Άρθρο 02 – Νομική μορφή – Έδρα

1. Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ), ο οποίος συστάθηκε με την υπ΄ αριθμ. 188763/10-10-2011 (Β΄2284/13-10-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 919/131869/20.10.2014 (Β΄2889/27.10.2014) και 9657/122441/10.11.2015(Β΄2537/25.11.2015) όμοιες, που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 14Β του ν.3429/2005 (Α΄ 314), όπως ισχύει, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου του κράτους, κατά την έννοια του στοιχείου στ) της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.4354/2015 (Α΄ 176), διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, έχει κοινωφελή, μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2. Η επωνυμία του Οργανισμού αλλάζει σε « ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» με τον διακριτικό τίτλο (ΕΛΓΟ) και στην αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «HELLENIC AGRICULTURAL RESEARCH EDUCATION AND DEVELOPMENT ORGANIZATION». Η συντομογραφία του Οργανισμού στην αγγλική γλώσσα είναι «HELAGRED-ELGO».
3. Έδρα του Οργανισμού ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής.

 • 6 Μαρτίου 2018, 14:09 | Καλαφατάκη Μαργρίτα

  Η νέα ονομασία που προτείνεται προκαλεί σύγχυση ακόμα και σε αυτούς που ήδη γνωρίζουν το έργο και τις δραστηριότητες του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.
  Το σχόλιο του κ. Αθανασόπουλου είναι πολύ εύστοχο, ότι δηλαδή η επωνυμία δεν μπορεί να διαφοροποιείται από τα αρκτικόλεξα, αλλά μπορεί να συμπληρωθεί περιγραφικά κατόπιν της επωνυμίας. Αυτό ισχύει και για την ονομασία του Οργανισμού στην Αγγλική γλώσσα.
  Επιπλέον, το γεγονός ότι δεν υπάρχει πια η λέξη «ΔΗΜΗΤΡΑ», η οποία είναι το σήμα κατατεθέν του παρόντος λογοτύπου σημαίνει ότι θα αλλάξει εκτός από το όνομα και το λογότυπο?
  Για έναν Οργανισμό που «παλεύει» να γίνει γνωστός αυτό είναι μεγάλο επικοινωνιακό ατόπημα.

 • 6 Μαρτίου 2018, 11:57 | ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

  Από τον τίτλο του νέου Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» απουσιάζουν όροι για τη Διασφάλιση της Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων και εμμέσως υποβαθμίζονται οι Αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων.
  Οι υπάλληλοι της Δ/νσης Πιστοποίησης & Προδιαγραφών της Γενικής Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων
  Αποστολοπούλου Παρασκευούλα, Γαλαριώτου Ειρήνη, Γκούμας Γιώργος, Ζέρβα Καλλιόπη, Κουρνέτα Σταυρούλα, Κρητικού Κατερίνα, Κυρίτσης Γεώργιος, Λαγός Κωνσταντίνος, Λέλης Κωνσταντίνος, Μισαηλίδου Δέσποινα, Μόκκα Μαρία, Παθιάκη Ελευθερία, Παπαδοπούλου Όλγα, Παστρωμάς Νικόλαος, Πρωιμάκη Μαρία, Πυλαρινός Φώτιος Σηφακάκη Φωτεινή, , Τσιουμπλέκου Μαρία, Χατζηχαραλάμπους Μιχάλης.
  Οι υπάλληλοι της Δ/νσης Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων
  Δημητριάδης Ιωάννης, Παπαροκά Αθανασία, Σκαρμούτσου Ευφροσύνη

 • 5 Μαρτίου 2018, 21:16 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

  Το σχέδιο νόμου για τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ακολουθεί την πεπατημένη των προηγούμενων κυβερνήσεων, δεν λύνει κανένα από τα προβλήματα που αποδεδειγμένα προκαλεί η στρεβλή δομή του οργανισμού, αλλά αντίθετα τα βαθαίνει. Το βασικό πρόβλημα από το οποίο πάσχει ο Οργανισμός και οδηγεί στον εκφυλισμό του, αφού μέρα με τη μέρα η διεκπεραίωση του έργου του καθίσταται όλο και πιο δύσκολη (και αυτό αποτελεί και επίσημη παραδοχή της ίδιας της Διοίκησης) είναι η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση. Αυτό το νομοσχέδιο οι εργαζόμενοι δεν μπορούν παρά να το απορρίψουν ήδη από τη σύλληψή του στο γενικό σχεδιασμό του και η κριτική σε επιμέρους άρθρα του καθίσταται χωρίς νόημα.

  Οι εργαζόμενοι με αφορμή το σχέδιο νόμου θα πάρουν θέση εφόλης της ύλης για τον Οργανισμό και την εργασία τους στη Γενική Συνέλευση, που θα διεξαχθεί σύντομα.

 • 5 Μαρτίου 2018, 12:34 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ Π.ΠΛΑΤΗΣ, Γ.ΣΑΜΟΥΡΗΣ

  Στο τέλος της παραγράφου με α/α 1 του άρθρου 2, να προστεθεί το εξής περιεχόμενο: Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, που προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ. 1(γ) του παρόντος νόμου, συνιστά Ερευνητικό Κέντρο εν τη εννοία του άρθρου 14 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α’ 258) (Συμφωνούμε με το σχόλιο του κ. Γκλαβίνη)
  Να προστεθεί παράγραφος με α/α 4, με το εξής περιεχόμενο:
  4. Από την ισχύ του παρόντος στο πλαίσιο του Οργανισμού συνενώνονται: α) το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), β) ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ», γ) ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) και δ) ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.).
  Να προστεθεί παράγραφος με α/α 5, με το εξής περιεχόμενο: Στον ΕΛΓΟ περιέρχονται όλες οι αρμοδιότητες που ανήκαν στα επιμέρους νομικά πρόσωπα που συνενώνονται με το νόμο αυτόν. Επιπλέον, ο Οργανισμός μπορεί να ασκεί και κάθε σχετική με τους σκοπούς του και προσήκουσα αρμοδιότητα, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και κατά περίπτωση από τα συναρμόδια Υπουργεία.

 • 2 Μαρτίου 2018, 12:44 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΟΥΤΣΑΝΕΛΛΟΥ

  H θεωρία του «φαύλου κύκλου» για το υβρίδιο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (και ως νέος φορέας) επιβεβαιώνεται πανηγυρικά θα έλεγα με την πρόσφατη ψήφιση του άρθρου 20 «Ρυθμίσεις για την έρευνα» στο νόμο για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Με πυροσβεστικές, εμβαλωματικές, αποσπασματικές, διάσπαρτες διατάξεις γίνεται προσπάθεια να «κρατιέται στη ζωή» μία διασταύρωση δύο πλαισίων (ΔΕΚΟ, ν.3429/2010 – Ερευνητικού Κέντρου (ν.4310/2014), η οποία θα επιφέρει σταθερά προβλήματα νομιμότητας και βιωσιμότητας στο φορέα. Συγκεκριμένα, στην πρόσφατα ψηφισθείσα διάταξη εμμέσως τα Ινστιτούτα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (δομές στην ουσία μίας ΔΕΚΟ) αυτονομούνται ως νομικά πρόσωπα. Το παρόν υπό διαβούλευση νομοσχέδιο κάνει το ίδιο.
  Επί της ψηφισθείσας λοιπόν διάταξης, βρισκόμαστε μπροστά στο εξής πρόβλημα: Η παράγραφος Γ΄που προστίθεται στο άρθρο 13Α του ν.4310/2014 όχι μόνο ΔΕΝ αφορά τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, αλλά ούτε καν τη Γενική Δ/νση Αγροτικής Έρευνας που είναι δομή υποστήριξης της κεντρικής διοίκησης του φορέα, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται τα ινστιτούτα! Τι ισχύει για τη Γενική Δ/νση Αγροτικής Έρευνας και τα στελέχη της; Στην ουσία δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου αυτού. Επιπλέον, είναι ευκρινέστατο ότι τα ινστιτούτα (τα ίδια) εποπτεύονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης! Πώς είναι δυνατόν να εποπτεύει ο Υπουργός ένα «πρόσωπο» που δεν υπάρχει; Δεν ιδρύεται ανεξάρτητος φορέας γιατί δεν το επιτρέπει η μνημονιακή πολιτική, αλλά «ιδρύονται δια της πλαγίας» 13 πρόσωπα – όσα τα ινστιτούτα – που εποπτεύονται από τον Υπουργό (από μόνα τους) και υπάγονται αυτά (από μόνα τους) στις διατάξεις του 4310! Υπάρχει πρόβλημα. Το νομοσχέδιο που προτείνεται ΔΕΝ ΤΟ ΛΥΝΕΙ. ΤΟ ΒΑΘΑΙΝΕΙ.

 • 25 Φεβρουαρίου 2018, 12:09 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΟΥΤΣΑΝΕΛΛΟΥ

  Το νομοσχέδιο εμμέσως πλην σαφώς προβλέπει την κατάργηση του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και την ίδρυση νέου οργανισμού. Το ζήτημα αυτό το οποίο αποτέλεσε εξαρχής στρατηγικό στόχο των ιθυνόντων, κατά την εσωτερική στον οργανισμό διαβούλευση προκάλεσε την αντίδραση των εργαζόμενων, όχι γι αυτήν καθαυτή την πρόθεση (στη συζήτηση της οποίας δεν αναμείχθηκαν οι εργαζόμενοι, ούτε ποτέ ενημερώθηκαν, ώστε να συναινέσουν ή να μη συναινέσουν), αλλά για το γεγονός ότι η κατάργηση του Οργανισμού και η ίδρυση νέου μεθοδεύεται ως κρυφή ατζέντα και ό,τι ίσως με αυτό επιδιώκει να αποφύγει η εν κρυπτώ κατάργηση και επανίδρυση του φορέα, το προκαλεί εντονότερα. Δηλαδή, τις αντιδράσεις των εργαζόμενων. Φιλοδοξία των/του νομοθέτη, όπως οι προλογίζουσες εκθέσεις διακηρύσσουν, είναι η εξαίρεση του οργανισμού από τη χωρία των ΔΕΚΟ. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται σε ένα πλήθος διατάξεων να μνημονευθούν εξαιρέσεις, το οποίο αφορά κυρίως στην εποπτεία του Οργανισμού από το Υπουργείο Οικονομικών (ΕΓΔΕΚΟ κλπ). Για την έξοδο του Οργανισμού από τις ΔΕΚΟ κυρίως όμως, απαιτείται η τροποποίηση του άρθρου 1 του ν.3899/2010 με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 19 του Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄). Με αυτές τις διατάξεις και πριν ακόμα ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ιδρυθεί επισήμως ως ΔΕΚΟ, οι αυτοτελείς πριν τη συγχώνευση οργανισμοί, είχαν ήδη ενταχθεί στο καθεστώς ΔΕΚΟ και ο τρόπος με τον οποίο ακόμα και τώρα ο «νέος στην πραγματικότητα φορέας» προσπαθεί να εξέλθει δεν το επιτυγχάνει.
  Τέλος, ο προσδιορισμός του φορέα κατά το οργανικό κριτήριο δόκιμο είναι να οριοθετηθεί με βάση το νόμο 1256/1982 και όχι το νόμο για το ενιαίο μισθολόγιο, ο οποίος αφορά και αναφέρεται στα πρόσωπα τα έχοντα σχέση εργασίας με το δημόσιο τομέα. Για το θέμα, είναι αναγκαίο να επανέλθουμε στις μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις.

 • 24 Φεβρουαρίου 2018, 09:32 | Αθανασοπουλος Ανδρεας

  Η επωνυμία του Οργανισμού δέν μπορεί να διαφοροποιειται απο τα αρκτικόλεξα.Μπορεί να συμπληρωθεί περιγραφικά κατόπιν της επωνυμίας.Δηλαδή Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός-ΔΗΜΗΤΡΑ (Οργανισμος για την Αγροτική Ερευνα Εκπαίδευση Πιστοποίηση και Ανάπτυξη ).

 • 20 Φεβρουαρίου 2018, 00:30 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλ/κων Προϊόντων)

  Ο διακριτικός τίτλος του Οργανισμου(ΕΛΓΟ) δεν έχει καμία σχέση με την νέα επωνυμία του.

 • 20 Φεβρουαρίου 2018, 00:29 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλ/κων Προϊόντων)

  Αυτοτελής = αυτός που έχει το αυτεξούσιο των ενεργειών του, που λειτουργεί χωρίς κανενός είδους εξάρτηση. [Λεξ. Μπαμπινιώτη σ. 322]. Δεν μπορεί επομένως ένας οργανισμός που χρηματοδοτείται μερικώς η ολικώς από τον κρατικό προϋπολογισμό (=οικονομική εξάρτηση) και είναι υπόλογος στον Υπουργό (=διοικητική εξάρτηση) να χαρακτηρίζεται αυτοτελής! Θα έπρεπε να είναι αυτοτελής αλλά δεν είναι!

 • 18 Φεβρουαρίου 2018, 11:22 | Παναγιώτης Γκλαβίνης

  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2, να προστεθεί η ακόλουθη διάταξη:

  «Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, που προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ. 1(γ) του παρόντος νόμου, συνιστά Ερευνητικό Κέντρο εν τη εννοία του άρθρου 14 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α’ 258), ανεξαρτήτως του ότι δεν έχει ξεχωριστή νομική προσωπικότητα από αυτήν του ΕΛΓΟ στον οποίο υπάγεται.»

 • 14 Φεβρουαρίου 2018, 09:47 | Ιωάννης Κ.

  ….« ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» με τον διακριτικό τίτλο (ΕΛΓΟ)….
  Ο διακριτός τίτλος δεν ταιριάζει με την νέα επωνυμία. Τι σημαινει ή τι θα σημαινει ΕΛΓΟ;
  Ίσως θα ήταν πιο σωστό το ….« ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» με τον διακριτικό τίτλο (ΕΛΓΟ)….

 • 12 Φεβρουαρίου 2018, 14:49 | ΑΛΕΞΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

  Nα επικαιροποιηθεί ο ορισμός του Συστήματος Παροχής Συμβουλών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της ΥΑ 163/13692/1.02.2018 (ΦΕΚ Β΄267), ως εξής: «Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Σ.Π.Σ.Γ.Ε.)»: το ολοκληρωμένο σύστημα που σκοπό έχει την υποστήριξη των γεωργών για τη βελτίωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων της γεωργικής τους εκμετάλλευσης ή επιχείρησης.