Άρθρο 71

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • Να τεθεί ο εξής τίτλος στο Άρθρο: «Ισχύς»

  Εκ μέρους του ΔΣ του JDN-Hellas,
  Κωνσταντίνος Ροδίτης, Ειδικευόμενος Αγγειοχειρουργός, Πρόεδρος
  Βασίλειος Βελισσάρης, Ειδικός Παθολόγος, Γραμματέας
  jdnhellas@gmail.com

 • 25 Αυγούστου 2017, 12:44 | ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Άρθρο 71. Να προστεθεί η φράση, εκτός αν άλλως ορίζεται, εφόσον γίνει δεκτή η παρατήρηση επί του άρθρου 63 παρ. 4.

 • για ευκολία χρήσης στο opengov θα μπορούσαν κάποια άρθρα να έχουν τίτλους έστω σε παρένθεση αν δεν πρόκειται να έχουν τίτλο στο τελικό κείμενο π.χ. (Ισχύς) αντί να είναι άτιτλα στον πίνακα άρθρων