Άρθρο 66 Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

1. Κάθε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία, που διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, αν είναι μητρική κατά τα οριζόμενα στην περίπτ. α’ της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε κ.ν. 2190/1920, υποχρεούται να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης.

2. Για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 90 έως 109 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

  • 24 Νοεμβρίου 2011, 11:18 | ΚΑΛΠΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

    Καλό θα ήταν πριν μπουμε σε διαδικάσίες αλλαγής ή πρότασης όπως εδώ μια νέας ευέλεικτης εταιρίας να απλουστεύσουμε επιτέλου το φορολογικό καθεστώς με απλά ελληνικά. σε ένα κωδικοποιημένο μόρφωμα με περισσότερους κανόνες και ελάχιστες εξαιρέσεις. ΦΠΑ, εισόδημα και ΚΒΣ είναι δυστυχώς απλά σπαζοκεφαλιά για να αφήνουμε παραθυράκια για φοροδιαφυγή. Ατέλειωτες ανθρωποώρες λογιστών και επιχειρηματιών που θα μπορούσαν να είναι αφιερωμένες στην παραγωγής έργου και υπηρεσία. Η φθορά της ελληνικής οικονομίας ειναι η φοροδιαφυγή και η γραφειοκρατία. ένας μέσος έλληνας επιχειρηματίας αφιερώνει 13 από τις 14 ώρες απασχόλησης του καθημερινά με δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, λογιστές και δικηγόρους, υπαλληλους και συμβούλους ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ την παρακολούθηση και αναπτυξη της επιχειρησης του, την αναζήτηση νέων αγορών και δυνατοτήτων, την εκπαίδευση του, την εμπέδωση των όσων οραματίζεται σε εμπορική πρακτική. Καμία δημιουργία. μόνο κακή συντήρηση, διαχείριση, άγχος και αδιέξοδο. Συμμετοχοι στο χαοσ και οι τράπεζες με την αντισυμβατική, παραπλανητική, σπασμωδική πολλές φορές και αντιαναπτυξιακή συμπεριφορά τους, εξασφαλίζουν το εσωτερικό τους αντι να σκεφτού το προφανές, χωρίς πολίτες να του ςπληρώνουν θα είναι απλά βασιλιάδες σε παλάτια χωρίς ψωμί και νερό.