Άρθρο 15 – Έξοδα μετακίνησης

1. Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου που δεν κατοικούν στην περιφέρεια Αττικής δικαιούνται εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις. Τα αντίστοιχα ποσά ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Υγείας, καταβάλλονται δε από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Υγείας, μπορεί να παρέχεται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση και στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ι.Σ., της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και στα μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών, και καταβάλλεται από τον Π.Ι.Σ..

  • 25 Αυγούστου 2017, 11:26 | ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

    Άρθρο 15 παρ. 1 και 2. Προτείνεται να απαλειφθεί και από τις δύο παραγράφους η φράση «..η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Υγείας» αφού είναι αντιφατική με την αναγνωριζόμενη από τις ίδιες τις διατάξεις του σχεδίου νόμου (άρθρο 20) περιουσιακής και οικονομικής αυτοτέλεια του ΠΙΣ και των ΙΣ.