ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – Άρθρο 48 – Πειθαρχικά παραπτώματα

 1. Ως πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο εκδικάζεται και τιμωρείται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Συλλόγου με πειθαρχική ποινή ανεξαρτήτως ποινικής ευθύνης ή άλλης συνέπειας κατά την κείμενη νομοθεσία, θεωρείται:

α) Κάθε παράβαση των καθηκόντων και υποχρεώσεων των ιατρών, τα οποία επιβάλλονται σε αυτούς από τις διατάξεις του παρόντος και κάθε άλλου νόμου, διατάγματος, διοικητικής πράξης, του κώδικα δεοντολογίας των ιατρών, του εσωτερικού κανονισμού του Συλλόγου, καθώς και των νομίμως εκδιδομένων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ι.Σ.

β) Διαγωγή που δεν συνάδει με την αξιοπρέπεια του ιατρικού επαγγέλματος.

γ) Διαγωγή που είναι ασυμβίβαστη προς το λειτούργημα του ιατρού.

δ) Συμπεριφορά που δεν συνάδει με την ιατρική ηθική, επιστήμη, τέχνη και δεοντολογία ή που μπορεί να κλονίσει την πίστη του κοινού προς το ιατρικό λειτούργημα.

 1. Γιατροί Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή νόμιμοι εκπρόσωποι ιατρικών ανωνύμων εταιρειών, διαχειριστές ΕΠΕ, ομόρρυθμοι εταίροι ή εν γένει ιδιοκτήτες προσωπικών εταιρειών και ιδιοκτήτες Μονοπρόσωπων ΕΠΕ ευθύνονται ως φυσικά πρόσωπα για κάθε παράπτωμα της ιατρικής νομοθεσίας και δεοντολογίας που διαπράττεται από τις εταιρείες που είναι ιδιοκτήτες ή διευθύνουν, κατά τα ανωτέρω.
 2. Κάθε εταιρεία παροχής ιατρικών υπηρεσιών οποιασδήποτε εταιρικής μορφής είναι υποχρεωμένη να ορίζει για κάθε τμήμα επιστημονικά υπεύθυνο γιατρό σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα στη νομοθεσία, ο οποίος οφείλει να τηρεί τους κανόνες ιατρικής δεοντολογίας και εξ ονόματος και για λογαριασμό της εταιρείας, και είναι πειθαρχικά υπόλογος με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Ο επιστημονικά υπεύθυνος γιατρός κάθε τμήματος της εταιρείας οφείλει να παρίσταται στο τμήμα που είναι υπεύθυνος κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του τμήματος για το οποίο έχει λάβει άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας από τον Ιατρικό Σύλλογο.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».