Άρθρο 12: Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  • 11 Ιουνίου 2013, 13:21 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

    Έναρξη ισχύος μετά την έκδοση οποιονδήποτε υπουργικών αποφάσεων που πάντα έπονται των νόμων της ψωροκώσταινας, και μετά την έκδοση των όποιων ερμηνευτικών εγκυκλίων. αλλιώς άλλο ένα αλαλούμ με τελικό αποδέκτη τον κακόμοιρο τον πολίτη!!!