Άρθρο 63 – Εκτέλεση – Δημοσίευση αποφάσεων

 1. Οι τελεσίδικες αποφάσεις εκτελούνται από τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου.
 2. Η επίπληξη ανακοινώνεται εγγράφως προς τον τιμωρηθέντα από τον Πρόεδρο του Συλλόγου.
 3. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών μπορεί να αποφασίσει τη δημοσίευση των αποφάσεών του, για ατιμωτικά αδικήματα, οι οποίες επιβάλλουν προσωρινή ή οριστική παύση ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος, όταν αυτές έχουν καταστεί τελεσίδικες, στα Διοικητικά Συμβούλια όλων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας.
 4. Οι τελεσίδικες αποφάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων εκτελούνται όσον αφορά τα επιβαλλόμενα πρόστιμα και τα έξοδα της διαδικασίας κατά τις περί αναγκαστικής εκτέλεσης διατάξεις της Πολιτικής Δικονομίας με επιμέλεια του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου, όπου εδρεύει το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Τα ίδια ισχύουν και για τις αποφάσεις του Α.Π.Σ.Ι..
 • 25 Αυγούστου 2017, 12:55 | ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Άρθρο 63 παρ. 4. Να προστεθεί πρόβλεψη και για τις εκτέλεση με την ίδια διαδικασία των πειθαρχικών ποινών που εκδόθηκαν εντός της τελευταίας πενταετίας από την ψήφιση του νόμου.
  Προτείνεται η αναδιατύπωση της διάταξης της παρ.4 ως ακολούθως:
  «4. Οι τελεσίδικες αποφάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων εκτελούνται όσον αφορά τα επιβαλλόμενα πρόστιμα και τα έξοδα της διαδικασίας κατά τις περί αναγκαστικής εκτέλεσης διατάξεις της Πολιτικής Δικονομίας με επιμέλεια του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου, όπου εδρεύει το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Τα ίδια ισχύουν και για τις αποφάσεις του Α.Π.Σ.Ι., αλλά και για αποφάσεις των ΠΣ και του ΑΠΣΙ που εκδόθηκαν εντός της τελευταίας πενταετίας πριν την έκδοση του παρόντος νόμου και δεν έχουν εκτελεστεί.»