Άρθρο 46 – Εποπτεία Υπουργού – Αναστολή αρχαιρεσιών

Ο Υπουργός Υγείας μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του μετά από πρόταση του Π.I.Σ. να αναστέλλει για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Διοικητικών και Πειθαρχικών Συμβουλίων των Ιατρικών Συλλόγων και του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

 • 25 Αυγούστου 2017, 12:08 | ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Άρθρο 46 Να γίνει αναφορά και στην ΕΕ και τους Εκλέκτορες των ΙΣ.

 • 25 Αυγούστου 2017, 11:06 | Εξαδάκτυλος Αθανάσιος-Τσάμης Δημήτρης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Άρθρο 46

  Να απαλειφθεί.