεί η τριετία.

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 13:13 | Γιάννης Γιαννάκος

  Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι η προτεινόμενη διάταξη δεν έχει αναδρομικό χαρακτήρα.

  Αυτό είναι σαφώς κάτι που αποτελεί γενική αρχή για όλους τους Νόμους και ισχύει πάντα (ότι δεν μπορούν να έχουν αναδρομικό χαρακτήρα) αλλά συχνά δεν είναι γνωστό από τους υπηρεσιακούς παράγοντες.

  Έτσι, πρέπει να γίνει σαφές ότι δεν θίγονται οι εκπαιδευτικές άδειες που έχουν ήδη δοθεί και «τρέχουν». Ούτε μπορούν να ανακληθούν, ούτε να τροποποιηθούν (π.χ. από συνεχόμενη σε τμηματική).
  Πράγμα που εξάλλου θα ήταν παράνομο και θα μπορούσε και να καταπέσει στα δικαστήρια.

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 13:06 | Κωνσταντίνος Στάικος

  Η τροποποίηση είναι ασαφής και αμφίσημη. Από το κείμενο προκύπτει η δυνατότητα (ανάμεσα σε άλλες) να χορηγείται και τμηματική εκπαιδευτική άδεια [«είναι δυνατή»].
  Από την αιτιολογική έκθεση συμπεραίνεται ότι πρόθεση είναι η περιοριστική ρύθμιση και η χορήγηση αποκλειστικά τμηματικής άδειας μέχρι 31.12.2014.
  Προτείνω σαφέστερη αναδιατύπωση που δεν θα επιτρέπει παρερμηνείες.

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 12:51 | Φωτεινή M.

  Οι διατάξεις αυτές είναι μεν χρήσιμες για όσους φοιτούν σε μεταπτυχιακά ή διδακτορικά προγράμματα αλλά θεωρώ άδικο το γεγονός ότι άτομα τα οποία έχουν εισαχθεί σε αντίστοιχα προγράμματα του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και έχουν επίσης αρκετές ώρες μελέτης και εκπόνησης γραπτών εργασιών να μην υπάγονται σε αυτές έστω και αν δεν έχουν παρακολουθήσεις.Επίσης θα πρέπει να μεριμνούν οι εκάστοτε υψηλά ιστάμενοι της κάθε υπηρεσίας, και δη των υπηρεσιών των οποίων οι υφιστάμενοι εργάζονται με κυλιόμενο ωράριο, για το κατά πόσο επιβαρύνονται οι υπόλοιποι υπάλληλοι.Και θα πρέπει να διευκρινίζεται και αν οι μέρες αυτές της εκπαιδευτικής άδειας θα συνοδεύονται και με 2 κανονικές ημέρες αργίας(ρεπο) ή όχι.Δηλαδή οι υπάλληλοι αυτοί θα μπορούν να έχουν τρεις ημέρες εκπαιδευτικής άδειας και 2 ημέρες αργίας???Δηλαδή θα εργάζονται μόνο 2 ημέρες εβδομαδιαίως??

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 12:10 | Γεωργία Λινάρδου

  Κατανοώ τις αυξημένες,πλέον,ανάγκες του Δημοσίου τομέα,αλλά,ας μην γελιόμαστε,δεν είναι και τόσα πολλά τα άτομα,τα οποία χρειάζονται εκπαιδευτική άδεια,ώστε να δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα στις υπηρεσίες τους.Στην τελική,η ίδια η κυβέρνηση επιθυμεί περισσότερους πτυχιούχους στο Δημόσιο.Γιατί,λοιπόν,μας δυσκολεύει με αυτή την καινούρια ρύθμιση;Τρεις ημέρες την εβδομάδα όχι απλά δεν φτάνουν,αλλά είναι και άδικες.Τρεις ημέρες μπορεί να αφορούν την παρακολούθηση μαθημάτων,αλλά χρειάζονται όλες οι υπόλοιπες για μελέτη και συγγραφή εργασιών και διατριβών.Υπάρχουν και άτομα,όπως εγώ,που φοιτούν σε άλλη πόλη από την πόλη εργασίας τους.Δηλαδή άλλες τόσες ημέρες θα πρέπει να είναι στους δρόμους,από πόλη σε πόλη.Προτιμότερο θα ήταν να μειωθούν τα έτη εκπαιδευτικής άδειας.Να εγκρίνεται εκπαιδευτική άδεια έως 2 έτη και να γίνεται αξιολόγηση (πχ., της επίδοσης στα μαθήματα του προγράμματος) σε περίπτωση,που χρειάζονται περισσότερα έτη.

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 11:50 | Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου

  Πολύ χρήσιμη διάταξη γιατί διευκολύνει πιστεύω όλους τους συναδέλφους. Πρώτον, δεν αποκόπτεται ο υπάλληλος από τα καθήκοντά του και δε χάνει την επαφή του με την υπηρεσία του, δεύτερον, η διάταξη έτσι όπως αναφέρεται δεν είναι υποχρεωτική αλλά δυνητική εκτός εαν αναφέρεται παρακάτω, που δεν έχω φτάσει, οτι καταργείται η εκπαιδευτική άδεια πλήρους απαλλαγής από τα υπηρεσιακά καθήκοντα και τρίτον φυσικά δε θα ισχύει η υποχρεωτική παραμονή στην υπηρεσία χρονικού διαστήματος πολλαπλασιαζομένου επί τρία αυτού της αδείας όπως επίσης οτι δε δημιουργείται πρόβλημα αργότερα στην αναγνώριση της υπηρεσίας ως συντάξιμη.
  Το μοναδικό πρόβλημα που μπορεί να δημιουργηθεί ίσως θα είναι για συναδέλφους που θα επιλεγούν σε μεταπτυχιακά προγράμματα μάστερ ή διδακτορικού αρκετά μακριά από το χώρο εργασίας τους ή και κατοικίας τους. Εκεί προφανώς η άδεια πλήρους απαλλαγής από τα υπηρεσιακά καθήκοντα διευκολύνει τον επιλεχθέντα υπάλληλο.

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 11:14 | Γιάννης Γιαννάκος

  Ο τρόπος που διατυπώνεται η διάταξη δεν κάνει σαφές το τι θα γίνει με τους υποτρόφους του ΙΚΥ. Αφενός προβλέπεται ότι η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, αφετέρου όμως δεν προβλέπεται αν μπορεί να δοθεί τμηματικά.

  Η λογική του ΙΚΥ μέχρι σήμερα είναι ότι εφόσον ο υπάλληλος είναι υπότροφος πρέπει να αφοσιώνεται στις σπουδές του.

  Αυτό λογικά σημαίνει ότι τουλάχιστον οι υπότροφοι του ΙΚΥ, οι οποίοι εξάλλου λαμβάνουν την άδεια υποχρεωτικά, θα πρέπει να την λαμβάνουν και πλήρη και συνεχόμενη και όχι τμηματικά και 3 ημέρες την εβδομάδα.

  Αν κάτι τέτοιο είναι στις προθέσεις του Υπουργείου θα πρέπει και να αναφέρεται ρητώς.

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 11:51 | Γιάννης Γιαννάκος

  Δεν γίνεται καμία αναφορά για το ποιός και με ποιά κριτήρια θα αποφασίσει για το πόσες ημέρες την εβδομάδα θα είναι η εκπαιδευτική άδεια και αν θα γίνει χρήση αυτής της πρόβλεψης ή θα δοθεί άδεια όπως γινόταν μέχρι τώρα (αφού παραμένει η πρόβλεψη για συνεχόμενη άδεια).

  Αυτό οδηγεί στην αναίτια και καταχρηστική χρήση της πρόβλεψης αυτής εις βάρος των υπαλλήλων. Επίσης οδηγεί στην άνιση μεταχείριση μεταξύ των υπαλλήλων εφόσον το κάθε υπηρεσιακό συμβούλιο θα μπορεί να αποφασίζει διαφορετικά για ενδεχομένως ίδια αιτήματα.

  Δηλαδή θα μπορούν οι υπηρεσιακοί παράγοντες να αποφασίζουν κατά το δοκούν και να δίνουν π.χ. 1 ημέρα άδεια την εβδομάδα για μεταπτυχιακό που έχει μαθήματα 3 ημέρες την εβδομάδα η 1 ημέρα την εβδομάδα για διδακτορικό;;

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 11:48 | Δέσποινα Μίνου

  Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης χορηγείται για την εξειδίκευση του υπαλλήλου σε πεδία συναφή με την θέση του και προς όφελος της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί. Με την παράγραφο αυτή εμποδίζετε τους υποψήφιους διδάκτορες να μεταβαίνουν στην περιοχή μελέτης τους,(πολλές φορές αυτή βρίσκεται εκτός της περιοχής που διαμένει ή εργάζεται ο υπάλληλος), την συμμετοχή τους σε επιστημονικά συνέδρια εσωτερικού/εξωτερικού, (οπού εκεί προβάλλεται και η υπηρεσία στην οποία υπηρετούν), την συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά σεμινάρια, και την εκπόνηση εργαστηριακών αναλύσεων (οι οποίες απαιτούν τη παρουσία του υποψήφιου).
  Η αιτιολογική έκθεση είναι ελλειπής ως προς τα ουσιαστικά επιχειρήματα της ανάγκης εφαρμογής αυτης της παραγράφου. Κατά την γνώμη μου η παράγραφος αυτή είναι εντελώς περιττή καθώς δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα: 1)εμποδίζει την απρόσκοπτη κατάρτιση των υπαλλήλων προς όφελος της υπηρεσίας τους, 2) εκθέτει τους υπαλλήλους γιατί δεν θα μπορούν να είναι συνεπείς ούτε στο χρονοδιάγραμμα του διδακτορικού τους ούτε στις υποχρεώσεις τους προς την υπηρεσία τους, 3) προκαλεί πρόσθετη γραφειοκρατεία.

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 09:32 | Ελένη Παράσχη

  Τρεις ημέρες την εβδομάδα δεν φτάνουν για τίποτα! Δικαίωμα εκπαίδευσης δεν έχουν μόνο οι ΔΥ που μένουν σε αστικά κέντρα που υπάρχουν Πανεπιστήμια! Εμείς οι υπόλοιποι που μένουμε σε επαρχία και σε νησιά και θέλουμε μια μέρα να πάμε και μια μέρα να γυρίσουμε, γιατί να αντιμετωπισθούμε με τον ίδιο τρόπο;
  Ας υπάρξει έστω μια διαβάθμιση στις ημέρες της άδειας, ανάλογα με την απόσταση του εκπαιδευτικού ιδρύματος από τον τόπο που υπηρετεί ο υπάλληλος.

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 09:30 | ΣΚΑΛΟΥΜΠΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

  Τι θα γίνει με τις εκπαιδευτικές άδειες που έχουν χορηγηθεί στο τρέχον έτος; Τι θα γίνει με τις αιτήσεις για εκπαιδευτικές άδειες που βρίσκονται στην διαδικασία εξέτασης από το υπηρεσιακό συμβούλιο ή στην διαδικασία των υπογραφών;Από πότε θα ισχύουν οι διατάξεισ του άρθρου αυτού;

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 08:07 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΤΤΑΣ

  Νομίζω ότι η παράγραφος που καθορίζει το δικαίωμα εκπαιδευτικής άδειας σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του Εσωτερικού είναι εντελώς άδικη . Είναι φανερή καθοδήγηση.

 • 2 Οκτωβρίου 2013, 15:39 | Νίκος Παγιάτης

  Η αδεία εξετάσεων των 10 ημερών συμπεριλαμβάνεται στην εκπαιδευτική άδειά; Δηλαδή ένας ΔΥ που φοιτά σε προπτυχιακό επίπεδο, μπορεί να πάρει «τμηματική άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης» για παρακολούθηση μαθημάτων και εργαστηρίων, χωρίς να προσμετρώνται σε αυτές οι 10 ημέρες εξετάσεων; και αν ναι, πόσες ημέρες είναι η «τμηματική άδεια»;

 • 2 Οκτωβρίου 2013, 15:21 | Νίκος Ρουκουνάκης

  Για την μεταπτυχιακή εκπαίδευση και την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού τι προβλέπεται; Εάν δημόσιος υπάλληλος γίνεται δεκτός για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, πάνω στην ειδικότητά του, από Πανεπιστήμιο εγνωσμένης αξίας του εξωτερικού, που θα του επιφέρει σημαντικές γνώσεις και εξειδίκευση απαραίτητη για το επάγγελμά του, πως θα του επιτρέπεται από την υπηρεσία του να φοιτήσει;

 • 2 Οκτωβρίου 2013, 14:31 | Νίκος Ζολοταριώφ

  «Κατά το χρονικό διάστημα μέχρι 31.12.2014» αναφέρεται στο ανωτέρω άρθρο 4 και στις δυο παραγράφους. Τι γίνεται μετά, δηλ. από 1.1.2015 και γιατί δεν ορίζεται και αυτό? Θα πρέπει να υπάρξει νέα σχετική ρύθμιση ή Υπουργική Απόφαση?

 • 2 Οκτωβρίου 2013, 13:20 | Μιχάλης βαρδακούσης

  Τι γίνεται σε περίπτωση που ΔΥ έχει γίνει δεκτός σε ένα από τα 10 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου; γιατ ί μόνο για το εσωτερικό καθορίζεται το δικαίωμα εκπαιδευτικής άδειας; που σε τελευταία αναλυση είναι και ύποπτο σε ππολλές περιπτώσεις φορείς του δημοσίου έρχονται αντιμέτωποι με συμβούλους επιχειρήσεων κ.α που είναι και καθηγητές σε Πανεπιστήμια του εσωτερικού….πως ο υπάλληλος θα διαχειριστεί αυτή τη διπλή ιδίότητα και σχέση;