Άρθρο 2 Επωνυμία

1. Η επωνυμία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσότερων εταίρων, είτε από το αντικείμενο της ασκούμενης επιχείρησης. Φανταστική επωνυμία είναι επίσης επιτρεπτή.

2. Στην επωνυμία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας πρέπει να περιέχονται σε κάθε περίπτωση ολογράφως οι λέξεις «ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία» ή η συντομογραφία «Ι.Κ.Ε.».

3. Ενόσω η εταιρία είναι μονοπρόσωπη, στην επωνυμία της αναγράφονται οι λέξεις «Μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία» ή «Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.». Η ένδειξη αυτή προστίθεται ή αφαιρείται με καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ, με μέριμνα του μοναδικού εταίρου, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού.

4. Η επωνυμία της εταιρίας μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη με λατινικούς χαρακτήρες ή σε ξένη γλώσσα. Αν αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα, θα πρέπει να περιέχει ολογράφως τις λέξεις «Private Company» ή «P.C.», ενδεχομένως δε «Single Member Private Company» ή «Single Member P.C.».

 • 4 Δεκεμβρίου 2011, 21:08 | Νάγια Αντωνίου

  Θα συμφωνήσω με τον κ. Γιάννη Κικκίδη στο να συμπεριληφθεί η λέξη Limited, Ltd, Plc στην αγγλική γλώσσα εφόσον συμπεριληφθούν και τα αντίστοιχα στην ελληνική επωνυμία.

  Δηλαδή αντί για ‘ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία’, να ονομάζεται ‘ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης’, καθ’ ότι η ιδιότητα της περιορισμένης ευθύνης είναι πιο καίρια για την μορφή και λειτουργία της προτεινόμενης εταιρείας, παρά η λέξη/ιδιότητα κεφαλαιουχική.
  Δεν αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό μίας εταιρείας που μπορεί να συσταθεί με 1 ευρώ, το κεφάλαιο.

 • Από τη στιγμή που η νέα εταιρική μορφή επικεντρώνει στην ίδρυση επιχειρήσεων από νέους ίσως θα ήταν καλύτερο να επιλεχτεί μια ονομασία που θα παραπέμπει περισσότερο στην νεολαία και την καινοτομία, όπως η ονομασία «Νεανική Επιχείρηση (ΝΕ)»

 • 23 Νοεμβρίου 2011, 10:24 | Γιάννης Κικίδης

  Θα ηταν καλό όταν αποδίδεται η επωνυμία στην αγγλική γλώσσα, αντί αυτή να περιέχει ολογράφως τις λέξεις «Private Company» ή «P.C.», ή και ενδεχομένως «Single Member Private Company» ή «Single Member P.C.», όπως προτείνεται, να περιέχει τις λέξεις «Private Limited Company» ή «Limited» ή «Ltd» καθώς αυτός είναι ένας ευρέως γνωστός τύπος εταιρείας στο Αγγλοσαξωνικό δίκαιο (δείτε http://en.wikipedia.org/wiki/Private_company_limited_by_shares) και με αυτόν τον τρόπο θα είναι ευκολότερες οι συναλλαγές αυτής της εταιρείας στο εξωτερικό.