Άρθρο 19

1. Όλες οι διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης του παρόντος νόμου διενεργούνται από τον Οργανισμό υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις, που καθορίζονται κάθε φορά με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού.
2. Ο Οργανισμός μπορεί να αναθέτει την εκτέλεση ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του σε φυσικά πρόσωπα κατάλληλης ειδικότητας, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ελεγκτών-επιθεωρητών-εμπειρογνωμόνων του Οργανισμού. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού καθορίζεται η αμοιβή τους. Για τις δαπάνες μετακίνησής τους εφαρμόζονται όσα ισχύουν για το προσωπικό του Οργανισμού.
3. Αρμοδιότητες ελέγχου και πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, ή και υπηρεσιών, καθώς και επίβλεψης ιδιωτικών φορέων που προβλέπονται από εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία και δεν αναφέρονται στον παρόντα νόμο, μπορούν να ανατεθούν στον Οργανισμό.

 • 6 Μαρτίου 2018, 11:12 | ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

  Επισημαίνουμε ότι σε αυτό το σχέδιο νόμου «περιέργως» έχει αφαιρεθεί ο τίτλος «Θέματα Διασφάλισης Ποιότητας και Προέλευσης Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» που υπήρχε στο κατατεθέν από τη Διοίκηση του ΕΛΓΟ-«ΔΗΜΗΤΡΑ» σχέδιο νόμου το Φεβρουάριο του 2017.
  Σε αυτό το “no name” άρθρο υπονοείται (τουλάχιστον) η μελλοντική ανάθεση ελεγκτικού και πιστοποιητικού έργου ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ σε ιδιώτες, ανοίγοντας το δρόμο για αφαίρεση ζωτικών αρμοδιοτήτων και διακύβευση του έργου της Δ/νσης Πιστοποίησης και Προδιαγραφών.
  Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα καθορίζεται με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.
  Τίθενται τα εξής ερωτήματα:
  Γιατί να αναθέσει τους ελέγχους σε φυσικά πρόσωπα, αφού υπάρχει το Μητρώο Επιθεωρητών -Ελεγκτών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ;
  Γιατί η αμοιβή τους να καθορίζεται με απόφαση Δ.Σ. και από ποιους πόρους θα καλυφθεί ;

  Οι υπάλληλοι της Δ/νσης Πιστοποίησης & Προδιαγραφών της Γενικής Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων
  Αποστολοπούλου Παρασκευούλα, Γαλαριώτου Ειρήνη, Γκούμας Γιώργος, Ζέρβα Καλλιόπη, Κουρνέτα Σταυρούλα, Κρητικού Κατερίνα, Κυρίτσης Γεώργιος, Λαγός Κωνσταντίνος, Λέλης Κωνσταντίνος, Μισαηλίδου Δέσποινα, Μόκκα Μαρία, Παθιάκη Ελευθερία, Παπαδοπούλου Όλγα, Παστρωμάς Νικόλαος, Πρωιμάκη Μαρία, Πυλαρινός Φώτιος Σηφακάκη Φωτεινή, , Τσιουμπλέκου Μαρία, Χατζηχαραλάμπους Μιχάλης.
  Οι υπάλληλοι της Δ/νσης Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων
  Δημητριάδης Ιωάννης, Παπαροκά Αθανασία, Σκαρμούτσου Ευφροσύνη