Άρθρο 85

Σύσταση ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών είναι δυνατή από την [1 Μαρτίου 2012].

  • 22 Νοεμβρίου 2011, 22:48 | Βασίλης

    Και γιατί όχι από 1 Ιανουαρίου 2012.
    Δεν θα πρέπει να υπάρξει ένας συντονισμός αυτής της πράξης με άλλες πράξεις όπως π.χ. η δυνατότητα σύστασης εταιρείας ταξί;