Άρθρο 10 – Κατώτατη ηλικία

Η κατώτατη ηλικία των υποψηφίων για τη χορήγηση αδείας από την Αρχή, είναι τα 20 έτη.