Άρθρο 26 Αποφάσεις των εταίρων

Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις των εταίρων μπορούν να συντάσσονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.

  • 28 Νοεμβρίου 2011, 11:40 | Αθανάσιος Σαμαράς

    Το ίδιο θέμα με την Αγγλική όπως και στα παραράνω άρθρα.