Άρθρο 69 – Μεταβατική διάταξη

Παρατείνεται η τρέχουσα θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων, Πειθαρχικών Συμβουλίων, Εξελεγκτικών Επιτροπών των Ιατρικών Συλλόγων καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου, και του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, από τρία σε τέσσερα έτη.