Άρθρο 51 – Πειθαρχικές ποινές

  1. Οι επιβαλλόμενες στους ιατρούς ποινές είναι:

α) Έγγραφη επίπληξη, η οποία καταχωρείται στο μητρώο, όπως και κάθε άλλη ποινή.

β) Πρόστιμο. Ορίζεται ως κατώτατο πρόστιμο το ποσόν των 150 ευρώ, και ως ανώτατο πρόστιμο το ποσόν των 20.000 ευρώ.

γ) Προσωρινή παύση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος από ένα μήνα μέχρι τρία έτη.

δ) Οριστική παύση σε περίπτωση βαρέων αδικημάτων που αποτελούν κακουργήματα κατά το ποινικό δίκαιο ή ατιμωτικών ή τελούμενων καθ’ υποτροπή αδικημάτων που αποτελούν και πλημμελήματα κατά το ποινικό δίκαιο ή σοβαρών πειθαρχικών αδικημάτων τελούμενων κατ’ επάγγελμα ή καθ’ υποτροπή.

  1. Στην περίπτωση δ’ της προηγούμενης παραγράφου η απόφαση του πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι προσωρινώς εκτελεστή.