Άρθρο 3 Έδρα

1. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία έχει την έδρα της στο δήμο που αναφέρεται στο καταστατικό της.

2. Μεταφορά της καταστατικής έδρας της εταιρίας σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου δεν επιφέρει τη λύση της εταιρίας, υπό τον όρο ότι η χώρα αυτή αναγνωρίζει τη μεταφορά και τη συνέχιση της νομικής προσωπικότητας. Ο διαχειριστής καταρτίζει έκθεση, στην οποία εξηγούνται οι συνέπειες της μεταφοράς για τους εταίρους, τους δανειστές και τους εργαζομένους. Η έκθεση αυτή καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. και τίθεται στη διάθεση των εταίρων, των δανειστών και των εργαζομένων. Η απόφαση περί μεταφοράς δεν λαμβάνεται, αν δεν παρέλθουν δύο μήνες από τη δημοσίευση αυτή. Η μεταφορά αποφασίζεται ομόφωνα από τους εταίρους. Μεταφορά της έδρας σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου δεν επιτρέπεται, αν εντός της παραπάνω δίμηνης προθεσμίας η αρμόδια Υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. αντιταχθεί στη μεταφορά για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

3. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία δεν έχει υποχρέωση να έχει την πραγματική της έδρα στην Ελλάδα.

4. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

 • 4 Δεκεμβρίου 2011, 22:52 | Νάγια Αντωνίου

  Πρόβλεψη για έλεγχο και έκδοση άδειας πριν τη λήξη του διμίνου, υπο προυποθέσεις, ώστε να μην κωλύεται η επιχειρηματικότητα.

 • 4 Δεκεμβρίου 2011, 22:24 | Νάγια Αντωνίου

  Οι οικονομικές και επιχειρηματικές ανάγκες δεν ευνοούνται από την έννοια της έδρας όπως τη γνωρίζουμε σήμερα στην Ελλάδα. (ενοίκιο, πάγια έξοδα, επίπλωση κλπ)

  Για να μπορέσει να είναι θελκτική η νέα εταιρεία, προτείνω διευκρινήσεις σύμφωνα με τα προηγούμενα σχόλια, ώστε με βεβαιότητα κανείς, να μπορεί να δηλώνει τυπικά έδρα π.χ σε δικηγορικό/λογιστικό γραφείο, σπίτι συγγενών, θυρίδα και να μην προκύπτει ζήτημα φυσικής παρουσίας της εταιρείας. π.χ η πραγματική έδρα να μην είναι υποχρεωτικό να ταυτίζεται με την τυπικά δηλωθείσα στο καταστατικό έδρα, εντός ή εκτός Ελλάδας.

 • 28 Νοεμβρίου 2011, 18:55 | Χ. Πιστοφίδης

  Φυσικά η έδρα πρέπει να είναι οπουδήποτε! Κάντε τα πράγματα απλά, απλούστερα, απλούστατα! Αυτά που ήξεραν οι γραφειοκράτες να τα ξεχάσουν. Ας αφήσουν τα νέα παιδιά να βγάλουν κανένα φράγκο για να ζήσουν και οι ίδιοι.

 • 24 Νοεμβρίου 2011, 16:48 | Παναγιώτης

  Το πιο σημαντικό αντικίνητρο στη δημιουργία μιας επιχείρησης ειδικά για τους νέους επιχειρηματίες είναι η υποχρέωση φυσικής έδρας διαφορετικής από την οικία. Πρόκειται για μια πολύ παρωχημένη υποχρέωση στις μέρες μας καθώς οι περισσότερες σύγχρονες προσωπικές εταιρείες δεν χρειάζονται αυτού του τύπου έδρα, οι νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο την καθιστούν περιττή.

  Ειδικά σε εποχή οικονομικής κρίσης και τεράστιας ανεργίας η υποχρέωση τέτοιου είδους παλαιολιθικών υποχρεώσεων που επιβαρύνουν όμως σημαντικά τους νέους επιχειρηματίες δεν οφελούν παρά συντεχνιακά συμφέροντα. Δεν πρόκειται να δούμε τόνωση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας αν δεν απαλλάξουμε τους ενδιαφερόμενους από τέτοια αντικίνητρα.

  Στη Γαλλία για παράδειγμα όταν ξέσπασε η διεθνής οικονομική κρίση το 2008 το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να θεσπίσουν τη μη υποχρέωση της έδρας για τη σύσταση εταιρειών. Αποτέλεσμα η κατακόρυφη αύξηση της επιχειρηματικότητας μέσα στο πρώτο εξάμηνο.

 • 24 Νοεμβρίου 2011, 13:50 | Αθανάσιος Σαμαράς

  Η μεταφορά έδρας μπορεί να γίνει ακόμη και αφού η Εταιρεία ιδρύσει υποκατάστημα; Με το υποκατάστημα τι θα γίνει τότε; Αν μετακομίσει σε άλλη χώρα, θα διατηρηθεί το ΑΦΜ;

 • Πολλές εταιρείες (ειδικά Διαδικτυακές) μπορεί να μη χρειάζονται φυσική έδρα. Ειδικά όταν ξεκινούν στην αρχή και δεν υπάρχουν κεφάλαια. Η δική μου για παράδειγμα είναι έτσι. Εργαζόμαστε στο σπίτι μας μέσω Διαδικτύου.

  Γιατί να απαιτείται (αν απαιτείται) φυσική έδρα;

  Οι ατομικές για παράδειγμα μπορούν να δηλώσουν το σπίτι σαν έδρα. Ελπίζω να μπορεί να συμβεί το ίδιο και με τις εταιρείες νέου τύπου.

 • 23 Νοεμβρίου 2011, 01:03 | Panayiotis Papadopoulos

  Απαιτείται φυσική έδρα ή μπορεί να είναι δικηγορικό γραφείο ή μια θυρίδα όπως γίνεται με τις c-corps στην Αμερική;

 • 22 Νοεμβρίου 2011, 15:54 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΑΛΑΚΗΣ

  Όταν ορίζουν έδρα σε περιοχές Δήμων που τα κτήρια έχουν χαρακτηρισθεί Βιομηχανικά να μη απαιτούνται ειδικές άδειες για να εκαταστήσουν τα γραφεία των. Το έχουμε ζήσει και αυτό. Επειδή το κτήριο ήταν Βιομηχανικό δεν μας επιτρεπόταν να έχουμε γραφεία και να κάνουμε Ανάπτυξη Λογισμικού.