Άρθρο 27 – Αλληλογραφία

 1. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι αλληλογραφούν απευθείας προς όλες τις τοπικές και κεντρικές Αρχές για ζητήματα της περιφέρειάς τους και τους ιδιώτες, ενώ προς τις κεντρικές Αρχές μόνο μέσω του Π.Ι.Σ., όταν πρόκειται για ζητήματα γενικής φύσης.
 2. Τα έγγραφα υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα, σφραγίζονται με τη σφραγίδα του Ιατρικού Συλλόγου.
 • Να διαμορφωθεί ως: 1. «Οι Ιατρικοί Σύλλογοι αλληλογραφούν απευθείας προς όλες τις τοπικές και κεντρικές Αρχές για ζητήματα της περιφέρειάς τους και τους ιδιώτες, ενώ προς τις κεντρικές Αρχές με ενημέρωση του Π.Ι.Σ., όταν πρόκειται για ζητήματα γενικής φύσης».

 • Παρ.1: Συμφωνούμε με την αναφορά ότι για θέματα γενικής φύσεως αρμόδιος επικοινωνίας με τις κεντρικές Αρχές να είναι ο ΠΙΣ και όχι οι τοπικοί σύλλογοι.

  (Αιτιολόγηση: η άποψη ότι έτσι φιμώνονται οι τοπικοί σύλλογοι, δεν ισχύει αφού για όλα τα λοιπά ζητήματα τους δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας κ αλληλογραφίας με τις κεντρικές Αρχές. Τα θέματα γενικής φύσεως συνήθως είναι θεμελιώδη ζητήματα που πλήττουν ή αφορούν το σύνολο των ιατρών της χώρας και άρα ο ΠΙΣ είναι το αρμόδιο όργανο να παρέμβει και να αλληλογραφήσει, αφού έτσι τηρείται η διαφάνεια και δεν εξυπηρετούνται κατ’αποκλειστικότητα τυχόν τοπικά και προσωπικά συμφέροντα και σκοπιμότητες).

  Εκ μέρους του ΔΣ του JDN-Hellas,
  Κωνσταντίνος Ροδίτης, Ειδικευόμενος Αγγειοχειρουργός, Πρόεδρος
  Βασίλειος Βελισσάρης, Ειδικός Παθολόγος, Γραμματέας
  jdnhellas@gmail.com

 • 25 Αυγούστου 2017, 12:13 | ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Προτείνουμε την κατάργηση της ρύθμισης του άρθρου 27 παρ. 1 σύμφωνα με την οποία «Οι Ιατρικοί Σύλλογοι αλληλογραφούν απευθείας προς όλες τις τοπικές και κεντρικές Αρχές για ζητήματα της περιφέρειάς τους και τους ιδιώτες, ενώ προς τις κεντρικές Αρχές μόνο μέσω του Π.Ι.Σ., όταν πρόκειται για ζητήματα γενικής φύσης.». Οι ΙΣ είναι νπδδ σωματειακής φύσης επιστημονικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι με δική τους περιουσία, οικονομική, διοικητική και διαχειριστική αυτονομία και αυτοτέλεια. Τούτο δεν μπορεί να παραγνωρίζεται. Αντίθετα θα πρέπει να ορίζεται σαφώς. Η δυνατότητα κάθε Ιατρικού Συλλόγου να επικοινωνεί απευθείας με όλες τις δημόσιες αρχές αποτελεί αυτονόητο δικαίωμά τους σε ένα κράτος δικαίου. Σε κανένα άλλο τομέα της δημόσιας διοίκησης δεν τίθεται φίλτρο ή φίμωτρο σε εκλεγμένους εκπροσώπους εργαζομένων ή επιστημονικών ομάδων. Η κατάργηση της προϊσχύσασας ρύθμισης, που, σε κάθε περίπτωση, μόνο η παρούσα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας «αναβίωσε και επικαλέστηκε», ήταν η πρόταση που θα θέλαμε να ζητήσει ο ίδιος ο ΠΙΣ. Πρόκειται για μία αναχρονιστική και βαθιά αντιδημοκρατική ρύθμιση του παρελθόντος η οποία στερεί τους ΙΣ από οποιαδήποτε φωνή, τους απαξιώνει και τους αποστερεί από οποιαδήποτε δυνατότητα χάραξης πολιτικής. Δεν δικαιούται να ομιλεί για εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας των Ιατρικών Συλλόγων, όποιος δεν προτείνει την κατάργησή της.
  Κατά συνέπεια να διαγραφεί η φράση «ενώ προς τις κεντρικές Αρχές μόνο μέσω του Π.Ι.Σ., όταν πρόκειται για ζητήματα γενικής φύσης.» και να οριστεί σαφώς ότι οι Ιατρικοί Σύλλογοι αλληλογραφούν απευθείας προς όλες τις τοπικές και κεντρικές Αρχές για ζητήματα της περιφέρειάς τους και τους ιδιώτες. Στη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 2. Θα πρέπει να προστεθεί, κατ΄ αντιστοιχία με ό,τι ισχύει και με τη ρύθμιση του άρθρου 2 για τον ΠΙΣ, ότι «Στη σφραγίδα των ΙΣ εμφανίζεται κύκλος με την επωνυμία καθενός και στη μέση το εθνόσημο».
  Προτείνεται η αναδιατύπωση της διάταξης ως ακολούθως:
  «Άρθρο 27
  Αλληλογραφία
  1.Οι Ιατρικοί Σύλλογοι αλληλογραφούν απευθείας προς όλες τις τοπικές και κεντρικές Αρχές για ζητήματα της περιφέρειάς τους ή ζητήματα γενικής φύσης και τους ιδιώτες
  2.Τα έγγραφα υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα, σφραγίζονται με τη σφραγίδα του Ιατρικού Συλλόγου. Στη σφραγίδα των ΙΣ εμφανίζεται κύκλος με την επωνυμία καθενός και στη μέση το εθνόσημο»

 • 25 Αυγούστου 2017, 11:06 | Εξαδάκτυλος Αθανάσιος-Τσάμης Δημήτρης

  Άρθρο 27 – Παράγραφος 1

  Να απαλειφθεί.

 • 25 Αυγούστου 2017, 10:37 | ΧΑΡΗΣ Χ. ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗΣ

  Στο πλαίσιο της αποκέντρωσης, της αυτοτέλειας, αλλά και της ταχυτητας επίλυσης των προβλημάτων που ανακύπτουν στην καθημερηνότητα, οι Ιατρικοί Σύλλογοι επικοινωνούν δια αλληλογραφίας, προς πάσα κατεύθυνση (τοπικές και κεντρικές αρχές) ενημερώνοντας άμεσα και ταυτόχρονα τον Π.Ι.Σ (κοινοποίηση του εγγράφου)