Άρθρο 81 Διοικητικές άδειες

Στις περιπτώσεις μετατροπών και συγχωνεύσεων μεταβιβάζονται στη νέα εταιρία οι διοικητικές άδειες που είχαν εκδοθεί υπέρ της μετατρεπόμενης ή συγχωνευόμενης εταιρίας.

  • 22 Νοεμβρίου 2011, 12:36 | ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

    Εκτός από τις άδειες μήπως ο νέος νόμος θα έπρεπε να έχει μία πρόβλεψη και για την περίπτωση παραχώρησης μισθωτικών δικαιωμάτων από το μισθωτή σε εταιρεία (όπου έχει κατ’ ελάχιστον ποσοστό 35% και ευθύνονται εις ολόκληρον) κατά τις διατάξεις για τις εμπορικές μισθώσεις; Και τούτο διότι η συγκεκριμένη διάταξη προβλέπει συγκεκριμένες μορφές εταιρείας στις οποίες μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και μάλιστα περιοριστικά.