Άρθρο 1 Βασικά χαρακτηριστικά

1. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία είναι εταιρία με νομική προσωπικότητα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 38, για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η εταιρία με την περιουσία της.

2. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία είναι εμπορική, ακόμη και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορική επιχείρηση.

3. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία έχει κεφάλαιο τουλάχιστον ενός (1) ευρώ. Οι εταίροι συμμετέχουν στην εταιρία είτε με κεφαλαιουχικές είτε με εξωκεφαλαιουχικές είτε με εγγυητικές εισφορές, σύμφωνα με τα άρθρα 35 έως 38.

4. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία μπορεί να είναι μονοπρόσωπη.

 • 5 Δεκεμβρίου 2011, 18:28 | Γ.Μ.

  Δεν είμαι αρκετά καταρτισμένος για να καταλάβω πλήρως αυτό το νομοσχέδιο, οπότε θα κάνω το σχόλιό μου υπό τη μορφή του τι θα ήθελα και θα θεωρούσα εγώ λογικό για κάποιον σαν εμένα.

  Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος και θα ήθελα να έχω τη δυνατότητα να ξεκινήσω κάτι παράλληλα με τη δουλειά μου και κατά βάση κάτι διαδυκτιακό. Κάτι που πιθανότατα (ειδικά στην αρχή) θα επιφέρει μικρά έσοδα που απλά θα συμπληρώνουν το κύριο εισόδημά μου. Αν εξελιχθεί σε κάτι μεγαλύτερο έχει καλώς.

  Θα ήθελα λοιπόν να υπάρχει μια νομική μορφή που θα δίνει την δυνατότητα να μπορώ να κόβω αποδείξεις (π.χ. γιατί θα προσφέρω μια υπηρεσία ή επειδή θα έχω διαφημίσεις κτλ.) χωρίς να απαιτεί από εμένα να πρέπει να μισθώσω έδρα (αφού θα δουλεύω από το σπίτι μου), να μην πληρώνω εισφορές αφού έχω ήδη ασφάλιση (και εφόσων τα έσοδα μου είναι κάτω από κάποιο όριο).

  Τα ίδια ισχύουν λίγο πολύ και για κάποιον που είναι άνεργος.

  Προσφέρεται το συγκεκριμένο εταιρικό σχήμα για αυτό; Χρειάζομαι μισθωμένη έδρα; Εφόσων έχω ήδη ασφάλιση (προσωπικά ΤΣΜΕΔΕ) θα πρέπει να πληρώνω ξανά, ακόμα και αν τα έσοδά μου είναι μικρότερα από την εισφορά; Χρειάζεται να έχω δικηγόρους και λογιστές από την αρχή ακόμα και για απλές συναλλαγές;

  Αν τα παραπάνω δεν γίνονται εύκολα και απλά με το συγκεκριμένο εταιρικό σχήμα τότε από τη δική μου οπτική γωνία το ν/σ δεν είναι αρκετό και θα αναγκάζει το κόσμο να είναι είτε παράνομος ή να ανοίγει στο εξωτερικό εταιρεία.

 • 3 Δεκεμβρίου 2011, 16:40 | Γιάννης

  Καλή ιδέα αλλά ανολοκλήρωτη. Μέχρι ο πρώην άνεργος και νυν νέος επιχειρηματίας να βρει πελάτες, με ποιο τρόπο θα πληρώνει τις εισφορές, που αν θυμάμαι καλά είναι τουλάχιστον 200 ευρώ το μήνα; Για τις επιχειρήσεις που υπάρχουν ήδη έγιναν προγράμματα ώστε να επιδοτούνται οι εισφορές αν προσλαμβάνουν ανέργους, τώρα που κανείς δεν προσλαμβάνει και η ανεργία αυξάνεται, γιατί δεν κάνουν το ίδιο για όσους ανέργους ανοίξουν μια εταιρεία με βάση αυτό το νέο τύπο; Όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη πληρώνεις πολύ λιγότερα και έχεις πάλι κάλυψη με την ευρωπαϊκή κάρτα ασθενείας, γιατί να την ανοίξεις στην Ελλάδα; Θέλουμε να διώξουμε κι άλλο κόσμο ή να τον κρατήσουμε; Σκεφτείτε το.

 • 2 Δεκεμβρίου 2011, 13:30 | Δίκτυο ΚΑΠΑ

  Κάτι άσχετο αλλά μιας και αναφερθήκαμε σε προηγούμενο μήνυμα για ένα άλλο είδος συνεταιρισμών που υπάρχει εκτός Ελλάδας.

  Σύμφωνα με την έκθεση του Γ.Γ. του ΟΗΕ κ. Ban Ki-Moon «οι συνεταιρισμοί στην κοινωνική ανάπτυξη» 6 σε καιρό οικονομικής ύφεσης κατά το έτος 2008 οι 300 μεγαλύτερες συνεταιριστικές επιχειρήσεις στον κόσμο παρουσίασαν αύξηση του κύκλου εργασιών τους κατά 14% σε σχέση με την προηγούμενο έτος και ίσο με 1,1 τρις δολάρια. Τα νεώτερα στοιχεία για το έτος 2011 από το ίδρυμα EURISCE 7 αναφέρουν παρά την ύφεση αύξηση του κύκλου εργασιών στα 1,6 τρις δολάρια. 8
  Εκτός των επιχειρηματικών επιτευγμάτων οι συνεταιρισμοί παγκοσμίως, έχοντας διπλό ρόλο, φημίζονται για την ανάληψη κοινωφελών δραστηριοτήτων όταν το κράτος αποσύρεται από αυτές.

  Αλλα χρήσιμα κείμενα 5 http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/anthektikotitaGR.pdf http://www.diktiokapa.dos.gr/keimena/egxiridioGR.pdf http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/egxiridioGR.pdf

  Παραπομπές κειμένου
  6 Σελ. 5 http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/OHEgr.pdf
  7 http://www.euricse.eu
  8 http://civimail.ica.coop/content/2011-11/global-co-ops-report-needs-include-economic-and-socialdata-
  salvatori

  Με τιμή

  Λουκάς Μπρέχας
  για το μη κερδοσκοπικό Δίκτυο
  Κοινωνικής Αλληλεγγύης &
  Περιφερειακής Ανάπτυξης

  http://www.diktio-kapa.dos.gr

  Μια γέφυρα για την προώθηση στον τόπο μας
  του συνεταιριστικού κοινωνικοοικονομικού μοντέλου
  το οποίο έχει στο επίκεντρό του τις ανάγκες των ανθρώπων

 • 30 Νοεμβρίου 2011, 23:22 | Κωνσταντίνος Σαρ

  Προς τους υπολοίπους «συνδιαβουλευόμενους» (λέμε τώρα…)

  Η παρούσα πρόταση του υπουργείου είναι πρόταση της Κομισιόν από το 2008. Το όνομα ( PLC ) καθώς και τα περισσότερα στοιχεία προέρχονται από εκεί.

  Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ:

  Στα ελληνικά:

  http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1003&format=HTML&aged=1&language=EL&guiLanguage=en

  Στα αγγλικά:

  http://en.wikipedia.org/wiki/European_Private_Company

  http://www.europeanprivatecompany.eu

 • 30 Νοεμβρίου 2011, 21:34 | Αλέξης

  Νομίζω ότι βρισκόμαστε εκτός τόπου και χρόνου. Ίσως και να νομοθετούμε μόνο και μόνο για να δικαιολογούμε αμειβόμενες επιτροπές. Αντί να κωδικοποιήσουν και εκσυγχρονίσουν τους νόμους για τις υπάρχουσες εταιρίες, νομοθετούν νέο τύπο! Φοβάμαι ότι δεν διαβάζουν δικαστικές αποφάσεις για να δουν πού υπάρχουν ασάφειες, κενά, κ.λπ., ώστε να τα διορθώνουν αμέσως με νομοθετική παρέμβαση, πριν πάρουν νέες πρωτοβουλίες…

 • 30 Νοεμβρίου 2011, 20:44 | Άγγελος Φιλ.

  Έχει δίκιο ο Κωνσταντίνος Σαρ. στο θέμα των εισφορών.

  «Οι ετήσιες εισφορές στον ΟΑΕΕ για τον ‘διαχειριστή’ αποκλείεται να είναι λιγότερες από 2500 ευρώ σε αντίθεση με τα 280 ευρώ της Μ. Βρετανίας και τα 500 της Γερμανίας.»

  Υπάρχουν πολλοί άνεργοι που ενώ έχουν ιδέες, δεν έχουν οικονομικές δυνατότητες. Το θέμα του κεφαλαίου φαίνεται να λύνεται με την πρόταση της κυβέρνησης. Όμως ας υποθέσουμε πως κάποιος ξεκινάει μια εταιρεία στο διαδίκτυο, χωρίς κεφάλαιο, με προσωπική εργασία. Πώς θα πληρώνει εισφορές, μέχρι να αρχίσει να έχει πελάτες; Θα συσσωρεύει χρέη (αφήστε την περίπτωση να έχει ήδη κι άλλα χρέη από πριν σε τράπεζες ή συγγενείς, αφού έχει χάσει την εργασία του ή δεν βρίσκει). Έτσι είναι πάλι αποκλεισμένος, αφού οι εισφορές είναι το μισό επίδομα ανεργίας!

  Αυτό που πρέπει να γίνει και παρακαλώ τον κο υπουργό να το σκεφτεί σοβαρά, είναι να δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης του ποσού των εισφορών με τα έσοδα της εταιρείας. Για να μην το εκμεταλλευθούν αυτό κάποιοι επιτήδειοι, μπορούν αν μπουν κριτήρια, π.χ. αν κάποιος είναι πάνω από 1 χρόνο εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ και θέλει να δοκιμάσει να ανοίξει μια καινούρια μονοπρόσωπη με τη νέα μορφή, μπορεί να απαλλαχθεί από τις εισφορές για τον 1ο χρόνο. Πάντως στην Αγγλία μπορεί κάποιος να ανοίξει μια τέτοια εταιρεία ακόμη και με υποβολή των δικαιολογητικών μέσω διαδικτύου, ενώ οι εισφορές για national insurance και φόρους σχετίζονται με τα έσοδα, αν βγάζει περισσότερα θα πληρώνει περισσότερα, αν δεν βγάζει κάτι ιδιαίτερο είναι πολύ χαμηλές, καμία σχέση με αυτές που απαιτούνται εδώ.

  Σκεφτείτε να βάλετε τέτοιες προβλέψεις, ακόμη κι αν υπάρχουν αντιδράσεις από το κατεστημένο. Υπάρχει ένα δυναμικό κάτω των 40 που θα μπορούσε να προσφέρει κάτι, αλλά είναι αποκλεισμένοι από παντού.

 • 30 Νοεμβρίου 2011, 12:05 | Α. ΑΛΑΠΑΝΤΑΣ

  Σε γενικές γραμμές είναι ορθό το νομοσχέδιο και καλή η προσπάθεια αυτή μίξης στοιχείων προσωπικής και κεφαλαιουχικής εταιρείας. Υπάρχει σαφώς διάσπαση στο νομικό δόγμα των κεφαλαιουχικών εταιρειών , βασική αρχή των οποίων είναι η ύπαρξη συγκεκριμένου κεφαλαίου προς κάλυψη των αναγκών αυτής, αλλά και η μη ευθύνη του μετόχου -εταίρου για χρέη της εταιρείας (με εξαίρεση τα χρέη προς το Δημόσιο με ειδική ευθυνη των μελών του Δ.Σ-διαχειριστών). Προσωπικά, θα προτιμούσα, για λόγους μη διάσπασης του δογματος και πολυπλοκων νέων ρυθμισεων, να απλοποιούνταν αρκετά οι υπάρχουσες ρυθμισης για τη λειτουργία της ΕΠΕ και να μειωνόταν το απαιτούμενο ποσό για το κεφάλαιο της. Πιστεύω πως έτσι θα αντιμετωπίζονταν οι πρακτικές ανάγκες για ευέλικτο και μικρό κεφαλαιουχικό εταιρικό τύπο , χωρίς τα ως άνω μειονεκτήματα. Α. ΑΛΑΠΑΝΤΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ

 • 29 Νοεμβρίου 2011, 20:40 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Καλή κίνηση αλλά δεν βλέπω εκτός του κεφαλαίου να διαφοροποιείται από μια ΕΠΕ.

  Θα πρότεινα
  1)ΟΑΕΕ μόνο για το διαχειριστή.

  2)Ακατάσχετο εταιρικών μεριδίων.

  3)Ρεαλιστικός διαχωρισμός σε παροχής,εμπορικές,παραγωγικές. Κάτι που
  πρέπει να γίνει γενικώς και στις άλλες μορφές εταιρείας. Δεν είναι
  δυνατόν για εμπόριο ή ανάπτυξη λογισμικού και επισκευή η/υ (που τις
  περισσότερες φορές δεν χρειάζεται ούτε κατσαβίδι) να απαιτείται
  άδεια και περιβαλλοντολογική μελέτη.

  4)Το ύψος του κεφαλαίου μια χαρά είναι από 1€. Έτσι κι αλλιώς οι δανειστές (βλέπε τράπεζες) ζητούν προσωπικές εγγυήσεις και ο ρόλος ακόμα και των ΕΠΕ έχει καταστρατηγηθεί, οπότε δεν περιμένουν να εισπράξουν από τα κεφάλαια.

  5)Φορολογία και διανομή μερισμάτων θα πρέπει να εναρμονίζονται και με τις υφιστάμενες οπότε μια σημαντική βοήθεια θα ήταν η μή προκαταβολή φόρου επομένου έτους πχ για πενταετία.

  6)Επίσης να δοθεί ευχέρεια μή τήρησης ανούσιων πρακτικών στις μονοπρόσωπες αφού όποια απόφαση πάρει ο διαχειριστής θα ανακοινώνεται στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

 • 29 Νοεμβρίου 2011, 20:26 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Καλή κίνηση αλλά δεν βλέπω εκτός του κεφαλαίου να διαφοροποιείται από μια ΕΠΕ.

  Θα πρότεινα
  1)ΟΑΕΕ μόνο για το διαχειριστή.

  2)Ακατάσχετο εταιρικών μεριδίων.

  3)Ρεαλιστικός διαχωρισμός σε παροχής,εμπορικές,παραγωγικές. Κάτι που
  πρέπει να γίνει γενικώς και στις άλλες μορφές εταιρείας. Δεν είναι
  δυνατόν για εμπόριο ή ανάπτυξη λογισμικού και επισκευή η/υ (που τις
  περισσότερες φορές δεν χρειάζεται ούτε κατσαβίδι) να απαιτείται
  άδεια και περιβαλλοντολογική μελέτη.

  4)Το ύψος του κεφαλαίου μια χαρά είναι από 1€. Έτσι κι αλλιώς οι δανειστές (βλέπε τράπεζες) ζητούν προσωπικές εγγυήσεις και ο ρόλος ακόμα και των ΕΠΕ έχει καταστρατηγηθεί, οπότε δεν περιμένουν να εισπράξουν από τα κεφάλαια.

  5)Φορολογία και διανομή μερισμάτων θα πρέπει να εναρμονίζονται και με τις υφιστάμενες οπότε μια σημαντική βοήθεια θα ήταν η μή προκαταβολή φόρου επομένου έτους πχ για πενταετία.

 • 26 Νοεμβρίου 2011, 22:00 | Δίκτυο Κ.Α.Π.Α.

  Συγχαρητήρια στα Στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης και σε όσους συνέβαλλαν για αυτή την πρόταση Νόμου. Η πρόταση Νόμου περιλαμβάνει πολλά βασικά στοιχεία σύγχρονων επιχειρήσεων στην Ευρώπη που επιτέλους έρχονται και στην Ελλάδα.
  Καθώς μελετάμε τις Συνεταιριστικές Νομοθεσίες Ευρωπαϊκών Χωρών παρατηρήσαμε ότι η Πρόταση Νόμου παρουσιάζει πολλές ομοιότητες στην διοικητική και οικονομική διάρθρωση με αυτές τις συνεταιριστικές νομοθεσίες, παρόλο που δεν περιλαμβάνει στοιχεία που απορρέουν από την διπλή φύση των συνεταιρισμών οι οποίοι είναι εκτός από επιχειρήσεις και φορείς κοινωφελούς συμφέροντος σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Νομοθεσίες.

  Ελπίζουμε το Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο θα συμμετάσχει στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Νόμου 1667/86 για τους αστικούς συνεταιρισμούς, να συμβάλλει θετικά για έναν συνεταιριστικό νόμο που θα περιέχει στοιχεία της αναφερόμενης πρότασης για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιούχες Εταιρείες αλλά θα εμπεριέχει και τον κοινωφελή χαρακτήρα των συνεταιρισμών αποδεχόμενο την διαφορετική έννοια του κέρδους από το πλεόνασμα, όπως ισχύει για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς (Ν. 2810/2000) και ίσχυε και στον πρώτο πραγματικά συνεταιριστικό νόμο 602/1914, καθώς και στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες.

  Έχουμε να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις για την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία:

  Η πρόσθεση του όρου Κεφαλαιούχας στην Ιδιωτική Εταιρεία η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται σε καμία αντίστοιχη ονοματολογία Ευρωπαϊκής Χώρας αποτελεί κατά την γνώμη μας οξύμωρο σχήμα, μιας και είναι η μοναδική εταιρεία που καθιερώνεται, η οποία για την ένταξη νέου μέλους, εκτός από την συμβολή του με κεφάλαια αποδέχεται και την συνεισφορά εργασίας ή αγαθών σε είδος και επίσης προβλέπει την διανομή κερδών βάση όχι μόνο των προσφερόμενων κεφαλαίων αλλά και σύμφωνα με την προσφορά εργασίας ή αγαθών σε είδος. Αυτή η μορφή εταιρείας φρονούμε ότι δεν μπορεί να ονομαστεί κεφαλαιούχα μιας και δεν αμείβει μόνο την προσφορά κεφαλαίου αλλά αμείβει και την προσφορά εργασίας ή αγαθών σε είδος.

  Ο όρος Ιδιωτική Συμμετοχική Εταιρεία ίσως ήταν πιο εύστοχος.

  Σχετικά με τον τρόπο ασφάλισης, όπως αναφέρθηκε και προτάθηκε σε προηγούμενα μηνύματα. Η καθιέρωση καταβολής συνταξιοδοτικών εισφορών ως ποσοστό των κερδών, θα συνέβαλε στην δήλωση των πραγματικών εισοδημάτων μιας και η σύνταξη θα είναι ανάλογη αυτών, και επίσης θα είναι πιο δίκαιη, συμβάλλοντας επίσης στην επιβίωση μιας εταιρείας σε δύσκολες περιόδους.

  Σχετικά με την εμπορική ιδιότητα η οποία επιβάλλεται και σε παραγωγικές επιχειρήσεις. Ο όρος «εμπορικός» έχει πλέον σπάσει διεθνώς ως χαρακτηρισμός των εταιρειών σε προσφοράς υπηρεσιών ή αγαθών και παραγωγικές.

  Ας μην τα κάνουμε όλα εμπόριο δείχνοντας μόνο αυτό τον δρόμο του εμπορίου κάποιοι πρέπει να παράγουν και να είναι αποδεκτοί για αυτό.

  Με τιμή

  Λουκάς Μπρέχας

  για το μη κερδοσκοπικό Δίκτυο
  Κοινωνικής Αλληλεγγύης &
  Περιφερειακής Ανάπτυξης

  http://www.diktio-kapa.dos.gr

  Μια γέφυρα για την προώθηση στον τόπο μας
  του συνεταιριστικού κοινωνικοοικονομικού μοντέλου
  το οποίο έχει στο επίκεντρό του τις ανάγκες των ανθρώπων

 • 26 Νοεμβρίου 2011, 17:56 | βαγγελης

  Σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι είναι θετικότατη η προτεινόμενη νομοθετική παρέμβαση και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της συγκυρίας.
  Επιπλέον εκτιμώ ότι η πρόταση του κ. Κικίδη θα πρέπει να γίνει αποδεκτή, όπως επίσης και να παραταθεί το χρονικό διάστημα μετατροπής των ΕΠΕ μέχρι τις 31/12/2013.
  Επίσης, ελπίζω να βρεθεί η διαδικασία και για μετατροπή των Ο.Ε. και Ε.Ε. σε Ι.Κ.Ε.
  Τέλος, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η επιτυχία του εγχειρήματος θα επηρεαστεί αρκετά από το φορολογικο καθεστώς που θα ισχύσει για αυτές τις εταιρίες.

 • 25 Νοεμβρίου 2011, 13:17 | Κωνσταντίνος Σαρ

  Dimitris D εάν θεωρείς την Γερμανία και την Μ. Βρετανια χώρες στις οποίες τις Ltd και τις mini-GmbH τις κατέχουνε μόνο παραθρησκευτικές οργανώσεις τότε εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά! Α, παρεπιπτόντως, η Γερμανία ανήκει στην ΕΕ των μεγάλων κεφαλαίων και της ελεύθερης διακίνησης…

  Απόψεις σαν τις δικές σου και η ασχετοσύνη γύρω από τις διεθνείς εξελίξεις είναι αυτές που δεν επιτρέπουνε στην Ελλάδα να συμμετάσχει στο διεθνές «παιχνίδι», ο έμμεσος κρατικός παρεμβατισμός σε όλα τα στάδια της εταιρείας και οι παρωχημένες απόψεις περι επιχειρηματικότητας στην εποχή του internet και της άμεσης πληροφορόρησης έπνιξαν όλες τις επιχειρήσεις που δεν έχουνε πελάτη το ελληνικό δημόσιο.

  Όλα αυτά που μου λες για κομμένες κολώνες και περίπτερα που δεν αποδίδουνε ΦΠΑ αποδεικνύει την ανυπαρξία των ελεγκτικών μηχανισμών αλλά αυτό δεν είναι θέμα αυτής της διαβούλευσης.

  Ο κύριος υφυπουργός παρουσιάζει στην εισαγωγή τις SPE ως εταιρία για την ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας. Με την παρούσα μορφή το μόνο που επιτυγχάνεται είναι η διευκόλυνση για τις υπόλοιπες χώρες να κάνουνε εξαγωγές προς την Ελλάδα και να φτιαχτεί μια νομική εταιρική υπόσταση που είναι ανταγωνιστική της ΕΠΕ.

  Εάν η παρούσα νομοθετική ρύθμιση είναι προπομπός για αλλαγές στις υπόλοιπες μορφές τότε καλώς γίνεται όπως γίνεται, εάν όμως δεν υπάρχει σκέψη για το άμεσο μέλλον να γίνουνε και άλλες αλλαγές τότε η νεανική επιχειρηματικότητα και η εξωστρέφεια δεν μπορούνε να επιτευχθoύνε χωρίς πρόσθετα ενισχυτικά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ μέτρα. Τα ΙΔΡΥΤΙΚΑ μέτρα από μόνα τους δεν φτάνουνε.

 • 25 Νοεμβρίου 2011, 13:51 | Dimitris D

  @Κωνσταντίνος Σαρ

  Οι paperless εταιρίες μέσω διαδικτύου που κοστίζουν 70 ευρώ, χωρίς φυσική παρουσία, ευνοούν τους απατεώνες. Στις χώρες, που μπορείς να φτιάξεις εταιρία σε 24 ώρες, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τους απατεώνες που ανοίγουν την εταιρία, παίρνουν τα χρήματα των πελατών και μετά εξαφανίζονται. Στον χώρο της ΕΕ που επιτρέπεται η ελεύθερη μετακίνηση ανθρώπων και κεφαλαίων αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί η άλλη χώρα δεν θα εκδώσει τον πολίτη της για να δικαστεί εδώ ή το χειρότερο μπορεί κάποιος να κλέψει την ταυτότητα κάποιου στην ΕΕ και να ανοίξει εταιρία εδώ.
  Τις εταιρίες φαντάσματα τις ανοίγουν συνήθως παραθρησκευτικές ομάδες με μεγάλο ιστορικό απάτης.

  Όσο για τον νόμο και την γραφειοκρατεία έχω να πω πως την γραφειοκρατεία την δημιούργησε ο ιδιωτικός τομέας και όχι το δημόσιο. Σε μερικές καφετέριες έκοβαν τις κολόνες της πολυκατοικίας για να μεγαλώσει το κατάστημα, και κατεδαφιζόταν η πολυκατοικία, άρα πάρε άδεια από πολεοδομία. Σε άλλες καφετέριες η τουαλέτα, ήταν η κουζίνα, οπότε πάρε άδεια από υγειονομικό. Αμέτρητοι ψιλικατζήδες δεν έκαναν απόδοση ΦΠΑ γιατί δεν το γνώριζαν άρα πάρε άδεια από εφορία και καθημερινούς ελέγχους ΣΔΟΕ.

  Για να απλοποιηθεί η γραφειοκρατεία θα έπρεπε να μετατεθούν οι αρμοδιότητες ελέγχου από το υγειονομικό, την πολεοδομία και την εφορία σε τρίτους.
  Η εταιρία θα πρέπει να απευθύνεται σε μία εταιρία πιστοποίησης που θα κάνει όλους τους ελέγχους(τεχνικούς, υγειονομικούς, λογιστικούς, πυρασφάλειας, νομικούς) και θα δίνει ένα πιστοποιητικό.
  Με το πιστοποιητικό, την έναρξη στην εφορία και την άδεια από τον δήμο θα λειτουργεί η εταιρία.
  Η πολεοδομία, υγειονομικό και εφορία θα κάνουν ελέγχους μετά από καταγγελίες.

  Οι εταιρίες πιστοποίησης χρειάζονται γιατί πάρα πολλοί επιχειρηματίες δεν γνωρίζουν τίποτα από επιχειρήσεις ή εταιρίες.

 • 25 Νοεμβρίου 2011, 02:37 | Κωνσταντίνος Σαρ

  Κάνοντας μια γρήγορη σύγκριση με τις αντίστοιχες ήδη υπάρχουσες ευέλικτες μορφές άλλων χωρών της Ευρώπης η πρότασή σας για υλοποίηση είναι 30 χρόνια πίσω επειδή είναι μια στείρα εφαρμογή της πρότασης του 2008 της Ε.Ε. για τις SPE χωρίς να βλέπετε την πραγματικοτήτα και χωρίς να θέλετε να προωθήσετε την επιχειρηματικότητα. Από το 2008 έχουνε αλλαξει μορφή τόσο οι βρετανικές Ltd όσο και η Γερμανική mini-GmbH.

  Η πρότασή σας απαιτεί χρόνο, χρήμα και εμπλοκή με την γραφειοκρατεία. Το να ασχοληθείς μόνο με το ΓΕΜΗ απαιτεί ενυπογραφες αιτήσεις και διάφορα άλλα χαρτιά!!

  Που είναι η paperless εταιρεία όπως έχουνε οι Βρετανοί τις Ltd;; Που είναι η δημιουργία εντός 24 ωρών και μάλιστα μέσω ίντερνετ χωρίς την φυσική παρουσία στην χώρα και με συνολικό κόστος γύρω στα 70 ευρώ; Μόνο για το προτεινόμενο κατασταστικό ο συμβολαιογράφος θα παίρνει 150 ευρώ! Παράβολα στο ΓΕΜΗ και ας μην αναφερθώ σε έναρξη ΟΑΕΕ και πάει λέγοντας…

  Το μετοχικό κεφάλαιο του 1 ευρώ είναι λογικό που το προτείνει η ΕΕ, άλλωστε μελέτες έχουνε δείξει πως οι εταιρείες επιλέγουνε συνεργάτες όχι με βάση το μετοχικό τους κεφάλαιο αλλά με βάση την ροή του ρευστού στην εταιρεία.

  Η ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας δεν προκειται να επιτευχθεί με την προτεινόμενή μορφή εταιρείας επειδή πολύ απλά δεν προβλέπει 2 σημαντικότατους παράγοντες: τις εισφορές στον ΟΑΕΕ και το φορολογικό μοντέλο. Έτσι όπως είναι η προτεινόμενη μορφή θα προωθήσει μόνο την δημιουργία branches στην Ελλάδα ξένων εταιρείων που απλά θα εμπορεύονται τα προϊόντα τους, καμμιά σχέση δηλαδή με την ανάπτυξη της «νεανικής επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας» όπως λέει ο κος Ξυνίδης.

  Οι ετήσιες εισφορές στον ΟΑΕΕ για τον «διαχειριστή» αποκλείεται να είναι λιγότερες από 2500 ευρώ σε αντίθεση με τα 280 ευρώ της Μ. Βρετανίας και τα 500 της Γερμανίας. Το φορολογικό καθεστώς εάν δεν είναι σταθερό ανα 5ετίες δεν μπορεί η εταιρεία να φτιάξει παραγωγικό πλάνο.

  Η πρόταση της Ε.Ε. λέει ξεκάθαρα πως οι SPE δεν απολαμβάνουνε ειδικά φορολογικά κριτήρια στις χώρες δραστηριοποίησης αλλά ας μην ξεχνάμε πως με βάση της αρχή της επικουρικότητας η Ελλάδα (και η κάθε χώρα) μπορεί να τροποποιεί οδηγίες και προτάσεις στα δικά της μέτρα.

  Για την ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας θα πρέπει να προβλέψετε:

  1) την δημιουργία ειδικής κλίμακας στον ΟΑΕΕ που θα ασφαλίζει τον «διαχειριστή» της προτεινόμενης εταιρείας με χαμηλό κόστος εισφορών αλλά προφανώς και με χαμηλές απολαβές.

  2) την δημιουργία σταθερού μοντέλου φορολογήσης που θα αναδιαμορφώνεται ανα 5ετίες (π.χ. σταθερό φορολογικό συντελεστή, «θωράκιση» από περίεργες εισφορές κ.ά.)

  3) οι εταιρείες αυτές να έχουνε την δυνατότητα της άμεσης αίτησης και εξαίρεσης από άδειες εξαγωγών (π.χ. υπολογιστικά συστήματα που μπορεί να θεωρηθούνε οπλικά συστήματα, συστήματα κρυπτογραφίας, πυρομαχικά, κτλ). Οι άδειες πολλές φορές που απαιτούνται από τα υπουργεία είναι χρονικός και οικονομικός λαβύρινθος.

  Για την ομαλή δημιουργία των εταιρειών, ειδικά των «ΙΚΕ» θα πρέπει να προβλέψετε την δημιουργία paperless διαδικασιών είτε με την κατασκευή κατάλληλου υπολογιστικού συστήματος (με backbone που θα διεκπεραιώνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες αυτόματα) είτε με την δημιουργία ενιαίου εντύπου που θα αποστέλλεται με ταχυδρομείο.

  Εάν δεν την βελτίωσετε την πρότασή σας κύριοι θα εξακολουθεί να συμφέρει σε κάποιον 25χρόνο Έλληνα (και που π.χ. ζει σε κάποιο νησί του Αιγαίου) που φτιάχνει και πουλάει software να διατηρεί μια Ltd στην Μ. Βρετανία ή μια mini-gmbh στην Γερμανία, να πληρώνει τις εισφορές του εκεί και να είναι καλυμένος και ιατρικά σε όλη την Ευρώπη (άρα και στην Ελλάδα)και να πουλάει μέσω internet, να στέλνει ηλεκτρονικά παρασταστικά ως είδος απόδειξης (το κάνουνε ήδη οι Βέλγοι και οι Γάλλοι) και να διακινεί χρήματα μέσω του Paypal ώστε να μην φαίνονται οι συναλλαγές ΙΒΑΝ που τόσο διακαώς θέλει να ελέγξει το ΥΠΟΙΚ.

  Το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι το είδος της εταιρείας, είναι το συνεχώς μεταβαλλόμενο καθεστώς εισαγωγών-εξαγωγών-φορολόγησης μέσα στο οποίο τους ζητείται να λειτουργήσουν!

 • 24 Νοεμβρίου 2011, 20:17 | ΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Θα ήθελα να με ενημερώσει κάποιος για το εμπορικό αντικείμενο της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας. Είμαι τουριστικός υπάλληλος και ονειρευομαι τη δική μου επιχείρηση. Βασει αυτού του νέου αναπτυξιακού νόμου, μπορώ να ιδρύσω τη δική μου επιχείρηση με κεφάλαιο 1 ευρώ?? Και το ποσό μου ζητάει ο ΕΟΤ θα εξακολουθεί να είναι το ίδιο?? Περίπου 12.000 ευρώ??

  Ευχαριστώ για μια σύντομη απάντηση.

  Με εκτίμηση,

  Μαρία

 • 24 Νοεμβρίου 2011, 14:10 | ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  θεωρώ μεγάλο βήμα την Νομοθέτηση εταιρειών τέτοιου τύπου.
  Θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για υποστήριξη Clusters με εμπορική κοινή δραστηριότητα, διαφήμιση, Brnds κ.λ.π. ώστε να δοθεί η δυνατότητα συνένωσης μικρών αλλά αξιόλογων παραγωγικών δυνάμεων και κοινής εμπορικής πολιτικής ή διαχείρισης.
  Είναι πολύ σημαντικό στην ευθύνη των μετόχων ενός Cluster να υπάρξει πρόβλεψη ότι οι υποχρεώσεις λ.χ. ποιοτικών προδιαγραφών, ευθύνης και αδειοδοτήσεων παραγωγικών εγκαταστάσεων των clusters θα είναι οι ισχύουσες για κάθε ένα μέλος χωριστά και δεν θα απαιτούνται ίδιες διαδικασίες στο όνομα της εταιρείας (γιατί τότε δεν θα λειτουργήσει). Π.χ. αν κάποιοι μικροί παραγωγοί εμφιαλωμένου κρασιού διαμορφώσουν ένα κοινό Brant name με ίδια παραγωγικά στοιχεία (π.χ. ίδιο τύπο κρασιού, ίδιο μπουκάλι κ.λ.π.) να έχουν τη δυνατότητα εμπορικής του προώθησης μέσω μιας τέτοιας εταιρείας χωρίς να απαιτείται για την εταιρεία ευθύνη χημικών ελέγχων, αδειών οινοποιίας κ.λ.π. τις οποίες έχουν κάθε ένα μέλος του Cluster για την δική του μικρή επιχείρηση. Στην Κεντρική Ευρώπη υπάρχουν δεκάδες τέτοιων επιχειρήσεων με εξαιρετική επιτυχία.
  Ίδια μέριμνα πρέπει να υπάρξει σε εταιρεία κοινής εκμετάλλευσης Αγροτουριστικών Καταλυμάτων (Απόλυτα αναγκαίο σε ορεινές περιοχές, νησιά κ.λ.π.). Με τέτοιους τρόπους θα χτυπηθεί και η παραοικονομία.

 • 24 Νοεμβρίου 2011, 14:43 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΔΑΜΙΔΟΥ

  Θεωρώ ότι το ελάχιστο κεφάλαιο σύστασης είναι λάθος να είναι 1€. Το ύψος των 4.500€ που είναι στις ΕΠΕ, είναι μεν μικρό αλλά είναι και το ελάχιστο απαραίτητο κεφάλαιο για να ξεκινήσει κανείς επιχείρηση (Καλύπτει τουλάχιστον συμβολαιογραφικά, ενοίκια, συνδέσεις ρεύματος, έπιπλα κλπ, δηλαδή τα απολύτως απαραίτητα). Διαφορετικά, πιστεύω πως η μορφή αυτή θα γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης όσων θέλουν εταιρίες φαντάσματα η εταιρίες που σκοπό έχουν να κερδοσκοπήσουν σε βάρος σοβαρών και υγιών επιχειρήσεων.

 • 24 Νοεμβρίου 2011, 13:30 | Αθανάσιος Σαμαράς

  Δεν νομίζω ότι το μετοχικό κεφάλαιο ήταν το πρόβλημα στις εταιρείες, αλλά όπως αναφέρουν και άλλοι φίλοι παρακάτω στα υπόλοιπα έξοδα και το μηνιαίο κόστος της επιχείρησης. Αν δε λυθούν αυτά σε συνδυασμό με ξεκάθαρο φορολογικό και ελεκτικό πλαίσιο καθώς και όσο το δυνατόν σταθερές συνθήκες στις μεταβλητές του κόστους (ενέργεια/μεταφορές/καύσιμα) ακόμα και επιδότηση 1000€ να παίρνει πάλι δεν πρόκειτε να βγεί η οικονομία από το τέλμα.
  Μέχρι πρίν 2 χρόνια έλεγα ότι κάποιος που θέλει να κάνει επιχείρηση στην Ελλάδα, είναι ρομαντικός, τώρα με τα τρέχοντα πρέπει να ανησυχεί για τη πνευματική του κατάσταση.

 • Σχετικά με την παράγραφο «2. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία είναι εμπορική, ακόμη και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορική επιχείρηση.»

  Έστω η εταιρεία είναι Διαδικτυακή και παρέχει αποκλειστικά υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου. Παρέχει υπηρεσίες όμως, δεν εμπορεύεται. Οι πελάτες της πληρώνουν συνδρομή κάθε μήνα για να χρησιμοποιούν την Διαδικτυακή εφαρμογή. Καλύπτεται αυτή η δραστηριότητα από τη νέα μορφή εταιρείας.

  Αν όχι θα έπρεπε, διότι ένα μεγάλο μέρος της επιχειρηματικότητας των νέων με τεράστιες δυνατότητας εξαγωγών προς τρίτες χώρες είναι ακριβώς αυτού του είδους οι δραστηριότητες.

 • 24 Νοεμβρίου 2011, 11:54 | ΚΑΛΠΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

  Κατά πόσο η ελληνική επιχειρηματική κουλτούρα είναι έτοιμη να αποδεχθεί και να αποφομοιώσει την έννοια της εγγυητικής εισφοράς? Γιατί αν υπάρχει δυνατότητα αυτή να μην υπάρχει, τότε έχουμε θέμα. Όλοι θα επιλέγουν την «σκέτη» εταιρία χωρίς εγγυήσεις κλπ και χωρίς ευθύνες. Φυσικά και θα είναι καλό αντί χρηματικής εισφοράς να μπορεί κάποιος να εισφέρει ακίνητα και κινητά ακόμα και τεχνογνωσία ή προσωπική εργασία. Θα μπορουν αυτά να αποτιμηθούν με μέθοδο που θα προβλέπεται από το καταστατικό και να εισέρχονται με μια αξία στην εταιρία?λόγω έλλειψης ρευστότητας στην αγορά, η αξιοποίηση της ανθρωποώρας, της εμπειρίας και τεχνογνωσίας, της ανταλλαγής με μερίδια μετοχές ως Bonus, της καταβολής μέρους του μισθού ως συμμετοχή ως κίνητρο για καλύτερη αποδοση, ίσως θα έδινε κάποια δυναμική.
  Η εκμετάλλευση της τεχνολογίας αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος θα μπορούσαν να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο εδώ δίνοντας κάποια «ελαφρυντικά» σε εταιρίες που θα τα σέβονται και θα τα κάνουν πράξη μέσα στην εταιρική τους λειτουργία.
  Είναι καιρός να τεθεί πια δυνατότητα επιχειρηματικής σύμπραξης μεταξύ συγγενών επαγγελμάτων για πιο ανταγωνιστικές τιμές στους πολίτες (π.χ. δικηγόροι, συμβολαιογραφοι, επιμελητές, λογιστές, ασφαλιστικοί και επενδυτικοί σύμβουλοι, μεσίτες). Καλό είναι να δουμε τη μεγάλη εικόνα, ότι δεν είμαστε εχθροι αλλά συλλειτουργοι και γρανάζια της προσπάθειας ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας που δυστυχώς ακόμα κάνει «μικρά» βήματα στο αυτονόητο, παρά τις νοητικές και επιστημονικές της δυνατότητες.

 • 24 Νοεμβρίου 2011, 10:00 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟΒΙΣΤΑΛΗΣ

  Πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από φορολογικές απαλλαγές για τα πρώτα 5 χρόνια της λειτουργίας της και επιδοτούμενες ασφαλιστικές εισφορές για τα μέλει της, για το ίδιο χρονικό διάστημα.
  Σε περίπτωση μη απόδοσης του ΦΠΑ ή άλλων φορολογικών παραβάσεων όπως η μη έκδοση παραστατικών κλπ. θα αναστέλλεται η λειτουργία της για 1-3 χρόνια ανάλογα του χρηματικού ύψους των παρανομιών και βέβαια θα γίνονται απαιτητές άμεσα όλες οι επιδοτήσεις και οι φοροαπαλλαγές μαζί με τα αναλογούντα πρόστιμα.

 • 24 Νοεμβρίου 2011, 10:08 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Αγαπητοι κυριοι,
  το σημαντικο δεν ειναι να προστεθει μια νεα εταιρικη μορφη. Αποψη μου ειναι οτι οι υπαρχουσες μορφες εταιρειων ειναι υπεραρκετες. Πιστευω οτι θα πρεπει να ξακαθαριστει το τοπιο του κυκεωνα των νομων για την καθε μορφη εταιρειας και τελικα το ζητουμενο ειναι οι φοροι, τα βιβλια, δηλαδη η λογιστικη υπαρξη και οι ασφαλιστικες εισφορες.
  Ξεκαθαριστε πρωτα τους νομους για τις υφισταμενες εταιρειες μη δινοντας το δικαιωμα στα τοπικα γραφεια (Εφοριες) και οργανα τους (εφοριακοι – ελεγκτες) να παρερμηνευουν κατα το δοκουν την εκαστοτε διαταξη, ακυρωστε νομους του ’50 και του ’60, του ’70 του ’80 του ’90 του 2000 και εκδωστε νομους απλους και κατανοητους απο ολους ακυρωνοντας ολες τις προηγουμενες διαταξεις, απλοποιηστε την εγκριση αδειας λειτουργιας, καταργηστε τα επιμελητηρια που δεν εχουν καμμια αξια σημερα παρα της μασαμπουκας, γινεται πιο ελαστικοι παρεχοντας υποχρεωτικη ασφαλιση και διαφοροποιωντας αυτην αναλογα με την κατασταση και τις εισπραξεις, αυξανοντας τις ασφαλιστικες κλιμακες και δινοντας το δικαιωμα μικροτερης ασφαλιστικης εισφορας με μικροτερες παροχες και τοτε θα δειτε οτι η νεα μορφη εταιρειας δεν χρεαζεται.

 • 23 Νοεμβρίου 2011, 11:23 | mage

  ΚΑΛΗ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ.
  ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΟΜΩΣ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ/ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ.
  ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΡΥΝΟΥΣΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ (ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΚΛΠ).
  ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΛΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ, Η ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ

 • 22 Νοεμβρίου 2011, 17:36 | Κιρκόντζογλου Σάββας

  Το ελάχιστο κεφάλαιο της εταιρίας θα έπρεπε να αλλάξει κατα την προσωπική μου γνώμη σε τουλάχιστον 500 €. Δεν μπορείς να επιχειρείς χωρίς να έχει ένα ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο.Φοβάμαι πως χωρίς αυτήν την δικλείδα θα εμφανιστούν πολλοί επιτήδειοι οι οποίοι θα δημιουργήσουν εταιρίες με σκοπό να εξυπηρετήσουν άλλες ανάγκες (πέραν των εμπορικών).

 • 22 Νοεμβρίου 2011, 15:56 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΑΛΑΚΗΣ

  Κατ’ αρχήν πρέπει να αποδεσμεύσετε την σύσταση και συμμετοχή κάποιου σε μία εταιρία από την υποχρεωτική ασφάλιση του στον ΟΑΕΕ από την πρώτη στιγμή. Αυτό είναι άκρως αρνητικό και ανασταλτικό για κάποιον που θα θελήσει να στήσει κάτι και να μη γνωρίζει πότε θα μπορεί να έχει έσοδα αλλά θα είναι υποχρεωμένος κάθε μήνα να πληρώνει ΟΑΕΕ. Είναι καταστροφικό αυτό. Ας συνδιασθεί το ασφάλιστρο με τα έσοδα και όχι έχεις – δεν έχεις έσοδα πλήρωσε. Αυτό είναι τελείως παράλογο.

 • 22 Νοεμβρίου 2011, 15:49 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΑΛΑΚΗΣ

  Οι Επιχειρήσεις Πληροφορικής και μάλιστα του Λογισμικού αντιμετοπίζουν συχνά πρόβλημα με τις υπηρεσίες αν αυτές κρίνονται εμπορικές ή Παραγωγικές.
  Η Ανάπτυξη Λογισμικού είναι Παραγωγή και μάλιστα θα πρέπει να χαρακτηρισθεί σαν Υψηλή Τεχνολογία και ότι είναι δραστηριότητα που δεν απαιτεί άδεια λειτουργίας ώστε να σταματήσει η ταλαιπωρεία των επιχειρήσεων αυτών. Ακόμη και αυτές που εμπορέυονται λογισμικό τρίτων και αυτές εμπλέκονται με ανάπτυξη άρα και αυτές θα πρέπει να χαρακρηρίζονται το ίδιο. Εξαίρεση όσοι μεταπωλούν κουτιά.

 • 22 Νοεμβρίου 2011, 14:57 | kostas

  tha mporouse na yparxei sindiazmos paragvgikh kai emporikh eteria kai xoi mono emporikh.