Άρθρο 29 – Όργανα

Όργανα διοίκησης του Ιατρικού Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση (Τακτική, Έκτακτη, Εκλογοαπολογιστική), το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή.

 • 25 Αυγούστου 2017, 12:12 | ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Άρθρο 29. Χρήζει αναδιατύπωσης καθόσον, κατ΄ αναλογία προς τη διάταξη του άρθρου 5 που αφορά τον ΠΙΣ, η διάταξη αναφέρεται στα όργανα των ΙΣ και όχι στα όργανα διοίκησης του ΙΣ. Όργανα Διοίκησης τόσο του ΠΙΣ όσο και των ΙΣ είναι μόνο η ΓΣ και το ΔΣ.
  Προτείνεται η αναδιατύπωση της διάταξης ως ακολούθως:
  «Άρθρο 29. Όργανα του ΙΣ
  1.Όργανα του Ιατρικού Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση (Τακτική, Έκτακτη, Εκλογοαπολογιστική), το Διοικητικό Συμβούλιο, το Πειθαρχικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή.
  2.Όργανα Διοίκησης του Ιατρικού Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση (Τακτική, Έκτακτη, Εκλογοαπολογιστική) και το Διοικητικό Συμβούλιο».