Άρθρο 13 – Δικηγόροι

Στον Οργανισμό υπηρετούν έξι (6) δικηγόροι που στελεχώνουν την νομική υπηρεσία του άρθρου 10 του παρόντος νόμου με έμμισθη εντολή και πάγια αντιμισθία, οι οποίοι οφείλουν να παρέχουν τις νομικές τους υπηρεσίες παρευρισκόμενοι στις εγκαταστάσεις της κεντρικής υπηρεσίας ή περιφερειακών μονάδων του Οργανισμού, κατ΄ ελάχιστο είκοσι (20) ώρες εβδομαδιαίως, που κατανέμονται σε τουλάχιστον τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι απουσίας τους για τη διεκπεραίωση δικαστικών ή άλλων νομικών υποθέσεων του Οργανισμού. Καθήκοντα προϊσταμένου στη νομική υπηρεσία ασκεί ο νομικός σύμβουλος, ο οποίος οφείλει να παρέχει τις νομικές του υπηρεσίες παρευρισκόμενος στις εγκαταστάσεις της κεντρικής υπηρεσίας του Οργανισμού, κατ΄ ελάχιστο τριάντα (30) ώρες εβδομαδιαίως, που κατανέμονται σε τουλάχιστον τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι απουσίας του για τη διεκπεραίωση δικαστικών ή άλλων νομικών υποθέσεων του Οργανισμού.

  • 23 Φεβρουαρίου 2018, 09:36 | Ανδρέας Αθανασόπουλος

    Κατα παγια νομολογια η εφαρμογη υποχρεωτικου ωραριου ειναι παρανομη και αντιθετη με τον Κωδικα Δικηγορων.

  • 6 Φεβρουαρίου 2018, 20:49 | Κώστας Δημητρίου

    οι δικηγόροι με βάση τον Κώδικα Δικηγόρων δεν έχουν ωράριο γραφείου ! είναι σίγουρο ότι όποιοι προσληφθούν μόλις στραφούν δικαστικώς θα κριθεί αντισυνταγματικό και παράνομο (μη συμβατό με το δικηγορικό επάγγελμα)