Άρθρο 58 – Απολογία διωκόμενου

 1. Πειθαρχική ποινή δεν επιβάλλεται πριν απολογηθεί ή κληθεί εμπρόθεσμα προς απολογία ο διωκόμενος ιατρός.
 2. Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου υποχρεούται να καλεί τον διωκόμενο γιατρό με κλήση που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή, να λάβει γνώση του κατηγορητηρίου, όπως διατυπώθηκε από τον εισηγητή, και όλων των εγγράφων της δικογραφίας. Τυχόν εξέταση του διωκόμενου κατά την πειθαρχική ανάκριση ή την ΕΔΕ δεν αναπληρώνει την υποχρέωση κλήσης προς απολογία.
 3. Το κατηγορητήριο πρέπει να περιέχει ακριβή καθορισμό του αδικήματος ή αδικημάτων, για τα οποία κατηγορείται ο διωκόμενος, καθώς και των διατάξεων που φέρεται ότι έχει παραβιάσει.
 4. 4. Η προθεσμία προς απολογία δεν μπορεί να είναι συντομότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μπορεί να παραταθεί έως το διπλάσιο της αρχικής προθεσμίας μετά από αιτιολογημένη έγγραφη αίτηση του διωκομένου, επί της οποίας αποφασίζει το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Δεύτερη παράταση για επιπλέον χρονικό διάστημα μπορεί να γίνει δεκτή μόνο για λόγους ανωτέρας βίας. Εκπρόθεσμη απολογία λαμβάνεται υποχρεωτικώς υπόψη, εφόσον υποβάλλεται πριν από την έκδοση της απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
 5. Η απολογία είναι έγγραφη και παραδίδεται με απόδειξη στο Γραμματέα του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή άλλον υπάλληλο του Συλλόγου, στον οποίο έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα. Μπορεί και να αποσταλεί ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή να κατατεθεί σε δημόσια αρχή για αποστολή και σε αυτές τις περιπτώσεις το εμπρόθεσμο της υποβολής της κρίνεται από τον χρόνο ταχυδρόμησής της ή κατάθεσης στη δημόσια αρχή.
 6. Με την απολογία του ο διωκόμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει εύλογη προθεσμία για να υποβάλει έγγραφα στοιχεία. Η χορήγηση της προθεσμίας και η διάρκειά της εναπόκειται στην κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
 7. Ο διωκόμενος έχει το δικαίωμα στην απολογία του και σε κάθε εξέτασή του να εκπροσωπείται ή συμπαρίσταται με πληρεξούσιο δικηγόρο.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».