Άρθρο 13 – Επαγγελματικά προσόντα

1.       Ο υποψήφιος πρέπει να έχει εξετασθεί με επιτυχία στις επαγγελματικές του γνώσεις και στην επάρκειά του αναφορικά με το τροχαίο υλικό για το οποίο ζητείται πιστοποιητικό. Η εξέταση περιλαμβάνει τα γενικά θέματα που σημειώνονται στο παράρτημα IV του άρθρου 31, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 25.

2.       Ο υποψήφιος πρέπει να έχει εξεταστεί με επιτυχία στις επαγγελματικές του γνώσεις και στην επάρκειά του αναφορικά με τις υποδομές για τις οποίες ζητείται πιστοποιητικό. Η εξέταση αφορά τα γενικά θέματα που σημειώνονται στο Παράρτημα V του άρθρου 31, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 25. Ανάλογα με την περίπτωση, η εξέταση αφορά επίσης τις γλωσσικές γνώσεις σύμφωνα με το Παράρτημα V σημείο 8 του άρθρου 31 και το άρθρο 12.

3.       Ο υποψήφιος εκπαιδεύεται από τη σιδηροδρομική επιχείρηση ή το διαχειριστή υποδομής όσον αφορά το οικείο σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας που προβλέπουν οι διατάξεις του π.δ/τος 160/2007.

  • 12 Οκτωβρίου 2010, 20:53 | teo

    Προς τον εμνευστη του νομου. Τα προσοντα του μηχανοδηγου ειναι κατα το σχεδιο νομου αρκετα για την ασφαλεια των επιβατων; Του πιλοτου γιατι ειναι πολαπλασια; Του καπετανιου; Μηπως με το τραινο ταξιδευουν οι αλλοι;