Άρθρο 59 – Διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου

 1. Μετά την υποβολή της εγγράφου απολογίας ή την άπρακτη παρέλευση της κατά το προηγούμενο άρθρο προθεσμίας, εφόσον περατώθηκε η ΕΔΕ ή κάθε άλλη ανακριτική διαδικασία, ο εισηγητής ανακοινώνει τούτο στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ο οποίος ορίζει ημέρα και ώρα συνεδρίασης αυτού. Ο διωκόμενος καλείται ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου με πράξη του Προέδρου που κοινοποιείται σε αυτόν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την εκδίκαση, και δικαιούται να παρίσταται αυτοπροσώπως ή και με πληρεξούσιο δικηγόρο.
 2. Η κλήση κοινοποιείται κατά την προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου, αλλά εάν μετά την κοινοποίηση το Συμβούλιο θεωρεί αναγκαία τη συμπλήρωση της ανάκρισης, προβαίνει σε αυτή και καλεί κατά την ίδια προθεσμία το διωκόμενο να λάβει γνώση και να απολογηθεί εκ νέου.
 3. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο κατά την προσδιορισθείσα ημέρα μπορεί να εξετάζει μάρτυρες κατά την κρίση του και μετά την απολογία του διωκόμενου ή, σε περίπτωση μη εμφάνισής του, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης κλήτευσής του, εκδίδει αμέσως την απόφασή του, αλλά μπορεί, αν κρίνει αναγκαίο, να διατάσσει τη συμπλήρωση του κατηγορητηρίου και της ανάκρισης.
 4. Στην εκδίκαση της υπόθεσης από το Πειθαρχικό Συμβούλιο ο διωκόμενος ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του έχει πάντα το δικαίωμα να μιλήσει τελευταίος.
 5. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκτιμά ελεύθερα τις αποδείξεις και μπορεί να λάβει υπόψη του και αποδεικτικά στοιχεία που δεν προκύπτουν από την πειθαρχική, αλλά από άλλη νόμιμη διαδικασία, εφόσον έχει λάβει γνώση τους ο διωκόμενος και του έχει παρασχεθεί η δυνατότητα να εκφράσει απόψεις επ’ αυτών.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».