Άρθρο 05 – Όργανα Διοίκησης

Τα όργανα διοίκησης του Οργανισμού είναι:
α) το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) και
β) ο Διευθύνων Σύμβουλος

 • 5 Μαρτίου 2018, 12:33 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ Π.ΠΛΑΤΗΣ, Γ.ΣΑΜΟΥΡΗΣ

  Στην παράγραφο (β) του άρθρου 5, αντί ο Διευθύνων Σύμβουλος προτείνεται «ο Πρόεδρος του Δ.Σ.»

 • 25 Φεβρουαρίου 2018, 16:03 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΟΥΤΣΑΝΕΛΛΟΥ

  Μελετώντας το (νέο) φορέα, ήδη από την κορυφή του παρατηρούμε ότι ενώ επιδιώκει να μεταλλαχτεί σε ερευνητικό, τα όργανα διοίκησης και η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άσχετη με τα ανάλογα όργανα διοίκησης ενός ερευνητικού φορέα. Η απόπειρα «διασταύρωσης» στο φορέα των νομικών πλαισίων που έχει θεσπίσει η Διοίκηση για την υπηρέτηση διαφορετικών σκοπών δεν μπορεί να έχει μέλλον. Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ λειτούργησε όπως λειτούργησε μέχρι σήμερα, επειδή είχε το άλλοθι της αναφοράς στα παλαιότερα ξεχωριστά καθεστώτα των καταργηθέντων κατά τ’ άλλα οργανισμών. Οι μεταβατικές διατάξεις που ερμηνεύονταν διασταλτικά επέτρεπαν τις πολλές και διαφορετικές ταχύτητες στο υβρίδιο «ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ». Το νομοσχέδιο κατ’ αυτή την έννοια εμβαθύνει αντιφάσεις, οι οποίες δεν πρόκειται να κατασταλούν, αλλά νέα θέματα συνεχώς θα προκύπτουν, για τα οποία θα χρειάζεται εμβαλωματικά να συμπληρωθεί κάποια διάταξη κάπου, αμφίβολης αποτελεσματικότητας. Χαρακτηριστικό είναι ότι ήδη μέσα στο νομοθέτημα, επιχειρείται η αυτονόμηση των ινστιτούτων, τα οποία λίγο απέχουν από το να καταστούν ξεχωριστά νομικά πρόσωπα στην ουσία, προσπαθώντας να απεγκλωβιστεί η ερευνητική δραστηριότητα από τις λοιπές οικονομικές δραστηριότητες του φορέα και το πλαίσιο ΔΕΚΟ. Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, κατά συνθήκη αποτελεί ερευνητικό κέντρο, ενώ στην πραγματικότητα είναι δομή ομόλογη των άλλων γενικών διευθύνσεων της ΔΕΚΟ. Δεκάδες προβλήματα αναδύονται ανά πάσα στιγμή σε σχέση με την κινητικότητα του προσωπικού μέσα στον ίδιο φορέα ή μισθολογικά θέματα ή υποχρεώσεις του φορέα προς το κράτος κλπ.

 • 25 Φεβρουαρίου 2018, 13:17 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΟΥΤΣΑΝΕΛΛΟΥ

  4310/2014: Έρευνα,Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία/Εκκλησία/Κολλέγια,ΑΕΙ κλπ (635764) Άρθρο 14
  Όργανα διοίκησης των ερευνητικών κέντρων
  Όργανα διοίκησης των ερευνητικών κέντρων είναι το διοικητικό συμβούλιο, ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου ή διευθυντής κεντρικής διοίκησης στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και οι διευθυντές των ινστιτούτων. Η διαφορά στα όργανα διοίκησης είναι η πρώτη δήλωση για τη διαφορετική φύση στη δομή του, ένας φορέας που είναι ερευνητικός από ένα φορέα με άλλη δραστηριότητα πχ πιστοποίηση, έλεγχοι κλπ.