Άρθρο 04: Περιοδικότητα ελέγχων

Μετά την έκδοση των πιστοποιητικών του άρθρου 2 για την τήρηση της ταυτότητας κτιρίου θεσπίζονται περιοδικοί έλεγχοι. Η περιοδικότητα των ελέγχων της ταυτότητας του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας γίνεται από τους αρμόδιους μηχανικούς μετά την συμπλήρωσή, υποχρεωτικά και σύμφωνα με την κατηγορία χρήσης του κτιρίου ως εξής:

Α. Κάθε 8 έτη:
1. Κτίρια Συνάθροισης κοινού: Θέατρα, οι κινηματογράφοι, αίθουσες συγκέντρωσης για κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, συνεδριακά κέντρα και κτίρια εκθέσεων
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επίσης: τα κέντρα διασκέδασης και αναψυχής, οι χώροι εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες κτλ), οι πολιτιστικές εγκαταστάσεις (βιβλιοθήκες, μουσεία, αίθουσες εκθέσεων), οι αθλητικές εγκαταστάσεις (κλειστά γυμναστήρια, γήπεδα με κερκίδες και κλειστούς βοηθητικούς χώρους, γήπεδα ΠΑΕ, Ολυμπιακές αθλητικές εγκαταστάσεις),Σταθμοί μετεπιβίβασης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
2. Βιομηχανία, Βιοτεχνία : Βιομηχανικά και Βιοτεχνικά κτίρια και σταθμοί παραγωγής ενέργειας.
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επίσης: τα επαγγελματικά εργαστήρια.
3. Πρατήρια υγρών καυσίμων και Συνεργεία Αυτοκινήτων: κτίρια ή τμήματα κτιρίων χρησιμοποιούνται για πρατήρια υγρών καυσίμων ή για πλυντήρια αυτοκινήτων και κάθε είδους συνεργείο αυτοκινήτων.
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επίσης: τα πλυντήρια και λιπαντήρια αυτοκινήτων.
4. Εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα, αγορές και υπεραγορές.

Β. Κάθε 10 έτη:
1. Κτίρια με χρήση Κατοικία: Μονοκατοικίες, Διπλοκατοικίες και Κτίρια διαμερισμάτων
Στην κατηγορία εντάσσονται επίσης: τα ξενοδοχειακά καταλύματα, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα, οι ξενώνες.
2. Εμπόριο : εμπορικά καταστήματα (τροφίμων, ένδυσης κτλ) και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (φαρμακεία, κουρεία – κομμωτήρια, αισθητικής περιποίησης, επιδιόρθωσης ενδυμάτων – υποδημάτων)
3. Γραφεία : γραφεία και υπηρεσίες Δημοσίου, γραφεία επιχειρήσεων, οργανισμών, ιδιωτικά ελευθέρων επαγγελμάτων, τράπεζες, πρακτορεία στοιχημάτων και ταξιδίων, γραφεία τελετών, κέντρα γυμναστικής και αδυνατίσματος.
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επίσης: τα οδοντιατρεία και τα ιατρεία που δεν διαθέτουν νοσηλευτική κλίνη, μονάδα εφαρμογής ισοτόπων, ακτινολογικό εργαστήριο και εγκαταστάσεις φυσιοθεραπείας.
4. Εκπαίδευση: Δημόσια και ιδιωτικά κτίρια προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επίσης: ερευνητικά κέντρα και κτίρια ειδικής εκπαίδευσης (όπως φροντιστήρια, ΙΕΚ, σχολές χορού, ωδεία κτλ)
5. Υγεία και κοινωνική πρόνοια: κτίρια περίθαλψης (νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κλινικές, αγροτικά και περιφερειακά ιατρεία, κέντρα ψυχικής υγείας, κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας)
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επίσης: βρεφοκομεία, παιδικοί – βρεφονηπιακοί σταθμοί, οικοτροφεία, οίκοι ευγηρίας, τα ιδρύματα χρονίως πασχόντων, τα ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, άσυλα.
6. Σωφρονισμός: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται, τα κρατητήρια, τα αναμορφωτήρια και οι φυλακές.

Γ. Κάθε 15 έτη:
1. Αποθήκευση: κτίρια αποκλειστικής χρήσης αποθήκευσης. Εμπορικές αποθήκες (λιανικής και χονδρικής πώλησης), επαγγελματικές αποθήκες, βιομηχανικές αποθήκες, αγροτικές αποθήκες (αγροτικών προϊόντων, λιπασμάτων και φαρμάκων), διαμετακομιστικοί σταθμοί.
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι γενικές αποθήκες, οι αγροτικές αποθήκες, τα λιμενικά υπόστεγα, οι αυτοτελής αποθήκες καταστημάτων , οι αποθήκες μουσείων, οι στάβλοι, τα βουστάσια, τα χοιροστάσια, τα ορνιθοτροφεία.
2. Στάθμευση αυτοκινήτων: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όσα κτίρια ή τμήματα κτιρίων χρησιμοποιούνται για τη στάθμευση αυτοκινήτων, δικύκλων ή τρικύκλων.
3. Λοιπές χρήσεις: όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες και χρήσεις κτιρίων που δεν αναφέρονται στα παραπάνω εδάφια.

Κτίριο ή δομικό έργο που έχει περισσότερες της μιας χρήσης και χαρακτηρίζεται ως μικτής χρήσης η περιοδικότητα των ελέγχων γίνεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη για κάθε χρήση χρονική περίοδο εκτός της περίπτωσης των ειδικών κτιρίων οπού η περιοδικότητα των ελέγχων γίνεται σύμφωνα με τη δυσμενέστερη χρήση.
Οποιαδήποτε εργασία έχει εκτελεσθεί στο διάστημα αυτό και δεν έχει καταγραφεί θεωρείται αυθαίρετη και επιβάλλονται στον ιδιοκτήτη πρόστιμα αυθαιρέτου κατασκευής με ελάχιστο το ελάχιστο πρόστιμο αυθαιρέτου κατά την χρονική στιγμή της διαπίστωσης της εκτελεσθείσας εργασίας. Ως εργασίες θεωρούνται όλες οι εργασίες που ορίζονται στο άρθρο 4 του ν.4067/2012 (ΦΕΚ Α79) που απαιτούν έκδοση άδειας δόμησης και έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας.
Από τους ελεγκτές δόμησης δύναται να πραγματοποιούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας για την ορθότητα σύνταξης της ταυτότητας του κτιρίου, και την εμπρόθεσμη ενημέρωση της με καταβολής της αμοιβής τους από το Πράσινο Ταμείο.

 • Προτείνουμε να γίνει προσθήκη στο άρθρο 4 ως εξής (πριν την τελευταία παράγραφο):

  «Ο ελεγκτής δόμησης θα πρέπει κατά τον έλεγχο για την αποτύπωση της ηλεκτρονική ταυτότητας να επιβεβαιώνει την ύπαρξη ετήσιας κατ’ ελάχιστον ρύθμισης και συντήρησης των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτηρίων και νερού, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2654/Β/2011. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να ελέγχεται η ύπαρξη α)του πιστοποιητικού στεγανότητας των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου για κάθε τέσσερα χρόνια και β) του βιβλίου συντήρησης της εσωτερικής εγκατάστασης»

  Οι ανωτέρω έλεγχοι θα πρέπει επίσης να ενταθούν στο check list των παραρτημάτων, τα οποία ακόμα δεν έχουν καθοριστεί.

 • 11 Ιουνίου 2013, 13:02 | Κώστας

  To καλαμπούρι των ενεργειακών πιστοποιητικών φαίνεται ότι συνεχίζεται (αφού χωρίς μελέτη και μόνο με τη χρονολογία κατασκευής μπορεί κανείς εύκολα να κατατάξει ενεγειακά την πλειονότητα των κτιρίων στη χώρα μας).
  Προτείνω και εδώ στην Ταυτότητα οι έλεγχοι να γίνονται κάθε έτος, έτσι ώστε ο χειμαζόμενος κλάδος των μηχανικών να βρει αντικείμενο απασχόλησης. Οι μισοί έλληνες να ελέγχουν τους άλλους μισούς για να μπορέσει το κράτος να τρομοκρατήσει και να αφαιμάξει μέχρι τις τελευταίας ρανίδος του αίματός τους τους πολίτες, οι οποίοι αρμονικά τα προηγούμενα έτη συνεργάστηκαν με ορισμένους απο τους νεόκοπους ελεγκτές τους για τις όποιες αυθαιρεσίες τους.
  Σε κάθε περίπτωση αυτό εξυπηρετεί την πλειονότητα των ελληνικών νοικοκυριών αφού όλοι τόσο στην οικογένειά μας όσο και άμεσο συγγενικό περίγυρο, έχουμε 1, 2 ,3 …5 μηχανικούς, οι οποίοι πρέπει να ζήσουν.
  Η ταυτότητα των κτιρίων είναι θετικό μέτρο και πρέπει να υλοποιηθεί, περισσότερο απαραίτητο απο τα ενεργειακά πιστοποιητικά και τα άλλα τρελά, απλά οι μηχανικοί και ο τεχνικός κόσμος θα πρέπει να στέκεται στο επστημονικό ύψος που πρέπει να έχει και που με κόπο έχει αποκτήσει και να μη βλέπει μόνο το τυρί αλλά και τη φάκα της απαξίωσης και της υποβάθμισης του.

 • 8 Ιουνίου 2013, 21:57 | Χριστόφορος Ζερμάν

  Ως εργασίες θεωρούνται όλες οι εργασίες που ορίζονται στο άρθρο 4 του ν.4067/2012 (ΦΕΚ Α79) που απαιτούν έκδοση άδειας δόμησης και έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας.

  Οι εργασίες για τις οποίες απαιτείται έγγραφη ενημέρωση (η διαδικασία έκδοσής της επίσης ρυθμίζεται με το άρθρο 4 του ν. 4067/12) δε θεωρούνται εργασίες για το εν προκειμένω άρθρο;
  Δε θα θεωρούνται αυθαίρετες κατά τον έλεγχο;

 • 3 Ιουνίου 2013, 09:28 | Δημήτρης Αξιλιθιώτης Αρχιτέκτων Μηχανικός

  Όσον αφορά στο παρόν Άρθρο 4 και συγκεκριμένα την τελευταία παράγραφο περί δειγματοληπτικών ελέγχων από (ιδιώτες) ελεγκτές δόμησης ο «αυταπάγγελτος» έλεγχος με καταβολή αμοιβής από το Πράσινο Ταμείο δεν ακούγεται λίγο εκβιαστικός για τους ιδιοκτήτες; Δηλαδή όποιος συνάδελφος μηχανικός έχει ανάγκη από χρήματα θα βγαίνει «παγανιά» για να γεμίσει την τσέπη του. Άρα και πάλι ο μηχανικός θα φαίνεται ο κακός της υπόθεσης!!!!
  Θέλει λίγο σκέψη αυτό.

 • Τα δέκα χρόνια της ενημέρωσης μου φαίνονται ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ … θεωρώ ότι 1-2 το πολύ θα βοηθήσει πολύ όλους ( τους ιδιοκτήτες, τους μηχανικούς και κυρίως το περιβάλλον )

  Ο ετήσιος ( ή διετής το πολύ )έλεγχος από μηχανικό :
  1)θα αποτρέψει από νέα γενεά αυθαιρέτων
  2)Θα βοηθήσει στην καταγραφή και αντιμετώπιση προβλημάτων στατικών ( αν αυτά προκύψουν )
  3)θα βοηθήσει σε ενημέρωση των ιδιοκτητών από τους ιδιοκτήτες για νέες ρυθμίσεις, προγράμματα, νόμους, διατάξεις κτλ
  4)θα βοηθήσει στην διαρκή βελτίωση των κατασκευών ( ενεργειακά κτλ ) μέσα από την ενημέρωση που αυτοί θα έχουν από τους μηχανικούς των ελέγχων
  5) θα δώσει δουλειά στην νέα γενεά των μηχανικών ( κάτω από 30 ) το οποίο καταλήγει να είναι μεγάλο πρόβλημα για τους νέους συναδέλφους