Άρθρο 9 Διαδικασία σύστασης

Για τη διαδικασία σύστασης της εταιρίας ακολουθούνται οι διατάξεις του άρθρου 5α του ν. 3853/2010 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις». Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και αν, σύμφωνα με το νόμο, απαιτείται άδεια λειτουργίας της εταιρικής επιχείρησης ή το καταστατικό της εταιρίας πρέπει να εγκριθεί από κάποιον αρμόδιο φορέα προκειμένου η εταιρία να αρχίσει τις εργασίες επιδίωξης του σκοπού της. Στις περιπτώσεις αυτές η άδεια ή η έγκριση μπορεί να χορηγηθεί αφού συσταθεί η εταιρία, αλλά πριν αρχίσει τις εργασίες, για τις οποίες ο νόμος απαιτεί άδεια ή έγκριση.

 • 29 Νοεμβρίου 2011, 07:49 | Αννα Χαμόδρακα

  Η διατύπωση του άρθρου δεν είναι σαφής. Δεν είναι ξεκάθαρο το αν τελικά απαιτείται ή όχι συμβολαιογραφικός τύπος για το έγγραφο σύστασης της ΙΚΕ. Η αναφορά στο άρθρο 5α (που παρεμπιπτόντως είναι 5.1) του ν. 3853/10 αφήνει να εννοηθεί πως όχι, εκτός αν εκ του αντικειμένου της εταιρίας απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος (πχ. συστεγασμένα φαρμακεία). Χρειάζεται αναδιατύπωση. Επίσης, χρειάζεται περιγραφή και ο ρόλος της Υπηρεσίας Μίας Στάσης, που περιγράφεται στο άρθρο 5.2 του ίδιου νόμου. Θα είναι ίδιος και για την ΙΚΕ; Θα εξακολουθούν να ζητούνται ασφαλιστικές και φορολογικές ενημερότητες και από ποιους;

 • 28 Νοεμβρίου 2011, 18:56 | Χ. Πιστοφίδης

  Η άδεια -ή όπως θέλετε πείτε το- πρέπει να δίνεται αμέσως, μόνο και μόνο για να μπορεί να ανακληθεί αν η επιχείρηση υποπέσει σε παραβάσεις κανονισμών που αφορούν το αντικείμενό της. Πχ, πάρε άδεια για να έχεις αποθήκευση τυποποιημένων τροφίμων, αλλά άν σε πιάσω να μην τηρείς τους κανονισμούς, έχασες την άδεια.

  Έτσι απλά. Μόνο ο άοκνος έλεγχος εξασφαλίζει ουσιαστική συμμόρφωση και όχι μια άδεια που για να την πάρεις λαδώνεις για να καλύψεις δήθεν καταστάσεις και προϋποθέσεις που δεν ξέρεις εξαρχής αν θα συντρέξουν.

 • 24 Νοεμβρίου 2011, 14:07 | Aντώνης Αποστολίδης

  Πολλές φορές το πρόβλημα δεν είναι η ίδρυση μίας εταιρίας αλλά οι προϋποθέσεις λειτουργίας μίας επιχείρησης,που ζητούνται από τον συγκεκριμένο νόμο .
  Ίσως δεν είναι της παρούσης αλλά να έχετε υπόψη ότι πολλές φορές
  το πρόβλημα είναι η αδειοδότηση και συγκεκριμένα οι παράλογες απαιτήσεις που ξεπερνιούνται με μίζα .
  Συγκεκριμένα για τρόφιμα και ποτά ζητά για έδρα χώρο ίδιο για παρασκευή ή μεταποίηση τροφίμων και ποτών και ίδιο για αποθήκη τυποποιημένων εισαγομένων ειδών .
  Τί το θέλει το πλακάκι στο πάτωμα και στον τοίχο για αποθήκη τυποποιημένων ειδών και δέν θέτει απαιτήσεις συντήρησης , συγκεκριμένη θερμοκρασία κλπ.

 • 24 Νοεμβρίου 2011, 12:19 | Κλέαρχος

  Όσον αφορά το άρθρο 9 «Διαδικασία σύστασης», προτείνω την δημιουργία και ανάρτηση πίνακα (στο διαδίκτυο), ο οποίος θα καταγράφει ανά Κ.Α.Δ. τις υποχρεώσεις εγγραφής ή / και αδειοδότησης, ή οποιασδήποτε άλλης συναρτώμενης υποχρέωσης, ως προς σχετικούς φορείς.

  Ωστόσο, θα πρέπει να καταγράφεται ο τρόπος και το κόστος εκπλήρωσης των συναρτώμενων υποχρεώσεων, καθώς και η όλη διαδικασία ανά συναρτώμενο φορέα.

  Ο αναρτημένος στο διαδίκτυο πίνακας, θα πρέπει να συμπληρώνεται από δυνατότητα help-desk, issue traking (για μη ήδη απαντημένα ζητήματα) και φυσικά FAQ.
  Η επιτυχία της όλης πρωτοβουλίας θα διασφαλιστεί αν υπάρχει μια κρατική ομάδα επίλυσης προβλημάτων και επίσπευσης διαδικασιών. Επειδή συχνά παρατηρείται ατυχώς ή σκοπίμως προβληματική πληροφόρηση / κατανόηση του υπόχρεου, θα πρέπει να υπάρχει φορέας που να στηρίζεται από όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία, ο οποίος θα επιλύει τέτοιου είδους προβλήματα.

  Πέρα από την απλοποιημένη διαδικασία σύστασης – λειτουργίας της νέας εταιρικής μορφής, πρέπει να απλοποιηθούν άμεσα και οι συναρτώμενες διαδικασίες, διαφορετικά η πρωτοβουλία αυτή δεν θα επιτύχει ιδιαιτέρως.

 • 22 Νοεμβρίου 2011, 15:40 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΑΛΑΚΗΣ

  Αν αυτό το αφήσετε έτσι να το ορίσει κάποιος τρίτος αν χρειάζεται άδεια ή όχι τότε θα ζούμε το ίδιο χάλι. Κανένας δεν γνωρίζει ποιός και πότε χριάζεται άδεια μία επιχείρηση. Πας στον Δήμο και σε στέλνει στην Νομαρχία. Πας στην Νομαρχία και σε στέλνει στο Υπουργεί.
  Ορίστε πρώτα ποιός χρειάζεται άδεια και από που θα την πάρει για να μη μπλέκουν οι ενδιαφερόμενοι σε λαβύρυνθους.