Άρθρο 07 – 6. Κοινωφελείς Λειτουργίες

Στις περιοχές της κατηγορίας αυτής επιτρέπονται μόνο:
(2) Κοινωνική πρόνοια
(3) Εκπαίδευση
(5) Αθλητικές εγκαταστάσεις
(7) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις
(11) Περίθαλψη
(31) Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών
(32) Πράσινα σημεία
(44) Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών (Κ.Α.Ν) και Οστών

 • 13 Μαρτίου 2017, 15:32 | ΔΕΗ Α.Ε.

  Να προστεθεί: «Υφιστάμενες εγκαταστάσεις ορυχείων και σταθμών παραγωγής ενέργειας και τα συνοδά έργα αυτών που λειτουργούν νόμιμα, παραμένουν στη θέση που ήδη βρίσκονται, λειτουργούν και δύναται να εκσυγχρονιστούν/επεκταθούν σύμφωνα με τις Άδειες παραγωγής τις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών τους Όρων και τον Εθνικό Χωροταξικό Σχεδιασμό».

 • 13 Μαρτίου 2017, 15:47 | Κατερίνα Δαναδιάδου, Σοφία Παρθενοπούλου

  1. Προτείνεται η προσθήκη της χρήσης Διοίκησης και των Κέντρων Έρευνας (συναφές με τριτοβάθμια εκπαίδευση)
  2. Να διευκρινίζεται ρητά ότι εντός των χρήσεων αυτών επιτρέπονται μία ή περισσότερες από τις παραπάνω χρήσεις εφόσον δεν επηρεάζουν αρνητικά η μία την άλλη

  για το ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 • 13 Μαρτίου 2017, 15:21 | ΔΕΗ Α.Ε.

  Οι υποδομές μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας είναι απαραίτητες σε όλο το φάσμα των χρήσεων γης, ακόμα και στις περιοχές αποκλειστικής κατοικίας.

  Συνεπώς στα άρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 να συμπεριληφθεί η χρήση: 36.2 «Υποδομές μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και συνοδά έργα αυτών».

  Τα παραπάνω είναι σύμφωνα με:
  • το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ Α΄ 128/2008) «Η ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και της χωρικής συνοχής. Για το σκοπό αυτόν, με το παρόν πλαίσιο, επιδιώκεται:… Η βελτίωση της πρόσβασης σε βασικά δίκτυα μεταφορών, ενέργειας και επικοινωνιών και η ανάπτυξη των σχετικών υποδομών» (άρθρο 2).
  • το Άρθρο 190 του Νόμου 4001 (ΦΕΚ 179Α/22.08.2011): σύμφωνα με το οποίο «Σε όλες τις κατηγορίες χρήσεων γης, οι οποίες καθορίζονται στο π.δ. της 232/6.3.1987 (Δ’ 166) ή σε άλλα προεδρικά διατάγματα που εκδόθηκαν βάσει της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 1561/1985 (Α’ 148), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 3212/2003 (Α’ 308) και ισχύει, ή προβλέπονται από τον χωροταξικό ή πολεοδομικό σχεδιασμό οποιουδήποτε επιπέδου, περιλαμβάνεται ως επιτρεπτή χρήση η εγκατάσταση Κέντρων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και των συνοδευτικών αυτών έργων και υπόγειων καλωδιακών δικτύων», (ανεξαρτήτως πληθυσμιακών κριτηρίων).

 • 13 Μαρτίου 2017, 14:53 | Νικόλαος Αθανασάκης

  Είμαι αντίθετος στη λειτουργία Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών (Κ.Α.Ν.) και Οστών.

 • 13 Μαρτίου 2017, 09:33 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΣΟΥΛΗΣ Πολ.Μηχανικος Αντιδήμαρχος Ηρακλείου

  Ο Δήμος εξετάζει τη χωροθέτηση του αποτεφρωτηρίου σε περιοχή ιδιοκτησίας του η οποία χαρακτηρίζεται από το ΓΠΣ του τέως Δήμος Αλικαρνασσού ως χώρος κοιμητηρίου το οποίο όμως δεν ξεκίνησε ποτέ να λειτουργεί, ούτε έχει λάβει άδεια λειτουργίας. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να εκδοθεί άδεια για το αποτεφρωτήριο πριν την ίδρυση του νεκροταφείου η οποία απαιτεί σύνθετες μελέτες και είναι χρονοβόρα.

  Η πρόταση από την πολεοδομία Ηρακλείου είναι ότι στον νέο νόμο να περιγράφεται ότι κέντρα αποτέφρωσης νεκρών και οστών να μπορούν να χωροθετηθούν εντός εκτάσεων που προορίζονται από τα ισχύοντα Γ.Π.Σ. , ΣΧΟΑΠ σε σχέδια πόλης για την ανέγερση κοιμητηρίου.

 • Νομίζω ότι στο Άρθρο 7 θα πρέπει να ενταχθεί και η χρήση «Πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής». Στο Υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΙ (πρώην Μεταφορών) στη Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας είχαν εκπονήσει πρότυπα σχέδια διαμόρφωσης τέτοιων «Πάρκων». Επειδή κάποιες φορές μας πιάνει το «γραφειοκρατικό» μας και εκεί που πάμε να κάνουμε κάτι σωστό το ακυρώνουμε με αδικαιολόγητες απαγορεύσεις (π.χ. κτίσμα έως 15 μ2), καλό θα ήταν να αναφερθεί ότι στο πάρκο επιτρέπονται και οι απαραίτητες για τη λειτουργία του συνοδές χρήσεις, όπως αυτές προκύπτουν από την μελέτη (ενδεικτικά: κυλικείο, WC, υποτυπώδες γραφείο, μικρή αποθήκη, σκίαστρα κ.ά.)

  Βαγγέλης Διέννης
  Μηχ. Ηλ. ΕΜΠ