Άρθρο 57 – Ανακριτικές πράξεις

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να διενεργεί ανάκριση και να προβαίνει ιδίως στις παρακάτω ανακριτικές πράξεις: α) αυτοψία, β)  εξέταση μαρτύρων, γ) πραγματογνωμοσύνη, δ) εξέταση του διωκομένου.