Άρθρο 06: Δημοσιοποίηση και διάθεση πιστοποιητικού πληρότητας

1.Το έντυπο ταυτότητας κτιρίου καθώς και το πιστοποιητικό πληρότητας της ταυτότητας κτιρίου αποτελούν στοιχεία ελέγχου κατά τις διατάξεις των Ν. 3843/2010 και Ν.4014/2011 τα οποία αποστέλλονται και τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ.
2.Όλες οι σχετικές διατάξεις που ισχύουν για την δημοσιοποίηση, την διάθεση, την προσάρτηση σε δικαιοπραξίες και διοικητικές διαδικασίες των αδειών εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών επεκτείνονται και στις περιπτώσεις έκδοσης πιστοποιητικού πληρότητας, κατά το άρθρο 2 του Ν.3843/2010.
3.Ο έλεγχος και η καταγραφή των στοιχείων της ταυτότητας του κτιρίου δύναται να πραγματοποιείται και ανά αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία.
4.Το σχετικό απόσπασμα και πιστοποιητικό που εκδίδεται αντικαθιστά και συμπεριλαμβάνει την βεβαίωση του Ν.4014/2011, περιλαμβάνει δε υποχρεωτικώς το περιεχόμενο της βεβαιώσεως του Ν.4014/2011

 • 8 Ιουνίου 2013, 22:19 | Χριστόφορος Ζερμάν

  4.Το σχετικό απόσπασμα και πιστοποιητικό που εκδίδεται αντικαθιστά και συμπεριλαμβάνει την βεβαίωση του Ν.4014/2011, περιλαμβάνει δε υποχρεωτικώς το περιεχόμενο της βεβαιώσεως του Ν.4014/2011

  Η βεβαίωση της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.4014/11 έχει ισχύ 2 μηνών. Αυτό θεωρείται δίκαιο και λογικό, στη πράξη προστατεύει την ανέγερση αυθαιρέτων και τους μηχανικούς επίσης. Κατά των ίδιο τρόπο θα πρέπει να ρυθμίζεται και το Π.Π.Τ.Κ. από τώρα ώστε να μη υπάρξει και νέος γύρος δραστικών αλλαγών στις δικαιοπραξίες.

  Επίσης, ποιο είναι το σχετικό απόσπασμα;

  Πάντως σχετικά με την παρ 4 γενικότερα υπάρχει δυσκολία στην εξαγωγή συμπεράσματος.

 • 1 Ιουνίου 2013, 09:59 | Ανδρέας

  Ποιοι μηχανικοί θα έχουν το δικαίωμα να υπογράφουν την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου?Χρειάζεται κάποια συγκεκριμένη εξειδίκευση,όπως για τα ΠΕΑ?Θα έχουν το δικαίωμα και οι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης?