Άρθρο 09 – 8. Παραγωγικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης

Στις περιοχές που καθορίζονται ως χώροι υποδοχής δραστηριοτήτων χαμηλής και μέσης όχλησης και μπορούν να εγκαθίστανται εγκαταστάσεις βιομηχανίας – βιοτεχνίας (ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ) και Επιχειρηματικά Πάρκα χαμηλής και μέσης όχλησης, επιτρέπονται μόνο :

(1) Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας
(2) Κοινωνική πρόνοια
(5) Αθλητικές εγκαταστάσεις
(8) Μόνο εμπορικά καταστήματα (8.1), καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (8.2), υπεραγορές (8.4), πολυκαταστήματα (8.5), εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων – εκθεσιακά κέντρα (8.7)
(9) Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας
(11) Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες περίθαλψης χωρίς νοσηλεία και μόνον εφόσον η περιοχή έχει πολεοδομηθεί
(12) Χώροι συνάθροισης κοινού
(13) Εστίαση
(14) Αναψυκτήρια
(17) Στάθμευση (κτίρια – γήπεδα) αυτοκινήτων χωρίς περιορισμό είδους και βάρους
(18) Πρατήρια υγρών καυσίμων, υγραερίου, φυσικού αερίου
(19) Πλυντήρια-λιπαντήρια αυτοκινήτων
(20) Συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων χωρίς περιορισμό είδους και βάρους, μηχανημάτων έργων (ΣΕΜΕ) και αγροτικών μηχανημάτων
(21) Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης (χαμηλής και μέσης όχλησης)
(22) Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής (logistics)
(23) Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων
(24) Κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων και λοιπές συνοδευτικές δραστηριότητες
(25) Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και μέσης όχλησης
(26) Βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης
(27) Εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων
(28.2) Ελικοδρόμιο
(28.4) Σιδηροδρομικοί σταθμοί
(28.6) Σιδηροδρομικά αμαξοστάσια, επισκευαστικές μονάδες
(28.7) Σταθμοί αστικών, υπεραστικών λεωφορείων
(28.10) Σταθμοί μετεπιβίβασης ΜΜΜ
(29) Κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ – ΙΚΤΕΟ)
(32) Πράσινα Σημεία
(34) Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων
(35) Δεξαμενές νερού
(37) Εγκαταστάσεις ΑΠΕ.
(38) Εγκαταστάσεις σταθμών βάσης κεραιών τηλεπικοινωνιών και κινητής τηλεφωνίας
(44) Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών (Κ.Α.Ν) και Οστών
(50) Εγκαταστάσεις εκθεσιακών χώρων

Οι πιο πάνω με κωδικό (1), (2), (5), (13), (14) χρήσεις, επιτρέπονται με την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των βιομηχανικών/ βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων σε αυτές και σε ποσοστό έως 40% της συνολικής έκτασης των γηπέδων του υποδοχέα, συμπεριλαμβανομένων στο παραπάνω ποσοστό των υπόλοιπων χρήσεων του τριτογενούς τομέα.

 • 16 Μαρτίου 2017, 10:50 | Π.Σκαρλάτος

  Οι αποθήκευση πρώτων υλών και τελικών προϊόντων σε οργανωμένους αποθηκευτικούς χώρους αποτελεί ένα σύγχρονο τρόπο λειτουργίας. Τα κριτήρια κατάταξης σε βαθμούς όχλησης των αποθηκευτικών χώρων και βασίζονται περισσότερο στον ενδεχόμενο κίνδυνο λόγω ατυχήματος (θέματα που ρυθμίζονται από άλλες νομοθεσίες όπως η SEVEZO) παρά στην συνεπαγόμενη ρύπανση. Δεν λαμβάνεται υπόψην η φυσική κατάσταση των υλικών η συσκευασία των ο τρόπος αποθήκευσης (συσκευασμένα ή χύδην), το ποσοτικό όριο για υπαγωγή στην υψηλή όχληση είναι πολύ χαμηλό. Με άλλα λόγια πολλοί αποθηκευτικοί χώροι κατατάσσονται στην υψηλή όχληση χωρίς αυτό να συνοδεύεται από συστηματική ρύπανση του περιβάλλοντος ακόμη και σε περίπτωση ατυχήματος.Θεωρούμε ότι θα πρέπει να επιτρέπεται σε χώρους υποδοχής χαμηλής και μέσης όχλησης να επιτρέπεται η εγκατάσταση αποθηκευτικών χώρων υψηλής όχλησης λαμβανομένων όλων των μέτρων που επιβάλλει η νομοθεσία.

 • 15 Μαρτίου 2017, 13:01 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ

  Θα πρέπει να συμπεριληφθεί και σ΄αυτό το άρθρο η δραστηριότητα (40) ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ, αφού σε μεγάλα κτηρια που λόγω της κρίσης μένουν ανενεργά, μπορούν να αναπτυχθούν δραστηριότητες επαγγελματικής παραγωγής γεωργικών προϊόντων (πχ παραγωγή μανιταριών, υδροκαλλιέργεια λαχανικών κλπ)

 • 15 Μαρτίου 2017, 09:53 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Να ανοίξουν οι περιπτώσεις για την λειτουργία αυτόνομων ΚΥΕ – εστίαση, σνακ μπαρ,αναψυκτήρια- ανεξάρτητα από το αν είναι τμήματα ή όχι βιομηχανικών εγκαταστάσεων,

 • 13 Μαρτίου 2017, 22:46 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  Στον πραγματικό κόσμο στις περιοχές που καθορίζονται ως χώροι υποδοχής δραστηριοτήτων χαμηλής και μέσης όχλησης ΔΕΝ μπορούν να εγκατασταθούν Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και μέσης όχλησης λόγω των μεγάλων διαθεσίμων χώρων και ως εκ τούτου στα πολύ ακριβά ενοίκια για τους χώρους αυτούς.Αυτές οι »λογικές» απο την πλευρά του κράτους τα τελευταία 30 χρόνια οδήγησαν τα διάφορα εργαστήρια τεχνιτών σε είδος υπο εξαφάνιση.

  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
  Νανοβιοτέχνης-Οικονομολόγος

 • 13 Μαρτίου 2017, 16:41 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ

  Θα πρέπει να προστεθεί η κατηγορία (8.6) εμπορικά κέντρα. Η κατηγορία αυτή δεν υπάρχει σε καμιά ενότητα.

 • 13 Μαρτίου 2017, 15:10 | ΔΕΗ Α.Ε.

  Να συμπεριληφθεί και το (36) Εγκαταστάσεις Παραγωγής, μεταφοράς, διανομής ενέργειας και τα συνοδά έργα αυτών

 • Να προβλεφθεί σε όλες τις περιοχές επαγγελματικών εγκαταστάσεων (ζώνες 8 ως 13) η χωροθέτηση ΚΥΕ είτε ως κέντρα αναψυχής είτε ως εστίαση και αναψυκτήριο, με την επιφύλαξη να μην προσκρούει σε υγειονομικές διατάξεις (πχ όχι κοντά σε χημικό εργοστάσιο) Είναι παράλογο να μην επιτρέπεται στους σταθμούς λεωφορείων ΚΥΕ, αλλά ακόμα και σε βιομηχανικές επιχειρηματικές περιοχές είναι συμβατή η χρήση κέντρων αναψυχής που λειτουργεί συμπληρωματικά τις βραδινές ώρες που οι επιχειρήσεις είναι κλειστές. Έτσι αξιοποιούνται οι υποδομές πχ στάθμευσης και δεν οχλείται η κατοικία.

 • 13 Μαρτίου 2017, 15:27 | ΔΕΗ Α.Ε.

  Οι υποδομές μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας είναι απαραίτητες σε όλο το φάσμα των χρήσεων γης, ακόμα και στις περιοχές αποκλειστικής κατοικίας.

  Συνεπώς στα άρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 να συμπεριληφθεί η χρήση: 36.2 «Υποδομές μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και συνοδά έργα αυτών».

  Τα παραπάνω είναι σύμφωνα με:
  • το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ Α΄ 128/2008) «Η ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και της χωρικής συνοχής. Για το σκοπό αυτόν, με το παρόν πλαίσιο, επιδιώκεται:… Η βελτίωση της πρόσβασης σε βασικά δίκτυα μεταφορών, ενέργειας και επικοινωνιών και η ανάπτυξη των σχετικών υποδομών» (άρθρο 2).
  • το Άρθρο 190 του Νόμου 4001 (ΦΕΚ 179Α/22.08.2011): σύμφωνα με το οποίο «Σε όλες τις κατηγορίες χρήσεων γης, οι οποίες καθορίζονται στο π.δ. της 232/6.3.1987 (Δ’ 166) ή σε άλλα προεδρικά διατάγματα που εκδόθηκαν βάσει της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 1561/1985 (Α’ 148), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 3212/2003 (Α’ 308) και ισχύει, ή προβλέπονται από τον χωροταξικό ή πολεοδομικό σχεδιασμό οποιουδήποτε επιπέδου, περιλαμβάνεται ως επιτρεπτή χρήση η εγκατάσταση Κέντρων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και των συνοδευτικών αυτών έργων και υπόγειων καλωδιακών δικτύων», (ανεξαρτήτως πληθυσμιακών κριτηρίων).

 • 1.Το (18) να αντικατασταθεί ως εξής:
  «(18) Πρατήρια παροχής Καυσίμων και Ενέργειας»

  2.Προτείνεται η διαγραφή των χρήσεων 13 και 14 στην τελευταία παράγραφο και η αντικατάστασή της ως εξής:
  «Οι πιο πάνω με κωδικό (1), (2), (5) χρήσεις, επιτρέπονται με την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των βιομηχανικών/βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων σε αυτές και σε ποσοστό έως 40% της συνολικής έκτασης των γηπέδων του υποδοχέα, συμπεριλαμβανομένων στο παραπάνω ποσοστό των υπόλοιπων χρήσεων του τριτογενούς τομέα.»

  Αιτιολόγηση:
  Έχει παραμείνει από τον προηγούμενο νόμο ότι οι χρήσεις 13 και 14 επιτρέπονται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων. Αυτό όμως εμποδίζει τη λειτουργία τους αυτοτελώς ή εντός χώρων πρατηρίων υγρών καυσίμων

 • 13 Μαρτίου 2017, 14:42 | TX

  «Προτείνεται η προσθήκη σε αυτή την κατηγορία της ειδικής χρήσης “Συνεδριακά κέντρα”, (μετά την ρητή προσθήκη αυτής στο άρθρο 1 – βλ και σχετικό σχόλιο μας), καθόσον, δύνανται να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς την ειδική χρήση “12. Χώροι Συνάθροισης Κοινού”, δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας.»

 • Να προστεθεί η δυνατότητα εγκατάστασης εργοταξίου – αμαξοστασίου δημοσίων και δημοτικών σκοπών χαμηλής ή μέσης όχλησης.

 • Εκ μέρους του ΟΤΕ, σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις μας όσον αφορά στο:
  Άρθρο 9 Παραγωγικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης, σελ. 9
  Οι Εγκαταστάσεις σταθμών βάσης κεραιών είναι συνήθως σταθερής ή/και κινητής τηλεφωνίας. Συνεπώς, προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση, σύμφωνα με την τροποποίηση του άρθρου 1:
  «38 Εγκαταστάσεις σταθμών βάσης κεραιών τηλεπικοινωνιών».
  Επίσης, να προστεθεί και η κατηγορία 36.2, σύμφωνα με την τροποποίηση του άρθρου 1.

 • 13 Μαρτίου 2017, 08:58 | Δ . Κ

  Ελεύθεροι χώροι – Αστικό πράσινο.1ο Πρόταση Νομοτεχνικής Βελτίωσης. Προσθήκη χρήσεων στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου ως εξής: (54) Εκπαίδευση σε περιβαλλοντκά θέματα και οργανωμένη αναψυχή. (55) Εξυπηρετήσεις φυσιατρικής και ειδικών αναγκών θεραπευτικού χαρακτήρα. (51) Κατασκηνώσεις -Παιδικές εξοχές .2ο Σχόλιο: Η δασική νομοθεσία επιτρέπει κατασκηνώσεις μέχρι δασικά χωριά- σπίτια . Οι τρεις αυτές χρήσεις μπορούν να μπούν στο παρόν άρθρο καθώς και στο άρθρο 16

 • 10 Μαρτίου 2017, 16:27 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  Πολλοί μικροεπενδυτές περιμέναμε την επαναφορά των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 4269/14, που θα επέτρεπαν τη λειτουργία, στις περιοχές χαμηλής και μέσης όχλησης, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χωρίς τις εξαιρέσεις. Στο παρόν Π.Δ. δυστυχώς δεν προβλέπονται χρήσεις εστίασης – αναψυχής και θα παρακαλούσαμε να αντιμετωπιστεί, δεδομένου ότι ανήκουν στην κατηγορία «Επιχειρήσεις λιανικού και χονδρικού εμπορίου» βάσει της Υ.Α. ΥΙγ/Γ.Π./οικ.96967/2012.

 • Στην περίπτωση «11.Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες περίθαλψης χωρίς νοσηλεία και μόνον εφόσον η περιοχή έχει πολεοδομηθεί»
  προτείνεται:
  1)η απαλοιφή των λέξεων «χωρίς νοσηλεία», διότι τόσο στις δημόσιες δομές, όσο και στους ιδιωτικούς φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας δεν υφίσταται νοσηλεία. Επομένως η εν λόγω διατύπωση είναι εκ του περισσού και
  2)η προσθήκη των χρήσεων «Εξωνοσοκομειακές Μονάδες Ψυχικής Υγείας» και «Μονάδες Πρόληψης και Καταπολέμησης των Εξαρτήσεων»

 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Άνω Λεχώνια 10 – 3 – 2017
  ΠΗΛΙΟΥ – ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
  Έδρα: Άνω Λεχώνια Μαγνησίας
  Τηλ. 2428093572 – 2428093963
  Fax. 2428094654

  ΘΕΜΑ: Συμμετοχή στη διαβούλευση
  για το σχέδιο Π.Δ. «Κατηγορίες και Περιεχόμενο Χρήσεων Γης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
  και Πρόταση Νομοθετικής Ρύθμισης για αδειοδοτήσεις αγροτικών βιομηχανιών του Α.Σ. Π. – Β.Σ. στα Άνω Λεχώνια.

  Α. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πηλίου – Β. Σποράδων (καθολικός διάδοχος της πρώην Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Πηλίου – Β. Σποράδων) είναι η συνεταιριστική οργάνωση των αγροτών της περιοχής Πηλίου και Βορείων Σποράδων ( Σκιάθου – Σκοπέλου – Αλοννήσου ) .
  1. Είναι ιδιοκτήτης του οικοπέδου συνολικής έκτασης 46 στρεμμάτων, που βρίσκεται στην περιοχή Άνω Λεχωνίων, εκτός σχεδίου, στο οποίο έχει αναπτύξει όλες τις δραστηριότητες του, μετά τη μετακόμιση του από τις παλιές εγκαταστάσεις του στην Αγριά (εντός σχεδίου).
  2. Συγκεκριμένα τα κτίρια που στεγάζουν τις δραστηριότητες του είναι τα ακόλουθα.
  α) Ψυγείο – συσκευαστήριο φρούτων (οικοδομική άδεια 244/81 και επέκταση με οικ. άδεια 229/85)
  β) Αποθήκη δεξαμενών λαδιού (οικοδομική άδεια 1599/83)
  γ) Αποθήκη (Κονσερβοποιείο) βρώσιμης ελιάς (οικοδομική άδεια 26/93)
  δ)Αποθήκη (Τυποποιητήριο) διαλογής, τυποποίησης και συσκευασίας ελαιολάδου (οικοδομική άδεια 33/93)
  ε)Αποθήκη ζωοτροφών – λιπασμάτων και γραφεία διοίκησης (οικοδομική άδεια 249/01 και άδεια αλλαγής χρήσης μέρους του κτιρίου από αποθήκη σε γραφεία)
  Από τα παραπάνω κτίρια, αυτά που στεγάζουν βιομηχανικές δραστηριότητες (χαμηλής όχλησης) είναι τα κτίρια α, γ, δ (ψυγείο – συσκευαστήριο φρούτων, κονσερβοποιείο ελιάς, τυποποιητήριο ελαιολάδου αντίστοιχα). Το ψυγείο – συσκευαστήριο είναι εφοδιασμένο με όλες τις απαραίτητες άδειες καθώς και με την άδεια λειτουργίας από τη Δ/νση Βιομηχανίας. Όμως τόσο το κονσερβοποιείο ελιάς όσο και το τυποποιητήριο ελαιολάδου, έχουν μεν οικοδομικές άδειες αποθηκών ελιάς και ελαιολάδου αντίστοιχα, αλλά δεν μπόρεσαν μέχρι σήμερα να λάβουν άδεια βιομηχανικής εγκατάστασης και λειτουργίας. Σήμερα λειτουργούν με άδειες επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης, με περιορισμό ισχύος λειτουργίας. Η αιτία, σύμφωνα με τις Δ/νσεις Πολεοδομίας και Βιομηχανίας , είναι το άρθρο 8 του Π.Δ. «Περί όρων δομήσεως των οικισμών του Πηλίου» που δεν επιτρέπει βιομηχανική χρήση γης σε εκτός σχεδίου οικόπεδα, ( ενώ εντός σχεδίου την επιτρέπει ! ).
  3. Η μη χορήγηση αδειών λειτουργίας για όλες τις εγκαταστάσεις του βιομηχανικού συγκροτήματος συντήρησης, επεξεργασίας,διαλογής και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων, που είναι βασικά η ίδια δραστηριότητα πάνω στα αγροτικά προϊόντα της περιοχής μας που είναι αποκλειστικά και μόνον φρούτα ( μήλα, αχλάδια κ.α.), ελιές και ελαιόλαδο δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στον Συνεταιρισμό που αφορούν ποινικές ευθύνες σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος και, κυρίως, αδυναμία ένταξης σε προγράμματα βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων.
  4. Να σημειωθεί ότι η οργάνωση, που είναι το στήριγμα της απασχόλησης και του εισοδήματος των αγροτών της περιοχής έχει εκσυγχρονίσει το σύνολο των εγκαταστάσεων της και λειτουργεί αποδοτικά. Αυτή τη χρονική περίοδο μάλιστα τρέχει επένδυση εκσυγχρονισμού του βιολογικού καθαρισμού των εγκαταστάσεων της, για καλύτερη λειτουργία και προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής.

  Β. Κατά την άποψη μας, και εν όψει πιθανής και απαραίτητης νέας αναπροσαρμογής του Π.Δ. «Περί όρων δομήσεως των οικισμών του Πηλίου», μία ρύθμιση που θα έλυνε το πρόβλημα θα ήταν η τροποποίηση του άρθρου 8 του Π.Δ. με την προσθήκη ότι «Συνεχίζεται να εξαιρείται η δόμηση που περιγράφεται στο άρθρο 4 του Π.Δ. 24/5/85 – ΦΕΚ 270Δ – 31/5/85 (βιομηχανικές εγκαταστάσεις) εκτός από αυτή που αναφέρεται σε δραστηριότητες που αφορούν επεξεργασία (συντήρηση, μεταποίηση, διαλογή, τυποποίηση) τοπικών φυσικών προϊόντων.
  Εναλλακτικά, θα μπορούσε, στα πλαίσια του υπό διαβούλευση Σχεδίου Π.Δ., να χαρακτηριστεί το συγκεκριμένο οικόπεδο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πηλίου – Β. Σποράδων, ως χώρος όπου επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων τοπικών φυσικών προϊόντων (αγροτικές βιομηχανίες).

  Γ. Πρόθυμοι για κάθε συμπληρωματική πληροφορία και ελπίζοντας για την επίλυση του προβλήματος.

  Με τιμή

  Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

  Αλέξανδρος Σβερώνης Αναστάσιος Ψοφογιώργος
  Μηχανολόγος Μηχανικός Οικονομολόγος

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  . Ιωάννης Διανελλάκης

 • 10 Μαρτίου 2017, 10:47 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Με βάση το Ν.4269/2014, στο άρθρο 25 «παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης (ΧΜΟ) αναφέρει ότι.
  Στις περιοχές παραγωγικών εγκαταστάσεων χαμηλής και μέσης όχλησης επιτρέπονται μεταξύ άλλων και οι χρήσεις.
  1.20 Εστίαση, σνακ μπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια και γενικά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο χώρο της εστίασης – αναψυχής, χωρίς τις προϋποθέσεις ότι αποτελούν τμήμα των εγκαταστάσεων.
  Επιθυμούμε στο παρόν Π.Δ. να προστεθούν και οι ανωτέρω χρήσεις γης χωρίς προϋποθέσεις.

 • 5 Μαρτίου 2017, 00:47 | ΜΠΕΖΑΝΤΕ Χριστίνα

  Σε συνέχεια της προτεινόμενης εισαγωγής Ειδικής Κατηγορίας Χρήσης Κτιρίων 9.2 “Επαγγελματικές δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών ή εμπορίας αγαθών ασκούμενες αποκλειστικά μέσω διαδικτύου” (βλ.σχόλιο επί του αρθ.1), είναι αναγκαία νομίζω η ακόλουθη προσθήκη στα επιτρεπόμενα μέσα στις περιοχές Παραγωγικών Εγκ/σεων χαμηλής & μέσης όχλησης:

  9.2 Επαγγελματικές δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών ή εμπορίας αγαθών ασκούμενες αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν αποθήκευσης εμπορεύσιμων αγαθών.