Άρθρο 5 Εταιρική διαφάνεια

1. Σε κάθε έντυπο της εταιρίας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο, το συνολικό ποσό των εγγυητικών εισφορών κατά το άρθρο 38, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρίας, η έδρα της και η ακριβής της διεύθυνση και, ενδεχομένως, το γεγονός ότι η εταιρία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της εταιρίας σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.

2. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία οφείλει εντός μηνός από τη σύστασή της να αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα, όπου πρέπει να αναρτώνται με μέριμνα και ευθύνη του διαχειριστή οι πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και όσες άλλες αναφέρονται στον παρόντα νόμο. Στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζεται και η ιστοσελίδα της εταιρίας.

 • 28 Νοεμβρίου 2011, 18:21 | Χ. Πιστοφίδης

  Βάλτε ένα λογικό ελάχιστο κεφάλαιο, πχ 5000 ευρώ και μην περιπλέκετε τα πράγματα. Η νέα εταιρεία πρέπει να έχει όσο λιγότερες γραφειοκρατικές υποχρεώσεις γίνεται, αλλιώς δεν θα πετύχουμε τίποτε. Αφήστε τις νέες προσπάθειες να πετύχουν και κοιτάξτε να μαζεύετε φόρους ΟΤΑΝ ΒΓΑΖΟΥΝ αντί να επιβάλλετε άχρηστα έξοδα του τύπου επιμελητήρια, λογιστές, φορολογικοί μηχανισμοί κλπ… ξέρετε εσείς.

 • 27 Νοεμβρίου 2011, 12:43 | Κοτίσης Αθανάσιος

  @Κιρκόντζογλου Σάββας
  Το ποσό που αναφέρεις δεν ανταποκρίνεται στην «επιχειρηματική πραγματικότητα» αν δημιουργήσεις μόνος σου την ιστοσελίδα. Αγνοώντας το παράδειγμα μιας εταιρείας πληροφορικής που έχει τις αντίστοιχες γνώσεις/υποδομές, ακόμη και ένας απλός χρήστης μπορεί να συντηρήσει μια ιστοσελίδα σε ιστότοπο που επιτρέπει δωρεάν φιλοξενία. Ακόμη και αν φιλοξενήσει την σελίδα σε δικό του domain και χώρο, το κόστος δεν υπερβαίνει τα 50 ευρώ το χρόνο.

 • 24 Νοεμβρίου 2011, 13:22 | Αθανάσιος Σαμαράς

  Οι εγγυητικές και τα δάνεια που εκταμιεύονται στην Ελλάδα δίδονται έναντι κάλυψης από περιουσιακά στοιχεία, αν η εταιρεία έχει 1€ κεφάλαιο, ποιά τράπεζα θα τη δανείσει;
  Αναφορικά με τα 1000€, θα πρέπει να περιληφθεί και το κόστος λειτουργίας για ελάγχιστο 2 μηνών (αφού πρέπει να περιμένει 2 μήνες πριν να μετακομίσει σε άλλη χώρα), σύν ότι τυχών έξοδα θα πρέπει να καλύψει η εταιρεία κατά τη σύστασή της.

 • 24 Νοεμβρίου 2011, 12:47 | Κλέαρχος

  Εδώ θα πρέπει να διευκρινιστεί αν επιτρέπεται, οι εταιρικές ιστοσελίδες, να φιλοξενούνται σε εταιρείες που τις παρέχουν δωρεάν.

  Σε μια τέτοια περίπτωση μπορούν να προταθούν τέτοιες εταιρείες, καθώς και οδηγίες δημιουργίας και συντήρησης ιστοχώρου.

 • 22 Νοεμβρίου 2011, 17:23 | Κιρκόντζογλου Σάββας

  Και μόνο απο την παράγραφο 2 του άρθρου 5 προκύπτει ότι το ελάχιστο κόστος δημιουργίας μίας Ι.Κ.Ε δεν μπορεί να είναι λιγότερο απο 500-1000 € αφού τόσο τιμολογείται στην αγορά η κατασκευή μίας απλής ιστοσελίδας.Ή θα πρέπει να καταργηθεί αυτή η ρύθμιση ή θα πρέπει να καθιερωθεί ελάχιστο κεφάλαιο κάποιο ποσό που να ανταποκρίνεται στην επιχειρηματική πραγματικότητα.