Άρθρο 21 – Γεωργική Επαγγελματική Κατάρτιση και Δια Βίου Μάθηση

Ο Οργανισμός έχει την αρμοδιότητα σχεδιασμού, εκπόνησης και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης και δια βίου μάθησης σε τομείς ενδιαφέροντος του γεωργικού τομέα.
1. Ο Οργανισμός υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης μέσω:
(α) των Τμημάτων Αγροτικής Κατάρτισης της Διεύθυνσης Αγροτικής Κατάρτισης της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (πρώην Κέντρα Γεωργικής Εκπαίδευσης «ΚΕ.Γ.Ε-ΔΗΜΗΤΡΑ»)
(β) των φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2. Τα προγράμματα αγροτικής επαγγελματικής κατάρτισης υλοποιούνται από πιστοποιημένους, από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) ή εξειδικευμένους και έμπειρους σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, δια βίου μάθησης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων, υπαλλήλους του Οργανισμού ή άλλων φορέων.
3. Ο Οργανισμός υλοποιεί δράσεις μεταφοράς γνώσεων, κατάρτισης και ενημέρωσης μέσω ενός διαδραστικού μοντέλου συστημάτων δικτύωσης που δίνεται η δυνατότητα στους ωφελούμενους να μαθαίνουν μέσα από την παρακολούθηση ή την συμμετοχή τους στην πράξη, την παραγωγική διαδικασία και την αξιοποίηση των συγχρόνων μεθόδων παραγωγής, της καινοτομίας και της χρήσης νέων τεχνολογιών
4. Ο Οργανισμός υλοποιεί δράσεις επίδειξης και δράσεις ενημέρωσης σε Πρότυπα Αγροκτήματα Ερευνητικού, Επιδεικτικού και Εκπαιδευτικού Χαρακτήρα που δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να μαθαίνουν μέσα από την παρακολούθηση ή την συμμετοχής τους στην πράξη, την παραγωγική διαδικασία και την αξιοποίηση των συγχρόνων μεθόδων παραγωγής, της καινοτομίας και της χρήσης νέων τεχνολογιών.

  • 11 Φεβρουαρίου 2018, 12:19 | σχολιαστης

    Ο ΕοΠΠΕΠ και το δημητρα να ασχοληθούν με δικα τους θεματα, η εκπαιδευση και η καταρτιση ανήκει μόνο στο ΥΠΕΠΘ. Σε αυτην την χώρα οποιος θελει ανοιγει και ενα ΙΕΚ