Άρθρο 32 – Εσωτερικός κανονισμός

Όσοι από τους Ιατρικούς Συλλόγους επιθυμούν να συντάξουν εσωτερικό κανονισμό, στον οποίο ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες της διεξαγωγής των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, του απαιτούμενου προσωπικού και κάθε λεπτομέρεια προς καλή λειτουργία του Ιατρικού Συλλόγου. Ο κανονισμός αυτός εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Ιατρικού Συλλόγου και από το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ..

 • *Διόρθωση: «…Συλλόγους επιθυμούν, δύνανται να συντάξουν εσωτερικό κανονισμό…»

  *Διόρθωση: «…προς την καλή και εύρυθμη λειτουργία του Ιατρικού Συλλόγου.»

  Εκ μέρους του ΔΣ του JDN-Hellas,
  Κωνσταντίνος Ροδίτης, Ειδικευόμενος Αγγειοχειρουργός, Πρόεδρος
  Βασίλειος Βελισσάρης, Ειδικός Παθολόγος, Γραμματέας
  jdnhellas@gmail.com

 • 25 Αυγούστου 2017, 12:14 | ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Άρθρο 32. Η έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΙΣ από το ΔΣ του ΠΙΣ, πέραν της ΓΣ του ΙΣ παραγνωρίζει την διοικητική αυτοτέλεια των ΙΣ και πρέπει να απαλειφθεί.

 • 25 Αυγούστου 2017, 12:05 | ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Άρθρο 32. Η έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΙΣ από το ΔΣ του ΠΙΣ, πέραν της ΓΣ του ΙΣ παραγνωρίζει την διοικητική αυτοτέλεια των ΙΣ και πρέπει να απαλειφθεί.

 • 25 Αυγούστου 2017, 00:20 | Γ. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ

  ο εσωτερικος κανονισμός μπορει να περιλαμβάνει και λεπτομ΄ριες για την εκλογική διαδικασία.

 • 20 Αυγούστου 2017, 15:28 | Βογιατζής Δημήτριος, Γκούμας Κωνσταντίνος, Αγγελόπουλος Θεοφάνης

  Προτείνουμε η τελευταία πρόταση να διατυπωθεί ως εξής: Ο κανονισμός αυτός υποχρεωτικά θα είναι σύννομος και σύμφωνος με την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία και εφαρμόζεται μόνον μετά από την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση του Ιατρικού Συλλόγου και ακολούθως την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ. και δημοσίευσή του στην Διαύγεια, άλλως είναι άκυρος και ανίσχυρος.

  Διατελούμε μετά τιμής
  Η σύσσωμα παραιτηθείσα Εξελεγκτική Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
  Βογιατζής Δημήτριος, nikvog@otenet.gr
  Γκούμας Κωνσταντίνος, info@kgoumas-obgyn.gr
  Αγγελόπουλος Θεοφάνης, theo@ims.gr