Άρθρο 37 – Διοικητικό Συμβούλιο – Συγκρότηση σε σώμα

 1. Εντός οκτώ (8) ημερών από την κατά το προηγούμενο άρθρο εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πλειοψηφών εκλεγείς από το ψηφοδέλτιο που έλαβε τις περισσότερες ψήφους καλεί τους εκλεγέντες συμβούλους προς εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρων, Γενικού Γραμματέα και Ταμία. Αυτοί εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ., στις δύο πρώτες συνεδριάσεις. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία ισχύει ό,τι και στη συγκρότηση σε σώμα για τον Π.Ι.Σ..
 2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι τετραετής. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα.
 3. Εντός οκτώ (8) ημερών από τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στον Π.Ι.Σ. η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και δείγμα υπογραφής όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
 • Η παρ. 1, το α΄ εδάφιο διαμορφώνεται ως: «Εντός οκτώ (8) ημερών από την κατά το προηγούμενο άρθρο, επικυρωμένη από τον Περιφερειάρχη, εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πλειοψηφών εκλεγείς από το ψηφοδέλτιο που έλαβε τις περισσότερες ψήφους καλεί τους εκλεγέντες συμβούλους προς εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρων, Γενικού Γραμματέα και Ταμία….»

 • 25 Αυγούστου 2017, 12:59 | ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Άρθρο 37 παρ. 1. Ορθότερο είναι να οριστεί ότι η 8ήμερη προθεσμία συγκρότησης του εκλεγέντος ΔΣ σε σώμα ξεκινά όχι από την ημερομηνία εκλογής, αλλά από την ημερομηνία έκδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων.
  Επίσης στη διάταξη αυτή θα πρέπει να προστεθεί στο άρθρο αυτό παράγραφος 4η με την οποία να ορίζεται, όπως και για τα μέλη του ΔΣ του ΠΙΣ στη διάταξη του άρθρου 16, ως ακολούθως :
  «4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Σ. συμπεριλαμβάνονται στα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1 του Ν. 1264/1982, όπως ισχύει.».

 • 25 Αυγούστου 2017, 10:47 | ΧΑΡΗΣ Χ. ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗΣ

  Τα μέλη του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου δεν μπορεί να κατέχουν κυβερνητικές θέσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Εξαιρούνται οι θέσεις σε επιστημονικές εταιρείες. Μέγιστος χρόνος θητείας στο Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου οι τρεις θητείες (12 έτη).

 • 25 Αυγούστου 2017, 00:56 | Γ. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ

  για τη συγκρότηση σε σώμα δεν χρειάζεται να έρθει η επικύρωση από τη νομαρχία;